Presentasjon om regnskog

REGNSKOG OG KLIMA
HVA SKJER NÅR KLIMAET
ENDRER SEG?
DRIVHUSEFFEKTEN
• Drivhuseffekten er
livsnødvendig – og farlig
• Økt konsentrasjon av
gasser som vanndamp,
karbondioksid, metan og
lystgass.
• Varmen fra sola slipper
ikke igjennom atmosfæren
klimaet endrer seg!
UTSLIPPSKILDER
Befolkningsvekst
Industri
Transport
Avskoging
KONSENTRASJON AV C02 I ATMOSFÆREN
KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGENE
Tørke
Isen smelter
Stigende havnivå
Ekstremvær
REGNSKOGEN OG KLIMAET
HVA ER TROPISK REGNSKOG?
De tropiske regnskogene strekker seg som et grønt belte rundt
jordkloden langs ekvator. Her er temperaturen stabil på 20-25
grader og det er fuktig klima.
REGNSKOGEN MÅ BEVARES AV TRE GRUNNER
1. For å hindre klimaendringer.
2. For å bevare naturmangfoldet
3. For å bevare livsgrunnlaget til millioner av mennesker
REGNSKOG OG KLIMAENDRINGER
• Når regnskogen hugges eller ødelegges slippes CO2 ut i
atmosfæren.
• Utslippene av klimagasser som følge av brenning av
regnskogen tilsvarer utslippene fra alle verdens biler
MEN REGNSKOGEN ER STERKT TRUET
• Før dekket regnskogen
12-13 prosent av
landjorda. I dag er det
bare 6 prosent.
• Hvert år ødelegges det
tropisk skog tilsvarende
Danmarks areal.
KONGOBASSENGET
REGNSKOGEN I DR KONGO
• Over halvparten av verdens nest største regnskog ligger i
Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo).
FILM OM KONGOBASSENGET.
•
http://www.globalis.no/Media2/Video/Kongobassenget