Årsmøte 2014 O-gruppa Konnerud IL

Årsmøte 2014
O-gruppa
Konnerud IL
Konnerud IL
Orienteringsgruppa
Årsmøte 23. mars 2015
Klubbhuset, Sletta, Konnerud, kl. 20.00
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Åpning og konstituering – Godkjenning av fremmøtte medlemmer
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Innkomne forslag
Handlingsplan for 2015
Valg
4. Årsberetning
Styrets betraktninger
2014 har vært en innholdsrik sesong med mye aktivitet og mange opplevelser. Eliteløperne
våre har også i 2014 markert seg godt. Og rekrutter, ungdommer og den eldre garde kan se
tilbake på mange spennende o-løp og minnerike turer både i inn og utland. Konnerud IL ble
som en av tre klubber nominert til Årets Tur-O arrangør 2014.
Resultater
Audun Heimdal hadde en kjempesesong med 3 NM gull og representasjon for Norge på
juniorlandskamp i Belgia. Årets Konnerudløper 
Flere av seniorjentene hadde også en god sesong med gode resultater i de store stafettene.
Marte Narum tok bronse på senior NM langdistanse og løp også Euromeeting med Norge på
ryggen, og Anette Baklid debuterte i verdenscupen og fikk også løpe student VM i Tsjekkia.
Ungdommene fortsatte den gode fremgangen og tok rent bord i KM stafett med gull i
gutteklassen og gull og sølv i jenteklassen.
Arrangement
Som i fjor arrangerte vi avslutningsløpet i kretsens PWT cup. Et ungdomsløp med hovedfokus
på 13-16 åringene. Løpet ble arrangert fra skistadion i september. Mange gode
tilbakemeldinger gjør at dette løpet også er inne på terminlisten for 2015.
Familiestafetten ble i år arrangert fra Landfalltjern i juni, og klubbmesterskapet fra Sletta i
oktober.
Økonomi
O-gruppa har også i 2014 hatt høyt aktivitetsnivå både på trening og konkurranser og vi hadde
budsjettert med et underskudd men resultatet viser det motsatte så det betyr at vi har vært
flinke til å få inn penger på arrangement og dugnader, og at vi har god kontroll på utgiftene
våre.
Vår Webside er vår hovedkanal for informasjon. Sidene blir godt administrert av Egil
Bergman.
O-gruppas delegater på tinget i Buskerud o-krets var Isa Heggedal og Annemarie Ranvik.
Styret har i perioden avholdt 7 styremøter i tillegg til mye uformell kontakt. Styret takker med
dette alle medlemmer, støttespillere og sponsorer for finfin innsats i 2014–sesongen.
Styret
Styrets og utvalgenes sammensetning 2014
STYRET
Leder
Økonomiansvarlig
Sekretær
Medlem / Tur-O
Nestleder / Treningsutvalg
Medlem / Teknisk utvalg
Medlem / Rekruttutvalg
Sven Arnesen
Annemarie Ranvik
Tove Heimdal
Trond Cato Martinsen
Isa Heggedal
Sven Ohrvik
Lars Baklid
2014
2014-15
2012-14
2012-14
2014-15
2012-14
2014-15
ØKONOMIUTVALGET
Leder
Oppmann
Faktureringsansvarlig
TRENINGSUTVALGET
Leder
GRUPPE JUNIOR/SENIOR
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
GRUPPE 13-16
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
REKRUTTUTVALGET
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
TEKNISK UTVALG
Leder
Medlem
Medlem
Materialforvalter
TURORIENTERING
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
