Börja din karriärresa hos oss

VILL DU GÖRA
SKILLNAD?
Börja din karriärresa hos oss
Innehåll
Karriärmöjligheter hos oss på Vattenfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Se vilken utbildning du behöver för att söka jobb hos oss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Elkraft-, Maskin- ................................
och energiteknik eller Drift- och underhållsteknik.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Master/Civilingenjör inom Teknisk fysik, Nukleär teknik eller Teknisk matematik.....5
Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Väg- och vattenteknik, .....................
Energisystem eller Energiteknik.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Kemiteknik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Civilingenjör Samhällsbyggnad/Lantmäteri/Byggnadsteknik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Miljö- och vattenteknik .....................
eller Ekosystemteknik................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Master/Civilingenjör inom Industriell ekonomi och management eller ..............................
Technology management.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Civilekonom eller Ekonom.. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Datateknik, Digitaldesign, ...............
IT, Informationsteknik eller Systemvetenskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kort om Vattenfall.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Här finns vi.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Karriärmöjligheter
hos oss på Vattenfall
Morgondagens lösningar kräver nytänkare. Därför söker vi
ständigt efter nya medarbetare som vill vara en del av en
internationell gemenskap i arbetet för ett smart och hållbart
energisamhälle. För att lyckas behöver vi fler medarbetare
med olika perspektiv som hjälper oss i arbetet för att driva
utvecklingen framåt. Vi är övertygade om att mångfald
bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag
och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller
mångfald. Därför välkomnar vi alla; oavsett vem du är och
var du kommer ifrån. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Vill du göra skillnad? Börja din karriär hos oss på Vattenfall.
Möjligheter för dig som är student
Vattenfalls Internationella Traineeprogram
Som trainee blir du tillsvidareanställd på en ordinarie tjänst.
Under 12 månader skolas du för att bli en framtida ledare på
Vattenfall. Du får en gedigen inblick i Vattenfalls verksamhet
då du exempelvis genomför projekt och praktiserar på några
av våra verksamheter utomlands. Läs mer och ansök på
vattenfall.se/trainee
Sommarjobb
Varje år sommarjobbar hundratals gymnasie- och
högskolestudenter hos oss. Tjänsterna utannonseras
under februari månad. Läs mer på vattenfall.se/sommarjobb
Vattenfall Services Talangprogram
Talangprogrammet ger dig som student en unik inblick
i hur det är att arbeta på Vattenfall Services. Programmet
är en del i rekryteringsarbetet och för rätt personer kan
det innebära jobbmöjligheter hos oss. Läs mer på
vattenfall.se/talangprogram
Examensarbete
Genom att göra examensarbetet hos oss får du uppleva
hur det är att jobba på Vattenfall. Det är också ett utmärkt
tillfälle för oss att få lära känna dig och ta del av dina
kunskaper och idéer. Läs mer på vattenfall.se/exjobb
Möjligheter för dig som är nyutexaminerad
På Vattenfall har du möjlighet att arbeta inom en mängd
olika områden. Vi vill gärna hjälpa dig att hitta just din
drömroll och beskriver därför nedan ett flertal av de
yrkesroller som du kan arbeta med på Vattenfall
efter dina studier. Aktuella platsannonser finns på
vattenfall.se/jobb
3
Vilken
utbildning
behöver du
för att jobba
hos oss?
Du har läst:
Anslutningsansvarig – I denna roll har du som
huvudsakliga uppdrag att leda processen att hitta
lösningar på kundernas anslutningsförfrågningar,
från en förfrågan till färdig anläggning.
Master/Civilingenjör eller
Högskoleingenjör inom Elkraft-,
Maskin- och energiteknik eller
Drift- och underhållsteknik
Beredare – Förbereder och projekterar all verksamhet
inom eldistribution, dvs. både nybyggnations- och
underhållsprojekt. I arbetet ingår att hitta tekniska
lösningar, göra nätberäkningar, ekonomiska kalkyler,
kontakter med kunder, markägare och myndigheter,
materialbeställningar, dokumentation och uppföljning.
