Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen

VÖYRIN KUNTA
KUTSU
Kunnanhallitus
Aika
5.9.2016klo 17:00
Paikka
Vöyrin kunnantalo
§
Asia
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT, valinta
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
ILMOITUSASIAT
HALLINTOASIAT, Kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
Nähtävillä
HENKILÖSTÖASIAT, hakemus toimesta vapauttamiseksi
HENKILÖSTÖASIAT, IT-suunnittelijan palkkaaminen
HENKILÖSTÖASIAT, isännöitsijän palkkaaminen
LAINSÄÄDÄNTÖ, kuntalain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen luonnos,
lausunto
SOSIAALIHUOLTO, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, toiminnan
kehittäminen, lausunto
TERVEYDENHUOLTO, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, päivystysrakenteiden
ja erikoissairaanhoidon uudistusesitys, lausunto
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, alennushintaiset asuintontit
rakennusmessuilla 2016
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Asunto-oy Karlborgaren,
tonttimyynti
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, korjauskustannusten tai
vaihtoehtoisesti uudisrakennuksen kustannusten selvittäminen, Koskeby skola,
oikaisuvaatimus
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, kunnan kiinteistöjen myynti,
oikaisuvaatimukset
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 6.9.2016 Vöyrin keskustoimistossa.
Puheenjohtaja STIG SVENS
Stig Svens