Kunngjøringen - Adventkirken Betel

Forslag til sammensetning av menighetens valgkomité høsten 2016, (valgkomiteen skal foreslå
embetspersoner for toårsperioden 2017-2018).
Ønsker du samtale med en av pastorene, vil
de som regel kunne møte på kontoret i Betel
til fastsatte tider, men sørg for å
gjøre avtale på forhånd:
David Havstein (pastor/leder)
Bizuneh Zufan Agedew
Eva Broberg
Daryl Deacon
Dag André Johnsen
Hetron Munangandu
Silje E. Vestbye Søgaard
David Havstein
990 25 254
Tito Correa
998 94 240
Guro Edvardsen
452 30 617
Jorge Orozco
926 65 198
Jonar Fonn Aluwini (1.vara)
Peter Jentoft Korsmo (2.vara)
Jonas Edvardsen
Det forutsettes at valgkomiteens vararepresentanter
inviteres til alle valgkomitemøtene og at de har
stemmerett når noen av de syv første er fraværende.
Eventuelle henvendelser angående forslaget rettes
til forslagskomiteens leder, pastor David Havstein
Det stemmes over forslaget neste sabbat, den 17.
september.
Adventistkirken Betel
Norges eldste
syvendedags adventistmenighet,
stiftet i 1879
476 16 320
Hør Adventkirkens egen nærradio i
Oslo, Kanal-7, på FM 107.7
Mandag til fredag fra kl. 9-10 og 11-13.
Mandag kl. 22-24 sendes program på
engelsk.
På Sabbaten kan du høre på fra 9-13.
Kanal 7s webradio finner du her:
http://kanal7.no
Adventistkirken Betel har konto:
7023 09 51754 (husk å angi formål).
Du kan også gi gaver med Vipps eller mCASH
på mobilen:
Vipps: Adventistkirken Betel, Oslo (husk å
angi formål).
mCASH: QR-kode
Velkommen til Betel
Et bønnens hus
for alle folkeslag
10. september 2016
Bibelstudier - 10:00 - 11:00
Barnesabbatsskole i 1. etg:
0-3 år, 4-6 år,
7-9 år og 10-15 år
Bibelstudier, andre kvartal «Kirkens plass i samfunnet».
Lekse 11 av 13. «Jesus sa: «Følg meg».
Norsk Sabbatsskoleklasse
2. etg. Kir kesalen
U-lagets Sabbatskoleklasse
Herrebadet.
Engelsk Sabbatskoleklasse
3. etg.
Ved siden av balkongen.
Ghanesisk Sabbatskoleklasse
1.etg.
Menighetskontoret
Etiopisk Sabbatskoleklasse
1. etg.
Ved siden av barnesabbatskolen
Lillians Sabbatskoleklasse
2. etg.
Mødrerommet.
«The Sermons of Christ».
Kommende uke:
Søndag
Adventistkirken Betel
Mandag
Tirsdag
20:00
Akersgaten 74, 0180 Oslo,
www.adventkirken-betel.no
Facebook - ’Adventistkirken Betel’
U-laget, Cafékroken
Herrebadet
Onsdag
18:00-20:00 Triangelos, øvelse
Kirkesalen
Pastorer:
David Havstein, hovedpastor .
22 26 26 69 - 990 25 254
[email protected]
Jorge Alberto Bastos Orozco, multikulturelt arbeid.
926 65 198
[email protected]
Tito Correa multikulturelt arbeid.
22 27 99 96 - 998 94 240
[email protected]
Guro Edvardsen, barn og unge.
452 30 617
[email protected]
Jonas Edvardsen, bar n og unge, menighetsmisjon.
476 16 320
[email protected]
Torsdag
Fredag
19:30
U-lagets fredagskveldsmøte
Herrebadet
Forstandere:
Gudstjeneste - 11:15
Neste Sabbat 17. september
Gudstjeneste:
ADRA
Gudstjeneste:
Ungdomslaget
Kollekt:
Hjelpeaksjonen
Kollekt:
Hjelpeaksjonen
Vakt i garderoben:
Vakt i salen:
Cayetana Mathiesen
Torgeir Mathiesen
Vakt i garderobe:
Vakt i salen:
Else Maj Bach
Erling Bach
Sabbats ettermiddag
Solnedgangstider
Hver sabbat kl. 14:00
Etiopisk Gudstjeneste, Kirkesalen
Kontakt Molalign Hailu, 91110106, [email protected]
Sabbaten
10. september
kl. 19:52
Hver 1. og 2. sabbat i måneden
Spansk gruppe i Herrebadet
Kontakt Jorge Bastos, 926 65 198, [email protected]
Fredag
Sabbaten
16. september
17. september
kl. 19:34
kl. 19:31
Anders Taraldset, administrasjon.
920 38 987 [email protected]
Heteron Munang´andu, multikulturelt arbeid.
988 68 683 [email protected]
Sekretær: Maileen Myrbakken
930 54 644 [email protected]
Kasserer: Eva Jensen
402 02 570 [email protected]
Diakon: Grethe Deacon
924 33 804 [email protected]
Husteam: Christopher Kjølner
905 31 962 [email protected]
Stikk innom: Eva Broberg
911 57 892 [email protected]
Stikk innom: Bjørn Kolbjørnsen
932 77 241 [email protected]
U-lagsleder: Jonathan N. Fosse
907 48 647 [email protected]
Speiderleder: Jonathan N. Fosse
907 48 647 [email protected]
Gudstjeneste- og sangteam: Linn Helene Stølen
472 59 439 [email protected]
Reidar Olsen, kanal 7.
32 15 78 92 - 930 64 659
[email protected]
WEB-master: Anders Taraldset
920 38 987 [email protected]
Kunngjøringen: Torgeir L. Mathiesen
980 01 007 [email protected]