Exempel på yrken:
Anbudsingenjör – Leder anbudsarbetet och ansvarar för anbuden ur teknisk, kvalitetsmässig och kommersiell
synvinkel. Deltar tillsammans med kundansvarig i
förhandlingar och är kontaktperson till våra kunder.
Distributionstekniker – Arbetar med drift och underhåll
av våra system/kulvertar för fjärrvärme, kyla och ånga
samt driver egna läckageprojekt. Jobbar med rondering,
läckagesökning, ritningsgranskning och systemuppbyggnad.
4
elnätet för att säkerställa att nätet har tillräcklig kapacitet
och optimal struktur för att tillgodose kundernas behov
samt myndighetskrav. Kalkylerar och gör kostnadsberäkningar på till exempel ombyggnation/nybyggnation av
ledningar.
Utformar även avstängningsplaner/-ordrar för avstängningar
och inkopplingar vid nyanslutningar eller reparationer samt
har en nära kontakt med entreprenörer och kunder.
Driftpersonal – Arbetar med driftläggning och provning
av process- och säkerhetssystem, uppföljning av
processfunktioner samt utveckling och kvalitetssäkring
av rutiner och instruktioner för drift.
Optimeringsansvarig – Ansvarar för den operativa
produktionsplaneringen, utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt
och leveransmässigt perspektiv för att anläggningsresurserna ska används på bästa sätt. Bevakar handeln med
valuta, elcertifikat och utsläppsrätter utifrån gällande
riskpolicy.
Elektroingenjör – Arbetsuppgifterna varierar beroende
på tjänst och uppdrag men innebär i regel utveckling,
konstruktion, test, drift och underhåll av elektrotekniska
system inom olika områden, exempelvis inom elkraftsproduktion och distribution.
Planeringsingenjör – Som planeringsingenjör har du en
sammanhållande funktion för att tekniskt och ekonomiskt
optimera anläggningstillgångarna med avseende på
investering och underhåll.
Elkraftsingenjör – Hanterar tekniken bakom elkraftsystem
samt arbetar med drift- och underhåll av olika typer av
elanläggningar. Arbetar i projekt från uppstart till avslut,
motiverar hållbara energilösningar med utgångspunkt från
ett kvalitets-, energi- och miljöhänsynstagande. De nya
energilösningarna kan exempelvis involvera vindkraft,
Research & Development och Smart Grids.
Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra
och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar
för budget, tidplan och resurser samt är företagets
representant gentemot kund, leverantör och övriga
intressenter.
Elkvalitetsingenjör – Som elkvalitetsingenjör är ditt
huvudsakliga uppdrag att driva och hantera
frågeställningar rörande elkvalitet för eldistributions
kunder.
Projektör – Projektören är en viktig yrkesroll för att
Vattenfalls el ska kunna levereras till våra kunder.
Projekterar alltifrån reparationer och underhåll till
nyinstallationer, ombyggnationer och utbyggnader.
Forskningsingenjör – Arbetar med att hitta nya lösningar,
effektivisera och förbättra produktion och distribution
av el och värme. Jobbar även med strömnings- och
strukturmekanik, förbränningsteknik och interdisciplinära
tekniker med hjälp av matematisk modellering, laborationsmodeller eller mätning/analys direkt i anläggningen.
Underhållsingenjör – Du får i denna roll planera och
genomföra alla operativa underhålls- och skyddsinsatser
samt utveckla och införa moderna och effektiva metoder
för verksamheten.
Du kan jobba på:
Konstruktör – Arbetar med konstruktion, provning,
konfigurering och idrifttagning av el- och kontrollsystem för
fjärrstyrning och övervakning (reläskydd, kommunikation,
fjärranpassning, växelspännings- och likspänningsutrustningar) av elkraftsanläggningar inom spänningsintervallet
0,4 –400 kV.
