Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl endre te te

Kunskapscentrum för psykisk hälsa
Regional specialistutbildning för psykiatriker i Västra
Götalandsregionen
Demenssjukdomar
Neuropsykiatriska tillstånd hos äldre
Program
Plats: Lilla Bommens konferenscenter Göteborg www.lbkc.se
Datum 2015-01-22 kl 8.30-16.00
8.30-9.00
Kaffe och registrering
9.00-ca 10.15
Demenssjukdomar, utredning
Silke Kern M Dr, specialist i neurologi och psykiatri
diagnos och behandling
Jürgen Kern M Dr, specialist i allmänmedicin och
psykiatri
10.15-10.45
Kaffe, smörgås
10.45-12.00
Demenssjukdomar, utredning
Silke Kern M Dr, specialist i neurologi och psykiatri
diagnos och behandling, forts
Jürgen Kern M Dr, specialist i allmänmedicin och
psykiatri
12.00-13.00
Lunch
13.00-ca 14.30 Beteendemässiga och
psykiatriska symtom vid demens
Anne Börjesson Hanson M Dr, överläkare, specialist i
psykiatri
14.30- 15.00
Kaffe, kaka
15.00-16.00
Neuropsykiatriska tillstånd
Peter Berglund M Dr, överläkare, konsultläkare,
hos äldre och konfusion
specialist i psykiatri
Samtliga föreläsare från Verksamhetsområde Neuropsykiatri SU
Välkommen till utbildningsdagen!
Margareta Malm, Regional studierektor
Anmälan (bindande) görs senast 150110: [email protected] Kostnad: ca 1000
kr(självkostnadspris) internfaktureras din verksamhet efter kursdagen, ange i-nummer och ansvarsnummer i
anmälan.
Har du någon allergi eller behov av specialkost? Ange även detta i anmälan, så ordnar vi det.
Frågor om kursinnehåll: [email protected]
2