Her er sommerens

STUDENTPARLAMENTET PÅ UIO:
SIO-TOPP INNRØMMER:
– Post-ranene
– Verre enn House har spredd seg
of Cards og
Paradise Hotel
Brukte 14 år
på hemmeligstemplet grad
Nyhet side 7 Min studietid side 17
Nyhet side 8
70 Å
R!
Fermentizzleiof
convallizzleia phasellus sheezyJsagittizzle
ens er hpede
ivpohendresitiv.
rizzlei
Lestortor
om livet
etter
sjokk-dfacilisizzleii
iagnosemofo
n FO
Norges største studentavis
|
årgang 70, utgave 17
|
www.universitas.no
|
onsdag 25. mai 2016
Reportasjen side 10-1
4
„ For halvparten går deltidsjobben
utover studiene
„ Særlig BI-studentene sliter med
å få hverdagen til å gå opp
Jobber seg
til dårlige
karakterer
Nyhet side 6
Her er sommerens
beste øl!
Sommerøltest side 20
Vil gjøre Chateau
Neuf til politisk
maktsentrum
Nyhet side 4 og 5
| LEDER |
2
redaktør:
[email protected]
onsdag 25. mai 2016
Magnus Newth
404 70 501
nyhetsleder:
Torgeir Mortensen
[email protected]
454 72 320
fotosjef:
desksjef:
2016 blir året hvor alt snur. Det går mot
lysere, lettere og fremtidsrettede tider.
Amanda O. Berg
Lise Blekastad
nettredaktør: Signe Rosenlund-Hauglid
magasinredaktør:
Ingri Bergo
MENINGER
Hvor går studentpolitikken herfra?
S
pørsmålet tigger etter å bli besvart. Det norske
studentersamfunds leder, Markus Knutsen, gjør
et hederlig forsøk på nettopp det denne uken.
I stedet for å gi seg i kast med enda en maktesløs
resolusjon eller enda et politisk dokument utformet
på et eviglangt møte, blytungt av sakspapirer, vil han
forsøke noe annet.
Han står nemlig i bresjen for en gruppe studenter,
20 hevder han selv, som vil «kuppe» Arendalsuka.
Dette politiske arrangementet fungerer i dag først og
fremst som en klam networking-arena for politikere
og rådgiverne deres, så det er lett å være sympatisk
innstilt til noen som vil kaste om på ting, uansett
hvor lite konkrete ambisjonene deres er.
Det viser uansett en forbilledlig historisk bevissthet og en vilje til å ta tak i de delene av DNS’ historie som foreningen har grunn til å være stolt over.
Nemlig den perioden der Chateau Neuf var et reelt
og viktig sentrum i norsk politikk og ofentlighet, og
hvor talerstolen spilte en viktig rolle.
Norske studenter er en stor gruppe, og det er
ingenting som tilsier at man som politisk kraft ikke
skal kunne samle seg i spørsmål utover snevre særinteresser som økt studiestøtte og bedre læringsmiljø.
Knutsen tramper riktignok i bløtkaken når han
presterer å servere Universitas samme forknytte og
innøvde metafor som Kulturutvalgets leder Eirik
Braathen gjorde bare minutter tidligere – i samme
åndedrag som han raser mot tåkefyrstene som
serverer nettopp innøvde manus. Kynikere kunne
mistenkt stuntet for å være en åpen jobbsøknad til
tåkefyrstebransjen.
Tvilen bør komme tiltalte til gode, og ideen er uansett god. Universitas kan ikke annet enn å applaudere
initiativet. NSO og de forskjellige institusjonenes
studentparlamenter bør uansett synes det er pinlig
at det er et studentsamfunn som lanserer ofensiven
mot Arendal, og ikke de selv.
Og apropos studentparlamenter. UiOs brutale
valgkamp denne måneden er enda et mulig svar på
spørsmålet i tittelen. Dersom våre tillitsvalgte velges
med renkespill bør vi tenke lenge og hardt på hele
systemet.
Forandring
fryder
ningen. Godt utdannende lærere har det alltid
vært behov for, dessuten er det et konkurransedyktig yrke som ikke blir påvirket av konkurranse
fra utlandet. At lere vil bli sykepleiere lover godt
for eldrebølgen som snart er i anmarsj. Oljekrisen
endte opp som en vekker, heller enn et tilbakeslag.
kommentar
Philip A. Johannesborg, journalist i
Universitas
I første utgave av Universitas 2016 spådde
Som et resultat av oljekrisen får vi ikke bare
daværende debattredaktør at året kom til å bli
nok et drittår for studentene. Tidlig i vinter var
oljekrisen på sitt ferskeste, og undersøkelsene
viste at studentene var ensomme, deprimerte og
angstfylte. En helsvart bilde med andre ord. Å si at
vi beinner oss i ett drittår vil likevel være å trekke
det for langt, for det har ikke blitt så ille som det
ble spådd.
lere lærere og sykepleiere, men også lere som
drømmer om å arbeide i Innovasjon Norge, DNB
og Norconsult. Dette er tre viktige bedrifter som i
fremtiden kan hjelpe Norge med å inne nye veier
å gå. Det lover godt at linke økonomistudenter
vil hjelpe gründere å inne «den nye oljen», mens
ingeniørene i Norconsult kan bygge landet med
innovative, og forhåpentligvis miljøvennlige løsninger. At DNB og Norges Bank kommer så høyt
opp på listen vil være nok en bufer for eventuelle
økonomiske kriser. I stedet for å kaste hodet
bakover og se på det som kunne vært, har dagens
studenter heller blikket rettet fremover.
Oljekrisen skyller fortsatt over Norge. Oljen var
et eventyr, og krisen er mest sannsynlig begynnelsen på slutten. Man ser ikke lenger vitsen med å
fortsette olje-alderen slik tilstanden er nå, og lere
studenter har tatt til fornuft og lyktet. Universitetet i Stavanger har for eksempel i år opplevd
en halvering i antall søkere, og oljefagene er den
store taperen i årets søkertall. Blivende studenter
strømmer heller til fag der de vil gjøre nytte av seg
i fremtiden, slik som lærer- og sykepleierutdan-
Meninger
Vi bør nok ikke utelukke at studentene fortsatt
er ensomme, deprimerte og angstfylte slik tallene
viste i jor. Om det er generasjon prestasjon som
er over oss, eller om vi først nå er blitt bevisst på
situasjonene som studentene beinner seg i, er
Universitas gir deg meninger fra verdens studentaviser
Lund University: Det må bli enklere å gjøre karriere
som forsker
Nyligen har Utbildningsdepartementet släppt en utredning angående unga forskares karriärmöjligheter inom akademin.
Vi från Lunds doktorandkår (LDK) tycker att utredningen tar upp många bra aspekter och åtgärdsförslag för att trygga
unga forskares fortsatta karriär, såsom doktorandernas olika typer av studieinansieringar, meriteringsanställningar
samt ökad mobilitet nationellt och internationellt. Men det inns en del punkter som inte håller måttet och som måste bli
bättre. Doktorandinansieringen delas huvudsakligen in i anställning, utbildningsbidrag och stipendium, där lön, arbetsvillkor och förmåner kan variera stort mellan olika lärosäten. Utredningen menar att dessa skillnader bör tas bort och att
utbildningsbidrag och stipendium bör avskaffas inom loppet av tio år. (...)Det saknas även ett större fokus på familjeliv
som en av de faktorer som gör att ler unga forskare väljer andra karriärvägar eller stanna vid samma lärosäte, samt hur
internationella unga och erfarna forskarna ska stödjas när det gäller språk. Vi på LDK tycker att alla unga forskare ska
ha samma rättigheter och förutsättningar till att kunna utföra sina arbeten och att det ska innas möjlighet till individuell
planering för framtiden.
God sommerferie!
Dette er semesterets siste utgave av Universitas.
Vi ønsker våre lesere en god sommerferie.
Neste utgave kommer i stativene 12. august.
Universitas er en avis for og av
studenter. Universitas er et nyhetsog debattorgan for lærestedene
tilknyttet Studentsamskipnaden i
Oslo og Akershus (SiO). Universitas
skal drive kritisk og uavhengig
journalistikk, og være partipolitisk
nøytral. Universitas arbeider etter
Vær Varsom-plakatens regler
for god presseskikk. Den som
mener seg rammet av urettmessig
omtale oppfordres til å kontakte
redaksjonen.
Daglig leder:
Louise Faldalen Prytz
[email protected]
22 85 33 36
Annonseansvarlig:
[email protected]
Besøksadr.:
Postadr.:
Epost:
Web:
Geir Dorp
22 85 32 69
Moltke Moes vei 33
Boks 89 Blindern, 0314 Oslo
[email protected]
www.universitas.no
University of South Alabama: Hva er egentlig pizza?
Pizza Week has come and gone, and for a brief moment the city of Portland was graced with a variety of innovative and
unusual creations, all roughly categorized as pizza. (...) It was a week that attempted to systematically deconstruct the
very idea of pizza itself, to challenge our assumptions of what pizza is and can be. Perhaps the most important thing
about Pizza Week is what it can teach us about pizza as a concept, pizza as a category of food.(...) I grew up in the
Chicago area, which means I have very strong opinions about pizza, whether thick crust or thin. We take our cheeselaced carbs very seriously in the Midwest. It is how our people survive the winter. We must begin with a necessary
query: What is pizza? Think carefully. Most people say something like, a latbread topped with marinara, cheese and
toppings, cooked in the oven at high temperatures. And yet it is exactly this sort of paradigm that Pizza Week seeks to
deconstruct. (...) We now live in a world where anything is considered pizza. (...)Blame it, perhaps, on the lack of a West
Coast pizza tradition. (...) Whatever position you decide to take on the issue, you can likely ind some pizzeria in the city
willing to take you up on it. At this point, you can probably just deine it whatever way works best for you. I certainly
won’t try to stop you.
| KOMMENTAR |
onsdag 25. mai 2016
3
ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND
usikkert. Likevel ser vi at antall konsultasjoner ved SiO
Psykisk Helse har økt. Et godt tegn vil mange si. Det viser
at studentene faktisk gjør noe med sin psykiske helse.
Selv om mange studenter kanskje fortsatt ser seg i speilet
og får lyst til å knuse det de ser, er det lere som ønsker å
gjøre noe med selvbildet sitt. Studentene har tatt til vettet. De har blitt bevisste på hva som er feil, og nå tar de seg
selv i nakkeskinnet for å slippe å la det gå ut over studiene.
Studentøkonomien skranter fortsatt. Likevel ble 2016 et
vil de legge til én uke med ekstra studiestøtte, noe de vil
fortsette med frem til 2020. Det betyr 2600 kroner mer
i juni neste år, og det dobbelte året etter. Til slutt vil det
ligge på 10 400 kroner. Da kan studentene endelig slippe å
være redd for husleien som skal betales også i juni. Dette
er en viktig seier av nødvendighet. En skulle kanskje håpe
at det gikk raskere, men nå vil det endelig gå fort fremover
til studiestøtten trer i kraft i 2017. Endelig har tiden for
forandring kommet, og selv om det er en stegvis prosess,
så rykker vi stadig fremover i køen.
Utviklingen går treigt, men det går fremover. Det samme
kan sies om studentene, som ser fremover mot nye tider
og vekk fra oljen som gikk ut på dato i jor. 2016 ble ett år
for fremtiden. Selv om målet er tidvis uklart, vedder jeg
neste års ekstra studiestøtte på at vi aldri kommer til å si
til de yngre generasjoner at alt var bedre under oljekrisen.
[email protected]
vendepunkt. Regjeringen besluttet i mai at fra våren 2017
Øyeblikket
av Sjur Stølen
Tips oss
[email protected]
universitas.no
Følg oss
På papir hver onsdag,
på nett hele tiden:
www.universitas.no
facebook.com/UniversitasOslo
twitter: @universitas_no
instagram: universitas_offisiell
For oppdaterte studentnyheter.
Matte-geniet: Andrew Wiles (t.v) mottar Abelprisen fra kronprins Haakon i Universitetets aula. Om vår fremtidige konge ikk en liten matteleksjon vites ikke.
| NYHET |
4
onsdag 25. mai 2016
nyhetsredaktør:
Torgeir Mortensen
[email protected]
454 723 20
NYHET
Overlevde massivt
mistillitsforslag
Det har vært en svært
muggen stemning i SBIO, studentforeningen på BI, de siste ukene.
Det har ført til at ledelsen har stilt et
mistillitsforslag mot leder Cristobal
Pohle Vazquez.
– Cristobal har fått rådgivning,
mye hjelp og mange tilbakemeldinger, men vi føler ikke at han har
tatt til seg de rådene og hjelpen
han har fått. Vi ser ingen forbedring
fra hans side. Han har vært en fra-
SYV LIV:
værende leder som er vanskelig å
få tak i, i tillegg så er han lite på
kontoret, forklarte SBIOs informasjonsansvarlig Ola Tangen til BIavisa Inside i forrige uke.
Men på SBIOs generalforsamling stemte kun 60 prosent for mistillitsforslaget. Kravet om to tredjedelers lertall ble med andre ord
ikke nådd, og Vazquez leder derfor
foreningen fortsatt.
Varsler storstreik
AKADEMIKERNES RETTIGHETER: Nær 1500 ansatte ved
universiteter og høyskoler kan bli
tatt ut i streik torsdag. Godt over
halvparten jobber ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og
Akershus.
– En streik vil gå ut over undervisning, forskning og muligens eksamen, sier Steinar Sæther, leder i
Forskerforbundet ved UiO, til Uniforum.
Dersom det ikke blir enighet
innen fristen natt til torsdag 26.
mai, kan 320 UiO-ansatte bli tatt ut
i streik. Særlig SV- og HF-fakultetet
står i fare for å bli berørt av streiken.
– Foreløpig skal alle forholde
seg helt i ro, inntil streiken er et faktum, sier Ellen Dalen, leder fagforeningen NTL ved UiO, til Uniforum.
Universitas korrigerer
KORREKSJON: Saken Raser
mot «inkompetent» sensur i forrige
utgave av Universitas ble dessverre publisert med feil. Blant annet
står det at ledelsen ved Institutt for
spesialpedagogikk ikke ville la seg
intervjue. Det stemmer ikke. Det
stod også at ledelsen ikke hadde
en forklaring på det drastiske karakterfallet, men de ga sin forklaring til Universitas i et intervju før
publisering. Universitas beklager.
Én oppdatert utgave av saken kan
leses på våre nettsider.
UNIVERSITAS FOR 20 ÅR SIDEN
Erklærer KRIG
DNS-lederne har fått nok av politikere som prater vås.
Nå drar de til Arendalsuka for å sette tåkefyrstene på
plass.
DNS
tekst Ingri Bergo
foto Angélique Culvin
Universitas nr. 12, 1996
UNIVERSITAS FOR 50 ÅR SIDEN
ɚ
En titt på pampenes ferie: Neste mann på listen: Nils Petter
Gleditsch. – Planer for ferien? – Absolutt! 1. juli drar jeg med
kone og scooter på en måned lang tur gjennom Europa. – Reiseruten? – Sverige, Øst-Tyskland. Tsjekkoslovakia, Østerrike,
Ungarn og Jugoslavia. Med andre ord nettopp en slik ferie
konservative mistenker en sosialist for å foreta. – Kan turen
kalles en forsinket bryllupsreise? – Gjerne det. – Vi gratulerer.
Universitas nr. 6, 1966
– Arendalsuka er blitt en farse.
Det er et symptom på hvordan
den politiske samtalen har utviklet seg i Norge.
Leder for Kulturutvalget Eirik
Braathen synker oppgitt ned i sofaen på Chateau Neuf.
Én gang i året møtes politikere,
næringsliv og presse for å diskutere politikk, knytte kontakter og
gjøre seg synlige for det norske
folk. Men Braathen mener Arendalsuka, som ble stiftet for å få demokratiet til å blomstre, forgiftes
av «tåkefyrster, polerte politikere
og PR-pjatt».
– Trenden er at PR-rådgivere
skreddersyr svar til politikerne,
som i økende grad blir tåkefyrster
som bare spyr opp det de har blitt
fôret. Arendalsuka er en pervers
drøm for PR-bransjen, sier han.
Det er denne trenden Det Norske Studentersamfund (DNS)
håper på å snu ved selv å reise til
Arendal. Planen er å retorisk illeriste politikerne til de snakker
sant. Så langt har de samlet et lag
på 20 studenter. Håpet er at de blir
mange lere.
– Vi håper på at vi kan tvinge
politikerne til å handle annerledes
kun ved å være der, sier Braathen.
Bløtkakekrig
Braathen presiserer at han ikke
retter skytset mot regjeringen,
men mot alle de politiske partiene.
– Dette er en trend som gjelder
politikerne generelt. Målet er å
sparket i alle retninger.
– Hvorfor er denne utviklingen
farlig?