• Distribution
• Services
• Research and Development
• Nuclear
• Wind
• Hydro
• Heat
Kontrollanläggningsingenjör – Utför underhållsprov av
reläskydd samt idrifttagning, konfigurering och provning
av kontrollanläggningar, felsökning och reläomställningar,
fjärrkontroller och övriga stationsutrustningar. Utför även
konstruktionsanpassningar i samband med idrifttagningar.
Kraftsystemanalytiker – Tillhandahåller djup teknisk
kompetens inom ett eller flera specialistområden samt
kravställer, driver och samordnar frågor gällande utformning
av anläggningar, arbetet med standardisering, tekniska
riktlinjer och framtida teknik för elnätet.
Du har läst:
Master/Civilingenjör inom
Teknisk fysik, Nukleär teknik eller
Teknisk matematik
Kvalitetsingenjör – Arbetar med kravställning, granskning
och verifiering vid frågor som gäller mekanisk konstruktion,
material och svetsteknik, oförstörande provning (OFP) och
leverantörsval. Genomför även kvalitetsstyrning/kontroll i
samband med upphandling, tillverkning, montage, installation
och dokumenthantering.
Exempel på yrken:
Analytiker – Arbetar med risk- och prissättningsfrågor
på elmarknaden. Genomför prisprognoser och stödjer
tradingavdelningen vid prissättning. Fokus ligger på
relationen mellan priser, optionsprissättning och risk–
modeller. Rollen kräver kunskaper inom finansiell matematik
gällande exempelvis prissättning av optioner och
portföljteori.
Mätingenjör – En mätingenjör arbetar med elanläggningar
från 0.4 till 400 kV. Du läser kretsscheman och förstår
driftanläggningar och deras påverkan på mätningen.
Nätanalytiker – Utför teknisk och ekonomisk planering av
5
Dammsäkerhetsexpert – Utvecklar dammsäkerheten och
säkerhetsledningssystemet inom vattenkraften. Arbetar i
dammriskhanteringsprogram, genomför riskanalyser,
förvaltar Vattenfalls investeringsportfölj och utvecklar underhållsstrategier och riskhanteringsmodeller.
Forskningsingenjör – Arbetar med att hitta nya lösningar,
effektivisera och förbättra produktion och distribution av el
och värme. Jobbar även med strömnings- och strukturmekanik, förbränningsteknik och interdisciplinära tekniker med
hjälp av matematisk modellering, laborationsmodeller eller
mätning/analys direkt i anläggningen.
Forskningsingenjör – Arbetar med problemlösningar,
effektiviseringar och förbättringar inom produktion
och distribution av el och värme. Jobbar även med
strömnings- och strukturmekanik, förbränningsteknik och interdisciplinära tekniker med hjälp av matematisk
modellering, laborationsmodeller eller mätning/analys direkt i anläggningen.
Meteorolog – Som meteorolog på Vattenfall får du arbeta i en spännande roll som kräver både tekniska och meteorologiska kunskaper gällande väder, hav, miljö och klimat. Du undersöker, analyserar och genomför arbete i syfte att
finna nya tekniska energilösningar för exempelvis byggnationer av vindkraftparker och vattenkraftverk.
Konstruktör – Arbetar med konstruktion, provning, konfigurering och idrifttagning av el- och kontrollsystem för
fjärrstyrning och övervakning (reläskydd, kommunikation,
fjärranpassning, växelspännings- och likspänningsutrustningar) av elkraftsanläggningar inom spänningsintervallet
0,4-400 kV.
Process- och säkerhetsingenjör – Analyserar hela
energiprocessen, från uranbränslefrågor till generatorn som producerar elen samt utför utredningsuppdrag.
Arbetar även med process- och säkerhetsteknik samt utför härdfysikberäkningar och probabilistiska beräkningar.
Arbetsuppgifterna kräver bland annat kunskaper i atomoch kärnfysik, termodynamik, regler- och mätteknik samt
beräkningsmetoder.
