Förstoppning, IBS och anal inkontinens

Förstoppning, IBS och
anal inkontinens -en
översiktsföreläsning
Målgrupp:
Undersköterskor, distrikts- och sjuksköterskor och andra intresserade.
Tid och plats: Onsdag 25 maj klockan 13.30 – 16.30
Lokal Mariasalen, Missionskyrkan, Linköping.
Föreläsare:
Susanna Walter ,Specialistläkare, Mag-Tarm medicinska klin. US
Bäckenfunktionsenheten
Anna Ingemansson, leg Sjukgymnast, Mag-Tarm medicinska klin. US
Bäckenfunktionsenheten
Anmälan:
Senast 160513 via inbjudan i Kompetensportalen
AMC bjuder på kaffet
Program:
13.30 – 14.30
Symtom ,utredning och behandling.
14.30 – 15.00
Kaffe
15.00 – 16.30
Vårdnivå primärvård kontra specialistsjukvård. Basala råd mm.
Välkommen!
hälsar föreläsare, fortbildningsrådet för undersköterskor, Susanne Rundgren, AMC