INFO
Ansvarlig redaksjon
Internettansvarlig
VALGKOMITE
Annemarie Ranvik
Svein Ackenhausen
Egil Bergmann
2014-15
2014-15
2014-15
Isa Heggedal
2014-15
Isa Heggedal
Håvard Halvorsen
Kristian Kullerud
Erik Saugerud
2014-15
2014-15
2014-15
2014-15
Bjørn Baklid
Toini Skyttersæter
Isa Heggedal
Njål Svingheim
Tove Heimdal
2014-15
2014-15
2014-15
2014-15
2014-15
Lars Baklid
Mette Spangberg
Geir Amundsen
André Jægtvik
2014-15
2014
2014
2014
Sven Ohrvik
Håvard Halvorsen
Geir Holm Gundersen
Terje Sommerstad
2012-14
2014-15
2014-15
2014-15
Trond Cato Martinsen
Emma G.F. Haare
Inger Lise Hole
Henning Gaarder
Anbjørg Laukli
John Laukli
Reidar Stenseng
Erik Saugerud
2012-14
2012-14
2012-14
2012-14
2012-14
2012-14
2014-15
2014-15
Styret
Egil Bergman
Ina Cecilie Landro
Mette Spangberg
2012-14
2014
2014
Medlemstall
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-12
19
25
28
15
19
16
11
19
24
39
16
20
25
18
20
19
22
22
20
17
10
Damer
13-16 173
33
3
32
3
25
7
33
10
29
10
28
17
35
14
34
10
59
8
43
7
28
7
24
9
28
12
31
8
37
12
36
7
37
6
40
9
44
9
42
18
43
Tot.
55
60
56
55
58
54
63
67
93
90
51
51
62
61
65
67
66
68
73
68
71
-12
11
14
12
17
25
21
8
11
10
19
9
12
17
17
11
12
8
8
10
12
10
Herrer
13-16
176
39
2
48
6
42
7
60
9
54
7
42
14
50
7
50
13
52
13
57
8
38
7
38
8
41
8
43
11
42
6
45
7
47
6
45
6
40
12
39
10
43
Alle
Tot.
56
68
60
84
88
70
72
68
75
89
55
57
66
68
64
63
62
59
56
63
63
111
128
116
139
146
124
135
135
168
179
106
108
128
129
129
130
128
127
129
131
134
Aktivitet
År
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antall påmeldte starter:
Antall løpere:
Under
Over 25
Totalt
Under 25år Over 25 Totalt
Stafettlag
25år
år
år
617
540
1188
49
101
31
503
368
871
58
115
20
875
540
1315
63
127
45
869
603
1514
60
130
42
709
485
1234
64
120
40
810
607
1417
66
130
50
588
477
1065
65
57
122
39
742
571
1313
59
52
111
26
765
504
1233
58
50
108
36
634
443
1077
51
58
109
41
Årsberetning trenings- og rekruttutvalget 2014
Leder treningsutvalg: Isa Heggedal
Leder rekruttutvalg: Lars Baklid
Trening
O-tekniske treninger for alle aldersgrupper og nivåer hver onsdag i sommerhalvåret.
Basistrening for alle hver onsdag i vinterhalvåret (pause for de yngste når det er onsdagsrenn).
Treningssamarbeid med Sturla for de fra 13 år, som gjør at alle som ønsker kan være med på
Sturla sine treninger på torsdager. Familiestafetten ble i år arrangert fra Landfalltjern, og
Klubbmesterskapet hadde vi fra klubbhuset på Sletta i oktober.
Rekruttkarusell
På våren arrangerte vi rekruttkarusell på nærmiljøkartene rundt skolene på Konnerud. Et løp
fra hver skole. Alle 2-5 klassinger på Konnerud fikk invitasjon og vi hadde ca. 25 nye
deltagere med på rekruttløpene. Rekruttkarusellen vil bli videreført også i 2015.
Treningssamlinger
Hele klubben: I Østfold i april, på Norefjell i juni og fellestur til KM helg i Bø i august.
Junior/seniorgruppa: Skisamling Austlid i November, treningssamling i Halden i januar,
Sprint camp i Bergen i slutten av januar, Spania-samling i mars, og Jukola pre-camp i Finland
i juni.
