Er du over 16 år, er interessert i fysisk aktivitet/ friluftsliv og arbeid

Bli treningskompis!
Er du over 16 år, er interessert i fysisk aktivitet/ friluftsliv og
arbeid med andre mennesker, kan du bli en treningskompis.
I samarbeid med Finnmark Fylkeskommune og Finnmark
Idrettskrets inviterer Alta kommune til treningskompiskurs
Alta 16.- 18. oktober 2015
Kurset:
Kurset er gratis, og bygger på prinsippet
om at en gjennom fysisk aktivitet kan oppnå
positiv effekt også på andre livsområder.
Målet med treningskompisordningen er å
motivere til, og hjelpe mennesker i gang
med fysisk aktivitet.
Kurset inneholder:
• Treningslære
• Fysisk aktivitet og helse
• Kosthold og ernæring
• Fysisk aktivitet i praksis
Hovedforeleser: Daniel Strand
Lokale idrettslag bidrar med aktiviteter
Kurset gir kompetanse i bruk av fysisk aktivitet i målrettet oppdrag, innenfor
Bistandsavdelingen eller Barn og ungetjenesten i Alta kommune. Kurset passer for
deg som er, eller som ønsker å ta oppdrag i støttekontakttjenesten.
Program
Kurset er på 16 timer og avvikles fredag 16.- søndag 18. oktober.
Programmet tilsendes til påmeldte deltakere.
Påmelding
Påmelding innen torsdag 01. oktober 2015
Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på kurset? Ta kontakt med:
[email protected]
[email protected]
tlf 784 55 609 / 784 55 615
tlf 45 39 69 39