Svensk manual till TK-909

Svensk manual till TK-909
GPS-spårare med halsband
Denna manual är till för att Ni enkelt skall komma igång med TK-909.
För att snabbt komma igång; Följ de 5 punkterna på sida 4 noggrant.
Börja med att ladda enheten tills den röda lampan släcks.
Skaffa ett SIM-kort ( standard, ej minsta ) . Vi rekommenderar Telia
kontantkort ( beställ gärna på www.telia.se för att slippa PIN-kod ) .
Fungerar även med andra SIM-kort förutom Tre (3).
Ladda SIM-kortet med tel/sms och surf. ( www.telia.se Ladda Enkel ) .
Om det finns PIN-kodspärr på SIM-kortet ta bort den permanent
genom att sätta SIM-kortet i Din mobil och avaktivera den. Sätt sedan i
SIM-kortet med avfasningen inåt till vänster i spåraren med hjälp av ett
verktyg, så att det snäpper fast inuti luckan.
Spåraren startar automatiskt när Ni satt i SIM-kortet, och stängs av när Ni
tar ur SIM-kortet.
Spåraren måste vara placerad utomhus med fri sikt efter Ni startat den, så
att den hittar GPS signal. Den blå lampan börjar blinka när signal hittats.
Följ sedan de 5 punkterna för grundinställning på sida 4 noggrant.
Om spåraren ska användas på t.ex. katt som kan vara borta i veckor och Ni
vill spara batteritid; Efter att grundinställningarna är klara, skicka SMS till
spårarens SIM-kort med: sleep123456 så spåraren går ner i energisparläge.
Ring sedan spåraren när Ni vill veta positionen, lägg på när det tutar
upptaget. Ni får en klickbar länk till Google maps var spåraren befinner sig.
När det är klart, skicka SMS med: sleep123456 igen för att återgå till
energisparläge. Realtidsspårning fungerar ej i detta läge.
App finns för Android och iOS att ladda ner som innehåller en karta där Ni
kan se var enheten befinner sig, se sida 5. SMS funktionerna i apparna
fungerar ej tillfredsställande, skicka därför alla SMS kommando via Er
telefon.
sida 1
Spårning med karta via app eller med dator.
För att appen med kartspårning och spårning via dator skall fungera,
ska Ni skicka SMS med Er APN inställning till spårarens SIM-kort:
T.ex. för Telia kontantkort: apn123456 ( mellanslag ) online.telia.se
Telenor kontantkort: apn123456 ( mellanslag ) internet.telenor.se
Tele2/Comviq kontantkort: apn123456 ( mellanslag ) internet.tele2.se
Ni får då ett svar ”apn ok”.
Detta räcker, användare och lösen behöver Ni ej skicka.
Skicka sedan SMS med: gprs123456
OBS! Dessa kommandon skall bara skickas 1 gång vid inställningen.
App för Androidtelefon, sök på TKSTAR GPS i Google Play.
App för iOS telefon, sök på TKSTAR GPS i App Store.
För att sedan logga in i appen, välj ikonen längst ned till höger.
Börja med att fylla i: 2.tkstargps.net i rutan server.
Fyll sedan i Ert IMEI nummer ( finns på baksidan av spåraren ).
Fyll sedan i lösen: 123456. Klicka sedan på Real-time tracking
så kommer Ni direkt till kartan.
För att spåra via datorn, gå till: http://2.tkstargps.net
Klicka på den engelska flaggan för engelsk version.
Klicka sedan på IMEI No fliken, fyll i Ert IMEI nummer som Ni hittar på
baksidan av spåraren. Fyll sedan i Ert lösen: 123456
Om Ni har flera TK-909 och vill se dem samtidigt på kartan, kan vi mot en
kostnad skapa ett inloggningskonto åt Er.
sida 2
Några kommentarer om olika SMS-kommando och tips.
Geofence: Ett geografiskt staket som täcker 100 - 5000 m. Sätts upp
genom att klicka på Geofence på kartan http://2.tkstargps.net, se sida 8.
Spårning: Spåra enheten. Skicka SMS till spårarens SIM-kort med:
G123456 eller ring upp spåraren.
Svensk tidszon: Ställ in rätt tidzon för Sverige.
Skicka SMS med: timezone123456 1 ( 2 för sommartid ).
Energisparläge på: Sätta enheten i energisparläge och spara batteri.
Skicka SMS med: sleep123456
Återställa: Ring upp spåraren, lägg på när det tutar upptaget.
Energisparläge tillfälligt av: Mycket användbart om ej kontakt finns med
enheten på kartan. Väcker upp enheten från energisparläge tillfälligt:
Ring upp spåraren, lägg på när det tutar upptaget.
Energisparläge permanent av: Hindrar enheten att gå ner i energisparläge, t.ex i fordon. Skicka SMS med: nosleep123456
Återställa: Återställa enheten till fabriksinställn. Skicka SMS med: format
Stöld alarm: För att få veta om enheten flyttas utan Er kännedom.
Skicka SMS med: shock123456
När enheten flyttas får Ni ett SMS med ”shock alarm” och kartlänk.
För att avsluta detta kommando, skicka SMS med: noshock123456
Hastighetsvarning: Varnar ifall hastigheten i ett fordon överstiger en viss
fart. För att ställa in max t.ex 70km/h, skicka SMS med:
speed123456 ( mellanslag ) 070
För att avsluta detta kommando, skicka SMS med: nospeed123456
Status: Få info om kvarstående batteritid m.m, skicka SMS med: status
Uppdateringsfrekvens: Valbart mellan 10-300 sek. 120 sek förinställt.
