Höstens utbildningar har kommit!

Kurser hösten 2016
Kostnadsfritt för medlemmar.
Anmäl på mail till [email protected] Du som inte har e-post kan ringa 08-4410306 tisdagar 10-12.
Datum
Kl
Aktivitet
Lokal
Anmäl
senast
15/9
18-20
Sysslomansgatan 26
12/9
20/9
18-20
Kurs A. Ensamkommande barn.
Asylprocessen, hur går den till?
Grundkurs A. Traditionella huvudmän.
Sysslomansgatan 26
19/9
Sysslomansgatan 26
26/9
Hantverkargatan 3 D
3/10
Sysslomansgatan 26
3/10
Hantverkargatan 3 D
3/10
Sysslomansgatan 26
10/10
Hantverkargatan 3 D
17/10
Hantverkargatan 3 D
17/10
Sysslomansgatan 26
31/10
Sysslomansgatan 26
7/11
Hantverkargatan 3 D
14/11
Hantverkargatan 3 D
14/11
Sysslomansgatan 26
14/11
Vi går igenom grundläggande uppgifter du
måste ha kunskap om då du börjar ditt uppdrag.
29/9
4/10
6/10
11/10
17/10
18-20
En kväll för dig med traditionella
huvudmän. Erfarenheter och problem.
Diskussion med kolleger.
18-20
Demensproblematik.
Samling Gunilla Nordberg från Demenscentrum
17.30
presenterar verksamheten och berättar om
demenssjukdomar.
www.demenscentrum.se
18-20
En kväll för dig med ensamkommande
barn. Erfarenheter och problem.
Diskussion med kolleger.
18-20
Bosse Stöd och Service.
Samling Niklas Renner pesenterar verksamheten,
17.30
som bl.a ger råd till den som har
funktionsnedsättning men även mycket
annat inom LSS.
www.bosse-kunskapscenter.se
18-20
Grundkurs B. Traditionella huvudmän.
Frågor i samband med årsräkning, sluträkning
mm.
20/10
24/10
8/11
14/11
16/11
17/11
22/11
18.00 20.30
Samling
17.30
18-20
Samling
17.30
18-20
Ensamkommande barn.
Migrationsverket informerar om nyheter.
Juridik..
Carola Erixon Gyllenmyr från Familjens
Jurist föreläser och svarar på frågor .
Fördjupningskurs. Traditionella
huvudmän.
Frågor i samband med skuldsanering, byte
av bostad och arvode m m.
18-20
Kurs B. Ensamkommande barn.
Efter uppehållstillstånd.
18-20
Skyddsvärnet presenterar sig.
Samling Skyddsvärnet berättar om socialt
17.30
utvecklingsarbete, Träningslägenheter,
familjehem, arbetsintegrerande sociala
företag m.m. www.skyddsvarnet.se
18-20
Budgetrådgivning och skuldsanering.
Samling Per Sigander, Budget- och skuldrådgivare i
17.30
Rinkeby-Kista.
18-20
Grundkurs A. Traditionella huvudmän.
Vi går igenom grundläggande uppgifter du
måste ha kunskap om då du börjar ditt uppdrag.
29/11
29/11
November?
Ev mer info
senare
1/12
6/12
18-20
Sten Åkesson St Eriks begravningsbyrå.
Samtal/frågor kring det praktiska när
huvudman avlider.
18-20
Ensamkommande barn.
Samling Röda Korset informerar om sitt arbete.
17.30
Tingsrätten om hur man resonerar om
förvaltarskap.Ensamkommande barn.
Tingsrätten om särskilt förordnad
vårdnadshavare.
18-20
Studiebesök vid Metropol AuktionerAB
Värderingsmän berättar om hur de arbetar.
Dryck med tilltugg.
www.metropol.se
18-20
Grundkurs B. Traditionella huvudmän.
Sysslomansgatan 26
21/11
Hantverkargatan 3 D
21/11
Hantverkargatan 3 D
Sveavägen 116
28/11
Sysslomansgatan 26
28/11
Frågor i samband med årsräkning, sluträkning
mm.
Anmäl förhinder eftersom vi ofta har intresserade på kö!
Vi arbetar kontinuerligt med nya uppslag och möten och rekommenderar alla att
regelbundet följa vår hemsida www.gmfstockholm.se för att inte missa något.