fjernkontroll fujitsu classic asya 07-14lgc

FJERNKONTROLL FUJITSU CLASSIC ASYA 07-14LGC
For mer utfyllende informasjon, anbefales det å lese bruksanvisning.
SIGNAL SENDER
MASTER CONTROL
Velge driftsmodus
10 °C varme knapp
Romtemperaturen kan
opprettholdes på 10 °C
SET TEMP. Ønsket romtemperatur
COIL DRY “Tørke“ innedelen
SLEEP Stille inn bestemt tid
fram til varmepumpen stopper
TIMER For å velge timerfunksjon
KLOKKE Innstilling av klokke
FAN CONTROL Vifte hastighet
START/STOP Starte og stoppe
varmepumpen
Økomodus
SET. Justere retning på luftstrømmen
SWING Automatisk svingfunksjon
på luftstrømmen
RESET Resetter fjernkontroll
TIMER SET. For å justere ønsket
tid for av og på
TEST RUN
Denne knappen brukes ved installasjon
av varmepumpen og skal ikke brukes
under normale omstendigheter
Økomodus
DRIFTSMODUS
SET TEMP.
SENDER
VIFTE Hastighet
SWING Funksjon
COIL DRY Funksjon
SLEEP Funksjon
TIMER Funksjon
KLOKKE
Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no