Ungdomsgruppa: HL samling på Ringerike. OLL i Sandefjord i august.
Rekrutter: O-troll leir på Ringerike i juni og rekruttsamling på hytta hos Lars i september.
Resultater
NM gull – Audun Heimdal, mellomdistanse, langdistanse og ultralangdistanse, yngre junior
NM bronse - Marte Narum, langdistanse, senior
HL gull – Jørgen Baklid, skiorientering, gutter 15
HL bronse – Aslak Heimdal, skiorientering, gutter 14
Representasjon for Norge
Anette Baklid - 2 verdenscupløp i Norge og student VM i Tsjekkia
Marte Narum - Euromeeting i Gøteborg
Audun Heimdal – JEC, juniorlandskamp i Belgia
Representasjon for Buskerud o-krets
Håvard Svingheim, Jørgen Baklid, Nicolai Harvik, Sindre Lysaker Norbom, Aslak Heimdal
og Mari Svingheim på Unionsmatch
Isa Heggedal, leder treningsutvalget
Rapport fra turO-utvalget
Utvalget har i 2014 bestått av Anbjørg og John Laukli, Henning Gaarder, Emma Grete Haare,
Reidar Stenseng, Inger Lise Hole, Erik Saugerud og Trond Cato Martinsen. I tillegg har
utvalget hatt god hjelp av Sven Ohrvik når det gjelder klargjøring av kart. Det er gjennomført
1 møte samt 2 pakkedugnader. Ellers har det vært jevnlig kommunikasjon via e-post og
telefon gjennom hele året.
Vi har tilbudt 75 poster, fordelt på kartutsnittene Haddelandsdammen, Hagatjern, Damåsen,
Andorsrudtjern og Saggravdal. Det er i tillegg tilbudt 2 runder med «grønne turer» på Sletta,
totalt 20 poster. Man har kunnet velge mellom kjøp av deltagerkonvolutt (samtlige kart) eller
barneturO-/nærtrimpose (kun Haddelandsdammen og Hagatjern). Kartene med «grønne turer»
har vært et gratistilbud ved siden av det ordinære turO-tilbudet.
Salgsmessig har 2014 vært et rekordår med totalt 397 enheter, hhv 332 konvolutter og 63
nærtrimposer. Dette er en solid økning i fra 2013, og en tilnærma dobling sett opp mot 2012.
Mye av økningen skyldes en salgsavtale med klassene på 8.trinn ved Svensedammen skole
som alene solgte 110 konvolutter, men sjøl uten salget herfra hadde året gitt en pen
salgsvekst. Man har i år hatt 5 utsalgssteder i tillegg til mulighet for kjøp via nett – både
deltagerpose og enkeltkart.
Turportalen turorientering.no/konnerud har blitt kontinuerlig oppdatert og har etter hvert
funnet sin form som et informasjonspunkt. Vi har en markert økning i registrerte deltager via
denne kanalen, og det er stadig flere som velger å registrer sine koder på nett. Antallet som
klarte kravene til hhv gull-, sølv- og bronsemerket var 23, 4 og 11. 47 personer registrerte
også sine koder fra «grønne turer» og var dermed med i trekningen av gavepremier.
Nytt av året har vært fargegradering av turene etter nivå, som har gjort det mulig for ferske
deltagere å kunne velge ut de enkleste postene først. Sammen med tydelige oversiktskart og
anbefalte startpunkter/p-plasser har vi gjort det enkelt å finne fram til de aktuelle
turområdene. 10 av sesongens poster har blitt lagt til typiske utsiktspunkter eller steder med
kulturhistorisk interesse – og blitt merket som «utvalgt» med tilhørende kortfattet omtale i
eget skriv.