– Fordi resultatet blir et politisk glansbilde der du ikke vet hva
du stemmer på. Det gjør at velgerne blir apatiske. Særlig vår generasjon. Den norske økonomien går
godt, men vi må spørre hvor sunn
den økonomiske politikken som
drives er. De som styrer nå har arvet en stor bløtkake. Hva er det vi
som skal ta over landet sitter igjen
med? Er det smuler og en regning,
eller får vi et stykke vi også?
Braathen mener at studentene
er best egnet til å presse politikerne i riktig retning.
– Som studenter er vi i en unik
posisjon. Vi er relativt velutdannede, ikke korrumpert av egeninteresse og uten arbeidsgivere å ta
hensyn til.
| NYHET |
onsdag 25. mai 2016
5
– Rektor
er feig
Studentparlamentets miljøkomite
krever beklagelse
etter avsløringer
om kullsvarte investeringer.
Kullinvesteringer
tekst Birk Tjeldlaat Helle
– Det er feigt at rektor ikke vil
snakke. Som rektor ved Universitetet i Oslo må han uttale
seg i en så viktig sak.
Leder for Studentparlamentets miljøkomite, Julie Sørlie
Paus-Knudsen er i harnisk.
Tidligere i år skrev Universitas at selskapet universitetet
investerer penger i kullbedrifter selv oljefondet har trukket
seg ut av. Investeringene har
blitt gjort gjennom selskapet
Unifor, et selskap som kan beskrives som et «datterselskap»
av UiO.
Rektor Ole Petter Ottersen,
nektet å la seg intervjue om saken, men skrev i en e-post at en
fossilfri strategi skulle på plass
i løpet av 2016. Dette holder
ikke, mener Paus-Knudsen.
– Det er bra Ottersen skal
få på plass en fossilfri strategi,
men det er ikke nok. Vi krever
at Unifor trekker seg ut av kullbedrifter med én eneste gang,
sier hun.
G mot tåkefyrstene
Krever kakestykke: Leder for Det norske Studentersamfund, Markus Knutsen, og leder for Kulturutvalget Eirik Braathen mener
politikerne styrer i feil retning. – De spiser opp bløtkaka og lar oss sitte igjen med smulene og en regning.
Tilbake til røttene
En liten time forsinket til intervjuavtalen kommer DNS-leder Markus Knutsen busende inn døra til
Chateau Neuf. Etter en kjapp brieing om hva som er blitt sagt fra
før, vil han legge til at dette også
handler om DNS’ samfunnsrolle.
– Studentersamfundet har historisk ledet an i det ofentlige ordskiftet. Fra Samfundets side handler det om å se på røttene våre, hva
vi én gang var.
DNS har nemlig en lang tradisjon som ettertraktet debattarena, forteller Knutsen. Gullalderen
var 50- og 60-tallet. Da stilte verdenskjente personligheter fra hele
samfunnsspekteret opp i debattene på DNS. Mange kunstnere, forskere og statsledere har talt foran
studentene. Blant dem to britiske
statsministre, senere statsminister i Frankrike Francois Mitterand
og senere utenriksminister i USA
Henry Kissinger.
– Dessverre har dette dabbet
av, og DNS er ikke lenger hva det
en gang var. Knutsen smiler forsiktig og kikker litt unnskyldende
rundt seg. Det er utvilsomt vanskelig å se for seg en amerikansk
utenriksminister innta de loslitte,
grå lokalene som nå er Chateau
Neuf.
Generasjonsoppgjør
– Arendalsuka er en mulighet for
Samfundet til å ta tilbake rollen
som studentenes talerør, insisterer Knutsen.
Han tenker seg om, tygger på
ordene og slenger ut en metafor
«
Arendalsuka er
en pervers drøm
for PR-bransjen
»
Eirik Braathen, leder for Kulturutvalget
han får det til å virke som om han
har funnet på på sparket:
– De har arvet Norge, et land
som hadde alt. Vi må ta over et
helt annet land. Litt som at de
som styrer spiser opp bløtkaka,
og vi sitter igjen med smuler og en
regning, sier Knutsen.
Han mener det er lett å gjennomskue når det er PR-rådgiverne
som snakker og ikke politikerne
selv.
– De kommer til Arendalsuka
med en kofert full av ferdigpussede argumenter. Det blir ingen
smartere av. Vi ønsker å møte dem
til en debatt hvor de ikke får ta
med seg manus. Det handler om å
snakke om arven vår. Dette er et
generasjonsoppgjør.
– Velkommen
Arendalsuka-arrangør, Øystein
Djupedal, mener det er lott at
studentene engasjerer seg.
– Ja, velkommen skal de være.
Arendalsuka er for alle. At studentene kommer ned hit synes jeg er
bare int. Men, det er klart, Arendalsuka er et stort arrangement.
De må forberede seg godt hvis de
skal synes.
– Er du enig i at politikerne bare
snakker tåkeprat?
– Det kan jeg ikke uttale meg
om. Vi bygger et stort dansegulv
og inviterer til dans, og overlater
til studentene og politikerne å diskutere politikk.
– Men har du lagt merke til om
det er en trend til at lere og lere
kommunikasjonsrådgivere deltar på
Arendalsuka?
– Ja, det har jeg. Det var mange
lere i jor og vi tror det blir enda
lere i år.
– Hva sier det om politikkens utvikling?
– Det sier bare at Arendalsuka
speiler den verdenen vi er en del
av. Det ødelegger ikke for helhetsbildet. Kommunikasjonsrådgiverne er en del av det samme demokratiske bildet som resten.
[email protected]
Arendalsuka
• Første gang arrangert i 2012
med mål om å være en
uformell, politisk uavhengig
arena der politikere, næringslivsinteresser og media møtes
• Arrangeres fra 15.-20.
august i år
• Åpent for alle og helt gratis
Krever forklaring
Ikke bare ønsker Paus-Knudsen at kullinvesteringene skal
ta slutt, Studentparlamentets
miljøkomite har fattet et vedtak med krav om en uttalelse
fra rektor Ottersen.
– Rektor må snakke. Vi krever både en forklaring på hvordan dette kunne skje, og en beklagelse fra Ottersen, sier hun.
Miljøkomiteen
kommer
ikke til å gi seg før rektor har
svart. Hvilke tiltak de vil iverksette hvis han ikke snakker er
likevel uklart.
– Først og fremst vil vi sette
søkelys på dette i media, sier
Paus-Knudsen.
Nekter å svare
Til tross for sterke krav fra miljøkomiteen er ikke Ole-Petter
Ottersen villig til å løsne tungebåndet. Han er ikke tilgjengelig
på telefon, men pressekontakten forteller vi kan sende ham
en e-post.
– Hva synes du om kravene fra
miljøkomiteen og kommer du til å
etterfølge dem?, spør vi.
– Unifor skal legge frem en
strategi for mer klimavennlige
investeringer i løpet av 2016.
Vårt mål er at investeringene
blir fossilfrie, og sammen med
Unifor skal vi arbeide for å få
dette til.
[email protected]
6
| NYHET |
onsdag 25. mai 2016
Deltidsarbeid
Studieliv: BI-studentene (f.v) Ørjan
Moy, Gunnar Stabell, Stine Letnes,
Stian Abrahamsen, og Daniel Aartun
må alle betale mye i studiepenger,
men løser det på ulike måter.
skader karakterene
Dårlig økonomi får studenter til å skaffe seg
arbeid ved siden av studiet. Det går utover eksamensresultatene, viser en ny undersøkelse.
Studentøkonomi
tekst Reidar Schei Jessen
foto Angèlique Culvin
nå sommerferien til å dekke inn
underskuddet han opparbeider
seg gjennom studieåret.
Halvparten av studenter med
deltidsjobb mener den går helt
eller delvis på bekostning av
eksamenskarakterene. Det viser
en undersøkelse Sentio har gjort
på vegne av Universitas og Norsk
studentorganisasjon (NSO).
Totalt svarer 16 prosent «ja» til at
jobben ved siden av studiene påvirker karakterene negativt, mens
32 prosent svarer «delvis».
Det er i særlig karakterene til
BI-studentene deltidsjobben går
utover. Der svarer nesten hver
tredje spurte student «ja» til at
de presterer dårligere på grunn av
deltidsarbeid.
Vi er midt i eksamenstiden og
Daniel Aartun forbereder seg til
prøver i siviløkonomi på tredje
året ved BI i Nydalen. Han har selv
erfart hvor vanskelig det kan være
å sjonglere skole og arbeid.
– Jeg måtte slutte i butikkjobben etter åtte måneder som student, fordi den ble helt umulig å
kombinere med kravene på skolen, forteller han. Aartun bruker
– For lite lån og stipend
NSO-leder herese Eia Lerøen mener tallene bør vekke bekymring
blant dagens politikere.
– Med dagens studiestøttenivå
går studentene i snitt med rundt
4000 kroner i minus hver eneste
måned. Dette underskuddet må
hentes fra et sted, og da ser vi at 9
av 10 studenter enten har deltidsjobb eller får økonomisk støtte
hjemmefra, sier hun.
Til tross for regjeringens opptrappingsplan for å nå målet om
11 måneders studiestøtte, er det
ifølge Lerøen et akutt behov for å
bedre studentøkonomien. Hun synes det er spesielt bekymringsfullt
at mange blir avhengige av økonomisk støtte hjemmefra for å dekke
underskuddet, hvis de ikke har tid
til å påta seg en deltidsjobb. Dette
kan i verste fall gå utover prinsippet om gratis utdanning, mener
NSO-lederen.
– Når nesten 50 prosent sier
at deltidsjobben går utover eksamensresultatene burde kunn-
skapsministeren bli bekymret,
sier Lerøen.
Opp til den enkelte
– Det er opp til studentene å avpasse hvor mye de jobber ved
siden av. Men regjeringen er
opptatt av å sikre studenter gode
økonomiske vilkår, og derfor har
vi økt studiestøtten utover prisvekst hvert år siden vi tiltrådde,
sier Martin hue (H), politisk råd-
ske bra. Så vil det jo alltid være
noen som er litt ivrige og tar på
seg for mye jobb eller ønsker å
tjene mer penger, forklarer hue.
Pressede studenter
Utenfor BI-biblioteket i Nydalen
har tre markedsføringsstudenter tatt seg en pause i eksamenslesingen. Ørjan Moy har klart
å kombinere jobb med studier,
takket være en leksibel arbeids-
«
Når nesten 50 prosent sier at deltidsjobben går utover eksamensresultatene
burde kunnskapsministeren bli bekymret
»
giver i Kunnskapsdepartementet.
Han mener at den norske studentøkonomien er god, sammenlignet med det internasjonale nivået.
– Hvorfor tror du at mange jobber så mye at det går utover eksamensresultatene?
– Det er uheldig dersom noen
jobber så mye at det går ut over
studiene, men heldigvis viser undersøkelsen at de aller leste får til
å kombinere jobb og studier gan-
Therese Eia Lerøen, NSO-leder
giver. Men han føler til gjengjeld
et ekstra ansvar for å jobbe mye
utenfor eksamensperioden. Medstudenten Stian Abrahamsen har
en annen oppfatning. Han måtte
slutte med jobben, for å få studiehverdagen til å gå rundt. Med månedlige budsjettunderskudd i privatøkonomien som konsekvens.
– Jeg låner penger hjemmefra,
og får det til å gå rundt med nød
og neppe, forteller Abrahamsen.
De tre studentene mener at
studieavgiften ved BI er en mulig grunn til at så mange studenter fra nettopp deres læringssted
opplever at deltidsjobben går utover eksamensresultatene. Mens
studenter ved ofentlige læresteder kan spare det ekstra stipendet
som blir utbetalt i begynnelsen av
hvert semester, må BI-studentene
bruke det til skolepenger.
Si nei!
– Jeg er utrolig heldig som har en
leksibel arbeidsgiver, som gir meg
fri i eksamenslesingen og legger til
rette for studier, sier Stine Letnes,
også hun er student ved BI.
I likhet med de andre sjonglerer
hun pensumlesing med opptil lere deltidsjobber. Samtidig kjenner
hun på presset fra arbeidsgiver
om å jobbe så mye som mulig.
– Men det er lov å si nei til arbeidsgiver på spørsmål om ubekvemme vakter, selv om du føler
en forpliktelse.
[email protected]
Dette er undersøkelsen
• Utført av Sentio for Universitas
og Norsk studentorganisasjon
• Et representativt utvalg
studenter fra hele landet er
spurt, totalt 1004 respondenter
• Intervjuene er gjennomført i mars 2016
| NYHET |
onsdag 25. mai 2016
En ransbølge skyller inn
over Oslos studenthus.
Men nå har SiO fanget
posttyvene på video.
Postkasseran
tekst Morten Oftedal Schwencke
foto Sjur Stølen
– Det har vært innbrudd i ire
studenthus bare den siste uka.
Fenomenet griper om seg, medgir
Trond Bakke, direktør i boliggruppa Studentsamskipnaden i Oslo og
Akershus (SiO).
For to uker siden skrev Universitas om to innbrudd ved Rodeløkka
Studenthus. Ranene har fortsatt
ikke avtatt og saken har dermed
gått fra å være en enkel hodepine,
til å bli en sikkerhetsmigrene for
studentsamskipnaden. SiO har nå
iverksatt en rekke krisetiltak for å
stanse de gjentatte innbruddene.
– Vi gjør alt i vår makt for å
hindre at dette skal skje igjen, sier
Bakke.
Fanget på video
Posttyvene, som fortsatt er på frifot, har god grunn til å se seg over
skuldrene. SiO har nemlig fanget
gjerningsmennene på video, med
overvåkningskameraer montert i
inngangspartiene. Bildene identiiserer lere innbruddstyver som
bryter opp studentenes postkasser
med makt, forteller Bakke.
– Utfra bildene kan vi se at to
av brekkene er gjort av samme
individ. Resten av innbruddene
er gjort av lere gjerningsmenn
sammen, sier Bakke
Han vil ikke gå inn på hvilke
studenthus som er rammet, men
Universitas erfarer at det gjelder
studenthuset på Pilestredet, i tillegg til Rodeløkka.
Redde og irriterte
– Jeg mener SiO har sviktet studentene. Vi føler oss ikke trygge i
våre egne hjem, sier Eivind Haugland, som selv har blitt frastjålet
et kredittkort fra postkassa si.
Han bor på Rodeløkka Studenthus
sammen med kjæresten Amalie
Aass Frank. De to beskriver amper
stemning i gangene etter alle innbruddene de siste ukene.
– Vi er redde for at vi blir et lett
ofer, ettersom det foregår mye kriminalitet i nabolaget fra før, sier
Frank oppgitt.
Frank forteller at det har vært
innbrudd i leiligheter i bygget tidligere. Beboerne frykter derfor at
postkasseranene skal eskalere til
innbrudd i leilighetene.
Rykter om alle innbruddene lorerer i gangene på Rodeløkka. Beboerne spør seg om innbruddstyvene kan ha hatt nøkkel til bygget,
ettersom de også skal ha kommet
seg inn på takterrassen, forteller
Frank.
– Det lå drøssevis av åpne brev
og papirer der oppe. Man må ha
nøkkelkort for å komme seg inn og
ut. Det gjør oss selvfølgelig redde,
sier hun.
SiO har nå anmeldt innbruddene og videreført all tilgjengelig
informasjon, inkludert videoopptak av tyvene, til politiet, som er
i gang med å etterforske saken. I
mellomtiden har samskipnaden
tatt grep for å bedre sikkerheten.
Inngangsdørene blir nå boltet fast
med forsterkede beslag.
Redde: Kjæresteparet Eivind og Amalie føler seg utrygge i sine egne hjem etter gjentatte innbrudd i Rodeløkka Studenthus
Klagestorm mot SiO
Haugland og Frank mener at beboerne har fått altfor lite informasjon
fra samskipnaden. Informasjonsvakumet har skapt så stor frustrasjon at et tjuetalls beboere denne
uken bombarderte SiO med klager.
– Det burde ikke være for mye å
forlange at vi kan være trygge når
vi først har kommet inn i bygget,
sier en irritert Haugland.
De to forlanger at SiO informerer beboerne om de faktiske
forholdene rundt innbruddene,
og mener det ville vært naturlig å
innføre skjerpet vakthold rundt
studenthusene.
– SiO burde satt inn mer vakthold for en periode, når de ser at
innbruddene har skjedd gjentatte
Postkassebande herjer
ganger. Det ville vist både tyvene
og oss beboere at de tar trusselen
på alvor.
For kostbart
Når Universitas formidler beboernes misnøye til direktør Bakke,
ber han om forståelse for at sikkerhetstiltak ikke blir kommunisert
til andre enn Politiet. Beboerne
kan heller ikke forvente seg økt
vakthold med det første.
– Vi har avtale med Securitas
om sikkerhet, men vi kan ikke ha
bemannede inngangspartier hele
døgnet. SiO har over 100 bygg,
så det ville blitt for kostbart, sier
Bakke.
