" פרושילד ילט `ג טלמסר " תקנון מבצע - ניו-פארם

‫תקנון מבצע "טלמסר ג'ילט פרושילד"‬
‫כללי‪:‬‬
‫בין התאריכים ‪ 22221/‬ועד ‪ ,12321/‬בתקופת המבצע כהגדרתה להלן‪ ,‬תערוך חברת פרוקטר אנד גמבל אמ‪.‬די‪.‬או בע"מ‬
‫מבצע שיווק וקידום מכירות שייקרא "טלמסר ג'ילט פרושילד" (להלן‪":‬המבצע")‪.‬‬
‫המבצע יתקיים בסניפי רשת ניו פארם ורשת המשביר לצרכן בלבד‪ ,‬ברחבי הארץ בלבד‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדרות‬
‫למונחים הבאים תהא במסמך זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן‪:‬‬
‫‪ " . 1.1‬הוראות המבצע " ‪-‬‬
‫ההוראות המופיעות בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ " . 1.1‬עורך המבצע " ‪-‬‬
‫חברת פרוקטר אנד גמבל אמ‪.‬די‪.‬או בע"מ‪ ,‬מרחוב הנחושת ‪ ,/‬רמת החייל‪ ,‬ת"א ‪.‬‬
‫‪ " . 1.1‬עוזר עורך המבצע " ‪-‬‬
‫חברת "סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ"‪ ,‬רחוב סלומון ‪ ,7‬ת"א‪.‬‬
‫‪ " . 1.1‬הוראות המבצע " ‪-‬‬
‫ההוראות המופיעות בתקנון זה ‪.‬‬
‫‪ " . 1.1‬מערכת הטלמסר " ‪-‬‬
‫מערכת מענה טלפוני בלתי מאויש מסוג טלמסר בה יינתן מידע אודות המבצע והוראות‬
‫השתתפות ‪ ,‬ואשר אליה יהיה ניתן להתקשר לשם מענה על שאלת הידע ‪.‬‬
‫מספרי הטלפון של מערכת הטלמסר הם כדלקמן ‪:‬‬
‫עבור המבצע ברשת ניו פארם ‪33-3737373 -‬‬
‫עבור המבצע ברשת המשביר לצרכן – ‪33-3737777‬‬
‫מערכת הטלמסר תהיה פעילה בתקופת המבצע ‪ 22‬שעות ביממה בימים א '‪ -‬ה ' ‪ .‬בימי שישי עד‬
‫השעה ‪ 11:33‬ובשבת החל מהש עה ‪. 17:33‬‬
‫‪ " . 1.1‬שאלת הידע " ‪-‬‬
‫שאל ה הנוגעת לעורך המבצע ו ‪ 2‬או למוצרים הנמכרים ו ‪ 2‬או משוו ק ים על ידו ‪.‬‬
‫‪ " .1.1‬חשבונית הקניה " ‪-‬‬
‫חשבונית שתימסר לצרכן ע " י הקופאי ‪ 2‬ת בסניפים המשתתפים בעת רכישת המוצרים‬
‫המשתתפים במבצע ‪ .‬חשבונית זו צריכה להוכיח קנייה במהלך תקופת המבצע של לפחות‬
‫שניים מהמוצרים המשתתפים במבצע ‪.‬‬
‫יש לשמור את חשבונית הקניה עד להכרזה על הזוכים‪ ,‬ולהציגה לצורך בדיקת זכאות המשתתף לזכייה‬
‫בפרס‪ ,‬ככל שיוכרז כמועמד לזכייה‪ ,‬והצגתה הנה תנאי לזכייה בפרס‪ .‬מועמד לזכייה שחשבונית הקנייה‬
‫לא תהיה בידו במועד בדיקת זכאותו לזכייה‪ ,‬לא תיבדק זכאותו לזכייה והוא לא יוכל לקבל את הפרס‪.‬‬
‫כל חשבונית קניה מקנה זכות להירשם פעם אחת במערכת הטלמסר ‪.‬‬
‫ניתן להירשם פעם נוספת עם חשבונית נוספת ‪.‬‬
‫‪ " . 1.1‬המוצרים המשתתפים במבצע " –‬
‫כל ה מוצרי ם הנושאים לוגו של ג ' ילט ‪.‬‬
‫‪ " . 1.1‬ה סניפים ה משתתפים במבצע "‪-‬‬
‫כל סניפי ניו פארם והמשביר לצרכן ‪.‬‬
‫רכישת המוצרים המשתתפים בסניף שאינו אחד מהסניפים המשתתפים במבצע ‪ ,‬ו ‪ 2‬או רכישת‬