Markedsføringsmessig er samarbeidet med IF Hellas og IF Sturla blitt videreført, noe som har
gjort at turOrientering mediemessig fremstår som en aktivitet for hele Drammen med dertil
økende mengde spalteplass. Det har ellers vært et godt samarbeid med den kommunale
frisklivssentralen på Marienlyst, Fysioteket. Øvrige arenaer for markedsføring har vært de
forskjellige gruppene innen KIL, bydelens skoler, helsestasjon og legesenter. Barnehager i
nærheten av Sletta har dessuten fått besøk for informasjon om våre «grønne turer».
Trond Cato Martinsen, leder Tur-O utvalget
Teknisk råds årsberetning 2014
I 2013 ble det blitt fremstilt fire nærmiljøkart på̊ Konnerud – ett rundt hver av skolene. I 2014
har kartet rundt Hallermoen skole har blitt en del utvidet, og ble brukt ved Drammen City Cup
i 2014. Kartet rundt Svensedammen blir utvidet i første halvdel av 2015.
Arbeidet med å sette i gang nykonstruksjon av Strømsåskartet, som eies i fellesskap med IF
Hellas har fortsatt, og neste steg er å få tak i synfarer.
O-gruppa var representert på̊ lagledermøtet i o-kretsen 23. september. Det ble besluttet at
Konnerud skal arrangere KM sprint/Drammen City Cup med uttak til Unionsmatchen den 16.
mai 2015, og ungdomsløp, som avslutning på̊ kretsens PWT-cup, den 12. september 2015.
Sven Ohrvik, leder teknisk utvalg
Forenklet kartplan O-gruppa 2014-2018
4 nærmiljøkart
2013–2014
Strømsåsen
2014–2015
Stegla – Grimsrudbrenna
2016 (HL)
Sprintkart Vanntårnet
2016 (HL)
5. Regnskap
Økonomien til Orienteringsgruppa ansees å være sunn. Driften i 2014 ga et overskudd på kr
67 050,- Bokført egenkapital for året 2014 er kr 552 954,- Bokført gjeld kr 70 213,- er midler
som tilhører Marianne Andersen, og som er skilt ut som en egen bankbeholdning på
eiendelssiden.
O-gruppa hadde budsjettert med et underskudd, men endte opp med et overskudd. Dette
forklares med overføring av spillemidler vedrørende søknad om midler til utarbeidelse av kart
over Grimsrudbrenna, kr 61 000,-, utsettelse av arbeid med kart, budsjettert honorar kr
50 000,- og merinntekter av salg tur-O konvolutter på kr 49.000,- i forhold til budsjett.
Økonomiutvalget har hatt en løpende dialog gjennom året. Samarbeidet og kommunikasjonen
har også i år fungert godt. Det er til stor hjelp for kasserer å ha en egen fakturaansvarlig, og
også en egen oppmann som håndterer oversikten over påmeldingsgebyrer gjennom året. Dette
sørger for at O-gruppa er a jour i forhold til anliggender som gjelder våre medlemmer.
