Her kan du se ÅRSBERETNINGEN FOR 2015

GRIMSTAD OG OMEGNS TRAVSELSKAB
VELKOMMEN TIL
ÅRSMØTET 2015
Klubbhuset Frivoll Travbane 25. januar klokken 19.00
Velkommen
Agenda
1 Godkjennelse av innkalling
2 Valg av referent, dirigent og to personer til å undertegne protokollen.
3 Årsberetning 2015
4 Regnskap
5 Budsjett 2016
6 Fastsettelse av medlemskontingent
7 Innkomne forslag
8 Valg
9 Eventuelt
3. Årsberetning:
Styret har i 2015 bestått av:
Leder: Ingunn Christensen
Nestleder: Stein Larsen
Kasserer: Tom Helgesen
Sekretær: Margrethe Nilsen
Styremedlem: Torfinn Søgård
Varamedlemmer:
1. Margrethe Nilsen (rykket opp)
2. Trond Ålenborg
Det har i beretningsåret vært avholdt 9 styremøter og blitt behandlet drøyt 60 saker. Samarbeidet i
styret har fungert meget bra og alle oppgaver/gjøremål er blitt utført.
Hrani:
Det har i 2015 vært avholdt et møte med Hrani. Samarbeidet fungerer meget bra. Det er i 2015
utformet ny leiekontrakt, som er justert for prisstigning og nå lyder på 27.500 kroner i året. De skal
også betale for vannforbruk og kommunale utgifter som omfatter deres areal.
Dugnader:
Det har vært gjennomført flere dugnader på Frivoll Travbane gjennom året, spesielt i forkant av
kjøringene. Og ikke minst under jubileumsfeiringen. Videre er Nice-stallen er malt utvendig.
Hovedstallen er vedlikeholdt fortløpende, med flere småting. Deler av jernbanelinjen er også
oppgradert. Det er ikke foretatt noen store omfattende renoveringer i 2015.
Lokalkjøringer:
Det ble holdt tre lokalkjøringer i 2015. Den første kjøringa var på skjærtorsdag. Den andre var
jubileumskjøringen som ble avholdt i august, den siste var Arendal og Omegns. Denne fikk vi da de
kastet inn håndkleet og ble arrangert i oktober. På alle kjøringene var det mange hester påmeldt.
Trolig mest på grunn av at vi delte ut fine premier. Kjøringene gir klubben gode penger i kassa. Også i
2016 tar vi sikte på å arrangere tre kjøringer.
Lokalkjøring Frivoll
Jubileumsmarkeringen:
Frivoll Travbane feiret 50 år i 2015 og dette ble feiret med storslagen jubileumskjøring, festmiddag og
utnevnelse av æresmedlemmer. Det ble før kjøringen arrangert Hestens dag. Kiosken hadde godt
utvalg, gode priser og hadde et overskudd på rundt kr 14.000. Kjøringen ble svært vellykket med
spennende løp og bra med påmeldte hester. Det ble gitt ut premier for kr 26.000. Rundt 80 personer
deltok på festen på kvelden, der Odd Berntsen, Helge Gundersen og Tormod Håland fikk sine
æresmedlemstegn. Klubben utga også en egen jubileumsavis i et opplag på 20.000, som ble sendt ut
over store deler av fylket. Denne ble fullfinansiert med annonser.
Styret kunne selvsagt tenkt seg at det økonomiske resultatet ble bedre. Men sosialt og sportslig ble
det en flott dag som klubben kan være stolte av.
Æresmedlemmene
Andre aktivitet på området:
Det har kun vært arrangert et stort stevne i sommer av Hrani. Ifølge klubben vil det nok kun være
dette St.Hans stevnet som de prøver og holde på. Utover det har det vært avholdt distanseritt med
utgangspunkt i banen, i tillegg til at Grimstad Maraton gikk over anlegget. På toppen av det kommer
klubbens aktiviteter, så bruken er nokså god.
Klubbhus:
Leiligheten er fortsatt utleid til brødrene Rislå Tellefsen, og ny kontrakt ble inngått 01. januar 2015.
Ny pris er 44.400,- i året inkludert strøm. GOT har ingen merknader til leieboerne. Utover dette har
det vært lite utleie av bygget, også på grunn av støy overfor leietakerne.
