etsii sihteeriä - Suomen Pystykorvajärjestö

Suomen Pystykorvajärjestö ry
ETSII SIHTEERIÄ
Järjestön sihteerin tehtävien hoitoon haetaan yhteistyökykyistä ja itsenäiseen työhön kykenevää henkilöä. Sihteeri vastaa järjestössä lähinnä ns. juoksevien asioiden hoitamista,
joista voidaan mainita tärkeimpinä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valmistella yhteistyössä puheenjohtajan kanssa hallituksen päätöksiä tekevät kokoukset
Pitää pöytäkirjan muodossa kirjaa tehdyistä päätöksistä ja lähettää pöytäkirjaotteet asianomaisille
Osallistua avoimeen tiedottamiseen, esim. pöytäkirjojen julkaisemiseen
Hoitaa yhteistyötä Kennelliiton kanssa ja pitää yllä rekistereitä siellä Omakoiran kautta
Antaa mahdollisesti hallituksen delegoimia lausuntoja kennelnimiin, koulutustapahtumiin, yms.
Valmistella ja koota vuosikokoukseen liittyvä materiaali, esim. toimintakertomus ja –suunnitelma
Hoitaa tilanvarauksia, esim. jalostuspäiviin, talvipäiviin ja erilaisiin kokouksiin liittyen
Omien kotisivujen luottamushenkilöiden yhteystietojen ylläpito
Pitää kirjaa palkitsemisista ja kunniamerkkien saajista sekä merkkipäivien viettäjistä
Hoitaa muut sihteerille hallituksen tai muiden toimielinten asettamat tehtävät
Jos tunnet mielenkiintoa luottamustehtävän hoitamiseen, voit jättää vapaamuotoisen hakemuksen puheenjohtajalle, hän antaa myös tarvittaessa lisätietoja tehtävän hoitamisesta.
Pentti Isoviita, 050 351 1410, [email protected]
Kuvat: spk/Aaro Envall, kkk/Tanja Ihalainen,
ppk/Esa Virolainen
1