Konnerud IL O-gruppa
Salgsinntekter
Konto
3110 Salgsinntekter. Avgiftsfrie
3200 Aktivitetskontingent
3290 Refusjon /trening samling
3292 Egenandel
3300 Egen stevner
3401 Andre tilskudd
Sum salgsinntekter
2014
8 020
91 900
138 180
74 054
19 445
17 850
349 449
2013
0
87 350
127 410
85 112
116 485
25 640
441 997
Budsjett 2014
3610 Turorientering
3700 Lotteri, bingo, basarer etc.
3712 Dugnad
3717 Sponsorinntekter
3900 Gaver og andre bidrag
3902 Spillemidler
3990 Andre inntekter
3999 MVA refusjon
Sum annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
124 100
0
29 800
38 000
30 750
61 000
3 510
44 606
331 766
72 430
0
20 200
93 000
142 158
0
7 142
42 280
377 210
75 000
0
25 000
80 000
30 000
0
2 000
10 000
222 000
681 215
819 207
557 000
4030 Kjøp kioskvarer uten mva.
4300 Egne stevner
4301 Premier
4303 øvrige stevner
4390 treningsleir/ samlinger (ny konto)
4610 Turorientering
Sum varekostnad
0
12 575
13 865
234 035
258 140
35 706
554 321
2 202
43 248
13 610
219 027
217 517
38 625
534 229
0
10 000
5 000
190 000
300 000
29 000
534 000
90 000
120 000
90 000
35 000
0
335 000
5011 Lønn u/feriepenger
5015 Overførte lønnskostnader
5410 Arbeidsgiveravgift
5890 Overførte personalkostnader
5960 Gaver til tillitsvalgte /ansatte
Sum lønnskostnad
2 000
-8 442
282
-2 000
2 000
-6 160
3 000
0
423
-3 522
0
-99
0
0
0
0
0
0
6300 Leie lokaler
6530 Materiell og utstyr
6540 Inventar og utstyr
6570 Klær og utstyr trenere og utøvere
6571 Refusjon klær og utstyr
6575 Kostnad/refusjon Marianne
6700 Revisjons- og regnskapshonorar
6720 Andre honorarer
6800 Kontorrekvisita
6830 Datakostnader
6840 Aviser
6860 Møter, kurs, oppdateringer mv.
6890 Div. adm. utgifter
6940 porto
7100 bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
7101
7140 Bespisning overnatting /reiseutgifter
7300 Annonser
7410 Lisenser
7412 krets/regionsavgift
7600 Lisensavgifter og royalties
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Dugnadsutgifter
7791 Tilstelninger /sosiale arrangement
7795 Trener/lederopplæring
7830 Tap på fordringer/opprydning tidligere år
7835 Avsatt tap på fordringer
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
8050 Annen renteinntekt
8160 Purregebyr rentekostnad leverandør
Sum netto renteinntekt
4 300
4 241
0
48 468
-54 406
0
25 193
0
0
15 012
0
0
0
0
10 242
0
0
580
0
7 804
4 375
2 124
1 056
4 537
500
-3 170
0
70 855
619 016
4 915
-64
4 851
3 900
21 552
3 623
64 630
-76 933
17 528
30 666
120 000
4 464
3 134
0
300
430
315
12 326
0
120
567
14 126
31 521
0
2 391
0
1 200
0
3 420
0
259 280
793 410
5 936
0
5 936
4 000
10 000
0
0
0
0
20 000
50 000
5 000
0
450
5 000
5 000
300
0
1 000
0
1 000
2 000
20 000
0
2 500
0
2 000
0
0
2 000
130 250
664 250
0
0
0
Overskudd/underskudd
67 050
31 733
-107 250
Konnerud IL O-gruppa
Eiendeler
2014
2013
Kundefordringer
1510 Kundefordringer
1520 Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
1920 1503.27.62147 Marianne Andersen
1930 1503.25.8607
Sum bankinnskudd
6 903
3 831
10 734
26 583
79 561
106 144
70 213
553 502
623 715
91 827
388 390
480 216
Sum omløpsmidler
634 449
586 360
Sum Eiendeler
634 449
586 360
Gjeld og egenkapital
Annen opptjent egenkapital
Udisponert resultat
2050 Annen egenkapital
Sum annen opptjent egenkapital
67 050
485 904
552 954
31 734
454 170
485 904
6 703
6 973
4 579
70 213
81 494
1 656
91 827
100 456
634 449
586 360
Gjeld (kortsiktig)
2410 Leverandørgjeld
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte
2960 innskudd
2997 Gjeld O-gruppa til Marianne Andersen
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
6. Budsjett
Styret i O-gruppa har satt opp ett budsjett som viser ett underskudd på kr 172 881,- ved årets
slutt i 2015. Da O-gruppa har fått tildelt å arrangere hovedløpet i august 2016, anser styret at
fremtidige inntekter er sikret, og at en andel av egenkapitalen (mest bankbeholdning) kan
dekke inn underskuddet. Det er utarbeidet en egen aktivitetsplan for året 2015 som gir en god
oversikt over de kostnader som vil påløpe i forbindelse med samlinger og konkurranser.
