Oplæg v. Jonna Bach - Uddannelsesforbundet

Tilbud med i tasken om
FVU Engelsk – Ja tak
Generelle udsagn:
• Engelsk er koncernsprog – i både store og små
virksomheder
• Engelsk er ligeså vigtig basisviden som dansk og
regning
• Mange ordblinde har ikke fået/kun fået meget lidt
engelskundervisning i folkeskolen
netvaerkslokomotivet
• Engelsk er ofte det sprog, der tales mellem
etnisk danske medarbejder og kolleger med
anden etnisk baggrund end dansk
• Det er medarbejderen i produktion/på lageret
som er i dialog med lastbilchauffører, der
kommer med varer, uansat hvor chaufføren
kommer fra/hvilket sprog de taler
netvaerkslokomotivet
Mine kolleger og jeg får ofte
spørgsmålet - hvad kan I tilbyde
– vi har brug for
engelskundervisning til vores
medarbejder i produktionen/på
lageret?
netvaerkslokomotivet
HR Manager, Ulla Poulsen, Alfa Laval:
Det er vigtigt, at medarbejderne kan skrive
og læse dansk for at være ansat i Alfa Laval,
men fordi vi er en global virksomhed, er
det lige så vigtigt, at medarbejderne kan det
engelske sprog.
netvaerkslokomotivet
Direktør Keld Hansen, H. Sindby:
Vores medarbejdere på bl.a. lageret
skal kunne noget mere engelsk –
hvad kan lade sig gøre?
netvaerkslokomotivet
Erik Mortensen
Value Stream Manager,VOLA:
Der er mange af vores medarbejdere,
der kan bruge FVU-engelsk. Det vil
gavne den enkelte medarbejder og
virksomheden på sigt.
Det er vigtigt at vores medarbejder kan
så meget som muligt også sprog. Det
løfter virksomheden
netvaerkslokomotivet
Frode Fårup, Beskæftigelsesdirektør,
Horsens Kommune:
Jeg kan bekræfte, at der er et stigende
behov for basale engelskkundskaber i
forbindelse med varetagelse af mange
– også ikke-faglærte jobfunktioner. Jeg
kan derfor anbefale en udvidelse af
FVU pakken til også at indbefatte FVUengelsk.
netvaerkslokomotivet
Gitte Romlov Jensen, project
assistant, Mammoet Wind,
Brande:
Generelt er det godt, hvis
chauffører kan både lidt engelsk
og tysk. Vi leverer jo også en del
til udlandet, og er man på projekt
siter, vil det også tit være i
udlandet.
netvaerkslokomotivet
Torben
Jensen, Siemens Wind Power
Jeg er fællestillidsmand på Siemens Wind power for ca. 1500 mand
og14 tillidsmænd, fordelt på 6 lokationer.
Vi er jo en global virksomhed, vores forretning sprog er engelsk, der
ved er det naturligt at der kommer sager på opslagstavlen der er på
engelsk, vores leder er også af anden herkomst end dansk, så vores
møder kan være på engelsk som bliver oversat, men det giver bare
ikke det samme.
Engelsk er en stor del af vores hverdag, det bliver ikke mindre med
denne her globalisering, de unge der kommer ind på arbejdsmarked
er mere vandt til at tale og læse/skrive engelsk.
Jeg kan godt mærke mine lidt ældre kollegaer føler sig sat udenfor
pga. de ikke forstår engelsk, de har samme adfærd som ordblinde,
siger bare ja ja uden at forstå, hvad der bliver sagt osv.
netvaerkslokomotivet