Robotkirurgi i Norge – Bjørn Brennhovd

Robotkirurgi i Norge Bjørn Brennhovd Urolog, Radiumhospitalet Erfaringsgrunnlag •  Teamleder ved radikal retropubisk prostatektomi (RRP)1996 – 2005 •  Teamleder ved robotassistert radikal prostatektomi(RALP) ved ca 200 inngrep årlig siden 2005 Historikk Radikal prostatektomi •  1980 – Sjeldent inngrep •  1990 – Økende volum – åpen operasjon •  2000 -­ Miniinvasiv tilgang ( Luftbro til Paris, helseminister Tønne) •  2004 -­ Første robot i Norge og start RALP Primærbehandling av prostatakreft i Norge etter diagnoseår Pasienter < 75 år uten kjente metastaser ved diagnosetidspunktet 2006: Prostatectomy: 661 Radiotherapy: 768 Diagnoseår Kvåle R, Nasjonalt Program for Prostatacancer Utvikling i Sverige 1489 Rad prostectomi i 2003 Norway
350
Incidence
250
200
150
100
Age-­standardised rate
Mortality
50
40
30
20
10
5
Curative treatment
2
1980
85
90
95
Calendar year
00
2005
Miniinvasiv kirurgi •  Kikkhullsoperasjon, laparoskopisk kirurgi • 
• 
• 
• 
Innsuflerer gass i bukholen Etablerer kanaler gjennom bukveggen Kamera inne i kroppen Lange tynne instrumenter som operere inne i kroppen Portplassering, leiring Miniinvasiv kirurgi Fordeler for pasienten •  Mindre smerter postoperativt •  Kortere liggetid •  Bedre overlevelse av kreft? •  Mindre urinlekkasje og ereksjonsproblemer? Hvorfor robot? • 
• 
• 
• 
• 
Bedre instrumenter 3 D bilde Mindre skjelving på instrumentene Bedre ergonomisk arbeidsstilling for kirurg Raskere opplæring Robot Assisted Surgery
Leiring av pasient " 
" 
Tippet nedad maksimalt med hode, spesielle skulderstøtter Benholdere " 
Knekk i knærne " 
To i.v. venfloner DaVinci system: Instrumenter & manipulering Standard platform 2002 •  God bevegelighet på instrumenter •  3-­D bilde da Vinci Surgical System
Robotoperasjoner Hvilke organer? • 
• 
• 
• 
• 
• 
Prostata Nyrer og binyrer Urinblære Genitalia interna på kvinner Lymfeknuter langs bekkenkar og aorta Bricker urinavledning Historikk robot Radikal prostatektomi •  Økt antall og overgang til robotoperasjoner fra 2005 •  60 – 300 årlig ved DNR •  Høyvolumsentre utvikles •  Robotkirurgi ;; 80% av alle prostatektomier i dag dVP (da Vinci Prostatectomy) Penetration by Country (% of total Radical Prostatectomy performed)
78 %
54 %
33 %
12 % 12 % 11 %
8%
6%
AUSTRIA
16 %
SPAIN
SWITZERLAND
UK
BELGIUM
DENMARK
FINLAND
NETHERLANDS
20 %
GERMANY
36 %
ITALY
40 %
FRANCE
46 %
TOTAL EU
60 %
SWEDEN
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
NORWAY
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Robotsentre i dag • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Radiumhospitalet (2 roboter) Telemark Aker Stavanger Haukeland St.Olav Arendal Tromsø Orkdal Historikk Radiumhospitalet •  Visjonære ledere ved kirurgisk og gyn avdeling, private givere og ivrige kirurger • 
• 
• 
• 
Standard plattform desember 2004 Nr.2 i Skandinavia etter KS i Stockholm Fellesprosjekt med gynavdeling Prostatektomi og Wertheims operasjon •  Stor produksjon, få urologer •  Nært samarbeid med andre avdelinger og forskningsmiljøene •  CCC konsept, topp ekspertise i alle ledd ved diagnostikk og behandling av cancer kombinert med forskningsaktivitet Radiumhospitalet i dag • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Januar 2012 ;; ny robot SI -­ modell med alt utstyr Dual konsoll Intraoperativ ultralyd Simulator Fluorescens Ligasure Future – New Platforms and Products dV Network
