Foreldremøte - Bergen kommune

Foreldremøte
Tveiterås skole 08.09.16
Hva er det viktig for deg at barnet
ditt får på skolen? Hva ønsker eller
forventer du at vi leverer?
 Tenk ut ett – fem ord. (Enkeltord, ikke setninger.)
 Worditout
Foreldrenes ordsky
Presentasjoner
 De ansatte kommer frem, forteller hva de
heter og hvilke grupper de jobber i.
 De foresatte reiser seg og forteller hvilket
barn de har på skolen.
 Helsesøster Marianne hver fredag.
Avdelingsledermodellen
 Skole og SFO
 Tett-på-ledelse
 Pedagogisk, personal og administrativ ledelse
Skolegruppene
Grupper 2016-17
Avdeling A (Margareth)
Gruppe Elev
Trinn Ansatt
Rom
Tord Julian
6 Silje HH
Oransje
Elias
7 Kristian/ny lærer Stjerne
Daniel S
9 Linn
4
Jonas
10 Caroline
Lillian
Christine S (jobb ti/to)
Vegard
10 Hanka
Rød
Emil
10 Kari
Hvit
Sander
5 Sigrid Anette
Måne
5
Leonard
2 Christina
Kristoffer
7 Nina A
Nina K (40 %)
Maya
8 Ingrid
Lyseblå
Amalie
6 Tove Sissel
Hems
Kevin
6 Margareth
7
Robert
6 Anne
Miira
2 Liv (Anne Liv hver fredag)
Iris
Thea
10 Mona/Silje E
Blå
Francis
9 Marian
8
Jimmy
8 Anne Kristine
Nicolay
5 Rita
08.09.2016
Gruppe Elev
Ahmed
Mathias
Sarah
1
Leloz
Alicia
2
3
6
9
Lilly Kristin
Alva
Hedda
Bea
Sam
Daniel NÅ
Benjamin
Iaaz
Andrè
Einar
Ridwan
Anders
Selja
Kaspian
Avdeling B (Gunstein)
Trinn Ansatt
2 Hanne K
2 Helene
2 Sigrid Anette
2 Kjersti
3 Birthe
Hege H
Rom
Grønn
Hjerte
Sanserom
5 Lyn Kristin
Lysegul
4 Linn 60%
Trekant
4 Sigrid Anette
6 Marit/Siv (tils 90 % Vigdis 2.hv fred)
Ove Martin
10 Toril
Brun
4 Gunstein
8 Kristian/ny lærer
Therese
Victoria
Hege T (50 %)
9 Sune
Gul
10 Trond
Firkant
9 Marte/Silje He/Siren Sirkel
9 Ingeborg
Mia
10 Ednan
Morgensamling
8 Marte/Silje He/Siren
1 Eva (80% Christine M hver fredag)
Christine M (30%)/Elianne (70 %)
Visjon og faglige utviklingsområder
Kommunikasjon i en digital
hverdag
 Elevene skal ha mål i IOP tilpasset sitt nivå
 Alle pedagoger skal bruke systematisk kartlegging.
 Aktiv bruk av kommunikasjonsferdigheter hele
skoledagen
 Etablere dagsplan på SFO. «Her-er-jeg-ark» for alle elevene
 Bruke kommunikasjonshjelpemidler aktivt
 Forberede elever ved overganger
Forts.
 Økt læring gjennom bruk av nettbrett
 Elevene skal ha jevnlig aktivitet med relevante apper på
IPad, knyttet til læringsmål i IOP
 Kommunikasjon i et adferds-perspektiv
 Øke forekomst av ønsket atferd
 Redusere antall skademeldinger
 Redusere selvskading
 Økt kunnskap om atferdshåndtering
Vi ser mulighetene!
Planer for skoleåret
Mnd
uke
Emne
Sept
37
Nordsjølekene Fanastadion 14/9
Foreldre- og Taximøte 20/9
38
Okt
Nov
40
Evaluering av gruppene
Frist IOP nye elever/Justert IOP
44
SPOT på Lillestrøm
Kafékveld torsdag 17/11
Informasjonsmøte vgs. tirsdag
Adventsamling med presten
Juleforestilling
Skolegudstjeneste 19/12
Siste skoledag 20/12
46
48
Des
49
50
51
Jan
Feb
Mar
Jun
1
Første skoledag 2. januar
5
10
Planleggingsdag 3/2, skolen og SFO
stengt
Kvamskogen
11
Påskefrokost i gruppene
Karneval fredag
25
Sommerfest med elever og foresatte
20/6
Siste skoledag 23/6
Informasjons- og
kommunikasjonskanaler
Hjemmesiden
Kontaktbøker
SMS
E-post
Telefon, til kontaktlærer eller
avdelingsleder.
