Velkommen til TusenFryd

Velkommen til TusenFryd-stevnet 2016
I dette skrivet har vi samlet viktig informasjon om stevnet, enten dere deltar lørdag 10. eller søndag 11.
september. Det er viktig at stevnedeltagerne er kjent med innholdet i dette skrivet.
FREMMØTE:
Kl. 08.30 eller 09.00 avhengig av om dere er i pulje 1 eller 2. Se på side 2 i forhold til hvilken pulje dere
er i. Beregn god tid, da veldig mange kommer på samme tid. De som kommer E6 nordfra kan med fordel
kjøre utenom Nøstvettunnelen (gamle E6) for å komme til TusenFryd nordfra.
PARKERING:
Dere vil bli møtt av parkeringsvakter fra TusenFryd som viser dere hvor parkering skal skje.
Vi gjør oppmerksom på at parkering koster kr 50,- pr bil.
Det er mulig å kjøpe parkeringsbillett på forhånd til kr 30,-. Vi oppfordrer alle til å kjøpe parkeringsbillett
på forhånd da det vil skape mye mindre kø inn til parken.
Gå inn på: www.tusenfryd.no
Klikk på: Sesongkort og andre billetter
Legg inn koden (korps2016) i rabattkodefeltet:
Legg inn antall parkeringsbilletter og fullfør kjøpet.
Parkeringsbilletten må skrives ut hjemme og legges synlig i vinduet. Du kan også få billetten på sms.
Det er kun gyldig billett som gjelder og gjør at dere kan kjøre inn uten å betale. TusenFryd har ingen
mulighet til å spore opp de som har glemt billetten hjemme.
Parkering for busser er gratis.
UNIFORMERING/FANE:
Vi vil anbefale en enkel form for uniformering på stevnet, samt at dere tar med fane.
MEDALJER/BILLETTER:
Én representant for hvert korps møter ved ankomst i Stevnekontoret ved parkeringsplassen.
Antall billetter og medaljer kan justeres i Stevnekontoret. De som eventuelt har sesongkort til TusenFryd,
må ta med seg det på stevnedagen. Årets ”billett” er armbånd. Disse må festes rundt håndleddet.
FAKTURERING:
Det blir sendt faktura på e-post til hvert korps få dager etter stevnet. Vi ber om at betalingsfristen
overholdes. Fakturabeløpet inkluderer korpsmedlemmer og familiemedlemmer. Det vil ikke bli solgt
billetter kontant eller via kort i Stevnekontoret.
OPPSTILLING:
Alle korps skal stille opp på den øverste parkeringsplassen der dere vil bli anvist. Vennligst følg
anvisningene slik at vi kan få inn alle biler og busser mest effektivt. Vårt crew vil anvise dere til riktig
oppstillingsplass.
OPPVISNING:
Det vil lørdag og søndag være en oppvisning /drillprogram på oppstillingsplassen kl 09.00 før innmarsj.
Lørdag: Falköpings Trumkår fra Sverige.
Søndag: Smågardistene (Stabekk Skoles Musikkorps)
INNSLIPP FOR PUBLIKUM:
Alle familiemedlemmer kan slippe inn gjennom inngangen ved Stevnekontoret fra kl. 09.15. Det er kun
denne inngangen som skal brukes, ikke hovedinngangen til parken. Det vil være mulig å gå opp den
første bakken til en sperring som åpnes kl. 09.30.
INNMARSJ FOR KORPSENE:
Første korps starter kl. 09.30.
Korpsene slippes inn i parken fortløpende med kort avstand i mellom. Korpsene veksler på å spille når
dere marsjerer gjennom parken.
