Plakat-sprenging

Varsel om sprenging
Gå bort fra vinduet
når det sprenges
Varsling skjer ved sammenhengende høyfrekvent
signal i 2 minutter, deretter sprenging.
Sprengingen vil være over på noen sekunder.
”Faren over” varsles med tre korte signaler.
Vi bygger diagnosesenter for Nord-Norge (PET-senter).
Ber om forståelse for ulemper i utbyggingsperiode.
Tor-Arne Hanssen, utbyggingsjef
Per-Magnar Halvorsen, prosjektleder