programmet

N
E
T
N
I
6
R
1
P
0
2
S
S
S
Å
R
L
A
U
K 16. M
EN
K
D
R
E
A
M
P
S
N
Å
N
RE
UL
K
W
I
O
H
ER
S
N
L
R
I
E
T
J
N
T
E
S
I
SK
MM
O
E
K
T
ES
VEL
B
AR S
S
M
N
.
E
6
D
AG 1
D
S
VER
en
n
N
e
O
c
s
•
n
å
n
ne p
r
skire
e
e
p
n
r
Ba
av lø
n
o
j
s
.30
enta
errer
s
6
ieto
1
h
e
.
r
M
l
g
P
o
K
r
g
r
e
dam
ssbe
0
a
g
3
.
o
W
l
7
Pro
Kl. 1
Brå :
rer
e
r
t
e
ø
h
m
er
.00
er og
m
Mest
Kl. 18
a
er d
rrer
l
e
a
h
n
5
i
BARNESKIRENN:
.2
tf
er og
Kvar
m
Kl. 18
a
d
For påmelding og info gå inn
aler
5
n
i
4
f
.
i
8
på: isarpsborg.ticketco.no
Sem
Kl. 1
r
e
m
e da
.40
l
9
a
1
n
.
i
l
F
K
errer
nen
5
h
e
0
c
.
e
l
s
0
Fina
Kl. 2
g på
n
i
l
e
ieutd
0.10
m
2
e
.
r
l
P
NSEN
K
A
I
je
T
IS
R
n-Ev
0
e
K
s
2
l.
.
n
K
i
0
art
teda
ERI
r
M
a
L
Kl. 2
e
v
r
L
S
E
e
nd
er Si
s Arn
r
R: KJ
n
ø
E
f
e
d
K
J
d or
borg
SPEA
en ve
arps
GR
PR O
AM
n
S
,
i fra
å sce
k
p
s
g
rogh
å
n
K
i
p
l
n
e
r
te
ge
ieutd
igen
n Hå
smes
V
n
n
i
a
e
l
F
Prem
d
,
,O
g
ver
haug
orthu
r
este
y
N
n
D
ja
s
e
a
og
, Kat
iklas
t
hom
r
N
T
e
,
p
g
a
ll
o
Lip
en Fa
Even
gen
s
,
r
r
g
ø
e
u
J
p
as
rth
en,
r No
en K
vers
e
k
I
i
t
l
t
a
i
e
DU?
M
m
P
,
E
R
n
,
e
E
n
i
g
v
r
ag
MM
t Bjø
ar Br
.. KO
.
n
r
Mari
g
e
a
mm
d, R
er ko
esta
l
t
f
t
a
e
H
mang
g
o
r
a
Visn
SpareBank 1 kommer
med smørebussen til
skilandslaget. Her vil det skje
mye spennende.
SARPSBORG
GENERALSPONSOR
HISTORISK
HOVEDSPONSOR
TIL 1000 GULLSPONSOR
TM