[email protected]
MA Scenography
Master-, ph.d.- og videreutdanning
• Trådløse nettverk og sikkerhet
• Kybernetikk og industriell matematikk
• Elektronikk og fotonikk
• Energi og miljø
i samarbeid med UiO, NTNU og
forskningsmiljøene på Kjeller
Norwegian Theatre Academy
Østfold University College
www.hiof.no/nta
application deadline: September 1
www.unik.no
Kun
.
119,-/mnd
7
MARKEDETS BESTE FORSIKRINGSPAKKE
for deg mellom 18 og 25 år
Innbo-, reise- og ulykkesforsikring som gjelder uansett
hvor i Norden du bor.
• Ingen egenandel ved tyveri av PC og sykkel
• Europeiske reiseforsikring som gjelder i hele verden
• Kan utvides til å gjelde på utveksling i utlandet
BESTILL PÅ IF.NO/IFSTART
8
| NYHET |
onsdag 25. mai 2016
KAMPEN OM STUDENTPARLAMENTET:
– Verre enn Paradise Hotel
Allianser, skittent spill og kjærlighet på tvers av lister.
Velkommen til studentenes «Paradise Hotel».
Det kommende arbeidsutvalget ved
studentparlamentet på UiO.
?
Hans Christian Paulsen:
Parlamentsleder
Vebjørn Andersson:
Universitetsstyret og
nestleder.
På grunn av det de kaller
en «skitten prosess» har
både de Ru og Andersen
trukket seg som kandidater til den siste plassen i utvalget.
Ingvild Leren Stensrud:
Studie- og læringsmiljøansvarlig.
Kristina Klakegg:
Kommunikasjonsansvarlig.
X X
Kaja Elisabeth de Ru
Samfunnsviterlista
Studentparlamentet
tekst Birk Tjeldlaat Helle
Studentparlamentsvalget ved Universitetet i Oslo er bare barnemat, det er når
resultatene er klare og kampen om plassene i Arbeidsutvalget utkjempes at den
virkelige kampen starter. Blant de fem
plassene skal to av representantene, én
mann og én kvinne, representere studentenes interesser i universitetsstyret. Sammensetningen skal ideelt sett
bestemmes gjennom samarbeid, men
etter en prosess preget av skittent spill,
allianser og brutte forhandlinger står
nå én plass tom.
Brutte forhandlinger
– Det er noe av det verre jeg har vært
med på i hele mitt liv. Det politiske spillet har vært skitnere enn Paradise Hotel
og House of Cards til sammen.
Silje Christine Andersen i Grønn liste
er tydelig frustrert over hele prosessen.
I utgangspunktet var hun bare forhandlingsleder og kjempet for å få Jonas Nilsen inn i utvalget. Etter mange timers
diskusjon valgte hun imidlertid å bryte
forhandlingene og selv stille til valg.
– Vi ble overkjørt ved forhandlingsbordet og vi skjønte at vi måtte tenke
annerledes for å få en kandidat fra
Grønn liste inn i utvalget. Det var derfor jeg stilte.
«Tullekandidat»
Selv om Andersen bedyrer at hun var
motivert for stillingen, er hun blitt beskyldt fra lere hold for å stille utelukkende som et ledd i en slu plan.
Én som mener dette er Andersens
konkurrent, Kaja Elisabeth de Ru. Hun
var opprinnelig eneste kandidat til vervet Andersen ikk.
– Det virker som hun stilte som «tullekandidat» bare for å splitte stemmer
og tvinge Jonas Nilsen inn i styret, sier
hun.
De Ru valgte derfor overraskende
nok å trekke seg som kandidat på selve
valgdagen. Som eneste kvinnelige kandidat ble Andersen derfor valgt inn som
studentenes representant i universitetsstyret, men etter bare en uke valgte
også Grønn listes representant å trekke
seg fra sin stilling. En av plassene i universitetsstyret står tom når Universitas
går i trykken.
– At hun trekker seg etter bare én
uke underbygger mistanken om at hun
utelukkende stilte som et ledd i et politisk spill, sier de Ru.
Silje Christine Andersen
Grønn Liste
Nekter plent
Silje Christine Andersen blånekter for
at det er hold i beskyldningene.
– At folk konspirerer i motivasjonen min til å stille til universitetsstyret
er synd. Jeg hadde en klar motivasjon
for å stille, men etter valget ikk jeg en
kjempefæl følelse. Det ble helt feil for
meg å sitte i styret etter alt som har
skjedd i prosessen.
– Skjønner du at folk reagerer på at du
trekker deg?
– Jeg skjønner det, men det må være
lov å angre.
Spiller på kjærlighetsforhold
Andersen mener at det helt fra starten har blitt spilt skittent. I forkant av
forhandlingene samlet Grønn liste en
allianse som ønsket Jonas Nilsen som
leder av Arbeidsutvalget. Kaja Elisabeth
de Ru og Ingvild Leren Stensrud svarte
med å stille et ultimatum: dersom Nilsen ble valgt som leder ville de ikke
være med i utvalget.
– Å gå inn i forhandlinger med slike
ultimatum er ikke bra, sier Andersen.
de Ru på sin side er svært kritisk til
hvordan Grønn liste gikk frem.
– Når det på forhånd av forhandlinger dannes allianser er det ingen vits å
ha forhandlinger i det hele tatt.
«
Det ble skapt en
allianse mot Paulsen
bare på grunn av at
vi er kjærester
»
Kaja Elisabeth de Ru
Hun føler også at hennes romantiske
forhold til Hans Christian Paulsen, den
andre kandidaten til lederrollen, ble
brukt av motparten for politisk vinning.
– Selv om vi var åpne og ærlige om
at vi var et par helt fra starten, ble det
brukt mot oss. Det ble skapt en allianse
mot Paulsen bare på grunn av at vi er
kjærester.
– Men er det ikke problematisk at du
nekter å være med i Arbeidsutvalget hvis
kjæresten din sin eneste motkandidat blir
valgt som leder?
– Dette handler ikke om at Hans
Christian er kjæresten min, men om
hvem som har best lederegenskaper.
[email protected]
| NYHET |
onsdag 25. mai 2016
9
Tidligere prisvinnere:
• 2015: Karen O’Brien,
Institutt for sosiologi og
samfunnsgeograi (SV)
• 2014: Jo Klaveness, Farmasøytisk institutt (MN)
• 2013: Øivind Bratberg, Institutt
for statsvitenskap (SV)
• 2012: Chieh-Ting Lin,
Institutt for kulturstudier og
orientalske språk (HF)
• 2011: Arnt Maasø, Institutt for
medier og kommunikasjon (HF)
Kriteriene for
Undervisningsprisen:
• Gjort en ekstra innsats for
å stimulere til god læring
• Jobbet for nyskapning
i undervisningen
• Sørget for at nyskapningen har
en effekt utover enkeltpersonen
eller enhetens eget område
• Økt det faglige engasjementet til studentene
• Skapt resultater av
god undervisning
Pedagogisk stjerneskudd: 28 år gamle Suhas Govind Joshi viser fram sine nye emnesider i fagene han underviser i. Emnesiden til INF1500 er den eneste som avviker
fra universitetsmalen.
Beskjeden prisvinner
Nerdenes hevn? En informatikk-stipendiat er
kåret til sitt institutts første årets underviser.
Undervisning
tekst Philip A. Johannesborg
foto Sjur Stølen
Suhas Govind Joshi vant årets undervisningspris ved Universitetet
i Oslo. Han er stipendiat og faglærer ved Institutt for informatikk.
Selv ønsker han ikke å ta all
æren for prisen.
– Jeg syns det er urettferdig at
det bare er mitt navn som trekkes frem, for det er ikke en soloprestasjon. Dette har vi utviklet
sammen. Uansett hvor individuell
den prisen høres ut, så er det et
teamarbeid det er snakk om, sier
Joshi.
Teamet hans består av faglæ-
rerne og seminarlederne ved instituttet. De møtes jevnlig for å
diskutere studenters tilbakemeldinger og hvordan undervisningen kan bli bedre.
Myk overgang
Prisen blir delt ut på bakgrunn av
nominasjoner fra studentene, og
vinneren får 10 000 kroner. Det
er en komité satt ned av Studentparlamentet ved UiO som avgjør
hvem som vinner.
– Komitéen bestod av medlemmer fra tre fakulteter og Studentparlamentet. I løpet av prosessen
skilte Joshi seg ut med mange
anbefalinger fra studentene, forteller parlamentsleder Julie Sørlie
Paus-Knudsen.
Vinneren begynte å undervise
allerede som 22-åring. Nå er han
28 år og husker godt da han selv
begynte å studere. Denne erfaringen tar han med seg inn i undervisningsrollen.
– Et grep vi gjorde for to år siden var å la helt nye studenter
komme innom instituttet i løpet
av sommeren. Et lavterskeltilbud
hvor vi tilbyr de blivende studentene en liten velkomst uten noe
«
Jeg jobber mer
enn jeg må, men
ikke mer enn jeg
vil
»
Suhas Govind Joshi, prisvinnende
underviser
press. Å få en myk overgang fra videregående kan være veldig sunt,
forteller han.
– Jobber mye
Joshi mener at det viktig å ha sosiale tilbud utenom undervisningen også.
– Vi driver blant annet med
konkurranser. Det handler om
oppmøte på all aktivitet utenom
forelesninger, at man gjør gode
besvarelser på obligatoriske oppgaver og kahoot-quizer (live quiztjeneste til pedagogisk bruk red.
anm.).
I tillegg har han og faglærerne
arrangert workshops med studentene slik at de kan komme med
konkrete tilbakemeldinger på undervisningen. Han forteller at studentene hans er engasjert, men at
de trenger en plattform å utfolde
seg på. Realfag kan være vanskelig
å undervise i.
Ett av fagene han underviser
i er et introduksjonsfag til informatikkprogrammet design, bruk
og interaksjon. I begrunnelsen for
hvorfor han vant prisen står det
at han alltid har tid til studentene
sine. Likevel jobber han ikke for
mye, mener han.
– Jeg jobber mer enn jeg må,
men ikke mer enn jeg vil.
Han har utviklet et eget fargekodingssystem. Hvert lysark i presentasjonen får en farge basert på
hvor viktig informasjonen er for
eksamen.
– De som er merket med rødt
er øverst i pensumhierarkiet,
mens oransje er nivået under, og
så videre.
Les mer på universitas.no
[email protected]
Slakter studiekvaliteten
Den nyvalgte lederen av Studentparlamentet,
Hans Christian Paulsen, synes undervisningen
på UiO er så elendig at han har gjort det til sin
fanesak å heve den til et akseptabelt nivå.
Studentpolitikk
tekst Ida Lyngstad Wernø
foto Angélique Culvin
Litt å gå på: Valgdeltakelsen var i år på
17 prosent. –Vi hadde en ganske god
vekst i år. Det er urealistisk å tro at man
noen gang skal få samme oppslutning
som ved Stortings- eller kommunevalg,
sier leder for Studentparlamentet, Hans
Christian Paulsen ettertenksomt.
– Det som i hovedsak gjorde at jeg
ble engasjert i studentpolitikken
var at kvaliteten på statsvitenskap-studiene var helt elendig.
Hans Christian Paulsen ble
valgt som leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo,
som eneste kandidat, den 12. mai.
Nå tar han et oppgjør med det han
mener er en underprioritering av
undervisningkvalitet ved universitetet.
– Du får ingen oppfølging, og
du trefer ikke professorene i det
hele tatt. Jeg har studert i Skottland tidligere, der professorene
var tilstede i seminarundervisningen og hadde tid til å trefe og følge opp studentene – uansett hvor
renommerte de var.
Ideen om at forskning er viktigere enn formidling tror Paulsen
først og fremst er et kulturproblem i norsk utdanningssektor.
– Undervisning
prioriteres
ikke, og forskning er mye viktigere. De kaller det jo forskningsfri og undervisningsplikt. Man
har fri for å forske, mens man må
undervise. Jeg mener det er blant
de største problemene i høyere utdanning, og kommer til å bli en av
viktigste sakene for meg det neste
året.
tikk, hvor både forskning og resultater vektlegges sterkt?
– Jo, men jeg tror det handler
veldig mye om økonomi. Så lenge
en student fullfører et studie, får
universitetet pengene sine uansett, og da betyr det ingenting
hvilke karakterer du får eller om
du i det hele tatt har lært noe, for
pengene kommer inn uansett. Det
er ikke godt nok for oss som studerer her, og det er ikke godt nok
for oss som er tillitsvalgte.
Les mer på universitas.no
[email protected]
Studentfabrikk
– Forskningsprioriteringen er vel et
resultat av en villet utdanningspoli-
10 | NYHET |
onsdag 25. mai 2016
Reiseregninger
2012
2013
2014
52 700 000
47 600 000
2011
46 300 000
2010
43 400 000
2009
36 300 000
30 200 000
2008
32 600 000
32 600 000
til himmels
2015
43 818 284
49 738 055
54 570 484
57 831 277
57 471 937
57 421 566
Transportutgifter ved Universitetet i Oslo
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kilde: Tallene
er samlet inn i
arbeidet med å sette
sammen miljørapporten for 2015
og vil gjennomgå
en ytterligere
kvalitetssikring får
den rapporten utgis.
Kilometertallet for
2015 er kun foreløpig,
da Miljørapporten
for 2015 ikke
er klar ennå.
Kilde: Universitetet
i Oslo
UiO-ansattes flyreiser, i kilometer
Reiseglad: Nils Christian Stenseth, professor i økologi og evolusjon, har mange reisedøgn. Han mener klimasatsningen er viktig,
men tror det er en dårlig idé å regulere når de ansatte kan ta ly.
Rektor Ole Petter
Ottersen har i flere år
oppfordret UiO-ansatte
til å fly mindre, men
reiseregningene øker
likevel år for år.
Klima
tekst Benedicte Tandsæther-Andersen
foto Angelique Culvin
Ansatte ved Universitetet i Oslo
reiste for nær 53 millioner kroner i
2015, viser tall Universitas har fått
tilgang til. De siste fem årene har
kostnadene økt med 20 millioner.
Kilometerantallet for UiO-ansattes lyreiser steg betydelig årene
før 2013, og har siden holdt seg på
et stabilt høyt nivå.
På oppfordring fra Universitas
sendte UiO over en oversikt de
trodde inneholdt lyutgifter fra de
siste årene. I etterkant viser det
seg at oversikten er over totale
transportkostnader. Universitetet har ikke en egen oversikt over
hvor mange penger de bruker på
ly, til tross for at de oppfordrer
sine ansatte til å bruke mindre ly.
Erkjenner klimadilemma
I UiOs årsplan for 2016 står det
at universitetet skal bli «fremragende» på miljø. UiOs rektor, Ole
Petter Ottersen, erkjenner at det
er et dilemma for UiO å være både
internasjonalt og klimavennlig.
– Vi oppfordrer ansatte til å benytte seg av miljøvennlige transportmiddel og bytte ut reise med
telekonferanse der dette er mulig,
sier Ottersen.
Rektoren sier at det er brukt
mye ressurser de siste årene på alternativer til lyreiser.
– Særlig er det satset på å legge
til rette for videomøter og videokonferanser. Dette brukes nå som
alternativ til reiser både nasjonalt
og internasjonalt. Samtidig er det
i stor grad opp til den enkelte enhet og den enkelte ansatte å vurdere om en reise er nødvendig,
eller om en reise, for eksempel,
kan gjennomføres med tog, sier
rektoren.
Ønsker konkrete regler
Ottersen henviser til UiOs reisepolicy når Universitas spør ham
om hva UiO vil gjøre for å begrense reisekostnadene, som sier at:
«Reisen skal være kostnadsefektiv og miljøvennlig. Vurder alltid
om reisen kan erstattes med et
telefonmøte eller en videokonferanse.».
I jor høst ble UiO kritisert av
sin tidligere miljørådgiver for ikke
å ha en helhetlig miljøsatsing. Til
tross for at Ottersen har gitt lere
oppfordringer om miljøvennlige
valg på bloggen sin, er det helt
«
En klimasatsning krever mer
enn bare visjoner
om å være fremragende på miljø, det
krever handling
»
Julie Sørlie Paus-Knudsen, leder for
Studentparlamentet ved UiO
opp til de ansatte selv om de vil
følge oppfordringene. Reisekostnadene har også skutt i været de
siste årene.
Krever massive kutt
Studentparlamentet ved UiO
krever at universitetet skal halvere antallet lyreiser innen 2030.
Parlamentsleder Julie Sørlie PausKnudsen mener universitetet bør
gjøre mer for miljøet, ikke bare
love mer. Hun reagerer på at universitetet ikke har noen oversikt
over hvor stor andel lyreiser utgjør av de 52,7 millionene kronene
som ble brukt på transport i 2015.
– Vi mener at UiO må ha en
klar plan for kutt i antall lygninger, for å klare dette må det innes
data. Et universitet som ikke har
oversikt over kostnadene til hoveddelen av klimagassutslippene
kan ikke kalle seg fremragende
på miljø. En klimasatsning krever
mer enn bare visjoner, den krever
handling, sier Paus-Knudsen.
