ÅRSMØDE KROLF DAI Nordjylland. Mandag den 22. februar 2016

ÅRSMØDE KROLF DAI Nordjylland.
Mandag den 22. februar 2016, kl. 14.00 i DAI’s kantine, Aavej 25, 9400 Nørresundby.
Dagsorden
Velkomst
1. Valg af dirigent/referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens/udvalgets beretning.
4. Indkomne forslag.
Skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet.
5. Valg
Udvalgsmedlemmer, på valg er:
Samt
- Svend Aage Jensen
- Poul-Erik Simonsen
- Kurt Dahl
1 suppleant for 2 år
Harry Jørgensen
Udvalget består desuden af Jørn Knudsen og Leo Pedersen.
Udvalget konstituerer sig efter årsmødet.
6. Krolf i region Nordjylland. Visioner, turnering og stævner.
7. Eventuelt.
Tilmelding til mail: [email protected] senest den 15. februar 2016.
NB:
Med henvisning til §7 i regionens vedtægter kan der fra hver klub deltage 2 repræsentanter med stemmeret.
Med venlig hilsen
Leo Pedersen, formand
Krolfudvalget, Dansk Arbejder Idrætsforbund Nordjylland.
Tlf. 30 31 80 49
Dansk Arbejder Idrætsforbund, Region Nordjylland, Aavej 25, 9400 Nørresundby, tlf.: 98 11 17 11, [email protected]
Hjemmeside: www.dai-nordjylland.dk