REKKEFØLGE INNMARSJ:
LØRDAG pulje 1 med fremmøte kl 08.30:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nordby skolekorps
Tønsberg og Omegn Drill
Drøbak-Frogn skolekorps
Karlsrud skoles musikkorps
Sigdal skole- og ungdomskorps
Hovden og Ørsta Skulekorps
Hornes og Sandbakken skolekorps
Frydenlund skolekorps
Tenor Skolekorps
Elverum drill og trommetropp
Elverum Barne- og Ungdomskorps
Sørskogbygda skolekorps
Jømna/Heradsbygd Skolekorps
Løren skoles musikkorps
Stryn skolekorps
Bjølsen skoles musikkorps
Sagene Skoles Musikkorps
Lilleborg skolesmusikkorps
Prinsdal Skolekorps
Siggerud skolekorps
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Spydeberg skolekorps
Søndre Eidsvoll skolekorps
Langset skolekorps
Selje skulekorps
Askim Pike- og Guttekorps
Borkenes skolekorps
Idd skolemusikkorps
Hof Skolekorps
Holmestrand Skolekorps
Ila og Bolteløkka skolekorps
Lindebergskolenes Musikkorps
LØRDAG pulje 2 med fremmøte kl 09.00:
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Valdres Junior Brass Band
Sætre og Folkestad skolekorps
Høybråten skoles musikkorps junior
Båstad Hornmusikkkorps
Brandval skolemusikk
Grue skolemusikk
Odda skolekorps
Ramnes og Røråstoppen skolekorps
Sunndal-Halsa
Mjøndalen og Steinberg skolekorps
Såner skolekorps
Skedsmo Skolemusikk
Trømborg skolekorps
Tromøy og Flosta skolemusikkkorps
Vestli skolekorps
Juniorkorpset til skolekorpsene i Nome
Sande Juniorkorps
Gjerdrum skolekorps
Sørkedalen skolekorps
Hobøl Skolekorps
Nedre Bekkelaget skolemusikkorps
Grande Drilltropp
Vågå skulemusikkorps
Tjøme skolemusikk
Høvik og Lier skolekorps
Geilo Skolemusikkorps
Konnerud skolekorps
Ytre Enebakk Skolemusikkorps
Stranden Skolemusikkorps
Enebakk Skolemusikkorp
Falköpings Trumkår
SØNDAG pulje 1 med fremmøte kl 08.30:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nordby skolekorps
Aurskog Skolekorps
Tofte og Filtvet skolekorps
Manglerud og Høyenhall skolekorps
Ski skolekorps og Hebekk skolekorps
Jerpestad og Brårud skolekorps
Finstad skolekorps
Oppegård Skolemusikkorps
Danvik skolekorps
RyggeMusikken
Krapfoss skolekorps og Manstad skolekorps
Granly Skolekorps
Høvik Verk Skolekorps
Vestby Skolemusikkorps
Fjellstrand og Myklerud skolekorps
Grefsen skolekorps
Rakkestad skolekorps
Vålerenga skoles musikkorps
Lande Skolemusikkorps
Åssiden skolemusikk
Kongsgårdmoen skolekorps
Bjørkelangen Skolekorps
Lilleaker skoles juniorkorps
Rolvsøy Skolekorps
SØNDAG pulje 2 med fremmøte kl 09.00:
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sarpsborg jente - og guttekorps
Ha-Bo-Na korpset
Frogner skolekorps
Sørum skolemusikkorps
Rotnes skolekorps
Ullensaker skolekorps
Skiptvet skolemusikk
Kirkefjerdingen skolekorps
Lakkegata skoles musikkorps
Arnestad skolekorps
Eikli Skolekorps
Sørumsand Skolemusikkorps
Eidskog Skolekorps
Tonsenhagen Skolekorps
Gjerstad skolekorps
Moss Skolemusikkorps
Mossekråkene skolekorps
Røyken skoles musikkorps
Råde Skolemusikkorps
40
41
42
43
44
45
46
Jar skoles musikkorps
Søndre Slagen Skolekorps
Nesbyen Skolekorps
Marienlyst skoles musikkorps
Kjelsås Skoles Musikkorps
Uranienborg skolekorps
Rykkinn og Gullhaug skolekorps
Lommedalen skolekorps
Smågardistene
INNMARSJ TIL AMIFSCENEN:
Alle korps oppfordres til å spille ved innmarsj til scenen. På grunn av rekordstor deltagelse på stevnet må
marsjen avsluttes før ”trio” starter. Når dere har kommet frem til scenen, er det viktig at dere følger
informasjonen fra våre vakter og forflytter dere opp i amfiet umiddelbart slik at vi kan gjøre klart for
neste korps.
Vedlagt til dette informasjonsskrivet følger et dokument som vi ber dere ta med på stevnedagen og
levere i sekretariatet ved ankomst. (Informasjon om hva dere skal spille ved innmarsj/navn på dirigent
m.m.)
PUBLIKUMSPLASSER:
Det vil ikke være plass til at publikum kan sitte i amfiet under innmarsj eller i forbindelse med åpning av
stevnet. Det vil bli satt opp sperrebånd som vil vise hvor publikum kan være.
ÅPNING AV STEVNET:
President i NMF Rita Hirsum Lystad og Forbundsstyrerepresentant Jørgen Foss.
FELLESNUMMER:
” Tusenfrydstevnets Honnør”. Dirigent: Bjørn Morten Kjærnes
Alle skal ha fått tilsendt noter på mail tidligere. NB! Trommeslagere møter kl 09.15 til en kort øvelse
foran lastebilen på oppstillingsplassen.