Realistene reiser mest
De siste årene har de ansatte ved
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet reist klart mest av alle
ansatte ved UiO. Få reiser like mye
som Nils Christian Stenseth, professor i økologi og evolusjon.
Han forteller at det er en økende tendens til internasjonalisering
på UiO, og at han selv har minst
ett reisedøgn per uke. Han vil ha
seg frabedt at forskernes utenlandsturer skal legges bånd på.
Han mener dessuten at kun den
enkelte forsker kan avgjøre hva
som er riktige fremkomstmidler
for en reise.
– Vi må ha riktige perspektiver
på dette, der vi tenker på både
miljø og internasjonalisering samtidig, sier Stenseth.
Professoren mener en holdningsendring i samfunnet forøvrig er vel så viktig som hva universitetet gjør.
– Vi må nok alle bli linkere til å
tenke gjennom miljødimensjonen
av våre reisevaner.
Usikkerhet
Ottersen mener at feil i registreringen av reisekostnader kan gi et
til dels uriktig bilde av hvor mye
de ansatte har brukt på reiser,
sammenlignet med foregående
år. De senere årene har UiO byttet leverandører og systemer for
kostnadsregistrering, og Ottersen
sier at det derfor først var i 2015 at
man hadde et nøyaktig bilde av de
faktiske kostnadene.
[email protected]
| NYHET | 11
onsdag 25. mai 2016
CHATEAU NEUF
HAR SOMMERÅPENT!
Mat og drikke i Glassbaren
14.00-24.00
Husk eksamensfesten
med Weekend Society!
Lørdag 11. juni
CC: 100,- / 50,-
23.00
Gratis CC 23.00-24.00
Betong
ID: 19
12 | UTENRIKS |
onsdag 25. mai 2016
utenriksredaktør:
Knut Arne Oseid
[email protected]
900 90 332
Ny studentleder i trøbbel
STORBRITANNIA:
UTENRIKS
Etter at Malia
Bouattia ble president for britenes studentunion (NUS), står britiske studenter i fare for miste reell politisk makt,
skriver The Economist. 28-åriingen,
som også er unionens første svarte og
muslimske leder, er kjent for sin historie for kritiske uttalelser mot Israel og
blant annet sionisme britisk i akademia
og media. Nå har lere universiteter
holdt avstemninger om å forlate NUS
fordi de ikke vil ledes av en «antisemittisk, autoritær igurt» . Newcastle og
Lincoln har allerede stemt ja til å bryte
med unionen, mens eliteskoler som
Oxford og Cambridge forventes å gjøre
det samme. En svekket studentunion
vil gjøre studentenes stemme i sentrale
saker som skolepenger og studielån
langt svakere, skriver avisa.
SKJERMDUMP: TWITTER
Apartheid-spøke
hjemsøker Cape
Apartheid-systemet
falt kanskje i 1994,
men stadig flere
studenter i Sør-Afrika
mener landets
utdanningssystem
hjemsøkes av fortiden.
Apartheid
tekst Hanad Mohamed Ali
– Alt som har skjedd det siste
året er et resultat av lere tiår
med undertrykket sinne, sier den
sør-afrikanske studenten Busiswe
Nxumalo.
To år etter Nelson Mandelas
død brøt det i Sør-Afrika ut de
største protestene i landet siden
apartheidtiden i 1976. Åstedet var
landets universiteter.
I et febrilsk forsøk på å redde
sin økonomi, besluttet i jor lere
av Sør-Afrikas største universiteter
å øke studieavgiftene med over ti
prosent. Da begynte opprørene. De
mest oppildnede demonstrantene
er studenter fra den svarte middelklassen, en gruppe som først oppsto etter apartheids fall, og som
lenge har følt seg marginalisert.
Gufs fra fortiden
Busiswe Nxumalo studerer statsvitenskap og medlem av Students
Representative Council. Hun avviser at protestene dreier seg kun om
studieavgifter, og mener misnøyen
har bygget seg opp over lere tiår.
Da apartheidsystemet ble erklært
for avsluttet, ble alle bedt om å gå
glemme fortiden også, forteller
hun.
– Samtidig sitter vi igjen med
samfunnsinstitusjoner som er basert på diskriminering, og som ingen tør å konfrontere.
Selv om andelen svarte sørafrikanere med universitetsutdanning øker, er forskjellene fortsatt
enorme. Der 58 prosent av hvite
sør-afrikanere fullfører høyere utdanning, er tallet nede på 12 prosent for svarte. Arbeidsledigheten
blant svarte er i dag nesten dobbelt
så høy som under apartheid.
Tungen på vektskålen
Norske Jo Augestad studerer mekanisk ingeniørfag i Johannesburg
og mener økte studieavgifter vil
gjøre høyere utdanning enda mer
utilgjengelig for de fattige.
«
Da apartheidsystemet ble erklært for avsluttet,
ble alle bedt om å
gå glemme fortiden også
»
Busiswe Nxumalo, student og aktivist
– Det vil også føre til økt diskriminering og økte forskjeller
mellom fattige og rike, og mellom
svarte og hvite, legger han til.
Alle studentene Augestad har
snakket med mener avgiftene er
for høye. Om utdanning skal bli en
vei ut av fattigdom er det viktig å
gjøre det tilgjengelig for alle, forteller den norske studenten.
Økningen i studieavgifter var
tungen på vektskålen for mange
svarte i landet, og reaksjonene ble
voldsomme. Bygninger ved universiteter i Cape Town og Johannesburg ble satt fyr på, og lere av
universitetene måtte stenges.
Til slutt måtte landets president, Jacob Zuma, gå ut og stanse
økningen i skolepenger. Isteden
ble studieavgiften kuttet med
seks prosent, den statlige universitetsstøtten oppjustert og fattige
studenter ikk økt studiestøtte.
Men studentenes krav er langt fra
oppnådd. De vil ha gratis utdanning.
Vold og vandalisme
Forskeren Elling Tjønneland har
fulgt studentopprørene tett, og
mener demonstrasjonene har oppnådd mer enn det lere års forhandlinger ville fått til. Det politiske lederskapet har i tiår vært preget av
korrupsjon, maktmisbruk og dårlig
håndtering av landets økonomiske
forskjeller.
Likevel er han kritisk til lere av
metodene blant studentdemonstrantene.
– Det har vært innslag av vandalisme og vold, sier han.
Tjønneland legger til at mange
av demonstrantene er forhandlingsvillige, men at lere også har
vært rasistiske og retter skytset
mot alle hvite.
Øyvind Gressetvold studerer på
universitet i Cape Town sammen
med Nxumalo. Han forteller at
protestene var på sitt verste i februar i år, da rektors kontor ble
brannbombet og et av skolebyggene ble tagget med «faen ta hvite
| UTENRIKS | 13
onsdag 25. mai 2016
Kjønnsdelte klubber får svi
Drita «Jack Bauer» tulleringte
og skapte terrorhysteri
USA: På det amerikanske toppuniversitetet Harvard kan nye retningslinjer snu opp-ned på kjønnsbalansen på
skolens studentforeninger. The New
York Times skriver at Harvard vil straffe
medlemmer i kjønnsdiskriminerende
klubber ved å forby dem lederposisjoner på universitetet eller i foreningene
og miste muligheten for anbefalings-
STORBRITTANIA: Det brøt ut full
panikk da en student, under dekknavnet Jack Bauer, kjent fra actionserien
«24», hevdet at to bomber var plassert
på Universitetet i Cambridge. Studentens navn var ikke Bauer, men Joshua
Berrabah, og han hadde vært full siden
morgentimene da han spilte opp til terrorhysteriet på campus, kun dager etter
brev og stipender fra skolen. Dette ses
på som et tiltak rettet mot elitenettverkene preget av makt, privilegier og
penger. Rundt 30 prosenet av bachelorstudentene er i kjønnsdelte foreninger. Noen av dem har tatt opp kampen
med skolen og har satt sine advokater
på saken.
bombene i Brussel i vår. Studenten skal
ha ringt politiet tidlig på formiddagen
og introdusert seg som «Jack Bauer fra
24», meldt fra om den falske bombetrusselen og sagt at Storbritannia var
under angrep, skriver avisa the Mirrior.
Berrabah ble senere tatt i et klatreforsøk over et gjerde. Nylig ble 24-fanen
dømt til åtte måneders betinget feng-
sel, 250 timers samfunnsstraff og betaling av 3500 pund i saksomkostninger
for tulletelefonen.
Lynni Treekrem
– du hadde rett
•
Melding hjem
tekst: Sondre Myhre
elset
e Town
Gemyttelig: Sør-Afrika har den siste tiden
vært preget av en rekke studentprotester
mot blant annet høyere studieavgifter og
diskriminering i utdanningssystemet. Flere av
dem har vært voldelige og vandaliserende.
Bildet er fra en fredeligere og større studentdemonstrasjon i 2015.
mennesker».
Studenten forteller at det siden
har blitt roligere, fordi lere av de
voldelige studentene har blitt bortvist fra skolen.
– Samtidig har de mistet den øvrige befolkningens støtte på grunn
av deres rasistiske virkemidler, sier
Gressetvold.
Han bekrefter at det er rasemessige spenninger i Cape Town. Og at
det hører til sjeldenhetene å inne
sosiale sammenkomster i Cape
Town der svarte og hvite sør-afrikanere omgås. Gressetvold forteller om desperat fattigdom i enkelte
svarte strøk i Cape Town, og overdådig luksus i hvite strøk.
«Rhodes must fall»
Både Augestad og Gressetvold påpeker at svarte sør-afrikanere også
misliker den obligatoriske bruken
av afrikaans som et utdanningsspråk i Sør-Afrika. Språket ble introdusert av kolonialistene.
– Språk er jo knyttet til identi-
tet, og i disse dager har det også
vært demonstrasjoner mot bruken
av afrikaans, sier Augestad.
Rasepenningene i Sør-Afrika kulminerte i den symbolske
hashtaggen
#Rhodesmustfall.
Kampanjen dreide seg om den
markante statuen av den britiske
imperialisten Cecil Rhodes utenfor
universitetet i Cape Town. Mange
ser på Rhodes som selve symbolet
på apartheid.
Siden har også en statue av Rhodes blitt jernet, og lere studenter
har gått tilbake til lesesalene. Men
det betyr ikke at landet har blitt
problemfritt. Skal vi tro studenten Nxumalo er Sør-Afrika i dag
nærmere Rhodes’ segregering enn
Mandelas forsoning.
– På grunn av vår historie dreier
alt i Sør-Afrika seg om rase og diskriminering. Vi har en lang vei å gå,
sier Nxumalo.
FOTO: PAUL SAAD FLICKR CC
MEXICO (UNIVERSITAS) Spring break i Mexico
er rare greier.
I 1991 drømte Lynni om å dra på
eventyr, hun hadde fått nok av både
deg og av snøfokk. Hun skulle til
Mexico. Et land man gjerne forbinder med narkotika, taco og tvilsom
norsk ungdom på et hotell hvor Triana Iglesias er resepsjonist. Lynni har
rett i at man kan kvil i sola i mayaenes
hjemland, men å komme seg på rett
kjøl er mer tvilsomt.
Reiser du i mars måned har Mexi-
Studerer i Johannesburg:
Jo Augestad
Studerer i Cape Town:
Busiswe Nxumalo
cos sandstrender og hoteller blitt beleiret av en ukontrollert symfoni av
amerikansk ungdom. Ukontrollert i
denne sammenhengen betyr totalt
sveiseblind. Symfoni betyr ravemusikk, krydret med litt country i ny
og ne. Det er tross alt amerikanere vi
snakker om her. Lynni advarte aldri
om dem.
Studerer i Cape Town:
Øyvind Gressetvold
At vår russetid blekner i forhold
til amerikanernes spring break er
basta bom, bom, bom. Regelmessig
tilførsel av alkohol gjør at spring
break er drømmestedet til bygdegutten fra Paradise Hotel. Vi snakker
dagsfylla før det i det hele tatt har
blitt dag. Russetiden består av sekspakninger med Borg, spring break
består av drinker med navn fra kjente amerikanske TV-serier. At Miami
Vice og Paciic Blue smaker bedre
enn Grans er hevet over enhver tvil.
Spring break ble også utelatt i
Gangnam-style
sangen din, Lynni. Denne ukelange
festen er på mange måter amerikanerens russetid, bare at bussene er
byttet ut med strender. Russebuksene er byttet ut med bikini. Og på
he Royal i Playa del Carmen var det
ingen som smurte matpakken sin
selv. Her var ikke det famøse ølsalget
noe problem. Et lite knips på Juan
så disket han opp med drinker i alle
regnbuens farger.
mellom tærne er riktig nok mer behagelig enn å trampe på en forlatt
parkeringsplass i oppspiste Converse. Å ta bomben ut i Mexico-gulfen
med en Corona er noe diggere enn å
lage snøengler på Tryvann, med en
blanding av det du klarte å skrape
sammen fra fars barskap. Ulempen er folkeslaget som får Paradise
Hotel-deltagere til å se ut som pensjonister. Full amerikansk ungdom
kan få det til å bruse i blodet på den
sindigste person.
På en strandvolleyballbane
[email protected]
Drevland og Herman Friele som ordførere. Kanskje følte jeg meg ekstra
malplassert fordi jeg var der med
samboeren min, kanskje var det rett
og slett fordi jeg generelt ikke er en
stor supporter av kåte amerikanske
menn.
fem tusen mil hjemmefra sto jeg og
klemte min nye «venn», John, fra
New York. Fulle amerikanere har en
lei tendens til å omtale fremmede
som venner etter første håndtrykk.
Som bergenser er jeg rimelig vant
med brautende folkeslag. Sprengkåte amerikanske ungdommer er
likevel i en egen liga, til og med for
en som har opplevd både Trude
med
sand
Setter vi det til side, så hadde du
rett, Lynni. Man bør færra på tur til
Mexico. Smøre seg inn med Treekrem, kvile i sola og prøve å komme
på rett kjøl, hva enn du la i det. Så
får man heller smøre brødskiven
sin selv, når man kommer hjem.
Punktum inale.
[email protected]
14 | IDÉ OG DEBATT |
debattredaktør:
[email protected]
Frist:
Hanna Skotheim
917 84 820
søndag klokka 17
Legg ved portrettfoto. Redaksjonen forbeholder
seg retten til å forkorte innleggene.
onsdag 25. mai 2016
Kvalitet er helt avgjørende
for gjennomføring
Utdanningskvalitet
Heidi Fuglesang, leder i Høyres Studenter
IDÉ OG DEBATT
KJØR DEBATT
Hete tips om debatter i andre redaksjoner
Flyktninger med akademisk bakgrunn
skal få fortsette sitt studieløp
– Som del av UiO sin akademiske dugnad for lyktninger og asylsøkere, gir
vi nå lyktninger med akademisk bakgrunn mulighet til å søke om praksisplasser ved UiO. Det skriver rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, i et
innlegg i Khrono. Praksisordningen skal bidra til at lyktninger som har
fått sin utdanning avbrutt på grunn av krig og konlikt, skal få fortsette
sine akademiske løp i Norge. – Vi skal systematisk tilpasse de eksisterende
ordningene så de blir bedre egnet til å møte søkernes individuelle behov,
samtidig som det blir enklere for enhetene å tilby plasser, skriver Ottersen.
Introduksjonsprogrammet skal gi lyktninger et grunnlag for integrering i
det norske samfunnet, gjennom språk- og kulturopplæring og arbeidslivsrettet aktivitet. – En konsekvens av at det har vært en utfordring å tilby
tilstrekkelig mange og varierte praksisplasser er at lyktninger med høyere
utdanning utplasseres i ufaglært arbeid, skriver rektoren. For mange ressurssterke lyktninger blir det dermed mer attraktivt å forbli i ufaglært sektor, der de utkonkurrerer de ufaglærte i kampen om arbeidsplassene. – Det
løpende arbeidsgiveransvaret ligger hos enheten, og innebærer at man har
et visst ansvar for både faglig og formell oppfølging. Derfor bør ansvaret
for den enkelte deltager fordeles mellom faglig og administrativt ansatte.
Uetablert med hjemmestudio eller
stor artist med plateselskap?
– Karpe Diem og Gabrielle er eksempler på norske artister som har forlatt
det tradisjonelle plateselskapene for heller å stå på egne bein. Hvorfor gjør
de dette? Spør musikkredaktør Anna Melkild i et innlegg i Under Dusken.
I dag kan man spille inn musikken billig i stua, CD og vinyl er erstattet av
enkel og rimelig digital distribusjon, og markedsføringen kan ifølge noen
gjøres gratis eller billig på sosiale medier. – Noe som alle kan gjøre, medfører at mange gjør det. Konkurransen blir hard. Plateselskapene har alltid
iltrert den store massen av artister for oss, men man må stille spørsmål
ved om de fremdeles er viktigst på dette områder, skriver Melkild.
