INBJUDAN till SFSI-mästerskapen i SIMNING 2016

 INBJUDAN till SFSI-mästerskapen i SIMNING 2016
Härmed inbjuder vi till skolmästerskap i Simning! Tävlingarna arrangeras i
år på Åland i i MARIEBAD, Mariehamn,
fredagen den
16.09.2016.Tävlingarna inleds med insimning kl.09.00 och den första
starten sker kl. 10.00.
Tävlingarna anpassas så att deltagande skolor kan åka från Helsingfors
torsdag kväll kl. 17.30 eller Åbo kl. 21.00. SFSI koordinerar gemensam
buss, en från Österbotten och en från Nyland, meddela intresse för denna
i samband med anmälan!
Tävlingarna beräknas vara klara så att man har möjlighet att åka hem med
eftermiddagsfärjan till Åbo kl. 14.25.
Arrangörerna kan erbjuda förmånlig inkvartering (gymnastiksal) med
morgonfrukost i närliggande Strandnäs skola. Logi bokas direkt via
Strandnäs Skola, rektor Mikael Rosbäck, e-post:
[email protected] eller tel. 018 - 531340.
Anmälningar:
Anmälningar tas emot per e-post till: [email protected] sista
anmälningsdag är den 08.09.2016. Eventuella förfrågningar kan riktas till
Bror Myllykoski på e-post: [email protected] eller tel: 0457-5267093.
Anmälningsavgiften är 3,50 euro/individuell start och 7 euro/stafettlag.
Inbetalning sker senast den 08.09.2016 på konto:
IBAN FI72 6601 0001 0536 36.
Föjande sidor, tävlingsprogammet och -klasserna:
Tävlingsprogrammet:
Fredag kl. 10.00
Andra stadiet:
Pojkar A:
50 m fritt, 50 m bröst, 50 m rygg, 4 x 50 m frisim.
Flickor A:
50 m fritt, 50 m bröst, 50 m rygg, 4 x 50 m frisim
Grundskola årskurs 7 - 9:
Pojkar B:
50 m fritt, 50 m bröst, 50 m rygg, 4 x 25 m frisim.
Flickor B:
50 m fritt, 50 m bröst, 50 m rygg, 4 x 25 m frisim.
Grundskola årskurs 1 - 6:
Pojkar C 5-6:
50 m fritt, 50 m bröst, 50 m rygg.
Pojkar C 3-4:
50 m fritt, 50 m bröst, 50 m rygg.
Flickor C 5-6:
50 m fritt, 50 m bröst, 50 m rygg
Flickor C 3-4:
50 m fritt, 50 m bröst, 50 m rygg
4 x 25 m mixed frisim (1-3 pojkar och flickor turvis)
1.Flickor C 5-6, 3-4
50 m frisim
2.Pojkar C 5-6, 3-4
50 m frisim
3.Flickor B
50 m frisim
4.Pojkar B
50 m frisim
5.Flickor A
50 m frisim
6.Pojkar A
50 m frisim
7.Flickor C 5-6, 3-4
50 m bröstsim
8.Pojkar C 5-6, 3-4
50 m bröstsim
9.Flickor B
50 m bröstsim
10.Pojkar B
50 m bröstsim
11.Flickor A
50 m bröstsim
12.Pojkar A
50 m bröstsim
13.Flickor C 5-6, 3-4
50 m ryggsim
14.Pojkar C 5-6, 3-4
50 m ryggsim
15.Flickor B
50 m ryggsim
16.Pojkar B
50 m ryggsim
17.Flickor A
50 m ryggsim
18.Pojkar A
50 m ryggsim
19.Stafett A
flickor 4 x 50 m frisim
20.Stafett A
pojkar 4 x 50 m frisim
21.Stafett C 5-6, 3-4
mixed 4 x 25 m frisim
22.Stafett B
flickor 4 x 50 m frisim
23.Stafett B
pojkar 4 x 50 m frisim
SFSI och IF Åland simning önskar alla välkomna till Mariehamn !