Ledamöter i Övervakningskommittén för

Ledamöter i Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2014-2020
Organisationer
Länsstyrelserna (2 platser)
Regionalt utvecklingsansvariga
Jordbruksverket
Sametinget
Sveriges lantbruksuniversitet
Skogsstyrelsen
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Tillväxtverket
Svenska ESF-rådet
Riksantikvarieämbetet
Post- och telestyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Ledamöter
Kjell Unevik
Susanna Löfgren
Victoria Sjöholm-Jansson
Torben Ericson
Anders Byström
Berit Mattsson
Niclas Purfürst
Maria Durling
Ingela Nilsson
Jan Rannerud
Cecilia Waldenström
Kjell Hansen
Anders Frisk
Anna Wallstedt
Göran Blom
Maggie Javelius
Björn Sjöberg
Marie Berghult
Bosse Olsson
Karin Rydén
Annette Saväng
Magnus Stridh
Qaisar Mahmood
Ylva Blank
Ann-Sofie Eriksson Fahlgren
Maria Wahlberg Sörman
Dan Lems
Vakant
Mailadresser
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]aturvardsverket.se
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Uppdaterad 2016-09-06
Sveriges Hembygdsförbund
Naturskyddsföreningen
Företagarna
Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund Skogsägarna
Hushållningssällskapens förbund
Kommunal
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Ekologiska Lantbrukarna
Coompanion
Hela Sverige ska leva
Skärgårdarnas riksförbund
Landsbygdsnätverket
Lokalt Ledd Utveckling
Winnet
Michael Lehorst
Gabriella Lönngren
Emelie Hansson
Gun Rudquist
Andreas Vass
Vakant
Lars-Erik Lundkvist
Sofia Björnsson
Sofia Lindblad
Vakant
Frida Carlsson
Jesper Broberg
Anja Westberg
Lisa Bengtsson
Lars-Olov Söderberg
Lena-Liisa Tengblad
Carina Anderson
Maria Dirke
Anders Johansson
Ewa Engdahl
Staffan Nilsson
Åse Classon
Sune Fogelström
Anetté Larm Johansson
Maria Gustafsson
Nils Lagerroth
Ingela Brickling
Birgitta Söderberg
Bodil Nilsson
Richard Granberg
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]