Hun mener det viktigste for en artist i dag er en radiolisting i tillegg til
høye lyttertall på strømmetjenester som Spotify, Tidal og Soundcloud.
Men har plateselskapene faktisk mindre makt over disse? – Som norsk
artist synes det fremdeles å være en enorm fordel å være på et utenlandsk
storselskap ved en internasjonal satsning, skriver musikkredaktøren.
Plateselskapene ser ut til å fremdeles ha stor makt og styrke i utlandet og
norske utelands-satsninger, selv om noen norske artister har vendt ryggen til gigantselskapene. – Det er helt klart spennende tider for musikkbransjen. Fra den uetablerte med hjemmestudio, til de store artistene og
plateselskapene, skriver Melkild.
Det er ikke annet enn naivt og kunnskapsløst å
påstå at utdanningskvalitet ikke har betydning for
frafallet i høyere utdanningen. Selvfølgelig vil ikke
studenter bruke lere år av livet sitt på dårlig undervisning.
I en kommentar i Universitas 12. mai gikk Benjamin Aarø hard ut mot kunnskapsministeren som
uttalte at god utdanningskvalitet er viktig for å hindre
frafall. Aarø går så langt som å si at det ikke er noen
sammenheng mellom utdanningskvalitet og frafall.
Her er tre grunner til at det ikke stemmer:
For det første fører dårlig oppfølging underveis i
studiet til høyere frafall. En frafallsundersøkelse gjennomført ved UiO i 2011 viser at det var studentene
som hadde størst kontakt med vitenskapelige ansatte
og medstudenter som fullførte raskest.
Miljø
Jonas Nilsen, avtroppende leder i Grønn
Liste og Jens Lægreid, påtroppende leder
i Grønn Liste
I forrige ukes Universitas slår Nicolay Stang fast at
det ikke er uetisk å forbedre menneskers livsbetingelser. At Stang vil forbedre menneskers livsbetingelser
er bare å applaudere, men måten han vil gjøre det på
er dypt problematisk.
Kull og gass skal ifølge Stang løfte mennesker ut
av fattigdom. Historisk er det ikke tvil om at kull og
gass har ført til stor velstand og løftet millioner ut av
fattigdom. Problemet er at kull og gass også skaper klimaendringer med enorme konsekvenser, og dermed
bidrar til å sende millioner ut i fattigdom og nød.
Stangs poeng er at vi må velge mellom kull eller
fattigdom, men resonnementet hans bygger heldigvis
på et premiss som er helt feil. Vi må nemlig ikke velge.
Gjennom fornybar energi og smarte løsninger kan
mennesker løftes ut av fattigdom på en bærekraftig
måte.
Sagt av Tobias Vidarssønn Langhoff under nyhetssaken
«Føler seg faglig ekskludert». BI-student og formann i Fremskrittpartiets Ungdom Oslo mener de som stemmer FrP og
føler seg faglig ekskludert, skiller seg fra gjennomsnittet
fordi mange akademiske miljøer er veldig venstrevridde.
Ukas tweet:
@BergenStudentTV: Forkastelig med eksamen 18. mai
Ærlig talt studenter, kan vel både feire litt og lese? De leste
skjønner vel hva det er sagt i forbindelse med
Debattregler i Universitas
Vil du få din mening på trykk i
Universitas?
Send innlegget ditt på e-post til
„ Vi trykker ikke innlegg som har
vært på trykk i andre aviser, eller
som er hatske og trakasserende
[email protected]
„ Vi tar oss retten til å
fortkorte innlegg
Typiske innlegg er mellom 1500
og 2000 tegn, inkludert mellomrom. Lengre innlegg kan vurderes
i noen tilfeller
„ Frist for innsending av
innlegg er søndag kl. 17
„ Legg ved et portrettfoto
av deg selv i e-posten
For det tredje fullfører studenter ved profesjonsutdanninger – som til sykepleier, ingeniør og førskolelærer – i langt større grad til normert tid enn studenter
ved bachelorutdanning i historie, ilosoi og samfunnsvitenskap. Ikke fordi disse har bedre karakterer
fra videregående eller fordi de har mer i studiestøtte,
men fordi de har tettere oppfølging og et mer fastlagt
studieløp.
Vi kan gjerne ha en debatt om studiestøtte og
forberedelse til høyere utdanning i videregående skole,
men å frata utdanningsinstitusjonene alt ansvaret for
frafallet er feil vei å gå.
Og her har universitetene en sentral rolle.
Når UiO investerer i fornybar energi, så bidrar
universitetet til å presse ned prisen på fornybare energiløsninger og dermed gjøre dem tilgjengelige for lere.
Når UiO heller velger å investere i kull, så gjør de
det motsatte og bidrar miljøødeleggelse og klimaendringer.
Vi i Grønn Liste ønsker at universitetet skal være
helt i front både når det gjelder bekjempelse av fattigdom og bekjempelse av klimaendringer. Det kan vi
ikke få til gjennom kull og gass. For det er ikke uetisk
å forbedre menneskenes livsbetingelser, men det er
uetisk å fortsette å satse på energiformer som ødelegger mer enn de forbedrer. Derfor krever vi at UiO skal
trekke sine investeringer ut av fossil energi.
Til slutt vil vi gjerne komme med en invitasjon
til Nicolay Stang: Bli med i Grønn Liste! Vi er nok
ikke enige når det gjelder sammenhengen mellom
fattigdom, kull og klimaendringer, men du har gode
intensjoner og vi ønsker i likhet med deg å forbedre
menneskenes livsbetingelser, økt matproduksjon og
en grønnere jordklode. La oss starte på Universitetet i
Oslo, så kan vi sammen forandre verden.
Myten om det venstreradikale universitetet
Studentpolitikk
«Så BI er altså for venstrevridd?»
at utdanningen ikke har noen relevans i arbeidslivet.
All høyere utdanning er også yrkesutdanning, og
bør derfor ha en kobling til arbeidslivet. Det er trolig
på grunn av mangelen på dette at frafallet er størst
ved teoritunge studieretninger som humaniora og
samfunnsfag.
Nicolay Stang, bli med i Grønn Liste!
TATT FRA INTERNETT
Ukas kommentarer:
For det andre slutter studenter dersom de opplever
Eivind Breilid, Lektorstudent ved UiO og
nestleder i Rødt Blindern
Leder i FpU Oslo, Eva Charlotte Berner, forteller i
forrige nummer av Universitas at hun selv opplever
useriøse, negative holdninger til FrP på sitt studiested. Skylden legger hun på et
«veldig rødt lertall» på skolen hvor hun går.
Berner er student ved BI. På denne skolen støtter i
overkant av 70% av studentene borgerlige partier,
viser undersøkelser. Det veldig røde lertallet Berner
refererer til, er altså neppe verken særlig rødt eller i
lertall.
Universitas forteller at både Berner og menings-
fellene hennes jevnlig får slengkommentarer når
de lufter sine meninger i forelesning eller i politiske
diskusjoner på studiet. Jeg er enig i at slengkommentarer er lite formålstjenlige i diskusjoner. Men det
er dessverre en del av gamet når det gjelder politisk
debatt. Å motta slengkommentarer er ikke noe bare
representanter for høyresiden opplever.
Selv om slengkommentarer ikke bidrar til
et godt debattmiljø, er det bra at studenter som er
uenige med FrP sier sin mening i diskusjoner. At det
virker som at ingen er enige i Berners synspunkter
er vel først og fremst et tegn på at FrPs politikk ikke
fenger blant studenter?
At ikke alle er enige i partiets politikk, er ikke
bare vanskelig å fatte for tidligere FrP-politiker og
statsviter Asle Toje. Han går så langt som å mene
at personer med sterk uvilje mot partiet bør gå en
runde med seg selv. Hva med å respektere og anse
andre synspunkter som spennende, som Matlary
snakker varmt om i samme artikkel? Høyresiden har
åpenbart et ambivalent forhold til mangfold og åpenhet. Men det er vel ikke noe nytt?
Det virker som at representantene for høyresi-
den, som uttalte seg i Universitas, ønsker at et bredt
spekter av politiske meninger skal bli anerkjent i
akademiske miljøer, samtidig som at venstresidefolk
burde «gå i seg selv», og slutte å være så uenige med
FrP. Det viser seg også at norske universiteter, det
påståtte vannhullet for venstreradikale, baserer seg
på idéer som mitt parti, Rødt, vil stoppe. Og sist
men ikke minst: Det virker som at leder i FpU Oslo
er imot mobbing, men bare når det rammer hennes
egne. Det er ikke lett å bli klok på.
Innlegget er forkortet. Les hele på Universitas.no
| ANNONSE | 15
onsdag 25. mai 2016
kunnskap gir vekst
I
M
E
L
D
E
M
T
BLI STUDEN
T
E
D
N
U
B
R
O
FORSKERF
Gratis studentmedlemskap!
Få tilbud om gratis kurs, gunstige forsikringer
og banktjenester m.m.
Melder du deg inn i perioden 1 .juni – 31. juli er du med i trekningen av
2 festivalpass til Øyafestivalen
Trekning 1. august
forskerforbundet.no/student
16 | KULTUR |
onsdag 25. mai 2016
Ukens tekst
kulturredaktør:
Kaja Storrøsten
[email protected]
482 56 156
KULTUR
fra en benk på sagene
alle de tomme sekundene er ikke noe sted skal ikke noe sted skal ikke gjøre noe
det koker over det koker
er ikke er ikke er ikke
det koker
puster inn og ut, prøver å strekke
sitter midt i tid som ikke innes
nakken, se over horisonten, se at nå er en del av alt ikke
vil spole fast forward
på utsiden av alt
til verden starter igjen
reiser meg,
gjennom en uendelighet som er
går videre, må videre, må bort
malplassert, til overs, i veien
har jo fortsatt tid
man skal liksom være hele tiden også
de små øyeblikkene som blir timer og dager og uker, alle skal leves
Fotografisk hukom
Hviletid: Per Anders Rosenkvist pensjoneres etter 21 år som lærer i fotojournalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Sammen med kollega Bernt Eide, var han sentral i å både utforme og utvikle den første
fotojournalistutdanningen i Norge.
Han har preget det visuelle uttrykket
i norsk media i over 20 år.
Nå pensjoneres han som har lært
opp Norges viktigste fotografer.
Fotojournalistikk
tekst Kristina Holt
foto Angélique Culvin
– Jeg føler meg som en ungdom
igjen når jeg jobber med unge
studenter fulle av energi og spontanitet, innrømmer Per Anders
Rosenkvist som snart går av med
pensjon etter 21 år som høgskolelektor i fotojournalistikk på
Høgskolen i Oslo og Akershus
(HiOA). Han har vært læremester
for mange av Norges fremste fotografer. I 18 år har fotojournalister
fra HiOA vunnet rundt én tredjedel av alle fotopriser i Norge. Hva
skyldes suksessen?
lærere i fotojournalistikk. Rosenkvists samfunnskritiske og dokumentariske stil skal prege både
utformingen av utdanningen og
det visuelle tankesettet til mange
kommende fotografer. Kollegaen
Bernt Eide forteller:
– Per Anders og jeg hentet mye
inspirasjon fra fotojournalistutdanningen i Århus i Danmark. Ettersom vi var nyetablerte, måtte
vi prøve og feile. Utformingen av
studiet har blitt til underveis i studieløpet.
En utdanning tar form
Spol tilbake til start. På midten
av nittitallet får Per Anders Rosenkvist, en venstreradikal svenske, og kollegaen Bernt Eide en
delt stilling som Norges første
Markerte studenter
Det er Rosenkvist som har stått
i spissen for å utvikle og utforme
de internasjonale kursene som arrangeres hvert sjette semester der
studenter lager egne fotoreporta-
sjer. Disse får ofte internasjonal
oppmerksomhet.
– Jeg ville inkludere et internasjonalt perspektiv gjennom et
samarbeid med Asia. Verden er
komplisert, og det har vært viktig
at studentene lærer å rette blikket
utover, sier Rosenkvist.
Han skafet et nært forhold til
praksisfeltet ved å innføre opptaksprøver, noe som var avgjørende for å få inn gode studenter.
Tidligere student, Ellen Lande
Gossner, som er fotograf i Morgenbladet beskriver svensken som
en høvding.
– Per Anders har en sjelden
menneskelig innsikt. Som lærer
var han link til å se hva som var
bra for den enkelte student. Han
har en evne til å være i konstant
bevegelse og la seg inspirere av de
yngre studentene, forteller Gossner.
Kamp for anerkjennelse
Det har vært en årelang kamp
for yrkets anerkjennelse, sier Rosenkvist. Historisk har fotografer blitt vurdert som annenrangs
medarbeidere til de skrivende
journalistene. Tittelen pressefotograf ble erstattet med tittelen fotojournalist for å opprette en klar
identitet rundt profesjonen.
– Med tiden har fotojournalistikken fått mer respekt, takket
være våre dyktige studenter som
imponerer og vinner prestisjefulle
priser hvert år, forteller læreren
stolt.
| KULTUR | 17
onsdag 25. mai 2016
Prøver å løse utenlandsk
aksent-syndrom-mysteriet
SPRÅK:
Ja, det innes faktisk noe
som heter «utenlandsk aksent-syndrom» og det er et mysterium. For
hva gjør at en 17 år gammel gutt hele
livet har snakket nederlandsk med et
mystisk fransk preg, uten at noen kan
forklare hvorfor? Ingen vet, men han
er ikke alene, ifølge en artikkel i fors-
kningsmagasinet New Scientist. Om
lag 140 tilsvarende tilfeller er oppdaget
i verden. En kvinne i Storbritannia som
våknet opp med jamaicansk aksent etter et slag. En annen engelsktalende
kvinne som begynte å snakke med kinesisk aksent etter en bilulykke. Hva er
det som skjer? Har globaliseringen gått
mmelse
Er det usunt å spise stående?
MAT:
for langt? Forskerne klør seg i hodet og
leter febrilsk etter svar. Den som knekker vi koden bak utenlandsk aksentsyndrom, vil sannsynligvis også revolusjonere alt vi vet om hvordan hjernen
lager språk.
Kilde: Forskning.no
Alltid på farta? Har du bittelitt dårlig samvittighet fordi du sjelden
har tid til å sitte ned med maten? Ikke
fortvil! Det er nemlig ikke usunt å stå
oppreist å spise, ifølge rykende fersk
forskning på spisevaner fra forskningsog formidlingssenteret Smak for livet
(ja, det heter de). Faktisk kan det være
lurt å spise oppreist en gang i blant
hvis du har stillesittende arbeid, mener
forskerne. I Finland har helsemyndig-
hetene gått så langt som å anbefale
folk å spise lunsjen sin stående. Er du
en av de som helst spiser på senga
foran Netlix, bør du derimot revurdere
spisevaner. Det er nemlig ikke særlig
bra å ligge latt å spise. Og ikke stå på
hodet når du spiser, advarer forskerne.
Da aktiveres ikke synkereleksen og du
risikerer å få maten i nesen.
Kilde: Forskning.no
tekst: Magnus Newth
foto: Amanda O. Berg
MIN STUDIETID
Bred portefølje:
Justisdepartementet har også
ansvar for Svalbard. Denne
to år gamle binnen ble felt
der i nødverge i 1986. En
annen utstoppet isbjørn som
ifølge Justis- og Svalbardministeren har «spist noen
nederlendere» er på utlån til
statsministerens kontor.
Ikke gjør som Anders
„ STUDERTE: Master i rettsvitenskap på UiO
„ NÅR: 1994 – 2008
„ AKTUELL MED: Justis- og beredskapsminister for Frp
Bilde over senga: –En tidligere student fortalte meg at hun fortsatt hadde dette bildet
hengende over senga. Hun blusset opp, og jeg ble jo litt rød jeg og. Det var veldig
søtt da, forteller Rosenkvist mens han hever øyenbrynene og ler en utbasunerende og
karismatisk latter.
From 1997 with love: For hvert avgangskull inviteres det til fest hjemme hos Per
Anders Rosenkvist. Å ta gruppebilder på taket er obligatorisk.
Trange kår
Fotojournalistens posisjon er
imidlertid utfordret med en medieøkonomi i fritt fall. Freelancetilværelsen med mangel på ofentlige rettigheter skaper trange kår
for en utdannet fotojournalist.
Rosenkvist håper at studentene
i fremtiden kan få mulighet til å
leve av yrket.
– Jeg håper de får en anstendig
lønn slik at de kan få muligheten
til å etablere seg. Min generasjon
har vært heldig. Det er trist at studentene ikke kan det i dag, sier
Rosenkvist.