‫מוצרים בסניף מהסניפים המשתתפים במועד בו לא מתקיים המבצע ‪ ,‬לא תקנה לרוכש את‬
‫הזכות להשתתף במבצע ‪.‬‬
‫‪ " .1.11‬משתתף במבצע " ‪-‬‬
‫המבצע פתוח להשתתפות של כל אזרח ישראל ‪ ,‬תושב ישראל ואדם שהינו בעל הית ר שהייה‬
‫חוקית בישראל בכפוף לאמור להלן ‪ ,‬שגילו מעל ‪ 11‬שנה ‪.‬‬
‫משתתף במבצע הוא אדם אשר רכש בתקופת המבצע ‪ ,‬ברכישה אחת ‪ ,‬באחד הסניפים‬
‫המשתתפים במבצע ‪ ,‬לפחות שניים מהמוצרים המשתתפים במבצע ‪ ,‬קיבל עבורם חשבונית‬
‫קניה ‪ ,‬חייג למערכת הטלמסר ב מועדים בהם הטלמסר פעיל בתקופת המבצע ‪ ,‬ה קליד את‬
‫מספר חשבונית הקניה ‪ ,‬מסר את פרטיו המלאים (שם‪ ,‬מס' טלפון ות‪.‬ז וכל פרט אחר שיידרש) ‪ ,‬ענה‬
‫על שאל ו ת הידע במערכת הטלמסר ו עמד בכל תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה להלן ‪.‬‬
‫‪ " .1.11‬זכות השתתפות " ‪-‬‬
‫זכות השתתפות מוקנית לכל משתתף במבצע כ הגדרתו לעיל ‪ ,‬אם עמד בכל תנאי תקנון זה ‪.‬‬
‫ההשתתפות במבצע מוגבלת לפעם אחת בלבד עבור כל חשבונית קניה ‪ .‬זכות השתתפות נוספת‬
‫מוקנית עם חשבונית קניה נוספת ‪.‬‬
‫‪ " .1.11‬מועמד לזכייה "‪-‬‬
‫משתתף במבצע אשר ענ ה נכונה על שאלת הידע שנשאל בטלמסר המבצע ‪ ,‬במהלך תקופת‬
‫המבצע ‪ ,‬ובזמן המהיר ביותר לעומת כל יתר המשתתפים במבצע באותו יום ‪ ,‬ואשר עמד בכל‬
‫תנאי תקנון זה ‪ ,‬ובלבד שלא זכה קודם לכן במבצע ‪.‬‬
‫‪ " .1.11‬זוכה "‪-‬‬
‫מועמד לזכייה אשר הוכרז כזוכה על ידי עורך המבצע ו ‪ 2‬או עוזר עורך המבצע ‪ ,‬ואשר עמד‬
‫בתנאי תקנון זה ‪ ,‬ובכפוף לדין ‪.‬‬
‫משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת ‪ ,‬וז את גם אם השתתף במבצע מספר‬
‫פעמים באמצעות מספר חשבוניות שונות‪.‬‬
‫‪ " . 1.11‬זוכי מילואים " ‪-‬‬
‫‪ 3‬משתתפים אשר ענו נכונה על השאלות במהירות איטית יותר ממהירות המענה של זוכה‬
‫במבצע ובמהירות גדולה יותר משאר המשתתפים באות ו היום ‪ .‬זוכי המילואים ישמשו‬
‫כמחליפים למקרה שהמועמד לזכייה בפרס לא יאותר ו ‪ 2‬או ייפסל ‪ ,‬כמפורט בתקנון זה ‪ .‬בכל‬
‫מקרה בו ייפסל זוכה או מועמד לזכייה כלשהו ‪ ,‬יבוא במקומו זוכה המילואים או משתתף‬
‫במבצע אשר ענה נכונה מיד לאחר המועמד לזכייה שנפסל ‪.‬‬
‫‪ " . 1.11‬הפרס "‬
‫ברשת ניו פארם – שוברי קניה בשווי חשבונית עגלת הקניה שרכש הזוכה בסניף ניו פארם ‪,‬‬
‫ואשר בגינה קיבל חשבונית קניה עמה נרשם וזכה במבצע ‪ .‬שוברי הקניה יהיה ניתנים למימוש‬
‫בסניפי ניו פארם בלבד ‪.‬‬
‫ברשת המשביר לצרכן – שוברי קניה בסך ‪ ₪ 333‬למימוש ברשת המשביר לצרכן ‪.‬‬
‫במהלך המבצע יחולקו סך הכל ‪ 27‬פרסים לזוכים במב צע ברשת ניו‪ -‬פארם ‪ ,‬ו‪ 27 -‬פרסים‬
