Dias nummer 1

Socialpædagogisk træning og
botilbud uden døgndækning
(SB)
Områdeleder: Torben Nielsen
Daglig leder: Vakant
Socialpædagogisk støtte
Socialpædagogisk støtte
§ 107
§ 85
EBS-team
Autisme-team
(Egen Bolig, Støtte)
Gyngemose I + II
Opgangsfællesskab
Egen bolig
Senhjerneskade
Egen bolig
Valdemars Alle 81E
Ellekilde-team
Buddinge Centret(BC)
Botilbud
Botræning
Valdemars Alle 81A
Klub tilbud
§ 104
Det Åbne
Tilbud(DÅT)
Tirsdag og Torsdag