[email protected]
Fotojournalistikkens utvikling
• 1983: Norsk Pressefo-
tografskole i Fredrikstad
etableres og får godkjente
tilskudd fra Staten
• 1995: Overgang fra privatskole
i Fredrikstad til høyskole i Oslo
• 2004: Ny studieplan gir
mulighet til å fordype seg i
enten fotograi eller video
• 2007: Studiet utvikler seg til
å bli en treårig bachelor med
inntak på 12 studenter hvert år
kilde: Anders Marius Knudsen,
forfatter av boka Fotojournalistutdanningen 1995–2015
En dag på Egertorget satt
den unge Anders Anundsen
og veide fremtiden sin med
omhu: I den ene vektskålen
lå en karriere i Partiet, i den
andre frihet og utdanning.
– Har vi tid nok til at fotografen får
tatt noen bilder av statsråden? spør
Universitas i heisen på vei opp til
Anders Anundsens kontor.
– Han er jo så fotogen, så dere
trenger sikkert ikke ta mange bilder. Uansett skal han ha ganske
god tid, forsikrer én rådgiver før
hun skyler oss inn i et møterom.
Og tid har han. Justisministeren slentrer inn med påfallende
lave skuldre til å være avbrutt midt
i arbeidsdagen. Det er ikke den
mediasky,
lokalavis-brennende
Anundsen som møter oss. Det tok
også noe mindre enn 50 dager å få
snakke med ham.
Så er vi heller ikke på jakt etter
forsvunne asylbarn. Studentavisens spørsmål er tross alt en del
hyggeligere å svare på:
– Hvorfor valgte du jussen, Anundsen?
– Jeg har alltid vært opptatt av
lov og rett, og det er en anvendelig utdanning... også hadde jeg en
slags plan om å bli advokat, svarer
statsråden med et nærmest salig
smil.
Slik gikk det altså ikke. Barn
som 22-åring, forpliktelser og ikke
minst politikken har forhindret
ham fra noen gang å jobbe som jurist. Med mindre du teller det han
driver med nå, selvsagt.
Så ble heller ikke masteren levert
før i godt voksen alder, og det etter
tre-ire utsettelser.
– Da jeg kom inn på Stortinget
i 2005 var det bare oppgaven jeg
manglet for å bli ferdig. Jeg tenkte
det skulle gå greit, men det tok litt
lenger tid enn jeg trodde. De der
hjemme tålte det så godt de kunne.
Men resultatet ble bra.
Justisministeren vil ikke avsløre
karakteren, og det er ikke det
eneste som er hemmelig med
masteroppgaven. Han drøftet
forholdet mellom Storting og
regjering, og hvor grensene for
instruksjonsretten gikk. For de
som interesserer seg for sånt
ville avhandlingen vekket en viss
oppsikt, mener han selv, dersom
den ikke var hemmelighetsstemplet. Som stortingsrepresentant
brukte han store mengder sensitiv
informasjon i arbeidet, men prisen
var en oppgave som ikke tålte
dagens lys.
Den 14 år lange omveien til masteroppgaven begynte da han ble
huket inn som rådgiver på partikontoret tidlig i studiene. Alt lå an
til en karriere som yrkespolitiker,
men det påbegynte studiet gnagde
i ham. I 1997 nærmet det seg et
nytt Stortingsvalg, og Anundsen
skjønte han måtte ta et valg. Etter
en lang tenkepause på Egertorget
var han sikker i sin sak:
– Jeg satt der og måtte velge.
Enten få karriere i partiet, men
også bli fullstendig avhengig av
det, eller få meg en utdanning og
med det frihet. Jeg valgte det siste.
Jeg gikk opp til Carl og sa jeg var
ferdig. Etter stortingsvalget skulle
jeg tilbake til skolebenken.
På kontoret til daværende leder
Carl I. Hagen ble oppsigelsen møtt
med vantro.
– Han trodde ikke på meg, og
mente at jeg nok ville komme tilbake til politikken. Det ikk han jo
rett i.
For selv om han ikk mesteparten av graden unnagjort ble han
avbrutt av mer politikk, mer plikter og mer arbeid.
– Du har brukt hvor mange år på å
bli ferdig med jussen?
– Uf, det vil jeg ikke tenke på!
Jeg vil ikke anbefale noen å gjøre
som meg. Jeg skulle for eksempel
ønske jeg kunne vært skikkelig student.
– Men den korte tiden på universitetet før du gikk til Frp: Fikk du smake
på en tradisjonell studenttilværelse?
Mye fest i Frokostkjelleren?
– De månedene husker jeg ikke
så mye av. Hehe. Vent – det kan
dere ikke skrive. Skriv at det var
veldig hyggelig!
18 | KULTUR |
onsdag 25. mai 2016
Universitas´ s
Endelig er det sommer! Vi har stilt legendene fra årets avis noen saklige sommerspørsmål.
tekst
Brita Søreng og Ingeborg Grindheim Slinde
Torbjørn Røe Isaksen,
kunnskapsminister
Ditt beste sommertips?
– Sitt i skyggen.
Hva er den ultimate sommerlektyre?
– Bøker som krever
sammenhengende tid
og konsentrasjon. Det
vil si de bøkene som
ikke så lett lar seg lese
på noen kvelder en
halvtime om gangen.
Hva er ditt favorittplagg om sommeren?
– Jeg liker egentlig ikke
sommerklær. Shorts er behagelig, men helst ikke ute
blant folk.
Tor Haugnes, høyskolelektor ved
Handelshøyskolen BI i Oslo
Tor er kjent for sine altoppslukende undervisningsrekker og sjef for BIs entreprenørutdanning. Under By: Larm arrangerte
han en workshop der BI-studentene
lærte artister markedsføring og økonomi.
Har du et sommerminne du husker
godt?
– Jeg husker at som barn ble sommerferien veldig lang. Det var stas å dra
til Trøndelag og få være med morfar som
var togfører å kjøre tog. Jo eldre lokfører
man var, jo kortere strekning, men vi rakk å
passere hytta i Trondheim.
Miste hjernen som 60-åring, eller miste mobil/internettforbindelsen fra og med i dag?
– Det siste, for hva skal jeg med internett? Jeg
har mer behov for hjernen.
Eva Charlotte Berner, formann i Fremskrittpartiets Ungdom Oslo og BI-student
Frp-studenten har uttalt at akademia er venstrevridd og føler seg på mange måter ekskludert fra
studiemiljøet. I sommer får hun en pause når hun
skal jobbe som praktikant i kommunikasjonsselskapet Geelmuyden Kiese.
Hva mener du man bør bruke ferien til?
– Som student har du så mange muligheter til
å reise. Dra på backpacking. Det gjelder å komme
seg ut.
Hva leser du når du kan legge bort pensum?
– Jane Austen, selv på stranda.
Aldri kunne tilegne deg mer kunnskap enn du har i dag,
eller glemme alt du har lært fra grunnskolen og oppover?
– Jeg ville ha glemt alt jeg vet i dag fordi det gir mulighet til
å lære på nytt og lære mer.
Karsten Nordal Hauken
fra «Jeg mot meg»
Har du en favorittis?
– Jeg hører Shave-isen
er tilbake i år, så den skal
nytes.
Studere i 25 år og måtte
bestå med glans for å få
drømmejobben, eller jobbe
med noe du hater resten av
livet?
– Jeg ser ikke noe problem med å studere. Å jobbe
med noe man hater er det ingen som behøver å gjøre i Norge.
Jørn Mjelva, EmmaSofiastudent
Jørn Mjelva har sammen med Ole Kristiansen startet studentorganisasjonen EmmaSoia, som er en
arena for studenter med interesse for psykedlika og
MDMA. I tillegg er Mjelva
også en ivrig hawaiiskjorteentusiast.
Hva er det ultimate
sommerklesplagget?
– En lett, kortermet
skjorte med et tynt,
mykt stof. Den skal
helst ha lere farger slik
at den utnytter sommerlyset. Akkurat nå driver
jeg på å eksperimentere med
hawaiiskjorter.
Nevn en ting du ikke vil gjøre i
sommer.
– Fly! Jeg er redd for å ly. Det er derfor jeg skal på eurotrip med tog i sommer.
Marianne Andenæs, påtroppende leder av NSO
NSO klarte ikke å bestemme seg, og innstilte to lederkandidater. Til slutt vant Andenæs kampen om vervet som
NSO-leder. Før Andenæs tar fatt på jobben,
skal hun en uke til California.
Hva er det beste sommerskotøyet?
– Jeg har ett par mokkasiner som
er favoritten. De kan brukes både
på fest og på stranden.
Hvis du hadde én million kroner i sommer, hva ville du gjort?
Du må bruke det i løpet av sommeren.
– Dette er veldig mye penger. Jeg har lite ferie i år, så
det aller mest fornuftige ville
vært å bruke det meste på bolig. Men litt moro skal man jo
ha det, så ville nok brukt litt på
uken i California, for eksempel
leid en Cabriolet og cruiset rundt
med håret i vinden. Jeg ville også invitert til en knallbra sommerfest, med god
mat og underholdning.
Hvilken drikke er den beste sommernedkjølingsdrikken?
– Kronenbourg 1664 Blanc er perfekt på en varm sommerdag
| KULTUR | 19
onsdag 25. mai 2016
sommerprat
Marianne Borgen, ordfører i Oslo
Hva er ditt favorittplagg om
sommeren?
– Knebukser, sånne
capribukser. Noe som
er anvendelig å gå tur
og padle i.
Være lenket fast
i håndjern med
Charter-Svein, eller med Christine
Koht gjennom hele
sommeren?
– Nå har jo
Charter Svein jobbet litt med SV i
valgkamper og det
kunne jo vært svært
så interessant å ta
opp den samtalen igjen.
Samtidig så kunne jeg ha
benyttet sjansen til å diskutere kvinnepolitikk med Christine
Koht, som i hvor stor grad man kan
kombinere humor og kvinnesaker. Det kan
hende det hadde blitt slitsomt over lengre tid, men jeg
hadde nok valgt Christine over Svein.
Markus Knutsen, formann for Chateau Neuf.
Etter at Knutsen ble formann for det norske studentersamfund, Chateau Neuf, i januar har han tatt harde
grep for å bedre husets skakkjørte økonomi. I tillegg har han hisset på seg Feministisk Forum, som
ikke var særlig fornøyde med å få en strippestang
i gave. Nå skal han bruke det meste av sommeren
til å sove.
Hva er ditt første sommerferieminne?
– Det husker jeg godt! Jeg husker ikke helt hvor
liten jeg var, men jeg var på besøk hos besteforeldrene mine. Der tråkket jeg på et vepsebol. Etter det
har jeg vært livredd for veps. Det var kanskje ikke det
hyggeligste sommerminnet.
Gå 100% inn for å vinne alle lands Paradise Hotel hvert år,
eller bare kunne høre på musikk fra MGP?
– Jeg hadde heller hørt de verste MGP-sangene på repeat enn
være med på Paradise Hotel
Ole Petter Ottersen, rektor ved
Universitetet i Oslo (UiO)
Hva er dine sommerplaner?
– Jeg har tre ting på agendaen: En ukes
rundreise i Toscana med familien, etterfulgt
av noen dager på landstedet ved Randsjorden. Tredje plan, som er min favorittaktivitet om sommeren: Løpe i norske jell.
Har du et spesielt sommerminne?
– Noe av det lotteste er dagene ved
Peer Gynt-hytta i Rondane. Overnatting
i primitiv steinhytte på steinharde madrasser, men med tilgang til jelltopper og
krystallklart bekkevann. Det kan ikke bli
bedre.
Ditt beste sommertips?
– Bruk noe av tiden i Norge. Verdens beste
ferieland.
Har du en favoritt sommerlåt?
– Postgirobygget med En solskinnsdag, selvsagt.
Selv om jeg ikke er så mye på sjøen.
Dilemma: Håroppsettet til Eli Hagen, eller stemmeleiet til
Linni Meister?
– Meister var med i «71 grader nord» – så vidt jeg husker.
Så min stemme går til Meister. No ofence.
Rune Bugten, rådgiver i LO
LO-rådgiveren sammenligner ubetalte internships med slavearbeid. Arbeidernes
rettigheter er viktig for Bugten, og som et
sommertips råder han alle til å skafe seg
en skikkelig kontrakt på sommerjobben.
Hvis du skulle hatt en annen jobb over
sommeren, hva hadde det vært?
– LO-leder!
Hva er det ultimate kontorsommerplagget?
– En lang shorts med sandaler uten sokker, og en skjorte i lin. Fargen bør være en slags
beige ørkenfarge. Også må man ha solbriller.
Takk til DilemmaKongen på Facebook for spørsmål.
Kari Jussie Lønning, leder SiO Helse
Hva er ditt beste sommertips?
– Gjør hyggelige og oppbyggende ting, vær i aktivitet. Du må ikke nødvendigvis løpe maraton,
men en uteaktivitet som du trives med er bra.
Gråte deg i søvn hver natt, eller våkne gjennomsvett hver morgen?
– Jeg ville ha våknet gjennomsvett hver morgen
på bakgrunn av at å gråte seg i søvn er veldig tungt.
Det er lettere å hoppe i dusjen morgenen etter.
Tine Widerøe, rektor ved
Westerdals Oslo ACT
Westerdals Oslo ACT slutter aldri å
overraske! I år ble de anmeldt av
Kunnskapsdepartementet for å ha
mottatt for mye statsstøtte. Tidligere elever har også saksøkt skolen
da de har betalt for mye skolepenger. Som ny rektor skal Tine Widerøe få privatskolen på rett kjøl.
Hva er ditt favorittplagg om sommeren?
– Så lite som mulig.
Ha heldagsprøve i en gymsal uten ventilasjon hver gang det er over 20 grader i juni, eller ha
nynorskeksamen hver fredag i et helt år?
– Jeg vil nødig gå glipp av fredagspilsen med gode kollegaer, så nynorskeksamen blir vanskelig å få plass til. Det er ikke uvanlig med litt blandet
vær i juni, så første alternativ kan jeg leve med. Jeg tar på bikini!
Morten Irgens, prorektor
for forskning ved
Høgskolen i Oslo og
Akershus (HiOA)
Denne fyren er alltid like
konge. For Morten er alder ingen hindring og han
foretrekker å feriere som
ungdommen.
Hva er dine sommerplaner?
– Jeg skal på interrail, hovedsaklig i Frankrike og Spania. Jeg elsker å være spontan og
ikke vite hvor jeg skal. Kort sagt: Jeg
liker
tog og jeg liker det ukjente.
Hva er din favorittis?
– På gelaterier har du fantastiske smaker å velge mellom.
Italiensk kule-is er det beste.
Aldri mer buss/tog/taxi/trikk, eller aldri mer ly?
– Aldri mer ly. Jeg velger bort det som skader planeten
mest!
20 | SOMMERØLTEST |
onsdag 25. mai 2016
UNIVERSITAS’ SOMMERØLTEST
Fra nakenbading til parfymert superlim. Universitas kårer årets beste og verste sommerøl.
tekst redaksjonen foto Sjur Stølen
Nøgne Ø – German Pale
Ale: «Smaker weed, tutti frutti
og klorofyll», skrikes det ut. Med
en søt smak i krysningen mellom
pale ale og pils, skytes den rett
inn på toppen av listen. Flere
påpeker at fargevalget på etiketten ligner på SS-uniformene.
Hadde man servert German Pale
Ale den 6. Juni 1944, så hadde
verden sett helt annerledes
ut, og hadde man kalt den en
lager, så hadde man ikke hevet
et øyebryn. Bælmefaktoren
er skyhøy og det ropes ut:
”Hent en til! Nei, hent to!!”
Mack Sommerøl: En
favoritt. Sommerølet til Mack
er lett krydret og behagelig
på tungen. En deilig smak av
barnål. Ølet passer perfekt
for sene sommernetter. Den
oppfordrer til nakenbading.
«Mmm, dette sommerølet
er smaken av Westerdals
før skandalene, kreativ og
innovativ», sier én. «Macktdemonstrasjon», sier en av
nordlendingene i redaksjonen.
CB Feriepilsen: Navnet skjemmer
ingen, men denne pilsen skriker etter
kristiansandsdialekt. En fruktig pils fra
fuktkompotten, med overveldende skum.
Kanskje en litt tam cider, men likevel lengter
man tilbake til lange kvelder i skjærgården,
med krabbeiske og hvite bukser. Designet
er lett å kjenne igjen i hyllene. Testpanelet
er derimot delt. Det er en god øl, men ingen
sommerøl. Kommer seg så vidt opp på en B.
Grans Bohemian Lager: Dette er
en helt vanlig pilsner, smaker ingenting
spesielt. Lager’n er fruktig i ganen,
men tam på tungen. Den smaker «lite
fylla», sier 19-åringen i redaksjonen. En
annen mumler til seg selv, «denne er
kjedeligere enn Tuborg, og det sier litt».
De leste i panelet er enige, men den
har tilhengere også. «Knakendes god»,
sier en av de få kontrære stemmene.
Design: PsykEdelisk og megafunky, virker
inspirert av designet til energidrinker.
