ensted kliplev

ENSTED
KIRKE
Gudstjenester i Ensted Kirke
Søndag d. 4. september kl. 10:30
Søndag d. 11. september kl. 09:00
Søndag d. 18. september kl. 14:00:
Sensommergudstjeneste og kaffebord
Søndag d. 25. september kl. 10:30
&
KLIPLEV
SOGN
Gudstjenester i Kliplev Kirke
Anne-Mette Damkjær Larsen
Michael Ravnholt Westh
Anne-Mette Damkjær Larsen
Anne-Mette Damkjær Larsen
Menighedsrådsvalg
Velkommen til orienterings- og opstillingsmøde
tirsdag d. 13. september kl. 19 i Kirkehuset.
Nu skal der være menighedsrådsvalg, og det er vigtigt, at
alle der har interesse for kirkens liv og vækst, møder op til en
snak om fremtiden for Ensted Kirke.
Til mødet vil nuværende medlemmer af menighedsrådet kort fortælle om, hvordan de
har oplevet at medvirke i rådsarbejdet.
Menighedsrådet vil herefter forsøge at sammensætte en fællesliste med 7 kandidater og
1-2 suppleanter. Det er muligt kun at være med i rådet i 2 år, hvis det er ønskeligt, da vi
har fået bevilget dette af kirkeministeriet.
Ønskes der efterfølgende at samle en alternativ liste, skal denne indleveres mellem d. 20.
september og 27. september, begge dage kl. 19:00 til:
Elin Lunde, Stubbæk Nyvej 6, Stubbæk, eller
Anne Grethe Johannsen, Vestergade 41, Stubbæk.
Hvis der indkommer flere lister, skal der være kampvalg tirsdag d. 8. november.
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.
Søndag d. 18. september kl. 14:
Søndag den 4. september kl. 9.00
Søndag den 11. september kl. 10.30
Søndag den 18. september kl. 10.30
Søndag den 25. september kl. 14 Høstgudstjeneste
med efterfølgende kirkekaffe og auktion
Husk orienterings og efterfølgende opstillingsmøde i Søgård Skole den 6. september kl.
19.00. Grundet fald i medlemmer af folkekirken i Kliplev Sogn, skal der vælges 6 medlemmer til det nye menighedsråd, mod nuværende 7.
For at have valgret til menighedsråd, skal du:
Være medlem af folkekirken.
Fyldt 18 år.
Have dansk indfødsret, eller haft bopæl uafbrudt et år forud for valgdagen.
Være medlem af en valgmenighed.
Være optaget på valglisten i sognet.
Menighedsrådet vil på opstillingsmødet søge at få sammensat en fællesliste med 6 kandidater, og 2 suppleanter.
Ønskes der efterfølgende at samle en alternativ liste, skal denne indleveres tidligst den
20. september, og senest den 27. september, begge datoer kl. 19.00 til:
Arne Rasmussen Midtløkke 56. Kliplev, eller Henriette Roberts Rantzausvej 20 Søgård.
Tag naboen med og vær med til og få indflydelse i et aktivt sognefællesskab.
Valgbestyrelsen Kliplev Sogn
Arne Rasmussen
Onsdag d. 21. september kl. 14:
FORMIDDAGSCAFÉ
Onsdag den 21. september kl. 19.30 koncert
i Ensted Kirke.
Olav Oussoren og Kirsten Dahlgaard, der begge er
organister ved henholdsvis Høje Kolstrup og Ensted
kirker, danner denne aften en duo på orgel og tværfløjte.
Koncerten er en del af den 14. orgelfestival for Sønderjylland-Schlesvig.
Programmet denne aften består først og fremmest
af værker af organist og komponist Henning Riiser.
Henning Riiser boede de sidste år af sit liv i Rødekro,
men døde alt for tidligt i 2005, kun 67 år gammel. Hans
musik er lys, mediterende og med et strejf af humor.
Ud over musik af Riiser kan også høres værker af bl.a.
Hartmann og Mons L. Takle.
Efter koncerten serveres et glas vin i kirkehuset, hvor
der også vil være lejlighed til at tale med Henning
Riisers kone, Johanne Riiser.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.
FÆLLES ENSTED OG KLIPLEV:
Torsdag d. 15. september: Hyggelig mini-udflugt til Frøslevplænen
ved Hanved Kirke. Husk pas!
Kl. 18.30 mødes vi ved Bov kirke, og herfra kører vi i samlet flok
mod Hanved Kirke.
Kl. 20.15 kører vi tilbage til Kirkeladen (sognegården i Bov) og får kaffe + kage.