Kraftsystemanalytiker – Tillhandahåller djup teknisk
kompetens inom ett eller flera specialistområden samt
kravställer, driver och samordnar frågor gällande utformning av anläggningar, arbetet med standardisering, tekniska
riktlinjer och framtida teknik för elnätet.
Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra
och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar
för budget, tidplan och resurser samt är företagets
representant gentemot kund, leverantör och övriga
intressenter.
Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra
och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar
för budget, tidplan och resurser samt är företagets representant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter.
Reaktorfysiker – Undersöker och utreder hur Vattenfall
kan utnyttja uranbränslet på det mest optimala sättet.
Yrket kräver bland annat kunskaper i atom- och kärnfysik,
termodynamik och beräkningsmetoder.
Du kan jobba på:
• Research and Development
• Nuclear
• Projects and Services
• Environmental departments
• Hydro
• Wind
• Heat
Du kan jobba på:
• Nuclear
• Research and Development
• Sales
• Hydro
• Energy Trading
• Svensk Kärnbränsle hantering (SKB)
• Wind
Du har läst:
Du har läst:
Master/Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Kemiteknik
Master/Civilingenjör eller
Högskoleingenjör inom Väg- och
vattenteknik, Energisystem eller
Energiteknik
Exempel på yrken:
Forskningsingenjör – Arbetar med problemlösningar,
effektiviseringar och förbättringar inom produktion och
distribution av el och värme. Jobbar även med strömningsoch strukturmekanik, förbränningsteknik och interdisciplinära tekniker med hjälp av matematisk modellering, laborationsmodeller eller mätning/analys direkt i anläggningen.
Exempel på yrken:
Anläggningsingenjör – Jobbar med bygg- och infrastrukturfrågor. Ansvarar för nybyggnationer och underhåll. En
varierande roll med ansvar för administration, ekonomi och
dokumentation samt har en fot med i byggandet. Initierar
och driver anläggningsarbetet samt genomför, utvärderar,
analyserar och följer upp anläggningarnas status.
Kemiingenjör – Arbetar naturnära med att exempelvis ta
prover på vatten och luft som sedan analyseras i laboratorium.
Genomför analyser av föroreningar, doseringskemikalier,
6
Du har läst:
korrosionsprodukter och radioaktivitet. Resultaten tolkas
med hjälp av ett datorprogram som sammanställer rapporter.
Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra
och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för
budget, tidplan och resurser samt är företagets representant gentemot kund, leverantör och övriga intressenter.
Master/Civilingenjör eller
Högskoleingenjör inom Miljö- och
vattenteknik eller Ekosystemteknik
Du kan jobba på:
Exempel på yrken:
• Nuclear
• Research and Development
• Heat
Forskningsingenjör – Arbetar med problemlösningar,
effektiviseringar och förbättringar inom produktion och
distribution av el och värme. Jobbar även med strömningsoch strukturmekanik, förbränningsteknik och interdisciplinära tekniker med hjälp av matematisk modellering,
laborationsmodeller eller mätning/analys direkt i
anläggningen.
Du har läst:
Meteorolog – En spännande roll som kräver både tekniska
och meteorologiska kunskaper gällande väder, hav, miljö
och klimat. Undersöker, analyserar och genomför arbete i
syfte att finna nya tekniska energilösningar för exempelvis
byggnationer av vindkraftparker och vattenkraftverk.
Civilingenjör Samhällsbyggnad/
Lantmäteri/Byggnadsteknik
Exempel på yrken:
Miljöingenjör – arbetar bland annat med livscykelanalyser
(LCA), miljösystem och miljömärkning.
Byggnadsingenjör – Som byggnadsingenjör kan du arbeta
både inom exempelvis vattenkraften och kärnkraften.
Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra
och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar
för budget, tidplan och resurser samt är företagets
representant gentemot kund, leverantör och övriga
intressenter.
