DATOPLAN FOR KONFIRMANTER SOM HØRER TIL

DATOPLAN FOR KONFIRMANTER SOM HØRER TIL BIRI MENIGHET:
Oppmøtested er Biri kirke, med mindre det står noe annet under.
DATO og KLOKKESLETT
18. januar kl.10
HVA SKJER?
Presentasjonsgudstjeneste
30.januar kl.18 – 21
5. februar kl.17 – 20.15
KICKOFF i Hunn kirke
GUDSTJENESTEVERKSTED
(ons)11. februar kl.17 – 18.30
18. februar kl.17 – 20.00
18. februar kl.18.15
12. mars kl. 17 – 18.30
23. mars kl.17.30
9. april kl.17 – 18.30
16. april kl.17 – 18.30
23. april kl.17 – 18.30
(ons)29. april kl.17 – 18.30
6. mai kl.19 – 21
31. mai kl.10 – 15.00
10. – 14. august
27. august kl. 17 – 19
GRUPPESAMLING: Gruppe 1
GRUPPESAMLING: Gruppe 2
Alle konfirmanter møter (gruppe 2 møter før)
GRUPPESAMLING: Gruppe 3
Fasteaksjon. Kirkens Nødhjelp.
TEMASAMLING Påskevandring i kirka
GRUPPESAMLING: Gruppe 4
TEMASAMLING Bibelen, gruppe 1 og 2
TEMASAMLING Bibelen, gruppe 3 og 4
FORELDREMØTE i Seegård kirke
Gudstjeneste og pilegrimsvandring
LEIR på Merket
Kappeprøving, fotografering og øving til
Konfirmantmesse
KONFIRMANTMESSE (Samtalegudstjeneste)
Øving for de som konfirmeres 5. september
Øving for de som konfirmeres 6. september
KONFIRMASJON
KONFIRMASJON
30. august kl.10
3. september kl.17
3. september kl.18
5. september kl.11
6. september kl.11
GREIT Å VITE
Kirkekaffe, utdeling av gudstjenestekort og gruppeinndeling.
Hanne prest tar bilde av dere en og en.
Fellesarrangement for alle konfirmanter i kommunen.
Avsluttes med gudstjeneste kl.19.30. Foreldre, slekt og venner
oppfordres til å komme!!!
Vi øver til gudstjeneste 15.2. kl.10 (oppmøte 9.30)
Vi øver til Askeonsdagsgudstjeneste samme kveld kl.19.00
Informasjon om fasteaksjon og askeonsdagsgudstjeneste kl.19.
Vi øver til gudstjeneste 15.3 kl.10 (oppmøte 9.30)
Oppmøte på menighetskontoret i Biri.
Ta med Bibel hvis du har.
Vi øver til gudstjeneste 19.4 kl.10 (oppmøte 9.30)
Ta med Bibel hvis du har.
Ta med Bibel hvis du har.
For Vardal, Snertingdal, og Biri.
Ta med matpakke og drikke.
Felles for Gjøvik, Engehaugen og Biri. Mer info kommer.
Husk bunadsko/ pene sko/ skjorte/ bluse til bildet.
Oppmøte kl.9.30. Ta med gudstjenestekortet.
Oppmøte kl.10.30.
Oppmøte kl.10.30.
GUDSTJENESTEKORT
Alle vil få utdelt et gudstjenestekort på presentasjonsgudstjenesten. Kortet skal du putte i lommeboka og ha med på alle gudstjenester du er
på. Etter gudstjenesten ber du om en signatur av presten eller en annen ansatt. Til sammen skal dere være med på 8 gudstjenester. 6 av
dem er en del av konfirmantprogrammet, de resterende 2 gudstjenestene er valgfrie. Kortet skal vises frem på konfirmantmessen i august.
GRUPPETJENESTE:
Alle konfirmantene skal i løpet av våren ha tjenesteoppgave/ være medhjelper ved en gudstjeneste i kirken. På den måten får dere se
gudstjenesten litt fra «innsiden». Dere blir fordelt i fire grupper. Gruppene møter i kirken torsdagen før for å øve (for noen onsdag eller
samme dag). I kirka blir dere møtt av prest og organist som forteller litt om gudstjenesten og øver sammen med dere på det dere skal gjøre.
Alle får en oppgave de er komfortable med. Dersom søndagen du er satt opp på ikke passer, må du huske å bytte med noen, og
deretter gi beskjed til Hanne, prest! Gruppene fordeles på presentasjonsgudstjenesten.
Eksempler på oppgaver du kan få: Bære kors eller lys i prosesjon, dele ut salmebøker/ program/ styre framviseren, lese tekst/ bønn, tenne
lys, hjelpe til ved dåp eller nattverd, ta opp kollekt eller ringe med kirkeklokkene.
TIL FORELDRE/ FORESATTE:
Det forventes at foreldre/slekt og faddere støtter opp om konfirmantene i konfirmasjonstiden. Det gjelder spesielt å møte opp på
gudstjenestene, der konfirmantene har tjeneste eller skal møte. For å si det på en annen måte: Hvis ikke dere blir med, går dere glipp av
noe stort!
KONTAKTINFORMASJON:
Hanne Skjesol
Gunhild Ekerhaugen
Inger Schiager
prest
menighetssekretær/ klokker
kantor
[email protected]
ge767@ kirken.no
is325@ kirken.no
479 59 025
995 96 190
911 82 683
Karsten Torp
Hilde Engevold
Eiliv Revling Holm
Hans Martin Vilberg
kateket
kateket/ trosopplærer
trosopplærer
trosopplærer/ organist
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
950 65 812
415 71 492
949 73 714
975 49 276
Besøksadresser:
Kontoret for trosopplæring
Ynglingen, Svoldersgate 2, 2821 Gjøvik
61 18 91 20
Postadresse:
Kirkekontoret i Gjøvik
Strandgata 13A, 2815
61 14 64 80
Biri Menighetskontor
Biriv. 101, 2836 Biri
61 13 73 20