DRIFTSINNTEKTER
3110
3200
3290
3292
3300
3401
3610
3712
3717
3900
3902
3990
3999
Salgsinntekter
Salgsinntekter, avgiftsfrie
Aktivitetskontingent
Egenandel Trening/Samlinger
Egenandel Stevner
Egne Stevner
Andre tilskudd
Sum salgsinntekter
Annen driftsinntekt
Turorientering
Dugnad
Sponsorinntekter m/mva.
Gaver og andre bidrag
Spillemidler
Andre inntekter u/mva.
Mva. refusjon
Sum andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
BUDSJETT
2015
REGNSKAP
2014
0
95 000
175 000
80 000
35 000
20 000
405 000
8 020
91 900
138 180
74 054
19 445
17 850
349 449
100 000
25 000
65 000
30 000
0
2 000
10 000
232 000
637 000
124 100
29 800
38 000
30 750
61 000
3 510
44 606
331 766
681 215
0
-10 000
-5 000
-225 000
-400 000
-33 000
-673 000
0
-12 574
-13 865
-234 035
-258 140
-35 705
-554 321
-6 000
0
0
2 000
-6 000
-2 000
8 442
-282
2 000
0
6 160
-2 000
-10 000
-4 300
-4 241
DRIFTSKOSTNADER
4030
4300
4301
4303
4390
4610
5011
5015
5410
5890
5960
6300
6530
Varekostnad
Kjøp kioskvarer u/mva.
Egne stevner (NM etc.)
Premier
Andre stevner
Treningsleirer/samlinger
Turorientering
Sum varekostnad
Lønnskostnad
Lønn u/ feriepenger
Overførte lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Overførte personalkostnader
Gaver til tillitsvalgte/ansatte
Sum lønnskostnader
Annen driftskostnad
Leie lokaler, ikke refunderbar
Materiell / utstyr
6531
6540
6570
6571
6575
6700
6720
6800
6830
6840
6860
6890
6940
7100
7140
7300
7410
7412
7600
7770
7790
7791
7795
7830
7835
FINANSINNTEKTER OG
UTGIFTER
8050
8160
Behandlings utgifter
Inventar / utstyr
Klær og utstyr trenere og utøvere
Refusjon klær og utstyr
Kostnad refusjon Marianne
Revisjons og regnskapshonorar
Andre honorarer
Kontorrekvisita
Datakostnader
Aviser tidsskrifter, bøker etc.
Møter styret/adm.
Div. administrative utgifter
Porto
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Bespisning/overnatting/
reiseutgifter
Annonser og reklamekostnader
Lisenser
Krets/regionsavgift
Lisensavgifter og royalties
Bank og kortgebyr
Dugnadsutgifter
Tilstelninger/sosiale
arrangementer
Trener/lederopplæring
Tap på fordringer
Avsatt tap på fordringer
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Annen renteinntekt
Purregebyr / rentekost.
Leverandør
RESULTAT FINANS
Års overskudd / underskudd
7. Innkomne forslag
Det er ikke innkommet forslag innenfor tidsfristen.