Inom kärnkraften genomför du projekteringar vid ny- och
ombyggnationer. Upprättar ritningar i 2D och 3D, genomför
hållfasthetsberäkningar för stål- och betongkonstruktioner
och genomför olika typer av utredningar. Upprättar även
tekniska delar i ett förfrågningsunderlag samt tar fram
utformnings- eller konstruktionskoncept inom ny- och
ombyggnation. Inom vattenkraften utvecklar du arbetet
och planering av dammsäkerhetsmässiga tillståndskontroller
av vattenkraftanläggningar. Genomför byggnadstekniska
inspektioner av anläggningarna samt deltar vid damm-
säkerhetsutvärderingar, driver bygg- och dammrelaterade
projekt och utredningar.
Projektör – Projektören är en viktig yrkesroll för att
Vattenfalls el ska kunna levereras till våra kunder.
Projekterar alltifrån reparationer och underhåll till
nyinstallationer, ombyggnationer och utbyggnader.
SHM-samordnare – Jobbar med arbetsmiljö, hälsa och
miljö. Genomför förbättringar i anläggningen på underhållssidan gällande tillbuds- och avvikelsehantering, arbetsmiljöarbete i anläggningarna, utbildningsplanering för drift- och
underhållspersonal samt tar fram en årlig miljörapport och
miljöuppföljning.
Lantmätare – Arbetar bland annat med markvärderingar,
fastighetsrättsliga frågor, nätkoncession för kraftledningar,
ansöker om ledningsrätter och företräder vid lantmäteriförrättningar. Arbetar även med avtal (överlåtelseavtal,
servitut, nyttjanderättsavtal) och fastighetsrättsligt stöd till projektledare.
Du kan jobba på:
• Research and Development
• Svensk Kärnbränslehantering (SKB)
• Environmental departments
• Nuclear
• Heat
• Wind
Projektledare – Leder, planerar, genomför och följer upp
projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget,
tidplan och resurser samt är företagets representant
gentemot kund, leverantör och övriga intressenter.
Du kan jobba på:
• Distribution
• Services
• Hydro
• Nuclear
• Wind
7
Du har läst:
strategiska frågeställningar. Har en sammanhållande
funktion för förvaltning av portföljen.
Master/Civilingenjör inom Industriell
ekonomi och management eller
Technology management
Projektledare – Arbetar med att leda, planera, genomföra
och följa upp projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar
för budget, tidplan och resurser samt är företagets
representant gentemot kund, leverantör och övriga
intressenter.
Exempel på yrken:
Du kan jobba på:
Affärsutvecklare/Business developer – Utvecklar nya
produkter, från idé till färdiga koncept. Rollen innefattar
allt från att bygga ett koncept kring idé till att undersöka
förutsättningarna internt och externt före en testlansering.
Utvecklar ofta kompletterade affärer med anknytning till
befintlig infrastruktur, kompetens och kundbas.
• Distribution
• Sales
• Staff Functions
• Energy Trading
Affärsstrateg – Arbetar med generella affärs- och
upphandlingsstrategiska frågor och får utveckla affärsmodeller samt leda förstudier inför större upphandlingar. I rollen ingår strategi- och portföljplanering, business
intelligence, analyser av utveckling och trender inom
marknaden, strategi- och processutveckling samt att
stödja varumärkesteamen med olika redskap, tekniker och beslut.
Du har läst:
Civilekonom eller Ekonom
Exempel på yrken:
Analytiker – Arbetar med risk- och prissättningsfrågor på elmarknaden. Genomför prisprognoser och stödjer
tradingavdelningen vid prissättning. Fokus ligger på
relationen mellan priser, optionsprissättning och riskmodeller. Rollen kräver kunskaper inom finansiell matematik gällande exempelvis prissättning av optioner
och portföljteori.
Analysledare – Stöttar tillståndshavarna med komplexa
analyser, utredningar eller strategiska beslut samt utför
uppdrag åt dessa. Rapporterar händelseförlopp vid
produktionsstörningar, tar fram strategier för den framtida
driften samt granskar förändringar i underhållsprogram och
underhållsinstruktioner.
