Yritysesittely

Suomalainen
Energiaosuuskunta
(SEO)
Yritysesittely
Syyskuu 2016
SEO lyhyesti
SEO:n toiminnasta lyhyesti

Suomalainen Energiaosuuskunta SEO on suomalainen polttonesteiden
tukku- ja vähittäiskaupan yhteisö, joka perustettiin vuonna 1978

SEO:n liikevaihto 2015 oli noin 130 milj. euroa ja liikevoitto oli noin 0,5
miljoonaa (jäsenhyvityksillä oikaistu, EBITDA)

Tärkeitä tunnuslukuja
m€
2011
2012
2013
2014
Sales
Growth (%)
166.7
20.8%
168.0
0.8%
156.6
-6.8%
139.8
-10.7%
123.7
-11.5%
Operating costs
-165.1
-166.6
-155.2
-139.3
-123.0
0.9
0.9
1.2
0.3
0.6
2.5
1.5%
2.3
1.4%
2.6
1.6%
0.8
0.6%
1.3
1.0%
-1.0
-1.1
-1.0
-0.7
-0.8
1.5
0.9%
1.2
0.7%
1.6
1.0%
0.1
0.0%
0.4
0.4%
‒ Toimitusjohtaja on Hannu Laitinen ja SEO-kauppias Jan Väliheikki
(Alatemmes) on hallituksen puheenjohtaja
Remuneration adj.*
SEO on osuuskunta, jonka omistajina ovat kauppiasjäsenet (100%)
EBITDA
Margin (%)
‒ Osuuskunta eroaa osakeyhtiöistä liiketoimintamallin osalta, eli
osuuskunnan tavoitteena on tuottaa jäsenilleen palveluja
taloudellisesti kannattavalla tavalla ja lisätä jäsenten taloudellista
hyvinvointia

SEOn pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja asemaverkoston laajuus on noin
200 jakelupistettä, joista yli 100 on miehitettyjä, lisäksi on noin 70
automaattiasemaa ja veneasemia (2015). Verkosto on valtakunnallinen
käsittäen niin pääväylien polttoainejakelun kuin taajamien palveluasemat

SEO keskittyy hankkimaan ja markkinoimaan nestemäisiä polttoaineita
Suomessa
Depreciation
EBIT
Margin (%)
* Vuosihyvitykset maksetaan kauppiaille osuukuntaperiaatteen mukaisesti käytettyjen palvelujen
suhteessa. Lisäämällä maksetut hyvitykset operatiiviseen tulokseen talousluvut ovat paremmin
vertailukelpoisia osakeyhtiöiden kanssa.
Tuotteet ja palvelut
SEO on valtakunnallinen
‒ Suurimmalla osalla SEO-asemista on runsaasti kahvila-, myymälä-,
korjaamo- ja muita oheispalveluja, kuten autonpesua, vapaa-ajan
tuotteita ja välityspalveluja paikallisen kysynnän mukaan