Tuborg Sommerøl: Ved
første slurk smaker det
vann og svakt av eple. Etter
to slurker kommer snusjuicesmaken inn. Så snart slurkene
er drukket blir stemningen i
panelet nærmest amper. «Denne
ekke god! Hvorfor skal jeg
drikke dette!» kommer det fra
redaktøren. Ølen bør konsumeres
iskald, eventuelt brukes som
blandevann. Står du mellom
Sommerølen til Tuborg og en vanlig, så burde du
velge den vanlige. Lavmål og karakter deretter.
Nøgne Ø – America Pale
Ale: Samtlige redaksjonsmedlemmer får tårer i øynene
når ølen kommer på bordet.
Etikkettens bilde av New York
får de vonde minnene fra 9/11
til å vende tilbake. Likevel er
dette redaktørens store favoritt da den har nok kullsyre,
smaker banan, og har overraskende høy bælmefaktor.
Noen andre hvisket at den
lukter som nyklipt gress og
smaker som du har akkurat
har pusset tenner. Det ble
ikke tatt i betraktning.
Nøgne Ø – Wit: Dette
er en øl med mye smak.
Rosmarin, appelsinskall,
koriander og humler som
suser i høyt gress. Noen
påpeker at det lukter
grillmat, men det holder
med én øl om gangen.
For når den nyforelskede
rusen har lagt seg, så får
du bunnslammet i halsen.
Behagelig hint av såpe.
Lano for stor dette her.
Mack Midnattsol:
Her er det mye smak!
Mye skum, men
utrolig god. Dette
er en romantisk
skumring-øl som
topper kvelden rett
før du hopper i høyet
med din utkårede.
Tips! Ikke legg denne
i kjøleskapet på
fest, denne blir først
drukket opp av andre
gjester som har gått
tom for drikke.
Sagene. Lys
Sommer: Glem
Løkka. Glem Tøyen.
Glem Torggata. Nå
er det Sagene som
gjelder. Dette er
selve deinisjonen
på sommer. Ølet er
rikt på smak uten
at det bli for bittert.
Et friskt øl perfekt
i gode venners lag
med grillpølser
på varme sommerdager i parken.
Skjærgårdspils,
Ringnes: Det er sensommer, og etter mye om og men
har du endelig motet til å be
den søte jenta/gutten i nabohytta på en liten tur båttur i
skjærgården. Dere inner en
liten holme, og klatrer i land
mens bølgene skvulper rundt
de barbeinte føttene deres. Ut
fra innerlomma på seilerjakka drar
du ut to Skjærgårdspils fra Ringnes og
kvelden er komplett. Ølet med klinegaranti!
Fredrikstad Pilsner:
–Dette er som å bli
knulla i munnen, roper
en henrykt. –Jeg vil
heller suge ti pikker hver
dag enn å måtte drikke
denne pilsen, svarer en
annen før han fortsetter
å nippe til Fredrikstads
store prakt. Det er
med andre ord store
uenigheter rundt den
avsluttende karakteren.
Mack Isbjørn Sommerøl: I
slutten av desember i jor kom
kunne lokalavisen iFinnmark melde
at Mack Isbjørn pils luktet ”jert” og
omdøpte ølet til ”Fisbjørn”. Mack
beklaget feilen og skyldte på en
glipp. Årets Isbjørn sommerøl har
heldigvis ikke gått i samme felle.
Faktisk er eimen av jalapeno, lime
og mango meget god. Designet
er stilig, men ser ut som en cider.
Smaken er det derimot mye å
utsette på. –Dette smaker utvannet
IPA, sier en forarget paneldeltager.
Nøgne Ø - Saison: En varm sommerkveld i august får du for deg at du
skal bli en del av kultureliten. Det første
steget er å inne et bord på Litteraturhuset og bestille en Saison. Og litt som
kultureliten, smaker denne godt, sterkt
krydret og dyrt. Etter to lasker sitter
du likevel igjen med en besk ettersmak
i munnen: Noe litt falsk og altfor
parfymert? Litt som kultureliten sjæl?
Hansa Sommerøl: En pils med en
umiskjennelig smak av softis. «Denne
gir meg like lite som UiOs kommunikasjonsavdeling», utbryter ett
redaksjonsmedlem etter andre slurk.
Bergenseren i redaksjonen protesterer. «Dette er det ordfører Drevland
og den strafedømte mannen hennes
drikker for å kose seg», sier han.
De leste i panelet er enige om at
den er noe tam, men at den funker
til late sommerdager i parken.
Aass sommerøl:
Norges eldste
bryggeri slår til med
nok en sommerøl!
Etikketten ligner på en
fotballsko for ti-åringer
og ser litt ut som en
luftfriskner. Den lukter
lime og solkrem.
Smaken er helt grei til
ettersmaken kommer:
superlim med parfyme.
Denne blir for kvalmende for redaksjonen.
Borg Sommerøl: Dette er et
pinlig dårlig øl. Panelet etterlyser
smaksopplevelser. –Dette er som
å pule i en kano. It’s fucking close
to water, sier en skjeggete fotograf
og humrer godt av egen vits. En
glattbarbert journalist mener derimot
at Borgs sommerøl er som å drikke
øl fra et skjegg: luftig og smakløst.
Grans Utepils: «Utepilsen» til Grans har en sterk
sitrussmak. Dette er ingen
crowdpleaser. Den får strykkarakter hos mange, mens noen
forsvarer den halvhjertet.
«Den smaker noe billig, men
vokser på deg. Den går fra å
være ganske fæl til å bli helt
ålreit», sier tilhengerne. Men
disse er i klart mindretall. «Jeg
ville heller gått edru enn å kverke
ned en 6-pack av denne», sier
en, og får mye gehør i panelet.
Aass Ankerpils:
Satan, så lite kullsyre
denne har! Ankerpils
er død og har
gjenoppstått som en
utvannet brus. Den
maritime etikketten
som vitner om blå
hav og hvite seil lurer
ingen, og følelsen av
livets meningsløshet
vedvarer. Slutt å
produser denne Aass.
| ANNONSE | 21
onsdag 25. mai 2016
Forbundet for Ledelse og Teknikk deler ut...
!
!
!
0
0
0
.
0
51 er? D’ække sant…?!!?!
n
..
o
r
k
Vi skal være skeptiske til alt
som høres for godt ut til å være
sant.
Men det er faktisk slik at FLT
hvert år deler ut en utdanningspris på 150.000 kroner. Har du
en god studentoppgave kan
prisen bli din.
Gå inn på utdanningsprisen.no
og se hvordan du kan hale inn
prisen.
Penger gjør ingen lykkelig – men det
gjør ikke studielånet heller.
FLT er et LO-forbund med over 21.000
medlemmer, og vi er det forbundet som er
best på etter- og videreutdanning.
For all del, du trenger ikke være medlem for
å vinne prisen. Men det kan lønne seg på
andre måter! Sjekk ut vårt studentmedlemskap
på www.flt.no.
22 | ANMELDELSER |
onsdag 25. mai 2016
anmelderredaktør:
Eivind Eide Skaufjord
[email protected]
990 45 537
Radio Nova
Lytt til Oslos studentradio på FM 99.3 eller radionova.no
„ Mandag
ANMELDELSER
06.00:
07.00:
09.00:
10.00:
10.30:
11.00:
12.00:
19.00:
20.30:
21.30:
22.00:
23.00:
23.30:
00.00:
„ Tirsdag
Democracy Now!
Frokost
Novarkivet
Das Kapital
Novamusikk
A-lista
Novamusikk
Bra Trommis
Sort Kanal
Lillesalen konsertserie
Overkill
Rolige Vibber
Électronique
Fri Form Radio
06.00:
07.00:
09.00:
10.00:
10.30:
11.00:
11.30:
21.30:
Democracy Now!
Frokost
Skumma Kultur
Vitenselskapet
Grenseløst
Teknova
Novamusikk
Dag for dag
„ Onsdag
06.00:
07.00:
09.00:
10.00:
Democracy Now!
Frokost
Skumma Kultur
Tekstbehandlingsprogrammet
11.00:
16.30:
17.30:
19.00:
20.30:
21.00:
22.00:
23.00:
Novamusikk
Snakker ikke norsk
Novamusikk
Kvegpels
Country Barn
Spillmatic
Funkiga Timmen
Neu
„ Torsdag
06.00:
07.00:
09.00:
10.00:
12.00:
17.00:
Democracy Now!
Frokost
Skumma Kultur
Nova Noir
Det Fiktive Selskab
Ærlig talt
„ Lørdag
„ Fredag
06.00:
07.00:
09.00:
10.00:
11.00:
12.00:
12.30:
13.00:
19.00:
20.00:
21.00:
22.00:
23.00:
Democracy Now!
Frokost
Skumma Kultur
Opplysningen 99.3
Nyhetsfredag
Radiotjenesten
Skallebank
Novamusikk
Nova Nedstrippa
Goodshit
Nova Amor
Dub Dubhead
XO Hiphop
01.00:
09.00:
11.00:
16.00:
17.00:
18.00:
Novanatt
Best of Frokost
Novamusikk
Reservebenken
Lillesalen konsertserie
Pils og plater
„ Søndag
01.00:
07.00:
12.00:
12.30:
14.00:
15.00:
16.00:
17.30:
Novanatt
Tanketog
Dokunova
Klagenemnda
Du skulle ha vært der
Sorgenfri
Snakker ikke norsk
Novamusikk
Konsert:
Plate:
Kvelertak på
konkurrentene
Andre harde favoritter har blitt
myke. Mastodon og Baroness
gikk fra å servere halsbrekkende,
original og progressiv metall til å
myke det opp med poprefrenger,
clean vokal og arenarockvibb.
Fortsatt kritikerrost og fortsatt
(for så vidt) bra, men det blir
ikke det samme. «Band må få lov
å utvikle seg og ikke bare lage
den samme plata om igjen og
om igjen, « sier noen. Det er lett
å være enig i det altså, selv om
nullutvikling har funka for noen
(hei Motörhead!)
Det skal nok snø hardt i Hel-
heim før Kvelertakvokalist Erlend Hjelvik legger over til clean
vokal. Men Kvelertak beinner
seg altså i dette karrieremessige
brytningspunktet – med sitt
tredje studioalbum – der det har
vært naturlig for andre band å
gjøre noen grep med formelen.
Frykten var raskt på plass med
førstesingelen «1985», som til
tross for at den er en enorm låt
med et stadionfyllende refreng
og hin Lizzy-gitarer, nikket i en
mykere retning for bandet.
Da er det enormt betryggende
å høre åpningssporet «Dendroil
for Yggdrasil» (som med rette
har blitt hyllet som årets låttittel). Dette er vintage Kvelertak
uten at formelen overhodet låter
oppbrukt eller utdatert. Låta er
en rif-fest som raser av gårde,
Nattesferd
Av: Kvelertak
Plateselskap: Petroleum Records
bremser opp, raser av gårde igjen
og mokker deg i trynet, for så å
bremse opp igjen og lede over i
nevnte «1985».
Norges beste band høvler
gjennom totalt ni låter med
selvsikkerhet, humor og musikkhistorisk referansedryss i alle
retninger. Som tidligere, låter
det som en vanvittig lapskaus
av svartmetall, 80-tallsmetall,
punk, hardcore, classic rock og
mye mer. Tre plater inn kan man
trygt si at Kvelertak lager skamløs og ravnstjelende rock’n’roll av
et kaliber vi ikke har sett her til
lands (knapt utenlands heller),
siden Turbonegers magnum
opus «Apocalypse Dudes».
Om noe, er Nattesferd hakket
mer partyorientert enn forgjengeren Meir med mye istpumpvennlige låter, spesielt hjulpet
fram av det som høres ut som
adskillig mer av bassist Marvin
Nygaard i monitor. Kvelertak har
avsluttet de to foregående platene med henholdsvis festlåten
«Utrydd dei svake» og triumferden «Kvelertak». Nattesferd avsluttes med «Nekrodamus» (nok
en frekk låttittel), som lemper
det mest pungtunge bassrifet
på denne siden av hem Crooked
Vultures midt i leisen på deg.
Og det er en bra ting. Gratulerer,
Kvelertak, og stay metal!
Plate:
Øl-rappende
føll
Guttene i Hester V75 utgir
seg for å være hingster,
men foreløpig er det ikke
så spennende å lytte til
føll som rapper om øl.
Eivind Eide Skaufjord
[email protected]
FOTO: LISE BLEKASTAD
Norges beste
band rendyrker
festmetallformelen med «Nattesferd».
Gjennomført: På tross av lav takhøyde og liten plass, leverte Apothek en sterk konsert, akkompagnert av solid lyd og lys.
Melankolsk antidepressiva
Apothek fylte Jaeger-kjelleren
med kontrastfylt elektronika
E
n lyslugget, smilende Nils Martin Larsen danser
bak miksebordet, ved siden av en gravalvorlig,
smånervøs Morten Myklebust. Sammen utgjør
de en nesten småkomisk og temmelig kontrastfylt
duo. Overraskende nok er det Myklebust som serverer
humorinnspill mellom låtene, til god respons fra
publikum.
Bandet, som på sin egen Facebookside beskriver
seg som «a child of its time», byr på elektronika med
ren vokal og sterke tekster som konsept. Dette blir
akkompagnert av dunkel, lett synthsound, som fenger
på en behagelig måte.
Et sett bestående av varierte låter med en klar un-
derliggende rød tråd skaper en solid helhet konserten
gjennom. Enkeltvis skiller låtene seg tilstrekkelig fra
hverandre til at man aldri kjeder seg. Kombinasjonen
av Larsens pulserende elektroniske synth-sound og
Myklebusts enestående stemme skaper harmoni mellom elektropop og teksttung melankoli.
Prikken over i-en er det tilsynelatende perfekte
samspillet mellom lyd, røyk- og lysshow. I kombinasjon
med bandets særegne lydbilde utgjør dette kronen på
Helt siden Yoguttene slo gjennom og beviste
at man faktisk ikke trengte å kunne rappe for
å rappe har en enorm hip hop-bølge lommet
over Bergen. Det virker som det har blitt skapt
et nærmest umettelig behov blant unge bergensgutter etter å uttrykke seg gjennom rap. De
syv medlemmene i Hester V75 er blant dem som
har markert seg, men trenger egentlig Norge
nok et bergensk rapkollektiv som lager låter om
å drikke øl med «klikken»?
Med sine jazzy beats er 115 drømmer deilig godt
produsert, men et gjennomgående problem på
minialbumet er at gruppen aldri klarer å riste
av seg inntrykket av at dette bare er alminnelig
Apothek
Hvor: Jaeger
verket i en helhetlig dunkel atmosfære. Selv om kjelleren på Jaeger er trangere enn Harry Potters bøttekott
er lyden overraskende god uansett hvor i lokalet man
står. Både presset opp i en høyttaler, eller helt bakerst
i baren.
Midtveis spilles Family og Waiting for the hunder,
de to låtene som så langt er sluppet. Stemningen og
responsen fra publikum tilsier at både kjent og nytt
materiale blir minst like godt tatt i mot.
Kveldens siste låt, Inheritance, skiller seg ut fra resten av settet. Assosiasjoner til he Weeknds he Hills,
drøyere bass og bruk av varierte tyngre elektroniske
elementer utgjør en naturlig men samtidig spennende
avslutning.
Gutta er booket til Øyafestivalen, og er snart aktuelle
med ny singel. Så om du er av typen som legger din
stolthet i å name-droppe potensielt nye stjerneskudd
fra musikkuniverset på vors, er dette en gyllen mulighet.
gutteromsrap. Verken det raptekniske eller tekstene holder særlig høy kvalitet. Av og til virker
det nærmest som om ord og rim fra tekstene til
bergensrappere som Lars Vaular og A-laget er
klippet ut og limt inn bare fordi de høres kule
ut. Den manglende dybden i tekstene gjør at de
unge folene ender opp med å fremstå som bleke
kopier av de eldre heltene i NMG/G-huset.
Det skal likevel ikke legges skjul på at konseptet er imponerende godt gjennomført. Guttene
i Hester V75 lager ikke bare rap, de har også
laget sitt helt eget «kreative hus», Vibbefanger,
som gir ut musikk, arrangerer fester, bygger
broer og får «mate ting til å skje». Det er tydelig
Lise Blekastad
[email protected]
115 drømmer
Av: Hester V75
Plateselskap: Vibbefanger
at de driftige guttene mener alvor når de på
låten Syv til fem rapper om hvor hardt de jobber,
et gjennomgående tema på platen. Men selv om
det har sin sjarm med en guttegjeng som loller
rundt og lager rap, er ikke 115 drømmer så veldig
interessant for alle utenfor «klikken».
Birk Tjeldflaat Helle
[email protected]
| ANMELDELSER | 23
onsdag 25. mai 2016
Ukas anbefaling
Mads Randen
Hvem:
Stressa
studenter
Hva: Sent
på dagen
Ukas advarsel
Philip A. Johannesborg
Klikksafari i Wikipedias jungel
Blakk og blind
Klokka er fem. Hodet er tungt. Du slår
opp et begrep på Wikipedia. Plutselig
har du forvillet deg så dypt inn i kunnskapsmaterien at pensum har blitt en
vag idé. Sløsing av tid, sier du?