Stallen:
Stallen drives i balanse. Belegget har i 2015 vært jevnt over meget bra og miljøet er jevnt over godt.
Styret ser på det som viktig å følge driften nøye med tanke på økonomien. Styret kunne tenkt seg
flere løpshester i stallen og håper det kommer etter hvert.
Investeringer/vedlikehold:
Det er ikke foretatt ekstrainvesteringer på anlegget som ikke det var budsjettmessig dekning for i
løpet av året. Det er anlagt en sandbane på innersporet på oppløpet på Frivoll, finansiert med DUmidler. Styret håper og tror dette vil være et nytt og godt treningstilbud på Frivoll. Videre er det kjørt
på noen få lass toppmasse på deler av jernbanelinjen, samt ny sand i rundpadocken.
Det er for øvrig igjen brukt mye penger på traktoren, som er totalrenovert. Som følge av dette, og i
frykt for nye kostnader, er det skjerpet kraftig inn hvem som får benytte denne.
Økonomi:
Økonomisk går klubben i 2015 med et overskudd på over 66.000 kroner. Driften er solid og god. Mer
om dette kommer frem i forbindelse med regnskapet.
Miljøet og fremtiden:
Styret er av den oppfatning at miljøet i klubben for tiden er svært bra. Det er mange gode hester,
noen få virkelig gode, og mange spennende unghester i kommingen.
Andre saker:
Klubben har fått egen nettside grimstadtrav.no som oppdateres jevnlig med informasjon, saker,
bilder og hendelser. Er godt besøkt og nyttig hjelpemiddel for styret, selv om det tar mye tid.
Vår Facebookside oppdateres og brukes jevnlig. Den er en av landets mest aktive og best besøkte.
Måned for måned:
Her er et glimt av noen ting og hendelser gjennom 2015.
Januar:
Pave Odin tar to seiere. Fellestreninger på Frivoll. Klubben klarer å holde nærmest sommerbane.
Klubbhuset oppgraderes med nye stoler. Tyri Gubben er tilbake med seier. Florick Hall tar sin første
av en stripe seiere i 2015.
Floric Hall
Februar:
Klubben er arrangør av pulsmålerkurs som trekker fullt hus på travparken.
Mars:
Ask Eld knaller til med årets første – av etter hvert flere – seiere. Toåringene møtes til første trening
på Frivoll. Klubben passerer 100 medlemmer. Valla d’Estino starter jubelsesongen med seier.
Ask Eld
April:
Årets første kjøring på Frivoll i påskesol. After-travparty på Frivoll blir en suksess med deilig
hjemmelaget koldtbord. Skokurs på Frivoll gir kursdeltakerne mange nye innspill. Klubbhuset får nye
gardiner…
Årets første toårsløp
Mai:
Frivoll-oppstallede Tropican til Øyvind Ribe gir den første Frivoll-seieren på flere år. Sonar Brodde
legger på til to av to seiere på Solvalla. Gershwin gir sitt 25 andeler store andelslag deres første seier.
Gershwin
Juni:
Attack Photo, deleid av Allan Bråthlund, vinner løp i Ålborg. Sonar Brodde deltar i monteeliteløpet på
Bjerke på OGP-dagen og blir nummer seks på 12-tallet. Sky Airborne GG tar en etterlengtet seier.
Kjempedugnad og grillfest på banen med over 20 fremmøtte.
Sky Airborne GG
Juli:
Valla d’Estino vinner DNT-løp med 40.000 i første og Sonar Brodde V76-løp med 30.000 i første. Ida
Gundersen Thompson vinner sitt første løp. Valla d’Estino vinner kvallen til HKH Kronprinsesse
Marthas pokal-løp og gjør det sterkt i finalen.
Sonar Brodde
August:
Arnt Haaken vinner sprettlett. Jubileumskjøringen og festen etterpå blir en suksess. Klubben utgir
jubileumsavis som distribueres ut over store deler av Aust-Agder. Kjøringen åpnes av Svein Harberg.
NM i distanseritt arrangeres på Frivoll. Valla d’Estino setter sin første Norgesrekord.