Analytiker – Arbetar med risk- och prissättningsfrågor på elmarknaden. Genomför prisprognoser och stödjer
tradingavdelningen vid prissättning. Fokus ligger på
relationen mellan priser, optionsprissättning och riskmodeller.
Rollen kräver kunskaper inom finansiell matematik gällande
exempelvis prissättning av optioner och portföljteori.
Business controller – Stödjer verksamheterna med
underlag för affärsbeslut i form av strategiska och taktiska
analyser. Driver budget- och prognosarbete, följer upp och
granskar investeringsbeslut och projekt.
Financial controller - Tar fram och levererar finansiell
rapportering och analyser av resultatet till verksamheterna
och business controllers. Stödjer business controllers i
budget- och prognosarbetet.
Avtalsansvarig – Rollen innebär kontraktshantering,
avtalsfakturering, nya avtal, förändringar, avslut/uppsägning samt indexering av avtal, kundanmärkningar gällande
avtal, tolkning av komplexa avtal med bilagor och med att
säkerställa periodiseringsunderlag till redovisningen.
Key account manager – Leder den strategiska planeringen
gällande kundbearbetning. Ansvarar för samordning och
utveckling av nyckelkunder samt med att styrka relationerna
och samarbetet mellan företag och knyter samman rätt
personer och funktioner i organisationen med varandra.
Business analyst – Arbetar med strategiska frågor för att
stärka företagets framtida tillväxt. Skapar nya affärsmöjligheter samt analyserar och utvärderar trender på energimarknaden. Gör prognoser för energimarknaden, utvecklar
och förädlar affärs- och analysmodeller, kassaflödesmodeller
och analysverktyg samt stödjer interna utvecklingsprocesser
från inledande förstudier fram till driftsättning och
försäljning.
Marknadsförare/Marknadsanalytiker – Utarbetar marknadsplaner för produkter och tjänster, planerar och
utformar marknadsföringsinsatser samt gör analyser och
marknadsundersökningar.
Inköpsansvarig – Samordnar och verkställer all upphandling av varor, tjänster, entreprenader och svarar för hela
försörjningskedjan till företaget. Har kontakt med leverantörer, sköter beställningar, utvecklar inköpsrutiner, arbetar i affärssystem med artikel- och produktstrukturer samt
ansvarar för leverans och leveransprecision.
Portföljförvaltare – Bedriver handel/förvaltning med fokus
mot el, utsläppsrätter, elcertifikat, gas, olja samt andra
råvaror. Bevakar och förvaltar råvaruportföljer med givet
riskmandat samt eget portföljansvar. I nära samarbete med
analytikerna analyserar portföljförvaltaren risk och
performance samt drar slutsatser om marknadens rörelse.
Produktportföljförvaltare – Ansvarar för att styra portföljen
för att uppnå strategiska mål och möjliggöra operativt
genomförande. Stödjer verksamheten med analyser,
riskhantering och portföljoptimering i såväl operativa som
Projektledare – Leder, planerar, genomför och följer upp
projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget,
tidplan och resurser samt är företagets representant
gentemot kund, leverantör och övriga intressenter.
8
Scrum master – Coachar det agila teamet och kontrollerar
att allt har en god framfart samt stämmer av mellan
intressenter och säkerställer att inga hinder finns för teamet.
Redovisningsekonom – Arbetar med Vattenfalls redovisning,
bokslut, årsredovisning och kvartalsrapporter. Skapar nya
konton och gör anpassningar till nya redovisningsprinciper
samt är kontaktperson för olika bolag.
Systemutveckling – Vattenfall har ett stort behov av
systemutveckling och söker olika kompetenser inom t ex
frontend-, webb-, app-, integration- och SAP-utveckling.
Supply chain manager – ansvarar för att ha en överblick
över drift, processer, och reengineering, management av
den interna leveranskedjan, dvs. inköp, produktion, distribution, återvinning/refabricering samt samarbetspartners i
leveranskedjan. Ansvarar även för att säkerställa ett
effektivt flöde av information, material, och pengar.