Elevfravær på fraværstelefonen;
40906484
Reglement
Ordensreglement
Permisjonsreglement,
søknadsskjema
SFO
 Organisering av SFO – ny måte å sette sammen
grupper på
 Åpningstid/SFO-tid
 Langdager
 Innhold i SFO-tiden
 Avdelingsleder i SFO sine oppgaver – kontortid
 Påminning om foreldre-sjåførmøtet 20/9
Organisering av SFO
 Tidligere har personalet byttet gruppe kl. 14 når SFO
starter
 Personalet er nå det samme på skole og SFO
 Omorganisering: SFO-gruppene = skolegruppene
 Vennegrupper – to og to (tre) grupper er satt sammen
for å samarbeide.
 Personalet rullerer i samarbeidsgruppene.
SFO-grupper 2016 - 2017
Gruppe
Elev
Voksne
Ahmed
1.
Rom
Grønn
Mathias
Kjersti
Sarah
Birte
Leloz
Hege H.
Alva
Marit / Siv
Hedda
Ove Martin
Lysegul
Bea
Lilly Kristin
2.
Anders
Christine M. / Elianne Hjerterommet
Kaspian
Hanne
Selja
Eva
Vegard
Christina
Emil
Nina A.
Sander
Nina K.
Rosa
Rød
Leonard
Ridwan
Mia
Einar
Ingeborg
Iaaz
+1/samarbeid i
gruppen
Gul
SFO-grupper 2016 - 2017
Gruppe
3.
Elev
Voksne
Rom
Victoria
Brun
Benjamin
Hege T.
Daniel Å.
Therese
Tord Julian
Oransje
Daniel S.
Caroline
Jonas
Christine S.
Elias
Lillian
Maya
Lyseblå/blå
Amalie
Anne
Hems
Robert
Liv
Kjøkken
Kevin
Iris
4.
Miira
Jimmy
Anne Kristine
Nicolay
Rita
Francis
Timeplanoversikt - SFO
Mandag
Tirsdag
Onsdag
07.30 –
08.30
SFO
08.30 –
12.30
Skole for alle
12.30
13.30
14.00 –
16.30
Skole
Torsdag
Fredag
SFO
Skole
SFO
SFO
Småskoletrinn
Småskoletrinn
SFO
SFO
SFO
Mellomtrinn
Mellomtrinn
Alle
SFO
SFO
SFO
SFO
Ungdomstrinn
Ungdomstrinn
Ungdomstrinn
Alle
Småskole- og
mellomtrinn
Skole
Langdager
 Høstferie uke 41
 Juleferie: 21/12, 22/12, 27/12 – 30/12
 Vinterferie uke 9
 Påskeferie uke 15, stengt onsdag før skjærtorsdag
 26/5
 Før sommerferien uke 26
 Påmeldingsskjema kommer i kontaktboken/på mail.
 Svar gjerne på mail/sms.
Hva gjør vi på SFO?
 Måltid/stell
 Besøker hverandre
 Spiller spill
 Er i gymsalen. SFO har gymsalen hver tirsdag/torsdag
fra kl. 12.45
 Er ute på skoleplassen/går tur
 Hører på musikk
 Leker
 Er sammen
FAU
Oppgaver fremover, veien
videre vedrørende relokasjon.
Valg til SU og SMU.
Olaug, Kai (leder), Torunn
(kasserer), Ole Petter og
Elisabeth har meldt seg til
tjeneste. Takk!
Representanter til
Samarbeidsutvalget:
 Leder (foresatt): Kai
 Foreldrerepresentant:
 Pedagog: Anna Bruunova
 Pedagog: Lyn Kristin Weatherhead
 Andre ansatte: Ove Martin Halleraker
 Politisk representant: Inger Nordli Basker
 Rektor: Sigrun Tveitnes
Representanter til
skolemiljøutvalget:
 Leder (foresatt): Kai
 Foreldrerepresentant:
 Foreldrerepresentant:
 Pedagog: Anna Bruunova
 Pedagog: Lyn Kristin Weatherhead
 Andre ansatte: Ove Martin Halleraker
 Politisk representant: Inger Nordli Basker
 Rektor: Sigrun Tveitnes
 Avdelingsleder SFO (møter v behov): Hanne S Fagerholt
Takk for fellesmøtet….
Vi går til barnas
undervisningsareal og
klasseforeldremøter.