SEO tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman korkealuokkaisia ja
uusiutuvan energian vaatimukset täyttävät liikennepolttonesteet ja
Suomessa jalostetut moottoripolttoöljyt (MPO) ja lämmitysöljyt (PÖ)
‒ SEO markkinoi lämmitysöljyä ja moottoripolttoöljyä huoltoasemien
lisäksi myös suoraan asiakkailleen säiliötoimituksina huoltoasemilta,
välitysmyynnistä ja nettitilauksina
‒ Yritykset saavat polttoaineensa edullisemmin SEO-Yrityskortilla, ja
kuluttajille tarjotaan etuja käteisalennuskortilla
2
2015E
SEO pääkonttori
SEO verkosto
SEOn toiminnan kehityskaaria – sääntelyä ja yrittäjyyttä
Historiaa ja toiminnan merkkipaaluja
1978-1995
300
250
200
150
100
50
1978
SEO perustetaan
1991-1993
SEO ryhtyy
Nesteen
asiakkaaksi
tekemällä
3-vuotisen
ostosopimuksen
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015
1993 
SEO hankkii
liikepaikkoja kauppiaille
isoista kaupungeista
2001
SEO:n tytäryhtiö West
Tank perustetaan ja se
hankkii Porista
säiliövarastoja
2006 
SEO-asemien määrä
kasvaa tasaisesti ja
myyntivolyymi kehittyy
(esim. Esso-dealereitä
ryhtyy SEO-kauppiaiksi)
2013
Shellin jälkeen SEO
tekee ostosopimuksen
Teboilin kanssa
1996-1998
Kilpailuympäristö
muuttuu: SUPA, St1 ja
ABC tulevat uusina
brändeinä markkinoille
Ostosopimukset on
uudistettu joka
vuosi, ja SEO on
edelleen Nesteen
asiakas
1984
Vähittäishintojen
sääntely puretaan
1991
Tuonti vapautuu
1992
ETA-sopimus
1995
EU-jäsenyys
2002-2012
Shell tulee SEO:n
täydentäväksi
polttoainetoimittajaksi
SEO avaa uusia asemia,
mutta samalla menettää
avainliikepaikkoja
muille (Ysi5, St1)
2000
EU uudet kilpailusäännöt
2002
Euron käyttöönotto
SEO ostaa
automaattiasemia
vahvistaakseen
verkostoaan
Viime vuosina
polttoainemyynnissä ja
asemien lukumäärissä on
ollut vaihtelua
2008-2018
SEO alkaa Gulf-asemien
polttonestetoimittajaksi
2009
EU uusiutuvan energian
direktiivi (RED)
2009 
Ympäristöverotus ja RED
nostavat bio-osuutta
0
1978 1979 1984 1988 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Huoltoasemat
Service
stations
3
Bensiinin,diesel
dieselin
polttoöljyn
(1,000 m3)
Gasoline,
andjafuel
oil salesmyynti
('000 m³)
Markkinaosuuksien kehitys ja verkostojen rakenne
Bensiinin markkinaosuuksien kehitys (1996-2015)(1)
100%
80%
60%
40%
20%
Esso
Shell
St1
ABC
Neste
SEO
JET
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0%
Teboil
(1) Teboil osti JET-automaattiketjun 2006. Esso-ketju myytiin ja jaettiin ABC:n ja St1:n kesken 2006-2007. St1 hankki Shellin
tunnuksen käyttöoikeuden ja verkoston Suomessa 2010. Muut markkinamuutokset näinä vuosina ovat olleet marginaalisia.
1,000
Stations by company (31.12.2015) (2)
800
600
302
155
400
200
212
214
253
206
252
187
128
Neste
St1 and Shell
Teboil
0
Miehitetyt
Service
stations
Automaatitstations
Unmanned
311
130
78
90
24
18
ABC
SEO
GT Retail
Raskaan
kaluston
jakelupisteet
Heavy
traffic
fuel distribution
stations
(2) GT Retail Oy konkurssiin kesällä 2016. Useimmat GT-asemien omistajat valitsivat SEO:n uudeksi polttoainetoimittajakseen.
4
Vuonna 2016 SEO-verkostossa
on noin 200 asemaa. Tähän
sisältyy yli 150 yrittäjää, ns.
Omistajakauppiasta (COCO) ja
noin 30 SEO:n omasa
operoinnissa olevaa asemaa
(COCO) sekä 12 veneasemaa.
Omistusrakenne ja osuuskuntamalli
Omistajuuden kuvaus

SEO on osuuskunta, jonka omistajina ovat pääosin yritysjäsenet (100 %)

Jäsenet ovat huoltoasemayrittäjiä ja polttoainekauppiaita
Omistajuus ja päätöksenteko
‒ Enin osa polttoaineista myydään jäsenten omistamien asemien ja
heidän välittämänsä myynnin kautta
‒ Lisäksi noin 110 jälleenmyyjää toimii SEO-tunnuksin ja ovat tehneet
ns. Viraskauppiaan yhteistoimintasopimuksen polttoainetoimituksista;
näistä osa täyttää jäsenkriteerit (ks. alla)

SEO:n tytäryhtiö West Tank Oy omistaa tytäryhtiönsä (Länsi-Suomen
Polttoöljy Oy) kanssa neste-bulk terminaalin Porin Tahkoluodossa ja
tuottaa varastointi- ja logistiikkapalveluja SEO:lle, teollisuudelle ja
kaupallisille toimijoille
Osuuskuntamallin kuvaus

Osuuskunnalla on nykyisin 44 jäsentä, jotka osallistuvat yhdenvertaisina
päätöksentekoon (yksi mies – yksi ääni) osuuskunnan kokouksissa
‒ SEO:lla on kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa (varsinainen
kokous keväällä on tilinpäätös- ja vaalikokous; syyskokouksessa
hyväksytään talous- ja toimintasuunnitelma)
44 jäsentä (syyskuu 2016)
100%
Emoyhtiö
(osuuskunta)
60%
West Tank Oy *
‒ SEO:n hallituksessa on 5-7 jäsenkauppiasta (viiden oltava jäseniä,
lisäksi voi olla muita kauppias- tai asiantuntijajäseniä)
‒ Jäsenyyden kriteerit: 12 kk toiminta SEO-jälleenmyyjänä ja vähintään
500.000 litran vuosimyynti (bensiini, diesel, polttoöljy)

Jäsenet ovat itsenäisiä ja riippumattomia päättäjiä
100%
Länsi-Suomen Polttoöljy Oy
‒ Itsenäiset päätökset polttoaineen hinnasta
‒ Muiden huoltoasematuotteiden hankintakanavia ei ole sidottu
* 40% osuuden West Tank Oy:stä omistaa suomalainen perheyritys Baltic Tank Oy
5
Liiketoimintamalli
Logistiikka ja hankinta
Yritys- ja teollisuusmyynti
Kuluttajamyynti, suoramyynti
Huoltoasemat
Neste,
Teboil
(20142016)
Teollisuuden, kaupan,
julkisten tahojen sekä
maa- ja metsätalouden
asiakkaat
Kuluttajaasiakkaat
Huoltoasemat
palvelevat yksityisja yritysasiakkaita
West Tank Oy
LänsiSuomen
Polttoöljy Oy
Yksityiset
liikennöitsijät
Huomautuksia