‫לזוכים ברשת המשביר לצרכן ‪.‬‬
‫‪ .1‬תקופת המבצע‬
‫‪ .1.1‬המבצע ייערך בין התאריכים ‪ 2.2.1/‬ועד ‪.1.3.1/‬‬
‫‪ .1.1‬מערכת הטלמסר תהיה פעילה ‪ 22‬שעות ביממה בימים א'‪-‬ה'‪ .‬בימי שישי עד השעה ‪ 11:33‬ובשבת החל‬
‫מהשעה ‪.17:33‬‬
‫‪ .1.1‬עורך המבצע רשאי להאריך או לשנות או לבטל את תקופת המבצע ואת מועדי פעילות מערכת הטלמסר‪,‬‬
‫עפ"י שיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .1‬התנאים להשתתפות במבצע‬
‫‪ . 1.1‬במבצע זכאי להשתתף כל אדם שהנו משתתף במבצע ‪ ,‬כהגדרתו בסעיף ‪ 1.12‬לעיל ‪ ,‬אשר עומד‬
‫בתנאי תקנון זה ‪ ,‬ו אשר ביצע את כל הפעולות המפורטות להלן ‪:‬‬
‫‪ . 1.1.1‬המשתתף רכש במהלך תקופת המבצע ‪ ,‬ברכישה אחת ‪ ,‬באחד מסניפי המשביר לצרכן או‬
‫ניו פארם ‪ ,‬לפחות שני מוצרים מהמוצרים המשתתפים במבצע ‪.‬‬
‫‪ . 1.1.1‬המשתתף קיבל חשבונית ומספר הטלמסר ‪.‬‬
‫‪ . 1.1.1‬המשתתף התקשר לטלמסר המבצע במועדים בהם הטלמסר פעיל ‪ ,‬נרשם למבצע ואישר‬
‫את הסכמתו לתנאי תקנון זה ‪.‬‬
‫‪ . 1.1.1‬המשתתף ענה על שאלת הידע ש הוצגה לו בטלמסר המבצע ‪ ,‬מסר את הפרטים הנדרשים‬
‫בעת ההרשמה למבצע ‪ ,‬והזין את מספר חשבונית הקניה שקיבל בגין המוצרים שרכש ‪.‬‬
‫‪ .1.1‬רק משתתף שהנתונים שמסר נקלטו בפועל ובאופן ברור בטלמסר ישתתף במבצע‪ .‬משתתף שנתונים שמסר‬
‫לא נקלטו ו‪2‬או לא נקלטו באופן לא ברור ו‪2‬או לא יכללו נתונים מלאים וברורים יפסל ולא ישתתף במבצע‪.‬‬
‫‪ .1.1‬האחריות על מסירת הנתונים והפרטים האישיים בטלמסר חלה אך ורק על המשתתף‪ .‬לעורך המבצע ו‪2‬או‬
‫לעוזר עורך המבצע אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו‪2‬או אי נכונות ו‪2‬או אי דיוק ו‪2‬או שיבוש בפרטים‬
‫שנקלטו במערכת כאמור‪.‬‬
‫‪ .1.1‬ניתן להשתתף עם אותו מספר חשבונית פעם אחת בלבד‪ .‬משתתף שנרשם בטלמסר יותר מפעם אחת בגין‬
‫אותו מספר חשבונית‪ ,‬לא יהיה מורשה להשתתף במבצע בגין הרשמתו הכפולה‪ .‬משתתף שרכש מוצרי ג'ילט‬
‫נוספים באותה רכישה לא יוכל להשתתף פעמים עם אותה חשבונית‪ ,‬בכפוף להוראות תקנון זה‪.‬‬
‫‪ .1‬הזוכים ואופן קבלת הפרסים‬
‫‪ .1.1‬בתום כל יום מבצע ייבחר כמועמדים לזכייה שני משתתפים ‪ -‬אחד מהפעילות במשביר לצרכן ואחד‬
‫מהפעילות בניו‪-‬פארם‪ ,‬אשר עמדו בכל התנאים המצטברים הבאים‪ :‬א) ענה נכונה על שאלת המבצע ובזמן‬
‫המהיר ביותר מבין כל יתר המשתתפים במבצע באותו יום; ב) בעת הרשמתו למבצע מסר את הפרטים‬
‫הנדרשים עפ"י ההוראות הניתנות בתא הטלמסר‪ ,‬וכן את מספר חשבונית הקניה‪.‬‬
‫‪ .1.1‬אם לא ימצא משתתף שענה נכון על שאלת הידע ובזמן המהיר ביותר לעומת כל יתר המשתתפים באותו‬
