Invitasjon til studietur – Lowestoft, UK 20.

Invitasjon til studietur – Lowestoft, UK 20.-22. september
GCE Blue Maritime Cluster vil med dette invitere til studietur til Lowestoft, UK 20.-22 september.
Formålet med turen er å lære mer om Offshore wind bransjen i East Anglia, knytte kontakter og
undersøke mulige samarbeid med britiske partnere. Hovedfokus vil være maritim logistikk knyttet til
Havvind-operasjoner. En rekke sentrale aktører fra Øst-Englands havvindindustri vil delta i
programmet gjennom foredrag, diskusjoner og nettverksmuligheter.
Programmet er utarbeidet sammen med Nautilus Associates ltd som er en av GCE Blue Maritimes og
AKPs tidligere partnere i EU-prosjektet ECOWindS.
Øst-England er sentrum for Offshore Wind industrien i Storbritannia. Storbritannia har flere
havvindparker i drift enn resten av verden til sammen og Øst-England er vertskap for nesten 70
prosent av den totale kapasiteten i landet. Regionen er ledende innen installasjon, drift og
vedlikehold.
I tillegg til regionens eksisterende kapasitet så har kystlinjen blitt sentrum for planleggingen av noen
av de mest avanserte vindfarm utbyggingene i verden. Dette omfatter investeringer på over 50
milliarder kroner i nye og ambisiøse prosjekter frem til 2020, inkludert investeringer i utvikling av tre
prosjekter - East Anglia One (102 x 7MW neste generasjon Siemens turbiner 714 MW), Dudgeon (67
x Siemens 6MW turbiner, 402 MW) and Galloper (56 x 6 MW turbiner 336 MW).
Regionen har en sterk og mangfoldig leverandørkjede med selskaper som er ledende innen sine
områder og som arbeider bade nasjonalt og internasjonalt. God lokal infrastruktur støtter
utviklingen av industrien med store områder på land og dypvannshavner.
Arrangementet har sitt utspring i GCE Blue Maritimes Tenketank og finansieres av
klyngeprogrammet. Reise og overnatting dekkes av deltakerne.
Program:
Day 1 – September 21st, Venue: OrbisEnergy, Lowestoft
Early Breakfast Briefing:
The offshore wind operations and maintenance market in the East of England
8:00 – 11:30
Jonathan Reynolds – Direktør ved Nautilus Associates og Business Development Manager ved Orbis
Energy orienterer om Offshore vind markedet i Øst-England med gjennomgang av nøkkelaktiviteter
og selskaper som er aktive i regionens leverandørkjede.
Orientering og erfaringer fra installasjon, drift og vedlikehold;
-
SSE; operators of the Greater Gabbard and the forthcoming Galloper project
E.ON; owners and operators of the regions first offshore wind farm Scroby Sands
Scottish Power Renewables; Owner and developer of the forthcoming 714 MW East Anglian
ONE
Networking lunch
11:30 – 13:00
Industry Showcase Presentations:
13:00 – 16:00
Nettverksevent med inviterte selskaper fra hele verdikjeden i Øst-England med korte gjennomganger
av selskapenes forskjellige produkter og tjenester.
En lang rekke selskaper vil inviteres, blant annet disse:
-
James Fisher Marine Services
Sembmarine SLP
Dalby Offshore
3sun Group
ABP (Lowestoft) and Harwich International Ports
Etc.
Dinner/Networking Reception
17:30 – 20:00
Day 2 – September 22nd, Venue: Great Yarmouth Port
Port Tour and Industry Visits
9:00 – 15:00
Tur til havneområdene i Great Yarmouth og Lowestoft, som opereres av henholdsvis Peel Port og
Associated British Ports. Her vil det også bli gitt presentasjon av havnenes aktiviteter rettet mot
Offshore Wind.
Besøk hos sentrale Offshore wind aktører som er basert i havneområdene.
-
Seajacks
Fred. Olsen
Programmet vil oppdateres.
Anbefalt reiserute:
Fly:
Tirsdag 20.09
Avreise Ålesund 16:55
Ankomst Norwich 21:10
Torsdag 22.09
Retur Norwich 17:20
Ankomst Ålesund 22:50
GCE Blue Maritime vil reservere hotellrom for de påmeldte. Turen er begrenset til max 15 personer
og prinsippet om først til mølla gjelder.
Kontakt for påmelding:
Stian Nerland
ÅKP – Ålesund Kunnskapspark
[email protected] / 922 22 433