SEO toimii liiketoimintayksiköissä
‒ Logistiikka ja hankintat: West Tank Oy ja Länsi-Suomen Polttoöljy Oy ovat säiliövarastojen operaattorina (keskitisleet) Porin Tahkoluodossa. Polttoaineiden
kuljetuksesta on tehty sopimukset yksityisten kuljetusyritysten kanssa. Bensiinit, dieselöljytt, moottoripolttoöljyt ja lämmitysöljyt toimitetaan Nesteen ja
Teboilin terminaaleilta vuosisopimusten mukaisesti. Polttonestevarastoja on kahdeksan (Kemi, Oulu, Kokkola, Vaasa, Pori, Naantali, Porvoo ja Joensuu).
‒ Yritys- ja teollisuusmyynti: Yritysasiakkaille, teollisuudelle, pk-yrityksille ja julkisille toimijoille toimitetaan tukkumyynnissä kaikkia nestemäisiä polttoaineita.
‒ Suoramyynti ja kuluttajamyynti: yksityisasiakkaille toimitetaan myös suoramyyntinä polttoaineita ja lämmitysöljyä
‒ Huoltoasemat: vastaavat polttonesteiden vähittäismyynnistä; miehitetyillä asemilla on myös muita palveluja, automaattiasemat ja D-asemat tarjoavat
polttoainejakelua, mutta myös niiden yhteydessä voi toimia muita yrityksiä, kuten korjaamoja, kahviloita, autonpesuja ja muita paikallisia palveluja

Osuustoimintamallin mukaisesti SEO tarjoaa polttonesteiden hankinta- ja kuljetuspalveluja huoltoasemayrityksille taloudellisesti ja tehokkaasti
‒ Liikennepolttonesteet, moottoripolttoöljyt ja lämmitysöljyt; hankinta, markkinointi ja neuvottelutuki paikalliseen sopimiseen
‒ Kuljetuspalvelut yksityisten säiliöautoyrittäjien kanssa ja maksuliikennettä koskevat tietoliikennesopimukset
‒ Markkinointi- ja myynninedistämispalvelut, huoltoasemien liiketunnisteet ja tekninen laitetuki, joista hankinta- ja palvelusopimuksia
6
SEO:n johtoryhmä
Henkilöt
Toiminta lyhyesti
Jan Väliheikki
 SEO-kauppiaana yli 15 vuotta, toisen sukupolven perheyrittäjä
hallituksen puheenjohtaja
 yli viisi vuotta SEO:n hallituksen jäsenenä, josta yli 4 vuotta puheenjohtajana
 hallituksen jäsen, West Tank Oy ja Länsi-Suomen Polttoöljy Oy
Hannu Laitinen
 Toimitusjohtajana yli 7 vuotta (1999-2004 ja 2014 alkaen)
toimitusjohtaja
 yleisjohto, rahoitus, markkinointi ja hankinnat
KTM, MBA
 aiemmin järjestösihteerinä Suomen Bensiinikauppiaitten Liitossa (1984-1999); öljyalan asiantuntijatyöt (Value Set Oy, 2004-2014)
Tero Riuttamäki
 SEO:n kenttäpäällikkö vuodesta 2007; asemahankinta, huoltoasemien laitteistoasiat, maksupäätejärjestelmät ja huoltoasemien atkratkaisut verkostotasolla
kenttäpäällikkö
logistiikka- ja ohjelmistoasiantuntija
 vuodesta 2015 alkane myös toimitusjohtaja West Tank Oy:ssä ja Länsi-Suomen Polttoöljy Oy:ssä
Juha Tikka
 SEO aluepäällikkö 2015 alkaen
aluepäällikkö
 uusien kauppiaiden ja liikepaikkojen hankinta, huoltoasemien ympäristöasiat, hallinto ja suunnittelu sekä säädösten mukaisen
huoltoasemamääräysten valvontatyön ohjaus
ympäristöinsinööri
 aiemmin projektipäällikkönä Autotank / Gilbarco –yhtiössä (1998-2007)
 aiemmin asiantuntijatehtävät PTI Soil Oy, PTI Oy (2000-2015)
Ulla Lindström
 SEO talouspäällikkö 1997 alkaen
talouspäällikkö
 taloushallinto, kirjanpito ja taloushallinnon atk-järjestelmien ratkaisut ja ylläpito
 aiemmin taloushallinnon tehtäviä mm. elektroniikan tukkukaupassa
7
Yhteystiedot
toimitusjohtaja Hannu Laitinen
+358 400 884 321
[email protected]
Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
Viipurintie 11, 15150 Lahti
vaihde +358 3 883 060
www.seo.fi
8