anbudsunderlag - Advokatbyrån Kaiding

1 (2)
ANBUDSUNDERLAG
FASTIGHETEN ÖVERKALIX NYBYN 5:53 MED VÄXTHUSANLÄGGNING
Allmänt
För konkursbos räkning infordras anbud på fastigheten Överkalix Nybyn 5:53
som är bebyggd med två växthus. Ett av växthusen är försett med belysning för
åretruntodling.
För uppvärmning av växthusen finns även en mobil värmepanna för fliseldning
till försäljning.
Anbud kan även avse växthusen för avflyttning, enbart belysningsanläggningen
eller värmepannan.
Anläggningen och fastigheten beskrivs närmare i bilaga 1.
Advokatbyrån Kaiding
Umeå
Skellefteå
Piteå
Luleå
Kalix
Haparanda
Gällivare
Box 2, 952 21 Kalix
Besök: Norra Parkgatan 1
Tel: 010-1990850
Fax:
Bankgiro: 204-0475
F-skattsedel
E-post: [email protected]
Webb: www.kaiding.se
Bankgiro klientmedel: 204-0467
Org nr: 994700-9438
2 (2)
Villkor för försäljningen
Köpekontraktet kommer bland annat innehålla följande villkor.
Betalning och tillträde
Köparen skall vid köpekontraktets tecknande erlägga en handpenning om 10 %
av köpeskillingen. Slutbetalning sker därefter på tillträdesdagen.
Tillträde sker efter överenskommelse.
Lagfart
Köparen svarar för lagfartsansökan och de kostnader detta medför. Köparen
står även kostnaden för uttag av eventuella nya pantbrev.
Friskrivning
Fastigheten säljes i befintligt skick och konkursboet kommer att friskriva sig
från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten.
Konkursboet friskriver sig även från ansvar för uppgifter i de externa
värderingar som inhämtats och bilagts denna anbudspromemoria.
--Fri prövningsrätt och rätt till mellanförsäljning förbehålles.
Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 070-5148080 /
010-1990850 alternativt genom [email protected] Visning sker efter
överenskommelse.
Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail, anbud emotses senast den
25 september 2016.
Kalix den 21 augusti 2016
Jerker Gramner
Bilaga:
1. Beskrivning av anläggningen
2. Bilder
3. Fastighetskarta