BLOCKSCHEMA - Elektroteknik , inriktning signalbehandling o

BLOCKSCHEMA - Elektroteknik , inriktning signalbehandling o vågutbredning, MASTER - 120 hp - Sven-Erik Sandström
Kurser som ingår i programmet - tidplan och önskade företagskontakter
Höstterminen
År 1
År 2
Vårterminen
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Flervariabelanalys 7,5 hp
Signalbehandling 7,5 hp
Radioteknik 7,5 hp
Antennteknik 7,5 hp
Valbara kurser 30 hp/45 hp
Analytiska funktioner 7,5 hp - Fasta tillståndets fysik 7,5 hp - Nätverkssäkerhet 7,5 hp Transformteori 7,5 hp - Mikrovågsteori 7,5 hp - Reglerteori 7,5 hp - Aktuella problem inom
vågutbredning 7,5 hp - Nätverk introduktion 7,5 hp - 3D-grafik 7,5 hp - Estimeringsteori 7,5 hp
CASE-kurser
EXAMENSARBETE
Teorikurser utan företagskoppling i dagsläget
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Valbara kurser 30 hp
Optik 7,5 hp - Datorgrafik 7,5 hp - Mobila radiosystem 7,5 hp - Elektromagnetisk fältteori 7,5 hp Signalbehandlande antenner 7,5 hp - Stokastiska processer 7,5 hp - Antennteori 7,5 hp - Tillämpad EM
fältteori 7,5 hp
Examensarbete 30 hp (15 hp)