‫היום‪ ,‬ייבחר המשתתף שענה את התשובה הקרובה ביותר לתשובה הנכונה ובזמן המהיר ביותר מבין יתר‬
‫המשתתפים באותו יום‪ .‬אם יהיו מספר משתתפים שענו תשובות נכונות ובזמן המהיר ביותר לעומת כל יתר‬
‫המשתתפים האחרים באותו היום‪ ,‬ייבחר מבניהם המשתתף שענה במועד המוקדם ביותר באותו היום‪.‬‬
‫‪ .1.1‬ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע‪ ,‬עוזר עורך המבצע‪ ,‬חברת פרוקטר אנד גמבל או חברת סער‬
‫פרומרקט‪ ,‬סוכנות לקידום מכירות בע"מ‪ ,‬משרד עו"ד לבנון אקוניס ושות'‪ ,‬רשת ניו ‪-‬פארם‪ ,‬המשביר לצרכן‬
‫וכן כל עוזריהם‪ ,‬עובדיהם‪ ,‬מנהליהם‪ ,‬שותפיהם ובני משפחותיהם‪.‬‬
‫‪ .1.1‬הזוכים יקבלו הודעה בדבר מועמדותם לזכייה כשבועיים לאחר בחירתם כמועמדים לזכייה‪.‬‬
‫‪ .1.1‬משתתף שזכה פעם אחת במבצע‪ ,‬בין אם ברשת ניו פארם ובין אם ברשת המשביר לצרכן‪ ,‬לא יוכל לזכות‬
‫פעם נוספת‪ ,‬לא בניו פארם ולא במשביר לצרכן‪ ,‬גם אם השתתף במבצע מספר פעמים באמצעות כמה‬
‫חשבוניות שונות‪.‬‬
‫‪ .1.1‬עוזר עורך המבצע ינסה לאתר טלפונית את המועמדים לזכייה‪ ,‬על פי מספר הטלפון שמסרו בעת ההרשמה‬
‫למבצע‪ ,‬על מנת לבשר להם על מועמדותם לזכייה‪ .‬אם יאותרו המועמדים לזכייה‪ ,‬הבשורה על המועמדות‬
‫לזכייה תהיה טלפונית‪ ,‬אך ורק עם המועמד לזכייה‪ ,‬באופן אישי‪.‬‬
‫‪ .1.1‬הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה יעשו בין השעות ‪ 37:33‬ועד ‪ 17:33‬ביום חול‪ ,‬ובנוסף פעם אחת‬
‫בשעות הערב במרווחי זמן סבירים‪ .‬נציג עוזר עורך המבצע ינסה ליצור קשר עם המועמדים לזכייה בפרס‬
‫לא פחות משלוש פעמים‪ .‬הניסיונות יתפרסו באופן סביר על פני שעות היום האמורות לעיל‪.‬‬
‫"יצירת קשר" משמעה – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה‪ .‬נציג עוזר עורך המבצע לא ישאיר למועמד‬
‫לזכייה הודעה בדבר מעמדו כמועמד לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו‪.‬‬
‫‪ .1.1‬אם לא ייווצר קשר עם המועמד לזכייה ו‪2‬או המועמד לזכייה לא אותר ו‪2‬או המועמד לזכייה אינו עומד בכל‬
‫תנאי תקנון זה‪ ,‬ייפסל מועמד זה ועורך המבצע ו‪2‬או מי מטעמו ינסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה שדורג‬
‫אחריו מבין זוכי מילואים‪ .‬הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל משתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה‬
‫בפרס‪.‬‬
‫‪ .1.1‬על המועמד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עוזר עורך המבצע‪ ,‬באמצעות פקס או מייל שפרטיהם‬
‫יימסרו לו‪ ,‬את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1.1.1‬חשבונית הקניה אשר מכילה מספר שאיתו המשתתף נבחר כמועמד לזכייה‪ ,‬אשר פרטיו זהים‬