Norgesrekordgrossisten Valla d’Estino
September:
Valla d’Estino blir nummer tre i Kriteriet. Karina Andersen eier halve Victory Lap som blir nummer to i
Derby og får 500.000 kroner. Arendal og omegn gir oss sin lokalkjøring, som blir årets tredje på
Frivoll. Fulle medlemmer kjøper for mange hester på auksjon…
Auksjon…
Oktober:
Medlemsmøte på Frivoll der medlemmene gir klarsignal for sandbane. Det registreres over 70
klubbhester på nettsiden vår. Iris Osk og Margrethe Nilsen deltar på DNTs ungdomstur, der de sender
reisebrev hjem hver dag. Søndre Lynet vinner løp i Sverige. Ask Eld vinner igjen.
Sandbanen på Frivoll
November:
Ponnitrening på Frivoll igjen. Gregor Mollyn vinner på Jarlsberg. Skaffer Lykke vinner på Forus.
Klubben samler ungdommene i en egen ungdomsgruppe som skal starte opp for fullt i 2016. Takket
være en enorm dugnadsinnsats lages sandløypa på en helg på Frivoll. Valla d’Estino vinner 100.000
kroner og forbedrer sin egen norgesrekord til 13,5/2100 meter auto. TinTin vinner Veike Balders
landsutstilling for unghester.
TinTin
Sport i klubben:
Klubbens hester tok 51 seire og tjente over 1,91 millioner kroner i 2015. Tallet er det høyeste på
mange år og over 500.000 kroner over 2014.
Flere av klubbens hester har gjort seg bemerket i klassiske storløp, V75 og på Bjerkes
onsdagskjøringer. Ungheststjernen Valla d’Estino har satt klubben på kartet med sine fremragende
prestasjoner, toppet med Norgesrekord som den siden forbedret selv til utrolige 1.13,5 over 2100
meter. Denne sammen med en rekke andre gode prestasjoner, har gitt statistikkene et oppsving i år.
Klubben er dessuten svært godt forspent med spennende unghester, så fremtiden ser lys ut.
Statistikken:
HESTENAVN
ANSVARLIG EIER
STARTER
FØRSTE
ANDRE
TREDJE
Ask Eld
Einar Askvik
22
7
3
2
INNKJØRT
220 500
Art Haaken
John Arne Degernes
17
3
1
4
125 000
Søndre Lynet
Arnfinn Bruflodt
17
3
0
2
77 504
Gregor Mollyn
Ida G Thompson
14
2
3
1
73 000
Pave Odin
Tonje Ramfjord
9
4
1
0
67 000
Tyri Gubben
Lars Lunde
5
2
1
0
57 000
Skaffer Lykke
Hanne Thygesen
3
2
1
0
44 000
Trø Flax
John Arne Degernes
6
1
2
1
34 500
Ejo Tina
Hege Salvesen
Linus B.
Margrethe Nilsen
5
0
0
2
14 700
14
0
0
0
10 500
Mølleslettens Aron Trond Aalenborg
5
0
0
1
10 500
Budals Flikka
Tone J Andersen
5
0
0
1
9 500
Bjønnum Teddy
Stein G. Larsen
4
0
0
1
7 000
Tangen Ida
Stein G. Larsen
18
2
0
0
6 000
Bertekongen
Thorhild Hansen
5
0
0
0
5 500
Haugestad Losen
Kim Andre Myhren
2
0
0
0
5 000
Rinde Kvikken
John Arne Degernes
5
0
0
0
2 000
Lilje Bausa
Anita Nielsen
1
0
0
0
0
157
26
12
15
Samlet
769 204
HESTENAVN
ANSVARLIG EIER
STARTER
FØRSTE
ANDRE
TREDJE
Valla d'Estino
Preben Haagensen
11
6
1
1
398 000
Forick Hall
Anite Eigeland
22
8
5
1
199 000
Sonar Brodde
Stein G. Larsen
9
2
3
1
92 000
Flying Power S.S. Anette J Møretrø
12
2
0
0
77 000
Romero M.L.
