Valgte representanter i styrer, utvalg og råd

GRIMSTAD KOMMUNE
STYRER, RÅD OG UTVALG M.M.
2015 – 2019
Pr. 05.09.2016
1
KOMMUNESTYRET (35 stk.)
Parti:
Faste representanter:
Vararepresentanter:
AP:
Per Svenningsen
Anne Merete Holmberg
Rafik Ben A. Lajili
Ailen Roaas
Bjørnar Birkedahl
Marit Grefstad
Åse Louise Inntjore Egge
May Kristin Ødegård
Håvard Røiseland
Rita Storvik Wold
Grethe Berdahl
Jarle Christiansen
David Bergh Tharaldsen
Trude Jacobsen
Roy Cressey
Arne August Larsen
Anne Carine Lütken Widgren
Tarjei Ravn
Odd Skogen
Bjørn Edvard Holmberg
Eva Kari Sti
KRF:
Kjetil Glimsdal
Bjørg Engeset Laurendz Eide
Knut Mørland
Stein Gjulem
Mari Ann Fivelstad Raen
Pål Anders Topland
Vegard Heldal
Erlend Gunstveit
Hilde Marie Bergly (fritatt okt. 2015)
Hans Vidar Levinsen
Karin Lilleøygard Tønnevold
Helge Godtfredsen
Kåre Henry Drøsdal
Reidulf Arne Stige
Kristine Erlandsen (perm ut perioden)
Kari Inger Bergem
Helga Tungesvik Raknes
FRP:
Terje Stalleland
Øystein Møretrø
Hanne Bie-Lorentzen Schultz
Tommy Christiansen
Lene Dolly Bjerkan Langemyr
Finn Martin Furholt
Børre Kvarv Githmark
Mariann Birgitte Slettene
Esben Madshaven
Erling Eilert Hægeland
Nils Erik Henriksen
Helge Andreas Nævisdal - død
Tore Fredvig Erichsen
Bjørn Arthur Løvsland
Mark Thomas Rahd
H:
Trond Erik Bognø
Beate Skretting
Halvor Ribe
Ørnulf Stensvand
Gunnar Topland
Line Ostad
Jonny Ervik
Lisbeth Udjus
Karin Helene Engh
Per Øyvind Erlandsen
Emil Schieldrop
Per Atle Berg
Brit Ingebjørg Fossli
Jahn Inge Hauge
Inger Margrethe Egerdahl Harberg
2
V:
Arnt Gunnar Tønnessen
Anna Elise Svennevig
Arne Kristian Ekra
Øystein Haga
Siri Asdal
Anne Regine Mo Grimdalen
Kjetil Nyjordet
Unni Storm-Johansen Nordahl
Lise Raven Lothe
SP:
Tore Stalleland
Gudveig Tønnesøl Dalaker
Kjersti Rørmoen
John Gaute Lunden
Ole Didrik Steensohn
Signe Heldal Risholt
Bård Harald Hansen
SV:
Issifou Koanda
Siri Hoff
Anita Aabel
Alexander Gauslaa
Tone Andersen
MDG:
Esben Moy
Stina Maria Arstad (fritatt okt. 2015)
Kristina Thygesen
Espen Are Sæbø Larsen
Ann-Kristin Amundsen
ORDFØRER:
Kjetil Glimsdal (KrF)
VARAORDFØRER:
Per Svenningsen (AP)
3
FORMANNSKAPET – inkl. Havnestyret (7 stk)
Medlemmer:
Kjetil Glimsdal (KrF)
Bjørg Engeset Eide (KrF)
Per Svenningsen (AP)
May Kristin Ødegård (AP)
Arnt Gunnar Tønnessen (V)
Felles AP, KrF, V og SP:
Varamedlemmer:
Tore Stalleland (SP)
Håvard Røiseland (AP)
Stein Gjulem (KrF)
Anna Elise Svennevig (V)
Gudveig Tønnesøl Dalaker (SP)
Ailen Roaas (AP)
Mari Ann Fivelstad Raen (KrF)
Trond Erik Bognø (H)
Beate Skretting (H)
Halvor Ribe (H)
Ørnulf Stensvand (H)
Terje Stalleland (FrP)
Hanne Bie Lorentzen Schultz (FrP)
Tommy Christiansen (FrP)
Lene Langemyr (FrP)
NÅR UTVALGET (formannskapet) SETTES SOM ADMINISTRASJONSUTVALG,
TILTRER 3 ANSATTES REPRESENTANTER I UTVALGET:
Møtene avholdes ved behov i forkant av formannskapets møter.