0
0
0
0
0
-22 000
-50 000
0
0
0
-2 000
0
-100
-25 000
0
0
-48 468
54 406
0
-25 193
0
0
-15 012
0
0
0
0
-10 241
0
-600
-4 500
-15 000
4 375
-2 000
-1 056
0
-580
0
-1 000
0
-130 881
-809 881
-172 881
-7 804
-4 375
-2 124
-1 056
-4 537
-500
3 170
-70 855
-619 016
62 199
4 915
-64
0
4 851
-172 881
67 050
8. Handlingsplan for 2015
Turorientering 2013-2015
Målsetting:
 Være en ledende mosjonsaktivitet for bydelens befolkning
 Salg av kart/konvolutter skal i løpet av perioden dobles i forhold til salg i 2012 (170
konvolutter + 31 nærtrim)
Satsingsområder:
1. Produktutvikling
Benytte områder med oppdatert kart
Betydning av målestokk og ekvidistanse skal fremgå i klartekst på samtlige kart
Tilby ordinære poster samt eget opplegg for nærtrim / tur-o for barn
Tilby historiske/kulturposter
Tilby poster tilgjengelig for rullestolbrukere/barnevogner (Grønne turer)
Poster skal om mulig legges i naturlige runder
Samtlige turer/runder skal klassifiseres etter fargenorm
Deltagerkonvolutt skal inneholde oversiktskart inkl. forslag til parkering/startpunkt
Deltagerkonvolutt skal inneholde informasjon om skikk og bruk i utmark, karttegn
samt enkel innføring i bruk av kart og kompass
2. Markedsføring
Trekke fram klubbens turportal i all markedsføring; turOrientering.no/konnerud
Samarbeid med IF Hellas, IF Sturla, Lierbygda OL og Sande SK om felles
markedsføring; ”Tur-o i Drammen”
Bruke oppdatert markedsføringsmateriell fra NOF
Samarbeid med Fysioteket på Marienlyst
Informasjon mot Drammen Kommune og turistkontor
Salgsdugnad egne medlemmer
Utsending av pressemeldinger til lokalmedia
Utsending av jevnlige nyhetsmeldinger til deltagere, tidligere deltagere, egne
medlemmer samt øvrige grupper innen Konnerud IL
Utdeling av gratiskonvolutter til klubbens samarbeidspartnere
Utdeling av nærtrimpose til barnehager som er «på kart»
Utdeling av «Grønne turer»-kart til skoler, barnehager samt IFO
Utdeling av «Grønne turer»-kart til bydelens helsestasjon og legekontor
Oppfølging av utsalgssteder
Markering av Friluftslivets år 2015
Rekruttering 2015
Mål: 10-15 nye rekrutter med familier
Tiltak
Hvordan
Tidspunkt
1. Rekruttkarusell 4 løp på nærmiljøkart rundt skolene på 4 onsdager i april
Konnerud. 1 løp fra hver skole. En
enkel løype med mulighet for
instruksjon fra o-gruppas medlemmer.
Innbydelse til alle i 8-12 års gruppene
på ski og til alle 2-6 klassinger på de 3
barneskolene.
Ønsket
resultat
Ansvarlig
40 deltakere
Lars
2. Rekrutttreninger
Fellestrening hver onsdag. På samme
sted og tid som resten av klubben.
Felles oppvarming og avslutning for alle
i rekruttgruppa. Ulike nivåer på den otekniske treninga
3. Basistrening
Basistrening hver mandag i
sommerhalvåret og på onsdager om
vinteren når det ikke kræsjer med
onsdagsrenn.
4. Klubbturer
Felles turer med resten av klubben. 3
turer i løpet av året. Nord Jysk, SOLhytta og Sørlandsgaloppen
5.
Kretsens O-troll-leir og egen rekrutt-tur
Rekruttsamlinger på Konnerud
6. Løpsdeltakelse Få flere av de nye rekruttene med på oløp
Onsdager fra påske
til høstferie
20 -30 deltakere Lars/
Mette
Mandager/onsdager 20-30 deltakere Lars/
Nora
Apr./juni/ juli
5-10 familier fra Isa/ Tove
rekruttgruppa
Juni/sept.
10-15 deltakere Lars/
Mette
10-15 nye
Lars/
rekrutter på o- Mette
løp
hele sesongen
Ungdomsarbeid 2015
Mål: Rekruttere noen nye i 13-14 gruppa. Beholde alle fra 15-26.