‫לפרטים שמסר המועמד לזכייה בטלמסר‪ ,‬ואשר מעידים כי במהלך תקופת המבצע‪ ,‬רכש ברשת ניו‬
‫פארם או המשביר לצרכן‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬לפחות שני מוצרים מהמוצרים המשתתפים במבצע‪ ,‬במועד‬
‫שקדם למועד כניסתו למערכת הטלמסר‪.‬‬
‫על המועמד לזכייה להציג את חשבונית הקניה כשהיא תקינה וקריאה‪ .‬אם חשבונית הקניה לא‬
‫נשמרה על ידי המועמד לזכייה באופן תקין וקריא לא תיבדק המשך זכאותו לפרס‪ ,‬והוא לא יוכרז‬
‫כזוכה‪.‬‬
‫‪ .1.1.1‬טופס הצהרת מועמד לזכייה בנוסח המצ"ב כנספח א'‪ ,‬כשהוא חתום על ידי המועמד לזכייה‪.‬‬
‫‪ .1.1.1‬צילום תעודת זהות שפרטיה תואמים את הפרטים שמסר בטלמסר‪.‬‬
‫‪ .1.11‬ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את כל המסמכים והפרטים המפורטים בסעיף ‪ 2.7‬לעיל בתוך ‪ 11‬שעות‬
‫ממועד יצירת הקשר עמו ו‪2‬או לא ימלא אחר הוראה כלשהי מהוראות תקנון זה‪ ,‬יהיה עורך המבצע ו‪2‬או‬
‫עוזר עורך המבצע רשאי לפסלו‪ ,‬ובמקרה כאמור מועמדות ו לזכייה תיפסל ותבוטל ‪ ,‬הוא לא יוכרז‬
‫כזוכה ולא יהיה זכאי לפרס כלשהו ואו לפיצוי כלשהו‪ ,‬ולא תהיה לו כל תביעה ו‪2‬או טענה כלפי עורך המבצע‬
‫ו‪2‬או עוזר עורך המבצע ו‪2‬או מי מטעמם‪.‬‬
‫‪ .1.11‬לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים של המועמד לזכייה וחתימת המועמד לזכייה על טופס הצהרת‬
‫מועמד לזכייה המצ"ב כנספח א'‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬וככל שאין מניעה אחרת‪ ,‬יוכרז המועמד לזכייה כזוכה‬
‫ועורך המבצע ו‪2‬או עוזר עורך המבצע ו‪2‬או מי מטעמם ישלח למועמד לזכייה אישור על הזכייה‪ .‬מועמד‬
‫לזכייה שיוכרז כזוכה יתבקש להגיע למשרדי עוזר עורך המבצע או למקום אחר שייקבע על ידו‪ ,‬במועד‬
‫שייקבע על ידי עורך המבצע ו‪2‬או מי מטעמו‪ ,‬על מנת לקבל את הפרס‪.‬‬
‫‪ .1.11‬הפרס יהיה ניתן למימוש אך ורק בסניפי המשביר לצרכן או ניו פארם בישראל בלבד‪.‬‬
‫‪ .1.11‬מובהר כי הפרס ניתן למימוש אך ורק במועדים שייקבעו על ידי עורך המבצע‪ ,‬וכי המשתתף לא יוכל‬
‫לערער על מועד זה או לשנותו‪ .‬במקרה שהמשתתף לא יוכל לממש את הפרס במועד שייקבע לכך‪ ,‬כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬יפקע תוקפו של הפרס‪ ,‬והמשתתף לא יוכל לממשו כלל‪ ,‬לרבות לא במועד חלופי‪,‬‬
‫לא יוכל להעבירו או להמחותו לאדם אחר‪ ,‬ולא יקבל דבר חלופי או פיצוי כלשהו והוא מוותר בזאת מראש‬
‫על כל טענה ו‪/‬או דרישה בגין כך‪.‬‬
‫‪ .1.11‬היה ויתגלה‪ ,‬בין לפני מועד הזכייה ובין לאחר מכן‪ ,‬כי הזוכה במבצע פעל שלא כדין ו‪2‬או בניגוד להוראות‬
