udstykningsforslag 1

Papirformat: A3
Etape 1
Gl. pedel
bolig kan
måske bevares
som bolig
Eksisterende beplantning
bevares delvis
Etape 2
Fælles areal
Lys-åben natur
Etape 3
Øko
Lys logisk
-åb
en forbin
nat
ur delse
Eksisterende beplantning
bevares delvis
Geodatastyrelsen