För att välja t.ex 30 sek, skicka SMS med:
Upload123456 ( mellanslag ) 30
Mikrofonavlyssning: Avlyssning av ljud runt enheten. Skicka först SMS
med: monitor123456 Ring sedan upp enheten för att lyssna.
För att återställa till spårningsläge skicka SMS med: tracker123456
sida 3
OBS!
Vänligen gå noga igenom dessa 5 punkter före Ni kontaktar support:
1. För att kunna skicka SMS till spårarens SIM-kort:
Om SIM-kortet till spåraren har PIN-kodspärr, ta bort PINkodspärren permanent genom att sätta SIM-kortet i en mobil och
avaktivera PIN-kodspärren permanent. Eller be om hjälp att ta bort PINkodspärren permanent i en butik som är återförsäljare av Ditt SIM-kort.
Om Ni inte kan lösa att ta bort PIN-kodspärren permanent, kontakta oss.
2. Börja med att skicka dessa SMS till spårarens SIM-kort:
Skicka SMS till enheten: begin123456
Skicka SMS med: admin123456 ( mellanslag ) Ditt mobilnr
Ni får då ett svar ”admin ok”.
3. För att kunna spåra via karta och app:
Skicka SMS med:
T.ex. för Telia kontantkort: apn123456 ( mellanslag ) online.telia.se
Telenor kontantkort: apn123456 ( mellanslag ) internet.telenor.se
Tele2/Comviq kontantkort: apn123456 ( mellanslag ) internet.tele2.se
4. För att få kontakt med karta och app:
Måste Ni även skicka SMS med: gprs123456
5. För att spåraren ska vakna från energisparläge vid rörelse:
Skicka SMS med: sleep123456 ( mellanslag ) shock
Vid jakt rekommenderar vi att spåraren alltid ska vara vaken.
Skicka då ett SMS med: nosleep123456
(Batteriet behöver laddas dagligen när spåraren alltid är vaken).
För support: mejla [email protected] eller ring 0340-690 670
Support öppen vardagar kl: 9.00-16.00
Det går enbart att skicka SMS från Admin-mobilen av säkerhetsskäl.
Flera mobiler kan spåra via appen samtidigt.
Tål regn. IPX 6 klassad.
Ej vattensäker vid t.ex simning. OBS! Då gäller ej garantin.
Vattensäkert fodral finns som tillbehör.
OBS! Spara inköpskvittot för eventuell reklamation. 1 års garanti
Lycka till och hoppas Ni får mycket användning och nöje
med Er GPS-spårare TK-909.
sida 4
TK-909 Manual för appen
Bild 1.
Sök på tkstar gps i App Store (iPhone) eller Google Play (Android).
Ladda hem och öppna appen.
Klicka på Log in by IMEI nederst till höger.
I fältet Server - Fyll i 2.tkstargps.net
I fältet IMEI - Fyll i spårarens IMEI nr (se spårarens baksida).
I fältet Password - Fyll i 123456 (Lösenordet kan bytas på webbplattformen i datorn).
Markera ”Remember login info” för att spara informationen.
Klicka på Log in.
sida 5
Bild 2.
Här kan Du se startmenyn.
Real-time tracking och Historical route använder Du till TK-909.
sida 6
Bild 3.
Välj Real-time tracking för att få fram kartan.
Klicka på ikonen i vänstra nedre hörnet på kartbilden för att centrera
positionen.
Klicka på ikonen i högra övre hörnet på kartbilden för att växla till
terrängbild.
Bild 4.
Om Du vill se spårarens historik, välj Historical route.
sida 7
Geofence - Geografiskt staket
För att sätta upp ett geografiskt staket mellan 100 - 5000 m.
Denna funktion måste sättas upp i datorn, fungerar ej i appen.
Se sida 2 för att logga in i datorn.
Klicka på Geofence på kartan i datorn, ny sida öppnas. Klicka på Add.
Dra i cirkeln för önskat värde mellan 100 - 5000 m. Vi rekommenderar
minst 500 m. som är förinställt så att det finns en felmarginal.
Fyll i önskat namn vid Name, klicka på Save, sedan Ok.
Ni kommer att få ett SMS när spåraren lämnar området.
För att ta bort det geografiska staketet tryck Delete.
OBS! Spåraren stöder endast 1 st geografiskt staket.
SOS Alarm
För att ställa in spåraren så att den stöder SOS Alarm:
Skicka ett SMS till spårarens SIM-kort med: sos123456 ( mellanslag ) Ditt
mobilnr
Du får ett svar med: sos number ok
För att skicka ett SOS Alarm från spåraren:
Tryck på den stora knappen med tassen ovanpå spåraren minst 3 sekunder.
Då skickas ett SOS alarm till Din mobiltelefon.
SOS Alarm fungerar ej i läget: sleep123456 ( energisparläge ) , men
fungerar i läget: sleep123456 shock ( vaknar från energisparläge vid
rörelse ) . Tryck isåfall först en gång på knappen så spåraren vaknar upp,
innan Ni skickar SOS Alarm.
För att ta bort SOS Alarmet skicka SMS med: nosos123456
Du får ett svar med: nosos number ok
Spåraren innehåller en kula som kan höras om man skakar spåraren.
Kulan används vid läget: sleep123456 ( mellanslag ) shock
( För att spåraren ska vakna upp ) .
Om spåraren slutar svara på SMS-kommando: Ta ur och sätt i SIMkortet igen. Kan också bero på att täckning saknas, eller att SIM-kortets
SMS-saldo är slut. För att stänga av spåraren helt, ta ur SIM-kortet.
sida 8