Udflugten slutter ca. kl. 21.15. Udflugten er et fællesarrangement for alle sogne i
teamØst: Ensted, Kliplev, Felsted, Varnæs, Holbøl og Bov. Det er gratis at deltage, men
tilmelding senest d. 13. september til Helen Nielsen fra Ensted på tlf: 74613528 /
fi[email protected]
Kontaktoplysninger Ensted
Sognepræst Anne-Mette Damkjær Larsen. Tlf. 74613306 og 24482530.
[email protected] Mandag er præstens fridag.
Graverkontoret: Bo Nissen og Anette Nissen : Tlf. 74613804 og 40333804:
Træffetid 8-14. [email protected]
Menighedsrådsformand: Elin Lunde. Tlf. 75121688. E-mail: [email protected]
Kirkeværge: Johanne Larsen. Tlf. 40628363. Træffetid hverdage efter 17:30
Kirkebilen: Kirkebilen kan bestilles til gudstjenester og arrangementer på 70107800
(Dan Taxi). Kirkebilen er gratis.
www.enstedkirke.dk
Michael Ravnholt Westh
Menighedsrådsvalg
Vi begynder med en hyggelig gudstjeneste, hvor hele familien er velkommen. Efter
gudstjenesten samles vi omkring Sønderjyllands måske længste kagebord i kirkehuset.
Årets nye konfirmander hjælper ved gudstjenesten og står for kagerne i kirkehuset.
Eftermiddagscafé. Vi begynder med en lille andagt, og derefter er der kaffebord. Pris 25
kr. Her er mulighed for hyggeligt samvær for alle, der har tid og lyst. Kirkebilen kører.
Anne-Mette Damkjær Larsen
Michael Ravnholt Westh
Michael Ravnholt Westh
Onsdag d. 14.09.16 kl. 10.00-11.30. Pris for kaffe og rundstykker 20,-kr.
Konfirmandstart
Når denne annonce kommer på gaden, har vi har haft indskrivning til konfirmandforberedelse 2016-2017. Konfirmandundervisningen begynder 13. september 14:30 for konfirmander på Søgård Friskole og 14. september 8:30 for konfirmander fra Kliplev på Felsted
Skole. Er der problemer med buskørslen, så kontakt mig venligst på tlf. 30 31 56 25.
Høstgudstjeneste 24. september 14.00
Høstgudstjeneste i Kliplev kirke er noget særligt. Tag venner og bekendte og fyld kirken
voksne, børn og tanter. Det bliver et festligt syn med dekorationer med blomster, frugt
og grønt, som frivillige har skabt. Spejderne deltager og er med til at gøre dagen til en
folkelig og højtidelig fest. Der bliver flot musik til smukke salmer, og en sjov og spændende prædiken — i Kliplev Kirkes skønne kirkerum — et sted, folk valfarter til fra nær
og fjern. Efter kirke er der hygge med frokost og auktion over de mange blomster og
dekorationer.
Gud og grøntsager – tor 13. oktober 2016 17.00-18.30
Gud og grøntsager er vores måde at lave en ekstra familievenlig sensommergudstjeneste. Det sker første gang 13 okt 2016 17:00-18.30. Vi begynder i Kliplev Kirke og spiser
aftensmad i konfirmandlokalet. I bedes tilmelde jer. Maden koster 10 kr. pr. Person, dog
højst 50 kr. for en familie. Her er alle efterårets datoer: tor 13. okt // fre 4. nov // fre 2.
Dec. Hver gang 17.00-18.30. Download folderen på hjemmesiden. Tilmelding: Michael
Ravnholt Westh • 30315625 • [email protected]<mailto:[email protected]>
HUSK BABYSALMESANG
Vi begynder i Kliplev Kirke torsdag d. 8. september kl. 10:30.
Tilmelding til organist Kirsten Dahlgaard: 74625410 / [email protected]
Legestuesalmesang ( Kirkerytmik ) starter torsdag den 8.09.16 kl. 9.30 og efterfølgende
torsdage.
Kontaktoplysninger Kliplev
Sognepræst Michael Ravnholt Westh, Kliplev Hovedgade 2B, Kliplev, 6200 Aabenraa.
Mobil 30315625. Mail: [email protected] Ikke fast telefontid. Træffes gerne efter aftale.
Mandag er fridag.
Graver og kirketjener Maria Jessen Tlf. 21 77 72 72
[email protected] .Træffetid/telefonisk hverdage mellem 9.00 og 9.30.
Menighedsrådsformand Arne Rasmussen tlf. 20 2258 44
E-mail: [email protected]
Kirkeværge Annagrete Hansen tlf. 30 32 76 25
Organist Kirsten Dahlgaard tlf. 74 62 54 10
Kirkebilen kan bestilles til gudstjenester og arrangementer på 20 99 51 59. Denne er gratis
www.kliplevkirke.dk