‫תקנון זה במטרה לקדם את זכייתו במבצע‪ ,‬עורך המבצע או מי מטעמו יהיה רשאי לבטל את זכייתו לאלתר‪,‬‬
‫והכל לפי שיקול דעת בלעדי של עורך המבצע או מי מטעמו‪ .‬היה וידיעה כאמור תובא לידיעת עורך המבצע‬
‫רק לאחר מימוש הפרס ו‪2‬או כל חלק ממנו‪ ,‬יפצה המשתתף את עורך המבצע בגין כל הוצאה שנגרמה לעורך‬
‫המבצע בגין כך מיד לאחר דרישת עורך המבצע‪.‬‬
‫‪ .1.11‬המשתתף מסכים ומאשר‪ ,‬כי אם יזכה במבצע יהיה עורך המבצע ו‪2‬או עוזר עורך המבצע רשאי לפרסם את‬
‫שמו ו‪2‬או תמונתו ו‪2‬או פרטיו בעיתון‪ ,‬באינטרנט ו‪2‬או בכל מדיה ו‪2‬או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתו‬
‫הבלעדי של עורך המבצע‪ .‬מובהר בזאת כי עורך המבצע רשאי שלא לצלם ו‪2‬או לפרסם את פרטי הזוכים כלל‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי עצם השתתפותו של הזוכה במבצע תחשב להסכמתו לפרסום פרטיו‪ .‬במידה ויחליט עורך המבצע‬
‫לפרסם את פרטיו של הזוכה‪ ,‬יהווה הפרסום תנאי לקבלת הפרס ולהשתתפות במבצע‪.‬‬
‫‪ .1‬אחריות‬
‫‪ .1.1‬הוראות מבצע זה ימצאו במשרדי עורך המבצע‪ ,‬ויהיה ניתן לעיין בהן במשרדי עורך המבצע בתיאום מראש‪.‬‬
‫‪ .1.1‬עורך המבצע ו‪2‬או עוזר עורך המבצע ו‪2‬או מי מעובדיהם ו‪2‬או מי מטעמם‪ ,‬לא יישאו באחריות כלשהי‪ ,‬ישירה‬
‫או שילוחית‪ ,‬לכל נזק שייגרם לגוף ו‪2‬או לרכוש‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬עקב או כתוצאה מהשתתפות‬
‫במבצע ו‪2‬או בגין מימוש הפרס‪.‬‬
‫‪ .1.1‬עורך המבצע ו‪2‬או עוזר עורך המבצע ו‪2‬או מי מעובדיהם ו‪2‬או מי מטעמם‪ ,‬אינם מתחייבים‪ ,‬כי המבצע‬
‫יתקיים ללא תקלות‪ ,‬שגיאות‪ ,‬נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף במבצע ו‪2‬או לא יזכה בפרס עקב טעות של‬
‫עורך המבצע ו‪2‬או עוזר עורך המבצע‪ ,‬אשר אירעה בתום לב ו‪2‬או ברשלנות‪ ,‬לא תהיינה לו בגין כך כל טענות‬
‫ו‪2‬או תביעות ו‪2‬או דרישות כנגד עורך המבצע ו‪2‬או עוזר עורך המבצע‪.‬‬
‫‪ .1.1‬מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר‪ ,‬כי עורך המבצע ו‪2‬או עוזר עורך המבצע ו‪2‬או מי מעובדיהם ו‪2‬או מי‬
‫מטעמם‪ ,‬לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך‬
‫בהסכמתו ו‪2‬או בפעולה שעליו לנקוט‪ ,‬לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורך המבצע בקשר עם‬
‫המבצע‪ ,‬העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו‪2‬או על מימושו‪.‬‬
‫‪ .1.1‬עורך המבצע ו‪2‬או עוזר עורך המבצע ו‪2‬או מי מעובדיהם ו‪2‬או מי מטעמם‪ ,‬לא יישאו באחריות כלשהי במקרה‬
‫של נזק‪ ,‬מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתתף או לזוכה‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬נזקים‬
