(01) 721 68 23, Fax.: (01) 724 84 23, Okra

Izvršitelj
IVKOVIĆ GORAN, univ.dipl. prav.
Breznikova ulica 15, 1230 Domžale
Tel.: (01) 721 68 23, Fax.: (01) 724 84 23,
Okrajno sodišče v Mariboru
CAFOVA ULICA 1
2000 Maribor
Opr.št:VL 11/157582
IZV 2011/03863
112755
Dolžnik;Bilonič Zdenka, 2327 Rače
Upnik:Zavarovalnica Maribor d.d.
Datum: 15.01.2016
DRAŽBENI
RAZGLAS
Dne 12.02.2016 ob 13:00 se bo na naslovu: Mariborska c. 2 , 2327 Rače, vršila prva javna dražba,
naslednjih predmetov z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št. Opis predmeta
1 OSEBNO VOZILO RENAULT CLIO 1.4 RT LET: 1994 REG:
MB-R1-67K VIN:VF1B57BO511738644
Vrednost EUR
250,00
 Prodaja poteka po sistemu videno - kupljeno
 Stroški in davki bremenijo kupca
Izvršitelj Goran Ivković, univ. dipl. prav.
Informacije pomočnik izvršitelja; g. Andrej Gračner: 070 861 251
Kupci so dolžni kupnino izplačati takoj po dražbi oziroma kasneje, če se tako dogovori z izvršiteljem.
Poslano:
- upniku
- dolžniku
- Okrajno sodišče v Mariboru, oglasna deska
Uradne ure:
Breznikova 15/1 nad., 1230 Domžale Tel./Faks:01/724-84-23
PONEDELJEK 09:00 – 11:00; SREDA 09:00 – 17:00; PETEK 09:00 – 13:00