KONSERTER:
Konsertrekkefølge Sirkusplassen (alle klokkeslett er ca tider):
Lørdag:
11:45
12:15
12:25
12:35
12:45
12:55
13:05
13:15
Falköpings Trumkår
Nordby skolekorps
Sigdal skole- og ungdomskorps
Siggerud skolekorps
Ila og Bolteløkka skolekorps
Hovden og Ørsta Skulekorps
Hornes og Sandbakken skolekorps
Elverum drill og trommetropp
13:25
13:35
13:45
13:55
14:05
14:15
14:25
14:35
14:45
14:55
15:05
15:15
15:25
15:35
15:45
15:55
16:05
16:15
Elverum Barne- og Ungdomskorps
Jømna/Heradsbygd Skolekorps
Sørskogbygda skolekorps
Løren skoles musikkorps
Stryn skolekorps
Valdres Junior Brass Band
Prinsdal Skolekorps
Borkenes skolekorps
Høybråten skoles musikkorps junior
Sunndal-Halsa
Mjøndalen og Steinberg skolekorps
Trømborg skolekorps
Tromøy og Flosta skolemusikkkorps
Vestli skolekorps
Gjerdrum skolekorps
Sørkedalen skolekorps
Vågå skulemusikkorps
Lindebergskolenes Musikkorps
Søndag:
11:45
12:15
12:25
12:35
12:45
12:55
13:05
13:15
13:25
13:35
13:45
13:55
14:05
14:25
14:35
14:45
14:55
15:05
Smågardistene
Rykkinn og Gullhaug skolekorps
Lommedalen skolekorps
Vålerenga skoles musikkorps
Oppegård Skolemusikkorps
Aurskog Skolekorps
Manglerud og Høyenhall skolekorps
Ski skolekorps og Hebekk skolekorps
Finstad skolekorps
Danvik skolekorps
Krapfoss skolekorps
Grefsen skolekorps
Marienlyst skoles musikkorps
Uranienborg skolekorps
Kjelsås Skoles Musikkorps
Bjørkelangen Skolekorps
Lakkegata skoles musikkorps
Arnestad skolekorps
Eikli Skolekorps
Jar skoles musikkorps
Det vil bli satt opp 2 konsertsteder på Sirkusplassen med hver sitt trommesett, samt ca. 30 stoler og
notestativer. Så snart et korps er ferdig, vil neste korps starte på konsertsted nr 2.
Det er ikke mulig å frakte inn eget slagverksutstyr med bil når parken er åpen.
Konsertene foregår utendørs. Hvis det regner, setter vi opp telt.
INSTRUMENTER:
Vi henstiller til de korps som ikke skal ha konsert om å frakte instrumenter ut av parken til biler/busser
rett etter at fellesnumrene er ferdig. De som skal holde konsert kan oppbevare instrumentene under tak
ved siden av ”TrafikkFryd” helt øverst i parken. Det er også mulighet for å oppbevare instrumenter på
Amfiscenen etter åpningen. Korpsene er selv ansvarlig for å passe på instrumentene. Så snart konserten
er ferdig for det enkelte korps, anbefaler vi at instrumenter blir fraktet ut i biler/busser. Det er mulig å
gå ut med instrumenter der dere gikk inn, fram til parken stenger kl 18.00. Vi anbefaler at
instrumentkasser blir liggende i biler/busser.
STEVNEKONTOR:
Teltet ved inngangen til tidligere Vikingland vil være bemannet fra kl. 07.30–11.00. Fra ca kl 11.45 vil det
være stevnekontor på ”Sirkusplassen”. Eventuelt hittegods kan leveres til Stevnekontoret. Uavhentet
hittegods vil bli levert til Gjesteservice i TusenFryd. Det vil være godt med vakter fra arrangørkorpset
Nordby skolekorps. Vi vil gå med gule refleksvester merket ”Crew”. Er det noe du lurer på, ta kontakt.
UTSTILLERE:
Vi har også i år gleden av å ønske velkommen til noen utstillere innen vår ”bransje”.
Vi oppfordrer dere til å ta en prat med Korpstur.no, Schlagerforlaget, Escape Travel og Cora Care som har
stands på Sirkusplassen.
ÅPNINGSTID: Parken har åpent begge dager kl. 10.30–18.00. (Vårt stevne tyvstarter kl. 09.30 begge
dager).
BEREDSKAP
Med så mange stevnedeltagere kan det oppstå situasjoner hvor en trenger hjelp. TusenFryd har trente
førstehjelpere med utstyr, ta derfor kontakt med TusenFryd-ansatte hvis du trenger assistanse. Våre
vakter med gule refleksvester er også tilgjenglige hvis noe skulle skje.
BILDER
Vi har egne fotografer som kommer til å ta mange bilder og vi vil som vanlig formidle link til vårt
bildealbum etter stevnet.
KONKURRANSER
- Legg ut bilder på Instagram og bruk emneknagg #tusenfrydstevnet. Vi vil i etterkant av stevnet kåre det
beste bildet med gratis weekendopphold på valgfritt Scandic hotell for to personer. Tema: Spilleglede.
- Vi vil kåre det korpset hver dag som utmerker seg på en underholdende og stilfull måte i forbindelse
med innmarsjen til hovedscenen. Premie kr 1.500,-.
Har dere spørsmål i forbindelse med stevnet, ta kontakt på e-post: [email protected] eller
ring Bård Granerud på telefon 905 48 576.
Velkommen til landets største korpsstevne hvor 115 korps møtes!
Mulighet for
instrumentoppbevaring
Amfiscenen
(mulighet for
instrumentoppbevaring
etter stevnets åpning)
Sirkusplassen (konserter
og stevnekontor)
Oppstillingsområde
Parkering og stevneinngang
Kan også brukes som utgang.
Stevnekontor (inngang til det tidligere Vikingland)
(medaljer/billetter)
(Nordby, 4/9-16)
Parkens hovedinngang
(benyttes ikke av oss ved
ankomst.)