‫בגין עגמת נפש הקשורים‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬בפרס ו‪2‬או במימושו‪.‬‬
‫‪ .1.1‬עורך המבצע והעוזר לעורך המבצע אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכות הטלפון והתקשורת ו‪2‬או‬
‫מערכות ממוחשבות כלשהן‪ ,‬ואין ולא תהיה להם שום אחריות בגין אי קליטה ו‪2‬או קליטה משובשת של‬
‫הודעות ו‪2‬או נתונים ו‪2‬או שיבוש בקליטת ההודעה ו‪2‬או כל שיבוש אחר ו‪2‬או בגין כל תקלה אחרת הקשורה‬
‫במערכות אלה‪ ,‬וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתם והם לא יישאו באחריות להפסקות ו‪2‬או הפרעות‬
‫במתן השירות אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .1.1‬במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לעורך המבצע‬
‫ולעוזר עורך המבצע להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע‪.‬‬
‫‪ .1.1‬תוצאות המבצע הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן‪.‬‬
‫‪ .1.1‬לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן שהוא‪ .‬הפרס הוא אישי ואינו ניתן‬
‫להעברה‪.‬‬
‫‪ .1.11‬בכל מקרה של סתירה ו‪2‬או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר‬
‫המבצע‪ ,‬לרבות בעיתונים‪ ,‬תקבענה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪ .1.11‬עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרס‪ ,‬אם הפרס לא יחולק לאחר מועד סיום‬
‫המבצע‪.‬‬
‫‪ .1.11‬האחריות הבלעדית לאספקה‪ ,‬לטיב ולאיכות המוצרים שיקבל הזוכה באמצעות מימוש פרס העומד לחלוקה‬
‫במסגרת מבצע זה תחול על ספק המוצרים בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל ספק המוצרים‪ .‬עורך‬
‫המבצע ו‪2‬או עוזר עורך המבצע לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב המוצרים כאמור‪ ,‬לאספקתם או‬
‫לאיכותם‪ ,‬והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל טענה כלפי עורך המבצע ו‪2‬או עוזר עורך המבצע בגין כך‪.‬‬
‫‪ .1.11‬עורך המבצע‪ ,‬מנהליו‪ ,‬עובדיו וכל מי מטעמו‪ ,‬אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן‪ ,‬עקב‬
‫ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים‪ ,‬או עקב גורמים שאינם תלויים בהם כגון‪ :‬שביתות‪,‬‬
‫מצב בטחוני‪ ,‬מזג אויר‪ ,‬ימי חג וכדומה‪.‬‬
‫נספח א'‬
‫לכבוד‬
‫פרוקטר אנד גמבל אמ‪.‬די‪.‬או בע"מ‬
‫סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע " מ‬
‫הצהרת מועמד לזכייה‬
‫כתב הסכמה וויתור‬
‫אני החתום ‪ 2‬חתומה מטה מצהיר ‪ 2‬ה ‪ ,‬מסכים ‪ 2‬ה ומאשר ‪ 2‬ת בזאת באופן בלתי חוזר ‪ ,‬כדלקמן ‪:‬‬