Faste representanter:
Anne Kirsten Galteland (UDF)
Personlige vararepresentanter:
Anna Svenningsen (UDF)
Nina Marie Duckert (NSF)
Othild H. Tønnessen
Pål Bach
Signe Lill Søyland
(Et navn til kommer senere)
Anita Jamvold
Ingerlise Svendsen
NÅR UTVALGET (formannskapet) SETTES SOM KOMMUNEPLANUTVALG, TILTRER I
TILLEGG:
Tore Stalleland (SP), Issifou Koanda (SV), Esben Moy (MDG) og barnas representant.
4
KONTROLLUTVALGET (5 stk)
Medlemmer:
Gunnar Topland (H - leder)
Hege Bjerke Erlandsen (H)
Tore Fredvig Erichssen (FrP - nestleder)
Eli Skaiaa (KrF)
Jarle Christiansen (AP)
Felles H/FrP:
Felles AP/KrF/V/SP:
Varamedlemmer:
Laci Hege Laszlo (FrP)
Torkel Stana (H)
Tårån Haugstøl (FrP)
Per Martin Strand (H)
Per Øyvind Erlandsen (H)
Anne Mo Grimdalen (V)
Anne Kari Mentzoni (AP)
Teodor Teistedal (KrF)
Lars Magne Tønnesøl (SP)
Valgkomiteen
Medlemmer:
Kjetil Glimsdal (KrF)
Per Svenningsen (AP)
Trond Erik Bognø (H)
Terje Stalleland (FrP)
Arnt Gunnar Tønnessen (V)
Tore Stalleland (SP)
Issifou Koanda (SV)
Esben Moy (MDG)
Varamedlemmer:
Stein Gjulem (KrF)
Håvard Røiseland (AP)
Beate Skretting (H)
Øystein Møretrø (FrP)
Anna Elise Svennevig (V)
Gudveig Tønnesøl Dalaker (SP)
Siri Hoff (SV)
Kristina Thygesen (MDG)
VALGSTYRET
Valgstyret, Stortingsvalget, en fra hvert parti i KS:
Hege Bjerke Erlandsen (H)
Marlene Imre (MDG)
Grethe Berdahl (AP)
Stein Gjulem (KrF)
Erling Hægeland (FrP)
Arnt Gunnar Tønnesen (V)
Tore Stalleland (SP)
Issifou Koanda (SV)
5
Teknisk Utvalg
Medlemmer:
Per Svenningsen (AP – leder)
Anne Merete Holmberg (AP)
Vara:
Tore Stalleland (SP – nestleder)
Vara:
Helge Godtfredsen (KrF)
Vara:
Siri Asdal (V)
Vara:
Beate Skretting (H)
Vara:
Øystein Møretrø (FrP)
Vara:
Varamedlemmer:
David Tharaldsen (AP)
Åse Solvik Nilsen (AP)
Bjørnar Birkedahl (AP)
Brit Eskedal (AP)
Ole Didrik Steensohn (SP)
John Gaute Lunden (SP)
Jenny Marie Tønnesøl
Vestby (SP)
Bjørg E. Eide (KrF)
Stein Gjulem (KrF)
Karin Tønnevold (KrF)
Rolf Hamran (V)
Tore Drange (V)
Kathrin Pabst (V)
Lisbeth Udjus (H)
Einar Sætra (H)
Jan Andre Tønnessen (H)
Tommy Christiansen (FrP)
Børre Githmark (FrP)
Mariann Slettene (FrP)
Oppvekst- og utdanningsutvalget
Medlemmer:
Knut Mørland (KrF – leder)
Pål Anders Topland (KrF)
Vara:
Lene D. Langemyr (FrP – nestleder)
Vara:
Marit Grefstad (AP)
Bjørnar Birkedal (AP)
Vara:
Kjersti Rørmoen (SP)
Felles SP og V:
Line Ostad (H)
Vara:
6
Varamedlemmer:
Vegard Heldal (KrF)
Hans Vidar Levinsen (KrF)
Kari Inger Bergem (KrF)
Helga Tungesvik Raknes
(KrF)
Esben Madshaven (FrP)
Erling Hægeland (FrP)
Maria Andvik (FrP)
Rita Vold (AP)
Bjørn Edvard Holmberg
(AP)
Trude Jacobsen (AP)
Knut Røed (AP)
Anne Mette Bjørkavåg (V)
Ole Martin Hodnebrog (SP)
Geir Nyborg (V)
Jonny Ervik (H)
Kenneth Sørensen (H)
Lisbeth Udjus (H)
Helse- og omsorgsutvalget
Medlemmer:
Ørnulf Stensvand (H – leder)
Vara:
Lise Raven Lothe (V – nestleder)
Vara:
Ailen Roaas (AP)
Håvard Røiseland (AP)
Vara:
Mari Ann F. Raen (KrF)
Vara:
Gudveig T. Dalaker (SP)
Vara:
Finn Martin Furholt (FrP)
Vara:
Varamedlemmer:
Sigrid Bakken (H)
Emil Schieldrop (H)
Inger Margrethe Egerdahl
Harberg (H)
Arne Kristian Ekra (V)
Vivi Haavik Tønnessen (V)
Guled Warsame (V)
Arne August Larsen (AP)
Grethe Berdahl (AP)
Øyvind Gabrielsen (AP)
Eva Kari Sti (AP)
Erlend Gunstveit (KrF)
Karin Tønnevold (KrF)
Reidulf Stige (KrF)
Anne M. Austad Steensohn
(SP)
Bård Harald Hansen (SP)
John Gaute Lunden (SP)
Erling Hægland (FrP)
Mariann Slettene (FrP)
Bjørn Arthur Løvsland (FrP)
Kultur- og miljøutvalget
Medlemmer:
Rafik Ben A. Lajili (AP – leder)
Siri Hoff (SV)
Felles AP og SV:
Stein Gjulem (KrF - nestleder)
Esben Moy (MDG)
Felles KrF og MDG:
Anna Elise Svennevig (V)
Felles SP og V:
Karin H. Engh (H)
Vara:
Hanne Bie-Lorentzen Schultz (FrP)
Vara:
7
Varamedlemmer:
Gyro Haglund (AP)
Odd Neset (AP)
Issifou Koanda (SV)
Audhild Eriksen (AP)
Hans Vidar Levinsen (KrF)
Erlend Gunstveit (KrF)
Kristina Thygesen (MDG)
Kåre Drøsdal (KrF)
Signe Heldal Risholt (SP)
Kjetil Nyjordet (V)
Gudveig Tønnesøl Dalaker
(SP)
Inger Margrethe Egerdahl
Harberg (H)
Per Atle Berg (H)
Emil Schieldrop (H)
Mariann Slettene (FrP)
Erling Hægeland (FrP)
Bjørn Arthur Løvsland (FrP)
LANDBRUKSNEMNDA (5 stk)
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Felles vara SP/KrF/MDG:
Kristina Thygesen (MDG)
Ole Didrik Steensohn (SP)
Kjersti Rørmoen (SP)
Knut Salve Lunden (KrF)
John Gaute Lunden (SP – leder)
Arnstein Øyslebø (KrF)
Brit Eskedal (AP – nestleder)
Olav Stiansen (AP)
Tommy Christiansen (FrP)
Erling Hægeland (FrP)
Mariann Slettene (FrP)
Aleksander Berg Stiansen (FrP)
Katrine Jarnes (H)
Per Øyvind Erlandsen (H)
Torkild Stana (H)
Kenneth Sørensen (H)
8
ELDRERÅDET (7 stk)
Parti/liste:
FOR:
HO:
Alderspensj.
Alderspensj.
Alderspensj.
Alderspensj.
Alderspensj.