Helge Gundernsen
20
2
2
2
69 000
Gershwin
Stein G. Larsen
17
1
3
0
59 000
Just Me
Karina Andersen
Ruben Plush
Malin Julseth
Sky Air Born G.G. Tronn T Gundersen
Tina Trøjborg
Allan Bråthlund
KK Aligator
Jenny Thygesen
Underthesurface
Malin Julseth
Wonder Dream
INNKJØRT
6
1
1
0
57 500
12
1
2
2
44 500
17
1
0
2
43 000
9
1
2
1
40 070
6
0
2
2
21 500
14
0
1
1
21 000
Stein G. Larsen
5
0
0
0
7 300
Muscles Malone
Ida G. Thompson
5
0
0
1
7 000
Dorothea
Trond Møretrø
4
0
0
0
5 500
Cantaro
Britt Grinland
2
0
0
0
171
25
22
14
51
34
29
Samlet
328
Seiersprosent 15,5 %
Trippelprosent 34,7 %.
Innkjørte opp 512.900,- kroner fra 2014
Totalt
2 000
1 143 370
1 912 574
ÅRETS HESTER!
VI GRATULERER EINAR ASKVIK MED ÅRETS KALDBLODS – ASK ELD og
STALL TØFFE SPØRSMÅL MED ÅRETS VARMBLODS – VALLA D’ESTINO
2016:
I 2016 har styret tatt høyde for å selge annonseplass langs banen, i toårsavtaler for å sikre noen
ekstra inntekter. Videre satser man på fortsatt oppgradering av løypenettet, slik at de er gode.
Videre skal en nyanlagt jordvoll, som er bekostet av Roy Berntsen, beplantes for å minske
støvplagene for ham, noe klubben ønsker å bidra til for å holde på et godt naboforhold.
I stallen skal flere skiller skiftes ut, da disse er dårlige. Vi vil også bytte ut flere drikkekar. Det er viktig
å holde stallen på et godt nivå, ettersom det er blitt et populært leieobjekt.
Klubben satser og på noen temakvelder og sosiale samlinger, for i ennå større grad sveise
medlemmene sammen. En ungdomsgruppe er og på trappene og vil bli dradd i gang i vinter.
Vollen mot Berntsen
Sammendrag:
2015 må ha vært et av de beste i GOT på mange år. Miljøet er svært godt, resultatene veldig gode og
samarbeidet mellom medlemmer, styret og andre aktører virkelig bra. Det er en meget god ånd i
klubben og det virker som om alle tenker på sportens beste og ser fremover med en positiv
innstilling. Styret har i 2015 kjørt knallhardt på hva som er ønsket adferd på Frivoll, samtidig som
man har forsøkt å tenke samhold, aktiviteter og felles målsetninger. Vi føler vi har lyktes bra på
mange områder, mens det er andre der vi gjerne ville hatt et bedre resultat. Med Rom ble ikke bygd
på en dag, så jobben må bare fortsette. Vi har den beste sporten som er å drive med og selge til
andre. Kan vi i tillegg tilby godt miljø og gode vilkår ligger alt til rette for å lykkes.
2016 blir Grimstad og omegn travselskaps gullår!
Gregor Mollyn
Fra jubileumskjøringen
4. Regnskap
Post
Kiosk
Lokalkjøringer
Stall-leie
Leie hybel
Leie Hrani
Leie Froland rideklubb
Banebidrag
Gave Sparebanken Sør
Tilbakebetalt vannavgift
Mva refusjon
Medlemskontingent
Andre inntekter
Forsikring
Strøm/kommunale avgifter
Abbonementer tv og aviser
Traktor, diesel og vedlikehold, nye dekk etc
Spon
Banktjenester
Oppretting Nice-stallen
Plater til hovedstallen
Maling av stall
Diverse vedlikehold
Grusing jernbanelinja
Stoler klubbhus
Ungdomstur DNT
Salting av banen
Peleas skadedyr
Sponsing ponniløp
Laktatmåler, kurs hovslager
Diverse utgifter
Samlet
Overskudd
Totalt
Bankbeholdning 31/12
kr 318.826,43
* Diverse utgifter. Blant annet:
Årsmøtet 2014 kr 6.000,Diverse stall, strømtråd, trillebårer etc 4.000,Div konferanser kr 3.000,Gave kreftsaken kr 2.500,Kattemat kr 2500,Spyd traktor kr 1.000,-