Feil, sier jeg. Tenk på din lille avstikker som et safari. Et klikksafari der Wikipedia er en uoppdaget jungel som venter på å bli kolonialisert av imperialistisk,
Opptil 70 prosent av norske studenter er
nærsynte, og for hver eksamensperiode
som går blir det verre. Flere tusen kroner
brukes årlig på å handle inn tilpassede
briller og linser slik at man skal klare å se
bokstavene i pensumbøkene. Her er det
viktig å ikke forhaste seg. Kjøper du et
halvt års forbruk med linser rett før eksamensperioden risikerer du å måtte kaste
hvit middelklasse. Du er en oppdager!
Du er Roald Amundsen, Neil Armstrong
og James Cook (fra Wikipedia: «Liste
over oppdagere»). Fråts i gratis kunnskap fra folkets leksikon! For hvem
vet? Kanskje du neste semester har
eksamen i det nåværende overhode av
Habsburg-familien, Karl von HabsburgLothringen.
Hvem:
Nærsynte
Hva: Blind
og blid
Kulturkalender
Bok:
01 The Switch: Releasekonsert
Ja, vi elsker
Diktsamling som
tvingar deg til å ta
stilling.
A
ll politikk kviler på
eit skilje mellom ven
og iende, sa den tyske
juristen og ilosofen Carl Schmitt.
I Flaggtale møter vi eit samfunn
som i si eiga sjølvforståing har
oppheva dette skiljet – verdiane
og ideala samfunnet sluttar opp
om, omfamnar alle, òg dei som
er ueinige: «For lagget blafrer for
alle... Men om du... skulle mene
at toleransen har sine grenser...
så heis lagget og ingen vil skade
deg». Det kollektive prosjektet er
her eit nødvendig vern for kvar
de resterende etterpå, rett og slett fordi
synet er blitt dårligere. La derfor linsene
ligge hjemme, ta på gamle briller, og gå
på lesesalen som en halvblind ku. Du
får lest, óg du slipper å kaste lengtende
blikk på det vakre været på utsiden. Linseinvestering burde gjøres i slutten av
juni når feriepengene kommer.
ons Et av Oslos heiteste band om dagen
enkelt: «Bare med et sterkt lagg
sikres individets stemme / som
partikulær i en stor masse».
Sprekkene i denne utopien
– ein satirisk samtidsdiagnose
frå forfattar Dan Andersen, som
aldri må forvekslast med egpersonen i dikta – vert synlege
frå første stund, og dei vert
berre vidare utover i boka. Uro
for aukande spenningar, kriser
og radikalisering skaper ein
lengt etter ein meir eksistensiell
politikk: «Jeg sverger / på et
lagg i svart og hvitt / Når skal
du forstå / at det handler om
retten til å leve». Spørsmålet
om kor det moderne, liberale
prosjektet møter si grense blir
her sett i spel.
feirer sin tredje plate med festivitas på Blå.
Fett nok det, men bak platespillerne før
og etter konserten inner du ingen ringere
enn levemannen og spellemannslegenden
Raymond Teigen Hauger (Beglomeg). Vil
han vise pikken? Vil han bli kasta ut før hans
eget sett er omme? Vil han stoppe musikken for å påpeke ting som er lekkert? Tar du
sjansen på å gå glipp av det?
21: 00, Blå, 160,–+avg.
Dikta får lesaren
til å kjenne på
spenningane i det
norske sjølvbiletet,
mellom oljerikdom
og meiningstap,
individualisme og
konformitetspress,
sjølvrealisering og
kollektive ideal. Den implisitte samfunnskritikken gjer
det ofte nærliggjande å tolke
Flaggtale inn i ein knausgårdsk
anti-konformisme, men satiren
har brodd i alle retningar. Her
er få tesar som ikkje møter sin
antitese; «Uten inkonsekvens
ingen menneskelighet».
Andersen har funne ei form
som tillét han å vere politisk
utan å bli belærande eller mo-
Flaggtale
Av: Dan Andersen
Forlag: Tiden
ralistisk, og som skil han
ut i ein ofte innovervendt
norsk samtidslyrikk.
Dei første avdelingane i boka
er særleg sterke; nokre av dei
seinare dikta er meir ufokuserte
og bidreg ikkje like sterkt til
heilskapen. Gjennomgåande er
samlinga likevel engasjerande,
og som poesi det går an å la seg
provosere av er Flaggtale vel
verdt å lese.???
04 Musikkens dag
lør
Det er et klassisk tegn på at
du er innlytter om du faktisk kaller
det Musikkfest Oslo. Alle veit at det
fortsatt heter Musikkens dag på
folkemunne. Og alle veit også at for
gode Osloborgere er dette som en 17.
mai 2 å regne, i den forstand at man
raser rundt i byen og blir pussa i god
tid før middag. Ja, og så er det masse
potensielt ine konserter da.
Runar Bjørkvik Mæland
Hele dagen, hele Oslo, helt Gratis
Konsert:
10
10
jun
jul
Fotball-EM
Oddetallsår er bare sååå døve. Intet
internasjonalt mesterskap i fotball, intet OL,
kun noe fattigslig friidretts-VM og noe annet
rask. Men heldigvis skjer det ting i år. Og
det er masse rare land som har kvaliisert
seg (heisann, Island, Wales og Nord-Irland!).
Norge er seff ikke med.
Frankrike, foran TVen og en drøss puber
11 Norges lengste vannsklie
FOTO: PRESSEBILDE
lør
Tuv-lånt sjarme
D
ette lærte hu ikke på Trøndertun,»
hoier en entusiastisk vuggende
publikumer som skryter av at han
gikk på samme folkehøgskole som kveldens
headliner: Vilde Tuv (Rockelinja red. anm.).
Av en eller annen inntil da uforklarlig grunn
er eks-klassekameraten i likhet med de leste
tilskuerne helt trollbundet av artisten. Men
la oss spole tilbake litt. Trollkvinnen selv er
nemlig bare toppen på en bugnende kransekake av en helaften på Ingensteds....eller kanskje
heller rosinen i en ostegrill. Vilde Tuvs Cheese
and Wine Tour lever uansett opp til navnet. Et
passe antall bugnende fat med diverse oster
og kjeks er spredt i det åpne rommet før selve
konserten begynner.
Det kreves enormt mye tillit for å la så
mye cheese stå ubevoktet, og tilliten misbrukes dessverre denne lørdagen. I sidesynet
observerte undertegnede anmelder at en gjest
tok en kvast lavendel fra et rikt pyntet fat, og
puttet den først i håret, så i BH’en, før hun
gikk lei og la den tilbake midt i fatet.
Vilde Tuv skal selvfølgelig ikke lastes for
det én grisete fan inner på. Av og til speiler
dessuten livet kunsten, og gris med ost avløses raskt av gris med vin.
– Hvem vil wines og dines, roper nemlig en
skikkelse i sorte klær og inlandshette mens
han brått stormer ut i salen.
Han og en identisk kledd kumpan er væpnet
med vanngevær fulle av rødvin. Et tilsynelatende tilfeldig mål plukkes ut i publikum, og
til rytmiske rop av «wine and dine, wine and
dine» tømmer de våpnene på det hvitkledde
oferet.
Publikum lokkes til medynk, inntil den
rødvinsdynkede unge kvinnnen entrer scenen
og vi forstår at vi er vitne til Anahita Alebouyehs på forhånd annonserte performance.
Skuffelsen over at det lovende og provo-
serende utgangspunktet munner ut i en
brautende cover av Whitney Houstons I have
nothing går raskt over. For så snart Alebouy-
Ok, selv om det er ett eller annet
smugt eventbyrå som står bak dette... Dette
MÅ jo bli fett. Kjøper du platinabillett kan du
skli tre ganger i en badering, samt få billett
til Rainbow Explosion. Det er ingen som vet
hva Rainbow Explosion er, men det høres
jo vilt ut. Det blir også Afterslide med 20 års
grense, som også høres meeget frekt ut.
Har trua!
11: 00, Treschows gate, fra 149,–
23 Brexit -valgvake
tor
Vilde Tuv
Hva: Cheese and Wine Tour
Hvor: Ingensteds
Når: 21. mai 2016
ehs uforløste opptredenen er over er det
endelig Vilde Tuvs tur.
Og vi er tilbake til hennes uforklarlige
sjarme. Med en gitar, noen efektpedaler
og en basstromme fanger Tuv salen. Dette
til tross for at hun begrenser seg til å spille
debut-platen i litt tilfeldig rekkefølge, og det i
versjoner som stort sett kunne vært playback
fra Spotify. Det er rett og slett en ganske lite
spektakulær konsert nesten alle, inkludert
undertegnede digger likevel. Det skyldes
antagelig enten hypnose eller den mystiske
kvaliteten karisma, for så fort han irriterende
høye typen helt foran bryter siktlinjen til
scenen forsvinner også nesten alt av magi.
Magnus Newth
[email protected]
Se Europabevegelsen gå i tottene
på... hvem da? Hvem av disse støtter
egentlig Brexit?: Tankesmien Agenda,
Europabevegelsen, British Politics Society
Norway, Europeisk Ungdom, Den konservative studentforening, Liberale Studenter og
Arbeiderpartiets Studentlag. Du må møte
opp for å inne det ut. Og som det står
videre i teksten: «Blir det en midsommernatts drøm eller et mareritt, og for hvem?«
Herregud, kunne de ikke tankesmidd en
bedre event-tekst?
20: 00, Kulturhuset, Gratis
28
Q25
tir
29
ons
Glem Piknik i parken, Øya, Slottsfjell og
alt det der. Norges grand old man innen
festivaler er tilbake med 25-årsjubileum. Det
mest jappete musikkarrangementet vi har
sett her til lands velger å feire seg selv på en
tirsdag og onsdag med en drøss band som
folk som gikk på Quart i 99 muligens liker.
Håp på forsøk på å gjenskape det episke
festivalpulebildet fra back in the day.
Kristiansand, ca. 1500 for festivalpass
om du ikke vil være VIP, da er det mer.
Gi oss beskjed om arrangementer på epost:
[email protected]
Ad notam
Universitas oppsummerer uka
Universitas
legges flate
Universitas legger seg lat etter å tidligere i år ha avslørt
at lere og lere studenter
har sett seg nødt til å ty til
kredittkort for å overleve.
Denne uken avslørte samme
avis at en ransliga har vært
på ferde i SiOs studentboliger. Ad notam har stiftet en
gravejournalistisk dugnad
av verdens beste journalister
for å inne ut av saken. Etter lere uker med graving i
ca 11 millioner dokumenter
har arbeidet båret frukter:
Ransligaens ustanselige innbrudd er Universitas’ egen
feil. Ransligaen har lest på
disse sidene hvor avhengige
studenter er av kredittkort,
og forstått at disse nødvendigvis leveres i posten.
Vi legger oss latere enn
et mastercard.
Ren tvang
Alle journalister har fra 1.
april måttet gjøre opptak av
samtlige av sine intervjuer
med en båndopptager. Intervjuobjektene er i harnisk
etter at alt de har blitt sitert
på den siste måneden er korrekt, og gjerne i en sammenheng hvor det som er blitt
sagt gir mening. Journalis-
Vi spør
av Boom Lorizzle
tene forsvarer seg så godt de
kan med at overtredelse av
bestemmelsene kan strafes
med bøter og fengsel inntil
1 måned. Den 20. august er
det over. Da er det nemlig
slutt på båndtvangen.
Prisen for en telefon
badet i bodylotion
Vart saga
blott
Ad notam har ikke fylt opp
sin nynorsk-kvote for dette
semesteret, og har derfor
sett seg nødt til å trykke en
nyhetsnotis fra Den norske
Tømrerutdanningen:
Meir enn halvparten av
lærarane ved Den Norske
Tømrarutdanninga, avdeling sagbruk og høvlerier,
vart i går sagd opp på grunn
av usemje med skuleleiinga.
Skuleleiinga har truga med
å saga opp leire av lærerane
neste veke.
Sara Bech-Sørensen i Radio Nova gjorde en enorm feil da de inviterte baksideredaktøren til debatt om hans «kronikkutveksling».
– Hei, Philip fra Universitas her.
Tid til å prate litt?
– Hei Philip! Det har jeg.
– Tittet på meldingen din på Facebook!
– Ja, så du hadde sett den, også
lurte jeg fælt på hvorfor du ikke
hadde svart.
– Ja, nei, litt mye å gjøre vet du.
Du ville jo at jeg skulle komme og
diskutere det du kaller en kronikkutveksling med studentpolitiker Julie
Paus-Knudsen på onsdag. Jeg lurer
forresten på hva du ville vi skulle diskutere.
– Det var egentlig bare for å løfte
opp det du har skrevet, så vi kunne
møtes i studio og diskutere. Det var
ikke verre enn det.
– Problemet er at det passer litt
dårlig. Universitas har siste redaksjonsmøte da, og det vil jeg jo nødig
gå glipp av. Hadde ikke vært mulig å
lytte det?
– Jaja! Det går helt int, da kan
vi gjøre det neste uke?
– Åja, okey. Da lurte jeg på en annen ting. Si meg, har du hørt om petiter?
– Hva sa du? Petit? Nei, det aner
GB(21)&Co
jeg ikke hva er?
– Ok. Det er en kort humoristisk
tekst i kåserende stil, med en muntlig
og personlig tone... Høres dette kjent
ut?
– Hva sa du nå? Sa du kåseri eller petit?
– Petit. Du har kanskje hørt at den
har virkemidler som språklige bilder,
ordspill og dramatisering?
– Aha, nei, aldri hørt om.
– Jeg viser selvsagt til min lille
tekst: Philip tar tempen. En kronikk
er en litt lengre artikkel som er saklig
og informativt, og den har ofte faglig
innhold. Hensikten med å skrive en
kronikk er at det er mulig å få spalteplass uten at den er knadd til av en av
avisas journalister.
– Åja, og?
– Riktignok benytter jeg meg av
mange av kronikkens kjennetegn,
men som du sikkert vet så er kronikken ofte skrevet av én utenfor redaksjonen. Og er det noe jeg er, så er det
at jeg innenfor redaksjonen. Du har
kanskje hørt om meg?
– Haha, jo! Jeg har hørt om deg
før.
– Du skjønner, av og til skriver jeg
av Erlend Peder
morsomme saker om studentpolitikere, andre ganger trakterer jeg det
vi kaller baksiden. Derfor spør jeg, på
vegne av deres seks lyttere, vil du vurdere din stilling?
– Hva sa du nå? Hva med min
stilling?
– Vil du vurdere den?
– Skal du vurdere meg?
– Nei, altså, jeg syns du burde vurdere din stilling fordi ikke vet forskjell
på petit og kronikk. Til tross for at
du har ført journalistikk ved NKF på
Linkedin.
– Åja, nå er jeg med. Jeg har en
tilbakestående iPhone 4 som har
badet i bodylotion. Det er noen
ord som jeg ikke forstår i denne
samtalen, men jeg er en ja-person,
så derfor svarer jeg ja, og håper du
kommer frem til poenget til slutt.
Jeg har nok misforstått helt.
– Men vil du vurdere din stilling?
– Ja, sier jeg.
– Du burde skamme deg! Forresten, jeg kommer ikke til debatten før
William har svart Noora.
UniversitasQuiz
av Anders R. Erikstad og Vegard R. Erikstad. Tidligere ju-
niornorgesmestre i quiz
1. I hvilket europeisk land ble Christian Kern nylig valgt til kansler?
2. Hva er navnet på den italienske osten som brukes i desserten
tiramisu?
3. Hvem spilte rollen som Ray Charles i ilmen «Ray» fra 2004, og
vant en Oscar for beste hovedrolle?
4. Hvilken kinesisk administrativ region er verdens tettest befolkede område?
5. I hvilket afrikansk land var Sobhuza II konge fra 1899–1982,
noe som er rekord?
6. I forrige uke vant Sevilla Europaligaen i fotball. Hvor mange år
på rad har klubben vunnet trofeet?
Rebus
av Shit Aenizzle
7. Den siste tiden har VM i ishockey blitt spilt i Russland. Hvilke
land møtte hverandre i inalen, og hvilket land vant?
8. Hva er navnet på et klesmerke og det engelske navnet på kviser?
L
9. Hvor mange kort er det i en normal kortstokk?
E
10. Hvilken bilfabrikant har modellene Pathinder, Micra og Navara?
fortid
HINT: 8-) Send løsningen til [email protected]
FORRIGE UKES LØSNING: «Gratulerer med dagen, Norge» Det klarte blandt andre Bente, Henrik, Amanda, Erling, Håvard og Svenn!
6. Tre
7. Canada og Finland, Canada vant
8. Acne
9. 52
10. Nissan
U
1. Østerrike
2. Mascarpone
3. Jamie Foxx
4. Macao
5. Swaziland
L