Faste representanter:
Bjørg Eide (KrF)
Finn Martin Furholt (FrP)
Sølvi Braathu
Gerd Stalleland
Terje Sandkjær
Frank Westberg
Karen Marie Bjellerås
Personlig vara:
Per Svenningsen (AP)
Håvard Røisland (AP)
Anne Førde Ekra
Brit Eskedal
Leif Beisland
Kari Mjåland
Elsa Dannevig Mollestad
Leder: Frank Westberg
Nestleder: Gerd Stalleland
RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (5 stk)
Parti/liste:
KS:
HO:
Faste representanter:
Knut Mørland (KrF)
Ailen Roaas (AP)
Brukerrepr.
Brukerrepr.
Brukerrepr.
Trygve Helge Nilsen
Irene Girard
Else T. Gundersen
Personlig vara:
Tore Stalleland (SP)
Mari Ann Fivelstad Raen (KrF)
Felles varaliste:
Knut Eskedal
Solfrid (Bitti) Wickstrøm
Yngvar Hodnebrog
Leder:
Trygve Helge Nilsen
Nestleder: Irene Girard
9
SAKKYNDIG NEMND (4 stk)
(TIDL. SKATTETAKTSNEMND FOR EIENDOMSSKATT)
Medlemmer:
Leif Eide (leder)
Tor Eriksen (nestleder)
Erling Hægeland
Karin Tønnevold
Felles varamedlemmer:
John Gaute Lunden
Leif Martin Salvesen
Maria Andvik
Gyro Haglund
SAKKYNDIG ANKENEMND (7 stk)
(TIDL. OVERSKATTETAKSTNEMND FOR EIENDOMSSKATT)
Medlemmer:
Anne Gurine Hegnar (leder)
Kjell Skaug (nestleder)
Aase Solvik-Nilssen
Erling Stubhaug
Magne Våge
Nils Martin Olsbu
Knut Eskedal
Felles varamedlemmer:
Øystein Kjær
Sissel Nytun
TAKSTNEMND FOR EIENDOMSERVERV (3 stk)
Medlemmer:
Olav Stiansen (AP) – leder
Johannes Kristiansen (H) – nestleder
Salve Hørte (SP)
Personlige varamedlemmer:
Kristin Brændeland (V)
Tore Abrahamsen (FrP)
Trine Syvertsen (KrF)
REPRESENTANTER TIL KS FYLKESMØTE (3 stk - etter innbyggertall)
Faste representanter:
Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF)
Ailen Roaas (AP)
Trond Erik Bognø (H)
Vara:
Bjørg Eide (KrF)
Håvard Røiseland (AP)
Beate Skretting (H)
10
KONTROLLNEMNDA FOR ALKOHOLOMSETNING (3 stk)
Medlemmer:
Kåre Henry Drøsdal (KrF) – leder
Varamedlemmer:
Hege I. Bjerke Erlandsen (H)
Espen Topland (KrF)
Rita Wold (AP) – nestleder
Mariann Slettene (FrP)
Kristin Brændeland (V)
Roy Cressey (AP)
Åse Louise Egge (AP)
Anne Mo Grimdalen (V)
HEIMEVERNSNEMND (FOR 4 ÅR OM GANGEN)
Faste representanter:
Personlig vara:
Per Martin Strand (H)
Kristian Tønnesøl (H)
Jarle Christiansen (AP)
Per Svenningsen (AP)
Politiet
KOMMUNALT BEREDSKAPSRÅD
Frist for oversendelse fylkesmannen: 1.nov. i valgåret
Faste representanter:
Ordfører
Rådmann
Politi
Personlig vara:
Varaordfører
Leder:
Nestleder:
BARNAS REPRESENTANT (1)
Fast representant:
Christine Mikkelsen
Vararepresentant:
Karl Christian Langevoll
REPRESENTANT I KIRKELIG FELLESRÅD (1)
Fast representant:
Tore Stalleland (SP)
Personlig vara:
Stein Gjulem (KrF)
FORHANDLINGSUTVALG (3)
Faste representanter:
Ordfører
Varaordfører
Trond Erik Bognø (H)
Personlige vara:
Bjørg Eide (KrF)
May Kristin Ødegård (AP)
Beate Skretting (H)
11
FORLIKSRÅDET (3+3) fra 01.01.2017
Valget innrapporteres til Fylkesmannen som godkjenner valget og oppnevner.
