Carl Morten Karterud Senior 20 25 24 23 25 25 142 Frode Arnesen

Carl Morten Karterud
Frode Arnesen
Thore Grinden
Knut Nordli
Jørn Heggbrenna
Tor S Rogstad
Atle Olsen
Fredrick Gustavsen
Morten Berntsen
Knut Olav
Kristian Eilertsen
Martin Bjerke
Stein Nikolaisen
Arild Belstad
Tom Håkonsen
Mats Nyseter
Espen Evensen
Cato Gustavsen
Jan Ove Fuglebrenden
Ronny Olafsem
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
JR
JR
Senior
Senior
Senior
Senior
JR
Senior
Senior
Senior
20
16
16
12
11
15
13
10
11
0
0
0
0
0
14
0
0
11
11
11
25
22
20
19
22
21
19
18
16
0
0
0
0
0
16
0
0
16
16
15
24
22
17
21
21
17
20
19
16
0
0
0
0
0
19
0
0
18
16
17
23
20
24
22
20
21
21
15
18
22
16
20
16
16
0
14
15
0
0
0
25
22
22
23
20
23
20
18
12
23
20
15
18
17
0
16
14
0
0
0
25
22
22
24
21
18
22
18
22
23
20
19
19
19
0
19
19
0
0
0
142
124
121
121
115
115
115
98
95
68
56
54
53
52
49
49
48
45
43
43