Utbildning Rehabkoordinator dag 1, SUS Malmö

Utbildning Rehabkoordinator dag 1, SUS Malmö Jubileumsaulan
2016-09-26
Tid: 09.00 - cirka 16.40
Kaffe och fralla finns på plats från kl 08.30
09.00—09.30 Presentation av alla, förväntningar på utbildningen
Rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning - varför?
Sammanhangsmarkering, Historisk och aktuell sjukskrivningsstatistik
Förvaltningsuppdrag/Ackreditering och avtal, Mall för uppdrag
Anja Nyberg, projektledare sjukskrivningsprojektet, moderator
09.30—09.45 Paus
09.45—11.00 Ordning och reda för ökad patientsäkerhet
DFA-kedjan
Rehabkoordinators uppgifter - stäm av uppdraget med chefen, Försäkringsmedicinskt sakkunnig
läkare, inventera och uppdatera lokala riktlinjer, dialog med läkargruppen, rutiner för kontakt med
arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen inklusive diskussion
Kerstin Jigmo, Bengt Jönsson, båda rådgivare i försäkringsmedicin, distriktsläkare
11.05—12.05 Sjukförsäkring och rehab kedjan
Arbetsförmedlingen Catarina Norell, Försäkringskassan Eva Mårtensson,
Socialtjänsten Malmö Frida Johansson
12.05—13.00 Lunch
13.00—14.15 Genus och jämställdhet, hot och våld (barnperspektivet)
Kerstin Jigmo
14.20—15.05 Statistik och Uppföljning
E-intyg, Qlik View , PMO och Melior
Camilla Fridolf, Swedish Consulting Group och Ann-Louise Fritz, IT-MT, systemspecialist Melior
15.05—15.20 Paus
15.20—16.20 Tips, idéer och goda råd (inkl kaffepaus)
Hur kommer du igång? Hur kan du börja arbeta på din enhet?
Kerstin Jigmo, Bengt Jönsson och Eva-Carin Sivhed, rehab koordinator
16.25—16.40 Uppdrag till nästa gång/ Avslutning
Anja Nyberg
Utbildning Rehabkoordinator dag 2, SUS Malmö Lilla aulan
Dag 2016-10-10
Tid: 08.45 - cirka 16.45
Kaffe och fralla finns på plats från kl 08.30
08.45—09.15 Återkoppling från dag 1 – hur har det gått?
Reflektioner från dag 1
Uppdraget
Anja Nyberg, moderator, Eva-Carin Sivhed
09.15—09.30 Paus
09.30—10.00 Qlik View, utbildningsfilm
Camilla Fridolf, Ann-Louise Fritz
10.05—10.35 Tänk klokt vid sjukskrivning (film)
Diskussion
Anja Nyberg, Eva-Carin Sivhed
10.40—12.10 Myter samt Rörelseorganens sjukdomar och skador – Råd och rön avseende
sjukskrivningar
Sven-Anders Sölveborn, försäkringsmedicinskt sakkunnig, överläkare ortopedi
12.10—13.00 Lunch
13.00—14.15 Långvarig smärta
Marcelo Rivano Fischer, ordförande Försäkringsmedicinska rådet, psykolog/verksamhetschef
Smärtrehabiliteringen, SUS Lund
14.15—14.30 Paus
14.30—15.45 Psykisk ohälsa
Catharina Strid, psykolog
15.50—16.20 Naturunderstödd rehabilitering, NUR (film)
Diskussion
16.25—16.45 Avslutning/Utvärdering
Anja Nyberg
Praktisk information
* Var hittar du
- förvaltningsuppdraget
- ackrediteringsvillkoren
- indikatorbiblioteket
- förteckning över REKO
- förteckning över Försäkringsmedicinskt sakkunnig
- Socialstyrelsens Försäkringsmedicinska beslutsstöd
- Kompletterande riktlinjer, Region Skåne