Tiltak
Hvordan
1. Fellestreninger
Fellestrening hver onsdag på samme tid
og sted som resten av klubben. Deles i 2
grupper på trening. 13-15 og 16 +. 3-4
trenere på hver gruppe. Felles
oppvarming og avslutning. O-tekniske
treninger med muligheter for ulik
vanskelighetsgrad.
Ønsket
Tidspunkt resultat
Ansvarlig
Onsdager
fra påske
til
høstferie
20-25 stk. i 13Isa/ Jonas
14 gruppa. 15-20
stk. i 15+
Samarbeid med Sturla om o-treninger.
Sturla sine ungdommer kan være med på
vår trening onsdager og våre ungdommer
kan være med på Sturla sine treninger
torsdager.
3. Basistreninger
Basistrening hver uke hele året. Fokus på
koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og
bevegelighet.
4. Klubbturer
Felles turer med resten av klubben. 3
turer i løpet av året. Nord Jysk, SOL hytta
og Sørlandsgaloppen.
5.
Motivere flest mulig til å være med på
Ungdomssamlinger kretsens samlinger og treninger.
/kretstreninger
6.
Treneroppfølging for alle som ønsker det
Treneroppfølging
i gruppe 15+
Hele
sesongen
10-15 deltakere
fra Konnerud
Jonas/ Isa
Hele året
30 stk.
Jonas/ Isa
Apr./ juni/
august
30 deltakere fra
ungdomsgruppa
Tove/ Isa
7. Klubbsamlinger
jan/feb./
april/
august/
oktober
2. Klubbsamarbeid
5 treningssamlinger for aldersgruppa 1625 i løpet av sesongen.
Aprilseptember
Hele året
10-15 delt. på
hver samling
Jonas/
Kristian/
Isa
Jonas/ Isa
9. Valg
Forslag til styre og utvalg 2015
STYRET
Leder
Økonomiansvarlig
Sekretær
Medlem / Tur-O
Nestleder / Treningsutvalg
Medlem / Teknisk utvalg
Medlem / Rekruttutvalg
ØKONOMIUTVALGET
Leder
Oppmann
Faktureringsansvarlig
TRENINGSUTVALGET
Leder
GRUPPE JUNIOR/SENIOR
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
GRUPPE 13-16
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
REKRUTTUTVALGET
Leder
Medlem
Medlem
TEKNISK UTVALG
Leder
Medlem
Medlem
Materialforvalter
TURORIENTERING
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
INFO
Internettansvarlig
VALGKOMITE
Hege Kullerud
Annemarie Ranvik
Tove Heimdal
Trond Cato Martinsen
Isa Heggedal
Sven Ohrvik
Lars Baklid
2015
2014-15
2015-16
2015-16
2014-15
2015-16
2014-15
Annemarie Ranvik
Svein Ackenhausen
Egil Bergmann
2014-15
2014-15
2014-15
Isa Heggedal
2014-15
Isa Heggedal
Jonas Juveli
Håvard Halvorsen
Kristian Kullerud
Erik Saugerud
2014-15
2015-16
2014-15
2014-15
2014-15
Bjørn Baklid
Toini Skyttersæter
Isa Heggedal
Njål Svingheim
Tove Heimdal
2014-15
2014-15
2014-15
2014-15
2014-15
Lars Baklid
Mette Spangberg
André Jægtvik
2014-15
2015-16
2015
Sven Ohrvik
Håvard Halvorsen
Geir Holm Gundersen
Terje Sommerstad
2015-16
2014-15
2014-15
2014-15
Trond Cato Martinsen
Emma G.F. Haare
Inger Lise Hole
Henning Gaarder
Ingunn Jahren Horvli
Reidar Stenseng
Erik Saugerud
2015-16
2015-16
2015-16
2015-16
2015-16
2014-15
2014-15
Egil Bergman
Ina Cecilie Landro
Mette Spangberg
2015-16
2015
2015