Image Guidance
New Robots
Training
Advanced Instrumentation
Ca. Prostata Fremtidsvisjon DNR •  Kirurgi av High risk cancere kombinert med utvidet lymfeknutetoilette, stort materiale (studie SPCG 15) •  Salvage prostatektomi ved failure etter strålebehandling •  Pasienter med komorbiditet •  Metastasekirurgi •  Opplæring av andre sentre •  Robot med dual konsoll og simulator •  Utdanning av robotkirurger og sykepleierassistenter Robotkirurgi Utvikling i feil spor? •  Økonomiske interesser fra industrien •  Private donatorer og ambisiøse sykehusledere styrer utviklingen •  Teknologisk spennende utstyr i kombinasjon med (over?)ivrige kirurger Motforestillinger robot •  Økte kostnader for samfunnet uten at det er dokumentert gevinst? •  Overbehandling av pasienter? •  Mister styringen av oppbygging av fornuftige prostatasentre med tilstrekkelig tyngde? Kostnader robotoperasjoner •  Innkjøp ca. 20 mill •  Engangsutstyr ca 15.000.-­ pr. operasjon •  Serviceavtale 1 mill pr år Motforestillinger Robotkirurgi Cost /benefit •  Kortere liggetid, lavere pleietyngde •  Raskere rekonvalesens og kortere sykmeldingsperiode? •  Resultater;; bedret overlevelse? •  Langtidsbivirkninger;; QOL bedret?, mindre lekkasje og ereksjonsproblemer? Motforestillinger robotkirurgi For mange blir operert? •  Kirurgene blir blendet av teknologiske muligheter og ”pushing” fra omgivelsene? •  Overbehandling? Prostatakreft dødelighet •  Hyppigste kreftform blant menn •  Dødelighet 2009 •  Prostatkreft 1048 •  Brystkreft 671 •  Livmorhalskreft 73 •  Underbehandling større problem? Resultater DNR Overbehandling av lavrisikopasienter? •  pT2 og ensidig tumor og Gleason 3+3 totalt 34 pasienter av 870 Materiale;; studie på høyrisikopasienter •  988 menn med prostatakreft ble operert med RALP mellom 1. januar 2005 og 31. august 2010 •  I mars 2011 svarte 777 (79%) av dem på et tilsendt oppfølgingsskjema, EPIC – 26 Department of Urology, Oslo University Hospital, Radiumhospitalet Høyrisikoprostatakreft Stor utfordring •  Satsingsområde på Radiumhospitalet •  Erkjennelse av at lokalbehandling gir effekt •  Multimodal behandling •  Ikke avklart hvilken lokalbehandling som gir best gevinst, strålebehandling eller kirurgi;; SPCG 15 Motforestillinger robot Fører til uheldig sykehusorganisering? •  Private givere stiller krav om lokalisering av robot og kan hemme utvikling av prostatasentre med høyvolumkirurger? •  Fører til a og b lag blant kirurgene? Fordele 1200 operasjoner årlig • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Radiumhospitalet (2 roboter) Telemark Aker Stavanger Haukeland St.Olav Arendal Tromsø Orkdal Ahus? Innlandet? Vestre Viken? Prostatacancer Utvikling •  Økt PSA screening og tidlig diagnostikk •  Diagnosestasjoner og prostatasentre med multidisiplinære team(MDT) •  Robot integrert i en slik sentermodell •  Høyvolumkirurger •  Differensiert behandling for lavrisikopasienter •  Multimodal behandling for høyrisikotilfeller