Faste representanter (3)
Tommy Christiansen (FrP)
Johan Chr. Gundersen (H)
Anne Førde Ekra (AP)
Møtefullmektiger (3) delegert til rådmannen
Emil Schieldrop
Vidar Gabrielsen
Knut Mørland
Vara 1,2 og 3 (ikke personlig):
Vivi Haavik Tønnesen (V)
Kristian Tønnesøl (H)
Ailen Roaas (AP)
Hovedstevnevitne (velges ikke av GK)
Ågot Ribe tlf. 37 25 83 55
1 PERSON TIL REPRESENTANTSKAPET I AUST-AGDER REVISJON IKT:
Faste representanter:
Personlige vararepresentanter:
Ordfører
Varaordfører
3 PERSONER TIL REPRESENTANTSKAPET I AGDER RENOVASJON:
Faste medlemmer:
Vara 1, 2 og 3 (ikke personlig)
Ordfører
Per Kristian Finstad (AP)
Varaordfører
Terje Stalleland (FrP)
Per Øyvind Erlandsen (H)
Stein Gjulem (KrF)
(VALGTE STYREMEDLEMMER TIL STYRET I AGDER RENOVASJON IKS:)
Pr. nå: Per Svenningsen og Bjørg Engeset Eide
KANDIDATER TIL STYRET I AGDER RENOVASJON IKS
Kandidater:
Alf Morten Kaupang
Bjørg Engeset Eide
Bjørnar Birkedahl
Esben Moy
1 MEDLEM OG 1 VARAMEDLEM TIL STYRET I ØSTRE AGDER
Fast:
Ordfører
Varamedlem:
Varaordfører
12
STIFTELSEN GRIMSTAD BYS MUSEER:
Skal avvikles, det er valgt et avviklingsstyre som består av Bjørn Kristian Pedersen og Hallvard Bjørgum.
1 REPRESENTANT M/ VARA TIL STYRET I FRILUFTSRÅDET SØR:
Fast
Arnt Gunnar Tønnessen (V)
Vara
Pål Anders Topland (KrF)
1 REPRESENTANTER TIL ÅRSMØTET I FRILUFTSRÅDET SØR:
Fast
Ordfører
Vara
Varaordfører
2 REPRESENTANTER TIL EIERMØTET I AGDER ENERGI:
Faste representanter:
Ordfører
Terje Stalleland (FrP)
Personlige vara:
Varaordfører
Trond Erik Bognø (H)
1 MEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR KONSESJONSKRAFT IKS:
Fast medlem:
Varaordfører
Varamedlem:
Ordfører
EIERREPRESENTANT MED VARA TIL REPRESENTANTSKAPET I TEMARK (Agder og
Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS)
Representant
Gunnar Topland (H)
Varamedlem:
Tore Fredvig Erichsen (FrP)
13
1 REPRESENTANT TIL TILSYNSRÅDET FOR SKJÆRGÅRDSPARKEN:
Er sammensatt av representanter for de grunneierne som har latt sine arealer bli en del av
Skjærgårdsparken av 1976/77 og senere, og politisk valgte representanter for de aktuelle kommuner.
Fylkesmannen i Aust-Agder har sekretariatet. Grimstad kommune er representert ved bygartneren i den
administrative arbeidsgruppen.
