Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov

Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
041 269 651
[email protected]
Mojca Brenkuš
vzgojiteljica
01 5007 842
[email protected]
Nataša Urankar
razredničarka
3. c
01 5007 806
4 / 15
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
[email protected]
Tomi Kostric
trener
040 535 475
[email protected]
Gojko Lazić
vzgojitelj
01 5007 824
[email protected]
mag. Danilo Slavko Emberšič
razrednik
5 / 15
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
4. c
01 5007 806
[email protected]
Dejan Jelnikar
trener
031 789 788
[email protected]
Slavko Barič
vzgojitelj
01 5007 845
6 / 15
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
[email protected]
Desa Kapelj Gorenc
športna koordinatorica
01 5007 814, 031 224 081
[email protected]
Matjaž Apat
pedagoški koordinator
01 5007 814, 041 641 779
[email protected]
Matjaž Jaklič
NZS
7 / 15
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
051 273 901
[email protected] 8 / 15
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
IME IN PRIIMEK
FUNKCIJA
SLUŽBENI TELEFON
E-NASLOV
Dušan Šimic
razrednik
9 / 15
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
1. e
01 5007 806
[email protected]
Tina Kelenberger
Petra Mikeln
trenerki
[email protected]
[email protected]
Viktorija Novak
vzgojiteljica
01 5007 844
10 / 15
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
[email protected]
IME IN PRIIMEK
FUNKCIJA
SLUŽBENI TELEFON
E-NASLOV
Irena Kordin
razredničarka
2. e
01 5007 806
11 / 15
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
[email protected]
Tina Kelenberger
Petra Mikeln
trenerki
[email protected]
[email protected] Viktorija Novak
vzgojiteljica
01 5007 844
[email protected]
12 / 15
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
Jolanda Nosan Oražem
razredničarka
3. e
01 5007 806
[email protected]
Tina Kelenberger
Petra Mikeln
trenerki
13 / 15
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
[email protected]
[email protected] Viktorija Novak
vzgojiteljica
01 5007 844
[email protected]
Tomaž Urbančič
koordinator
14 / 15
Skupina za koordinacijo nogometnih oddelkov
01 5007 806
[email protected]
Trudi Švarc Urbančič
koordinatorica
01 5007 806
[email protected]
15 / 15