invitasjon til trener/lederkonferansen 2015

VELKOMMEN
04.09
foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no
VELKOMMEN TIL
TRENER/LEDER
KONFERANSEN
2015
TRENER/LEDER
KONFERANSEN
2015
VELKOMMEN TIL
TRENER-/LEDERKONFERANSE
Trener/Lederkonferansen er en arena for motivasjon, læring og erfaringsutveksling
– og passer for ALLE klubber, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå.
Om årets program
Felles foredrag, Trenerkonferansen svømming og Lederkonferansen for Svømming, Stup, Vannpolo, Synkron og Open Water
Sven Mollekleiv, president i Røde Kors, og Finn Skårderud, psykiater, forfatter
og professor kommer. Begge kjente som svært gode formidlere.
Klubbstafett, Teknikkutvikling CRAWL, God barne- og ungdomsidrett, NSFs Virksomhetsplan 2016-1019 og mye mer. Vi satser på 300 – 400 deltakere fra klubber
i hele landet. Kommer din klubb på ÅRETS HAPPENING?
Foto :NSF
Foto : GjensidigeStiftelsen
Foto : JorannTørnkvist
Foto : Arnar Johansen
Foto : NSF
ÅRETS KONFERANSEHELG
FREDAG – FØR SELVE KONFERANSEN STARTER:
Oppvarmingsseminar 1: Vill i Vann. Kl. 10.00-15.00
Vill i vann skal være et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier for barn og unge som liker å være
i vann men nødvendigvis ikke ønsker å konkurrere aktivt.
Oppvarmingsseminar 2: Aktivitetsutvikling funksjonshemmede. Kl. 10.00-15.00
Flere og flere av våre klubber har et bra tilbud til målgruppen - og vi har utøvere som hevder seg i verdenstoppen! Men - det er
flere som ønsker et tilbud og det er plass til flere funksjonshemmede i norsk svømming. Hvordan tilrettelegge, hvilke kunnskap
og kompetanse trengs og hvilke erfaringer har andre klubber – er noe av det vi tar opp på seminaret.
Begge seminarer kl. 10.00-15.00 – og kun kr. 200 for å delta. Påmelding sammen med konferansepåmeldingen.
Samling for klubber med landslagsutøvere. Kl. 15.00-17.00
Samling for ledere og trenere i klubber som har utøvere på svømmelandslagene (senior og junior).
Introduksjon om norsk svømming. Kl. 16.00 - 17.00
Anbefales for de som er med på sin første konferanse eller for de som ønsker å få bedre innblikk i hvordan norsk svømming er
bygd opp og fungerer. Gir et godt bakteppe for konferansens innhold. ALLE er velkommen!
>>
FELLESFOREDRAG PÅ KONFERANSEN
SVEN MOLLEKLEIV
Årets konferanse åpnes med
foredrag av presidenten i Røde
Kors, Sven Mollekleiv. Han har
foreløpig kalt sitt foredrag «Prestasjon i omsorg – hva skal til for å
prestere godt». Et foredrag som
sikkert vil være til både inspirasjon og ettertanke. Mollekleiv har
mange års bakgrunn og erfaring fra
norsk idrett, frivillighet, humanitært
arbeid – og et stort samfunnsengasjement. Han har blant annet vært
generalsekretær i Røde Kors, var
første styreleder i Frivillig Norge og
ble i mars 2015 utnevnt til Ridder
av St. Olavs Orden «for hans samfunnsgagnlige innsats.»
FINN SKÅRDERUD
Finn Skårderud, psykiater, forfatter,
skribent og professor og en dyktig
foredragsholder - tar seg av avslutningen søndag formiddag. Med
dette håper og tror vi at avslutningen
av konferansen blir like bra som
åpningen. Skårderud er en anerkjent
ekspert på spiseforstyrrelser og som
psykiater har han arbeidet med flere
av Norges toppidrettsutøvere.