Fast representant:
Vara:
Øystein Møretrø (FrP)
Knut Mørland (KrF)
1 REPRESENTANT TIL STYRET FOR SAMEIET FOR STORGATEN 33
Rådmannen eller den han utpeker
1 REPRESENTANT TIL STYRET FOR SAMEIET HESTETORVET:
Rådmannen eller den han utpeker
1 REPRESENTANT TIL STYRET FOR SKIPSREDER O. R. FØREIDS LEGAT:
Karin Tønnevold
3 MEDLEMMER TIL FAMILIEN JOHANNESSEN INNTJORES LEGAT
(velges av formannskapet)
Stein Gjulem
(valget må bekreftes hver kommunestyreperiode)
Eva Wiksén Næser
(valgt uavhengig av kommunestyreperiode)
Trine Hilmer Syvertsen
(valgt uavhengig av kommunestyreperiode)
LEGATSTYRET FOR DAHLSKE SKOLE (4):
Faste representanter:
Personlige vararepresentanter:
Brit Eskedal (Ap)
Knut Eskedal (H)
Astrid Glimsdal (KrF)
Kenneth Sørensen (H)
Anne Merete Holmberg (AP)
Lisbeth Udjus (H)
Anette Jakobsen (KrF)
Emil Schieldrop (H)
1 MEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS:
Fast:
Varamedlem:
Ordfører
Esben Moy (MDG)
1 REPRESENTANT TIL STYRET FOR LEGEVAKTORDNINGEN I AUST-AGDER:
Fast:
Varamedlem:
Ørnulf Stensvand (H)
Gudveig Tønnesøl Dalaker (SP)
1 REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSRÅDET FOR KONFLIKTRÅDET I AUST-AGDER:
Unni Jonassen (AP)
14
KLP – VALGMØTE:
(3 repr. fra hver kommune, ”fortrinnsvis inkl. ordfører og rådmann”)
Ordfører
Rådmann
Beate Skretting (H)
PLANKOMITE FOR NY KIRKE PÅ FEVIK (1):
Kirkelig Fellesråd har oppnevnt følgende:
Tom Heskestad
Oddvar Tveito
Bent Sætra
Gerd Saanum Gulstad
Bjørn Undheim
Jan Ivar Strømsodd
Medlem oppnevnt av Grimstad kommunestyre:
Vidar Øvland (KrF)
Formann i menighetsrådet
Kapellan på Fevik
Fevik Menighetsutvalg
Tidl. nestleder i fellesrådet
Kirkeverge/sekretær for utvalget
Kirkesjef
1 MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPA FOR KALKING AV ARENDALS-VASSDRAGET /
NIDELVA
Fast:
Varamedlem:
Erling Hægeland (FrP)
Johan Ribe (SP)
STYRET FOR GRIMSTAD BOLIG- OG TOMTEUTVIKLING KF
Leder:
Nestleder:
Beate Skretting (H)
Per Svenningsen (AP)
Line Nicolaisen
Arnfinn Tharaldsen
Nils Erik Henriksen
Vararepresentanter: Issifou Koanda
Anna Elise Svennevig
STYRET FOR GRIMSTAD EIENDOMSUTVIKLING AS
Styreleder:
Halvard Aglen (valgt i 2015)
Styremedlemmer:
Tone Solheim Grøsle (valgt i 2014)
Marit Sæther (valgt i 2014)
Lars Ingeberg (valgt i 2014)
Sven-Erik Knoph (valgt i 2015)
Preben Asbjørnrød (valgt i 2014)
Petter Tobiassen (valgt i 2015)
15
STYREMEDLEM – AVIGO AS
Fast:
Erling Hægeland (FrP)
Varamedlem:
Trond Erik Bognø (H)
STYREMEDLEM – KORTFILMFESTIVALEN
(Valgt 03.05.2010 og 07.12.15)
Styremedlem:
Øystein Haga
Varamedlem:
Issifou Koanda (SV)
STYRET – GRIMSTAD KULTURHUS
(Valgt 07.12.15)
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Torleiv Næss Ugland
Beate Skretting
Helene Hellerud
Silje Poulsen Viki
Magnus Johansen
Rolf Erik Nilsen
Ansattes representant
1.vara Stein Gjulem
2.vara Dorte Stormoen
3.vara Steinar Simonsen
Ansattes vararepresentant
SKJØNNSMENN:
Kandidater velges samtidig med medlemmer til tingrett/lagrett. Ca mai/ 2016.
Jordbruk:
Skogbruk:
Eiendom:
Arild Viken
Arne Kristian Skiftenes
Knut Eskedal
Marit Wright
Salve Hørte
Anna Elise Svennevig
Jenny Marie Tønnesøl
Anne Kathrine Ø. Lunden Anne Gurine Hegnar
Pål Bach
Leif Løhaugen
Geir Forsdal Jørgensen
Arnstein Øyslebø
Nils Johan Igland
Knut Røed
Kristen Udjus
Laila Ribe
Leif Eide
Gurine Seland
Olav Stiansen
Frank Westberg
Johan Ribe
Kristoffer Seland
Dajmi Birkedal
Sivert Svane
Hilde Thorsen Røinås
16