fÖr Hela famIlJen fÖr Hela famIlJen

HÖSTJIPPO
för hela familjen
Tipsrunda för små & stora, pilkastning,
lyckohjul, lotteri, musik...
Tisdag 6.9 kl. 18-20
vid Tenala församlingshem
Delta i volleybollturnering för
3-mannalag
Lagavgift 10 €
Anmälning senast 1.9
till Tomppa!
(tfn 040-8453942)
Försäljning:
Grillkorv, kaffe och saft,
Herrgårdsglass
ALLA INTÄKTER
går till
missionsprojekt som
församlingen stöder
ekenäsnejdens svenska församling¤