MADS ANDREASSEN
Mads er fagansvarlig for barne- og
ungdomsidrett i Norges Idrettsforbund. Han har selv gått gradene fra
barneidrett til ungdomsidrett og helt
opp til toppidrett, med deltakelse i
Paralympics. Barn driver med idrett
fordi de synes det er moro. Over
500 000 barn er med på idretts­
aktiviteter i regi av den organiserte
idretten – og disse barna skal få ha
det moro og få oppleve et allsidig og
variert aktivitetstilbud. Når barn blir til
ungdom ønsker vi fortsatt at de skal
finne sin plass i den organiserte idretten.
-HVA er og HVORDAN kan vi skape en
god barne- og ungdomsidrett?
LEDERKONFERANSEN
NSFs Virksomhetsplan for 2016-2019:
Hvordan ønsker dere at fremtiden skal se ut for norsk
svømming, stup, vannpolo, synkronsvømming og Open
Water? Hvilke innsatsområder og mål mener dere at
Norges Svømmeforbund og klubbene skal arbeide mot
de neste årene? Hovedtema for lederprogrammet vil være
­arbeidet med Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan
for 2016 – 2019. Her trenger vi innspill fra klubbene!! Arbeidet på konferansen organiseres i gruppearbeid som ledes
av Svein Erik Hansen fra Golfforbundet.
Ledelse – og «meg som leder» – Anders Dahl:
Tidligere toppsvømmer Anders Dahl er seniorrådgiver på
ledelse og strategiarbeid. Anders vil lede oss gjennom to
bolker knyttet til ledelse. Først vil ha han dele noen tanker
og tips til god ledelse. Deretter vil det være en sesjon
knyt­tet til refleksjon om «meg som leder», til hvordan du
kan bli en bedre leder.
Det blir også i år Klubbstafett med ulike
klubbpresentasjoner.
TRENERKONFERANSE SVØMMING
Hovedtema for trenere blir crawlteknikk.. NSF er i gang med et omfattende prosjekt om Avansert svømmeteknikk,
og innholdet i dette er unikt både nasjonalt og internasjonalt. Første del av forelesningsrekken vil bli klar til Trenerkonferansen og presenteres der av Sondre L. Solberg, sportssjef i Bærumsvømmerne. Forelesningsrekken om Avansert
crawlteknikk består av følgende temaer:
»» Hva kjennetegner crawlteknikken på høyeste konkurransenivå i verden?
»» Effektiv trening av crawlteknikk relatert til konkurransedistanse
»» Kvalitativt teknikkarbeid i ungdomsalder
TRENER/LEDER
KONFERANSEN
2015
PÅMELDING OG PRISER
ALLE PÅMELDINGER TIL BÅDE KONFERANSE OG TIL OPPVARMINGSSEMINARENE
GJØRES ELEKTRONISK VIA EGET PÅMELDINGSSKJEMA PÅ WWW.SVOMMING.NO
KONFERANSEHOTELL:
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Balder alle´ 2, 2060 GARDERMOEN
PRISER
Enkeltrom (helpensjon) Dobbeltrom (helpensjon)
Trippelrom (helpensjon)
Kr 3 400
Kr 2 700
Kr 2 600
Dagpakke
Middag fredag
Middag lørdag
Kr 1 400
Kr 350
Kr 400
Kr 300 i rabatt ved påmelding før 1. juni.
Ungdom fra 18-25 år får 50% rabatt. Det er 18-års aldersgrense for å være med på konferansen.
Konferansen er kun åpen for deltakere tilsluttet Svømmeforbundets medlemsklubber.
BETALING FOR KONFERANSEN
Konferanseavgiften faktureres etterskuddsvis. Det sendes en samlefaktura til klubb/krets i etterkant
av konferansen. Ved påmelding er det førstemann til mølla som gjelder.
FOR MER INFORMASJON OM KONFERANSEN OG OM PROGRAMMET – SE KONFERANSE­
SIDEN PÅ WWW.SVOMMING.NO
Spørsmål i forbindelse med den praktiske delen av konferansen rettes til:
Kristin Homb – [email protected] / 2102 9673