Inn
Ut
84.270
134.700
140.615
44.000
27.200
3.680
38.500
10.000
26.376
14.973
18.700
17.651
560.665
560.665
39.738
115.360
21.672
57.042
19.649
53.831
47.250
1.738
25.000
8.876
9.000
20.300
10.500
12.228
4.500
4.631
5.343
2.500
6.119
29.917*
494.394
66.271
560.665
5. Budsjett 2016
Post
Lokalkjøringer
Kiosksalg
Sandbane
Reklamesalg Frivoll
Banetilskudd
Medlemskontingent
Leie stall
Leie leilighet klubbhus
Leie Hrani
MVA refusjon
Diverse
Inn
50.000
85.000
50.000
18.000
38.000
17.000
150.000
44.000
28.500
14.000
10.000
Kurser, møter, foredrag
Rekruttering, ungdomsgruppe etc
Spon og møkk stall
Forsikring
Strøm - kommunale avg
Vedlikehold byggninger
Vedlikehold stall inne
Traktor, vedlikehold og diesel
Vedlikehold treningsløyper
Vedlikehold bane
Redskaper
Abb tv og aviser
Diverse
Totalt
Overskudd
Ca 6 % driftsmargin
Stallen oppstykket i eget regnskap
Stall
Post
Leie 12 stk i snitt pr mnd
Spon
Møkk
Andel forsikring 40%
Andel strøm, kom avgifter 40%
Andel traktor 40%
Vedlikehold
Totalt
Ut
30.000
40.000
50.000
8.000
15.000
15.000
80.000
22.000
65.000
15.000
25.000
30.000
30.000
5.000
25.000
21.000
10.000
504.500
476.000
28.500
Inn
150.000
Ut
150.000
60.000
20.000
8.000
25.000
12.000
25.000
150.000
6. Fastsettelse av medlemskontingent:
Styret foreslår at medlemskontingenten blir uforandret.
7. Innkomne forslag.
7.1. Feltrittbane
Forslag: Fra Ingunn Christensen om å utrede og om mulig etablere en mindre feltrittsbane på arealet
mellom Hranis ovalbane og området rundt tårnet. Likevel slik at det ikke går på bekostning av
luftegårder og Hranis behov ved deres St Hans-stevne.
Begrunnelse: Dette kan være et alternativ til aktiviteter med alle hester, samtidig som det er et
tilbud på banen som kan gi mer aktivitet. Det kan og være mulig å ha arrangementer der klubben kan
tjene litt penger på kiosk etc.
Styrets innstilling: Fremmes uten innstilling
Forslag til vedtak: Feltrittsbane kan utredes og når det foreligger et kostnadsoverslag,
finansieringsplan og tegninger, innkalles det til et medlemsmøte der saken avgjøres etter
flertallsprinsippet.
Art Haaken
8. Valg:
Innstilling fra valgkomiteen:
Stein Larsen - (gjenvalg) styreleder
Ingunn Christensen- (ikke på valg) nestleder
Margrethe Nilsen - (gjenvalg) styremedlem
Torfinn Søgård - (ikke på valg) styremedlem
Tonje Ramfjord - (ny) styremedlem/kasserer
Trond Aaleborg – (gjenvalg) 1 varamedlem
Kim Andrè Myhren - (ny) 2 varamedlem
Representant til DNT’s generalforsamling:
Stein Larsen
Torfinn Søgård - vara
Representant til Agder Travforbunds generalforsamling:
Stein Larsen
Torfinn Søgård
Ingunn Christensen - vara
Revisorer:
Allan Omholt
Einar Askvik
Valgkomite:
Britt Grindland
Jenny Thygesen
Tom Helgesen (ny)
Funksjonærer:
Roy Berntsen, Preben Haagensen, Evelin Helldal, Dagfinn Svantesen, Olav Inge Beisland, Harald
Omland, Kai Sundberg; Trond Haugen, Kay Underhaug, Kjell Larsen, Marianne Larsen, Willy Salvesen,
Johan Andersen, Tone J Andersen, Allan Bråtlund, Odd Ivar Madshaven, Trond Møretrø, Allan
Omholt, Geir Omholt.
9. Eventuelt
* Orientering om ungdomsgruppe
* Planer våren 2016
STØTT KLUBBEN DIN!