User Experience Designer – Tar fram gränssnitt för
Vattenfalls IT-system, förbättrar användbarhet, tillgänglighet
och tillfredställelsen för användaren.
Trader – Bedriver handel/förvaltning med fokus mot el,
utsläppsrätter, elcertifikat, gas, olja samt andra råvaror. En stor del av arbetet består i att ansvara för risktagning
på marknaden, avräkningar för positionerna (PnL) samt att genomföra strategiska marknadsanalyser och interna
marknadskontakter.
UX-designer – Undersöker, visualiserar och utvärderar
användarnas behov av digitala lösningar för Vattenfalls
olika affärsverksamheter. Tar fram nya användarvänliga
digitala lösningar, genomför användarresearch, skapar
prototyper och wireframes samt arbetar tillsammans i
projektteam.
Visuell designer – Jobbar tillsammans med Vattenfalls
UX-designers och utvecklare. Ansvarar för att designen av tjänsterna följer Vattenfalls riktlinjer och är konsekvent
mellan olika plattformar. Arbetar kreativt och med att ta
fram nya användarvänliga och tilltalande digitala lösningar.
Du kan jobba på:
• Financial departments
• Staff Functions
• Energy Trading
• Distribution
Webbanalytiker – Undersöker kunders och besökares
digitala beteenden i det digitala landskapet. Samlar in och
analyserar data samt tar ut mätvärden och nyckelindikatorer
för att säkerställa att företagets försäljning, kommunikation
och affärsstrategi är effektiv i digitala kanaler.
Du har läst:
Du kan jobba på:
Master/Civilingenjör eller
Högskoleingenjör inom Datateknik,
Digitaldesign, IT, Informationsteknik
eller Systemvetenskap
• IT
• Sales
• Distribution
• Nuclear
• Energy Trading
• Wind
Exempel på yrken:
Content specialist – Arbetar med online-kommunikation
och utveckling samt med utformning av webb. Skapar,
underhåller, utvecklar och utvärderar innehållet på våra
hemsidor samt koordinerar och planerar publiceringar och uppdateringar tillsammans med andra delar av
organisationen.
Du kan även arbeta på Vattenfall om
du exempelvis har läst:
Dataingenjör – Analyserar data, resultat, prognoser och
undersökningar utifrån kundsynpunkt, intresse på
marknaden, försäljning och inköp. Utvecklar de tekniska
förutsättningarna i digitala kanaler.
Personal- och arbetsvetenskap,
Media och kommunikation, Juridik,
Kognitionsvetenskap
Interaktionsdesigner – Granskar, visualiserar och analyserar
användarnas behov av digitala lösningar för Vattenfalls
olika affärsverksamheter. Tar fram nya användarvänliga
digitala lösningar.
eller till:
Jägmästare eller Brandingenjör
Produktägare – Leder det agila arbetet samt sammanställer
och prioriterar önskemål om förändringar som behöver
göras gällande en produkt.
Projektledare – Leder, planerar, genomför och följer upp
projekt, från uppstart till avslut. Har ansvar för budget,
tidplan och resurser samt är företagets representant
gentemot kund, leverantör och övriga intressenter.
9
kort om vattenfall
Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den
största värmeproducenten. Vi ägs till 100 procent av den
svenska staten. Våra huvudprodukter är el, värme och gas
och vi producerar, distribuerar och säljer energi till flera
miljoner kunder.
Vattenfall vill vara en engagerad partner till såväl sina
kunder som samhället i stort genom att erbjuda
lättillgängliga, hållbara och innovativa energilösningar –
"ENERGY YOU WANT".
Här finns vi
Våra anläggningar finns i Sverige, Finland, Danmark,
Polen, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna,
Frankrike och Belgien.
11
Har du frågor om våra studentaktiviteter?
Kontakta oss på [email protected]
Följ oss på:
Vattenfall AB
Postadress: 169 29 Stockholm
Besöksadress: Evenemangsgatan 13, Solna
T +46 8 739 50 00
vattenfall.se