‫‪ .1‬השתתפתי במבצע "טלמסר ג'ילט פרושילד" של חברת פרוקטר אנד גמבל אמ‪.‬די‪.‬או בע"מ (להלן‪" :‬עורך‬
‫המבצע") והוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס המפורט להלן‪:‬‬
‫____________________________________________________________‬
‫‪ .2‬ידוע לי שהכרזתי כמועמד לזכייה אינה הכרזה על זכייתי בפרס‪ ,‬וכי כל עוד לא אוכרז על ידכם בכתב כזוכה‪,‬‬
‫איני זכאי לזכות בפרס‪ 2‬ו‪2‬או כל חלק ממנו‪.‬‬
‫‪ .3‬קראתי את תקנון המבצע ו‪2‬או ניתנה לי הזדמנות לקראו‪ ,‬ואני מצהיר כי אני מסכים לכל האמור בו ומתחייב‬
‫לפעול על פיו‪.‬‬
‫‪ .2‬ידוע לי כי ככל שאוכרז כזוכה‪ ,‬אוכל לממש את הפרס אך ורק בסניפי רשת ניו פארם או המשביר ישראל בלבד‪,‬‬
‫לפי קביעת עורך המבצע ו‪2‬או עוזר עורך המבצע‪.‬‬
‫‪ .1‬ידוע לי כי ככל שאוכרז כזוכה‪ ,‬אוכל לממש את הפרס אך ורק על ידי הצגת שובר הפרס עד למועד הנקוב בו‪.‬‬
‫אם לא אממש את הפרס עד למועד זה‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬לא אוכל לממשו כלל ולא אהיה זכאי לפרס אחר‬
‫ו‪2‬או לפיצוי‪2‬שיפוי כלשהו‪ ,‬ואני מוותר על כל טענה ו‪2‬או דרישה בגין כך‪ .‬אי מימוש הפרס במועד יגרום לפקיעת‬
‫תוקפו‪ ,‬והוא לא יהיה ניתן עוד למימוש‪.‬‬
‫‪ ./‬אני מצהיר‪2‬ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים‪ ,‬לרבות תמונתי וצילום וידיאו שלי בכל מדיה עפ"י שיקול‬
‫דעתו של עורך המבצע‪.‬‬
‫‪ .7‬אני החתום‪2‬חתומה מטה מצהיר‪2‬ה ומאשר‪2‬ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו‪2‬או דרישות ו‪2‬או תביעות כלפי‬
‫חברת פרוקטר אנד גמבל ו‪2‬או חברת סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ ו‪2‬או מי מטעמן בקשר עם‬
‫השתתפותי במבצע‪.‬‬
‫‪ .1‬הנני מצהיר‪2‬ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד חברת פרוקטר אנד גמבל או חברת סער פרומרקט‪ ,‬סוכנות‬
‫לקידום מכירות בע"מ‪ ,‬משרד עו"ד לבנון אקוניס ושות'‪ ,‬רשת סופרפארם וכן כל עוזריהם‪ ,‬עובדיהם‪ ,‬מנהליהם‪,‬‬
‫שותפיהם ובני משפחותיהם‪.‬‬
‫‪ .7‬ידוע לי כי האחריות הבלעדית למוצרים אותם ניתן לרכוש באמצעות שובר הפרס ו‪2‬או טיבם ו‪2‬או איכותם‬
‫מוטלת באופן בלעדי על ספק המוצרים‪ ,‬וכי לחברת פרוקטר אנד גמבל ו‪2‬או סער פרומרקט סוכנות לקידום‬
‫מכירות בע"מ לא תהיה כל אחריות לכך‪.‬‬
‫תאריך‪_____________________ :‬‬
‫שם המועמד לזכייה (פרטי ‪ +‬משפחה)‪_________________________ :‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‪______________:.‬‬
‫שנת לידה‪________ :‬כתובת‪ _________:‬מיקוד ‪____________:‬‬
‫טלפון‪ _____________ :‬טלפון נייד‪____________:‬חתימת המועמד לזכייה ‪_________________ :‬‬