Nordhordland - Sylvsmidja

Sølv til
herrebunad
Herrebunaden til Nordhordland byggjer på draktskikken på 1800-talet. I halslinninga
vert det brukt ein enkel eller dobbel halsknapp i oksidert sølv. Knappar, mansjettknappar
og kne- og vestespenne er også i oksidert sølv. Kniv og lommeur med kjede er fint tilbehør.
Nordhordland
Klokkekjede
335 1 00
Dameklokke
392 0 00 krom
Klokkekjede
346 1 00
Knapp
086 1 00
Ø: 16 mm
Halssølje
880 1 00
Halssølje
125 1 00
Knapp
087 1 00
Ø: 19 mm
Halssølje
468 1 00
Knapp
646 1 00
Ø: 15 mm
Lommeur, krom
391 0 00
Knapp
647 1 00
Ø: 17 mm
AS Sylvsmidja Sylvvareverkstad 11.10
Halssølje
122 1 00
Lommeur, sølv
393 0 00
Kari kniv
361 1 00
Sylvsmidja - Voss
AS Sylvsmidja Sylvvareverkstad har produsert bunadsølv på Voss
sidan 1940. Selskapet er i dag Norges leiande bunadsølvprodusent
og produserer sølv til alle landsdelar. Vår kunnskap og lange erfaring
skal gje kundane våre tryggleik om at bunadsølvet er av beste kvalitet
og bygd på lokale tradisjonar.
AS Sylvsmidja Sylvvareverkstad
Knapp til kniv
087 1 31
Ø: 19 mm
Knapp til kniv
647 1 31
Ø: 17 mm
Mansjettknappar
074 1 00
Mansjettknappar
076 1 00
Postboks 340, N-5702 Voss
www.sylvsmidja.no
Mansjettknappar
755 1 00
Sylvsmidja sine produkt blir forhandla av:
Knespenner
033 1 00
Skospenner
026 1 00
Skospenner
021 1 00
Vangsguten
558 1 01
Olakniv
360 1 00
NB: 55% STORLEIK
Sølv til
kvinnebunad
Halssølje
124 5 07
Borer
040 6 00
Draktskikken på 1700-talet ligg til grunn for kvinnebunaden frå Nordhordland. I dag er det tre variantar
av bunaden; festbunad, vinterbunad og grøntrøyebunad. Det vert brukt ei lita sølje eller ei halssølje i
skjortelinninga, og ei større sølje i bringa. Livet har påsette borer. Gifte kvinner brukar ofte sølvbelte.
Halssølje
125 5 00
Halssølje
127 5 05
Borer
042 6 00
Borer
041 6 00
Beltespenne
013 6 91 til skinnlist
013 6 00 til stofflist
Mansjettknappar
071 5 00
Mansjettknappar
072 4 00
Capespenne
003 5 06
Sølje
195 6 00 forgylt
195 1 00 oksidert
Sølje
196 600
Borer
043 6 00
Beltestøl
091 6 01
Namnestøl
091 6 81 forgylt
091 1 81 oksidert
Skinnlist
540 0 07
Ring
317 5 02
Sølje
198 1 01 oksidert
198 5 01 kvit/forgylt
Knivstøl
091 1 31
Beltespenne
013 1 91 til skinnlist
013 1 00 til stofflist
Beltespenne
024 6 06 til stofflist
024 6 96 til skinnlist
Øyrepynt
251 5 11
Sølje
147 1 06
Øyrepynt
721 5 11
Mansjettknappar
071 1 00
Sølje
196 1 06
Borer
041 1 00
Borer
042 1 00
Mansjettknappar
072 1 00
Borer
043 1 00
Borer
046 1 06
Beltestøl
091 1 01
Skinnlist
540 0 01
Beltespenne
024 1 06 til stofflist
Mansjettknappar
074 1 00
Capespenne
003 1 06
Halssølje
125 1 00
Sølje
110 1 06
Ring
377 1 02
Ring
317 1 02
Borer
045 1 06
Borer
044 1 06
Beltespenne
002 1 96 til skinnlist
002 1 06 til stofflist
Øyrepynt
251 1 11
Øyrepynt
721 1 11
NB: 55% STORLEIK
Halssølje
127 1 05