Företagare, se möjligheter och planera in era

D
D
Q\ PHU
U
)| HQX SU QHQ
WLR
Företagare, se möjligheter och planera
in era annonser i höstens teman!
Mikaelimarknad
i Kristinestad to. 29.9
.|S
¿VN 0LFNH
¿UPVRP V
NODS DMXO
S
:HE
V\G VKRS
PLF LQ¿
NHV¿
VN
Växthus
& lantbruk
to. 6.10
Företagsamma
Sydösterbotten to. 27.10
|S H
. DII
N
Julbilaga
(UUVUZM€YZpSQUPUN!
`]VUULZ]HY[IHJR'OZZTLKPHÄ
[LS
P
KH
J
5LQ \GLQ 6 n
1X UHPWLOO
LW GHU DY
QD LVHW
SU n
WY
(UUVUZTV[[HNUPUN!
HUUVUZLY'Z`KPUÄ[LS
ti. 20.12