Zapisnik nagradne igre »Letna vinjeta

ZAPISNIK NAGRADNEGA ŽREBANJA
»Nagradna igra: letna vinjeta«
1. Komisija
Dne 15. 02. 2016 ob 13.00 uri se je v prostorih podjetja Erste Card d.o.o., Dunajska 129, 1000
Ljubljana, z namenom žrebanja nagrajencev v okviru nagradne igre »Nagradna igra: letna vinjeta«
zbrala komisija v sestavi:
-
Jordan Misajlovski, Erste Card d.o.o.
Gašper Pogačnik, Erste Card d.o.o.
Jure Fortuna, Erste Card d.o.o.
2. Nagradna igra - podatki
Organizator nagradne igre je bilo podjetje Erste Card d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana.
Nagradna igra je trajala od 5.01.2016 do vključno 10. 2. 2016, v njej pa so sodelovale vse polnoletne
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so postale imetnik kartice iHELP Diners
Club v zgoraj omenjenem obdobju in plačale članarino. Skupna vrednost nagradnega sklada je
znašala 220 EUR:
- 1x nagrada - plačani izdani račun po kartici v znesku 110 €.
3. Žrebanje
Nagradno so prejeli vsi tisti imetniki kartice iHELP Diners Club, ki so v času trajanja nagradne igre
aktivirali kartico iHELP Diners Club. V nagradni igri niso sodelovali zaposleni ali ožji družinski člani
(zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki,
bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).
Žrebanje se je pričelo ob 13.00 uri in zaključilo ob 13:10. Organizator je glede na aktivacijo kartice
iHELP Diners Club izžrebal nagradi. Izžrebana je bila samo ena nagrada, ker je kartico iHELP Diners
Club pridobila samo ena oseba.
Izžrebanec bo prejel nagrado po vrnjenem pisnem strinjanju obrazca o prejemu nagrade.
4. Zaključek
Komisija je ugotovila, da je bilo žrebanje izvedeno korektno in brez napak ter v skladu s pravili
nagradne igre.
Komisija:
-
Jordan Misajlovski, Erste Card d.o.o.
..…………..................………………………...
-
Gašper Pogačnik, Erste Card d.o.o.
...…………..................………………………...
-
Jure Fortuna, Erste Card d.o.o.
...…………..................………………………...
Priloga:
- seznam izžrebancev
Zapisnik prejme:
- arhiv podjetja Erste Card d.o.o.
Ljubljana, 15. 02. 2016
Zapisal: Gašper Pogačnik
Priloga – seznam izžrebancev:
JOŽICA PERNE
POD GORICAMI 60 , 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI