AT-annons våren 2016 - Landstinget Västmanland

AT
Välkommen till
i Västmanland!
Landstinget Västmanland utannonserar årligen ca 40 st AT-läkartjänster
med start i februari, maj, augusti och november.
• 21 månaders block med handledning
• sex veckors valfria placeringar
• seminarier, kurser, Temadagar, utbildningsdagar
• en 5-dagars extern kurs
• betald AT-stämma
• möjlighet till forskning i samarbete med Uppsala Universitet
• tillgång till AT-centrum beläget på Västerås sjukhus med omklädningsrum, kök, matsal, konferensrum, arbetsrum
AT-blocken som ledigförklaras nu har tillträde 22 februari och
23 maj 2016.
AT i Västmanland innefattar placeringar på Västerås sjukhus, Köpings
sjukhus samt på mottagningar och vårdcentraler i hela länet.
AT-Västmanland börjar med fem dagars introduktion. Veckan
efter startar man sin tjänstgöring antingen inom kirurgin eller
intermedicin. AT i Västmanland är lokaliserat till Västerås sjukhus, Köpings sjukhus samt viss primärvård och mottagningsverksamhet ute i länet.
Närmare upplysningar lämnas av:
Margaretha Reuterwall, AT-chef, telefon 021-17 59 30 och
Lena Axelsson, AT-samordnare, telefon 021-17 40 39
Facklig företrädare:
Per Lenngren-Hysing SYLF, telefon 021-17 30 00
Ansökan:
Välkommen med din ansökan, senast den 30 september 2015
OBS! endast via www.ltv.se/jobb/lediga_jobb
Mer information finns på www.ltv.se under Forskning och utbildning.
Läs mer och ansök på www.ltv.se/jobb