slo-sieger-2016-prijavnica-meldeschein-modulo1

PRIJAVNICA – Anmeldung zur Zuchtschau – Modulo d'iscrizione
DRŽAVNA SLOVENSKA VZREJNA RAZSTAVA 2016
SLOWENISCHE SIEGERHAUPTZUCHTSCHAU 2016
SODNIK – RICHTER - GIUDICE:
(SV) JOACHIM STIEGLER (D)
Dobrova pri Ljubljani, 01.10.2016
4–6
NWKL
BABY
6–9
NWKL
JUNIORES
9 – 12
NWKL
CUCC.
☐
☐
☐
12 – 18
18 – 24
JKL
JHKL
GIOVANISS. GIOVANI
☐
☐
ODPRTI
RAZRED
DELOVNI
GHKL
LAVORO
VETERANI
☐
☐
☐
M/Rűde
☐ F/Hűndin
☐ Srednje dolga dlaka/ Stockhaar ☐ Dolga dlaka s podlanko / Langstockhaar ☐
Ime psa/Name des Hundes/ Nome del cane ……….
SLRNO/SZ/ROI …………………………...
Poležen / Wurftag/ Data di nascita Datum
Chip - Tatoo …………………………………..
HD ☐ Normal ☐ Fast normal ☐ Noch zugelassen
☐ BH/VT
☐ IPO I
☐ IPO II ☐ IPO III
ED ☐ Normal ☐ Fast normal ☐ Noch zugelassen
Vzrejni razred / Ang / Selezione ……………….
Oče …………………………………………………….
SLRNO/SZ/ROI …………………………………..
Mati …………………………………………………..
SLRNO/SZ/ROI …………………………………..
Vzreditelj / Züchter / Allevatore
Lastnik / Eigentümer / Proprietario Priimek in ime
Naslov / Adresse / Indirizzo Ulica, trg, kraj……..
P. Št. / PLZ / CAP ………………… Kraj / Wohnort / Città ……………………………….
Tel. ……………………………………………….
Email …………………[email protected]
S podpisom prijavnice potrjujem pravilnost navedenih podatkov ter soglašam z njihovo objavo v katalogu prireditve
ter z objavo rezultatov na spletni strani organizatorja ter KDNOSa. Soglašam tudi z objavo fotografij s prireditve, ki jih
bo izdelal organizator.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione dichiaro che i dati sono corretti ed inoltre autorizzo KDNOS all'
inserimento dei dati del soggetto in tutti i database sociali.
Datum / DataDatum
Podpis / Unterschirft / Firma _________________________________________
PRIJAVNICO POŠLJITE NA:
MELDESCHEINE SENDEN AN:
E-MAIL: [email protected]
ali/oder
[email protected]
Vse informacije/alle Infos: Bojan Ursic 00386 (0)41 927 657
ali/oder/o
Boštjan Natek, tel./Handy: 00386 (0)41 709 450
ZA INFORMACIJE /INFORMATION
PRENOČIŠČA / UNTERKÜNFTE
HTTPS://WWW.VISITLJUBLJANA.COM/EN/VISITORS/PLACES-TOSTAY/
INDIRIZZO
SPLOŠNE INFORMACIJE / ALLGEMEINE INFOS:
Bojan Uršič, tel./Handy: 00386 (0)41 927 657
Boštjan Natek, tel./Handy: 00386 (0)41 709 450
ZADNJI ROK PRIJAVE /MELDESCHLUSS
CHIUSURA ISCRIZIONI
25.09.2016
PRIJAVNINA / MELDEGEBÜHR/ QUOTA ISCRIZIONE:
PLAČLJIVA NA TRR DO / CON BONIFICO ENTRO IL 25.09.2016
PLAČILO/ PAGAMENTO: 30 €
ČLANI KDNOS: 20 €
TRANSAKCIJSKI/ CC
Z oznako : SLO-SIEGER 2016
Referenz: SLO-SIEGER 2016
Causale: SLO-SIEGER 2016
KDNOS, Prešernova 32, 9250 Gornja Radgona
IBAN SI56 0254 4025 8610 720 (NLB d.d.)
BIC LJBASI2X
PROGRAM/PROGRAMM
6.45 – 7.45
Dovod psov / Einlass der Hunde
7.45 – 8.00
Otvoritev / Feierliche Eröffnung
8.00 →
Preizkus borbenosti in poguma za razred delovnih samcev in samic / TSB-Überprüfung für Rüden und Hündinnen
der GHKL
8.30 →
Ocenjevanje v krogu / Standmusterung ung Gangwerksprobe nach Klassen
…
Podelitev nagrad / Siegerehrung
NAGRADE / PREISE
V vseh razredih se podeli pokale prvim trem psom/psicam. / Die ersten drei Hunde in jeder Klasse erhalten einen Pokal.
Ricevono la coppa i primi 3 classificati di ogni categoria.
OSTALA OBVESTILA / SONSTIGE HINWEISE Na dan prireditve morajo lastniki predložiti rodovnik, delovno knjižico, potrdilo o
cepljenju in eventuelna zdravniška potrdila. Lastnik psa odgovarja za škodo, ki jo na prireditvi povzroči njegov pes! Lastnik odgovarja
za zdravje in varnost svojega psa in se prireditve udeleži na lastno odgovornost!
Prireditelj si pridržuje pravico do zamenjave sodnika!
Der Eigentümer/Halter des Hundes muss am Ausstellungstag Ahnentafel, Leistungsheft, Körschein, Impfpass und eventuell auch ein
Krankheitsattest für den Hund vorweisen.
Der Eigentümer/Halter haftet für den vom Hund am Schauplatz verursachten Schaden. Der Eigentümer/Halter des Hundes
ist für die Gesundheit und Sicherheit seines Hundes verantwortlich und nimmt an der Veranstaltung auf eigene
Verantwortung teil!
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Richter zu wechseln!
V razredu delovnih (nad 24 mesecev) se lahko prijavijo le samci in samice z opravljenim delovnim izpitom in s slikanimi
kolki in komolci. Slovensko vzrejno dovoljenje je enakovredno nemškemu.
Nella classe lavoro si possono iscrivere i cani con il brevetto IPO VO e con i dati HD ed ED.
In der Gebrauchshundeklasse (über 24 Monate) können nur Rüden und Hündinnen mit der abgelegten Leistungsprüfung und dem
HD-Befund (»A«) und ED-Befund (»A«) vorgeführt werden. Die slowenische Körung wird der deutschen gleichgestellt.
Za štartno številko se plača kavcija v znesku 10 EUR, ki se razstavljavcu ob vračilu povrne. Per la pettorina ci sono 10 € di cauzione.
Für die Startweste muss die Kaution in Höhe von 10 EUR hinterlegt werden, die bei der Rückgabe der Startweste zurückerstattet wird.
Prosimo, da čitljivo izpolnite prijavnico! K prijavnici priložite fotokopijo rodovnika!
Den Meldeschein bitte leserlich ausfüllen!
Dem Meldeschein die Fotokopie der Ahnentafel beifügen!
Želimo vam veliko uspeha!
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!