Pallereoler P90 - PushBack

www.constructor.no
+47 67 11 26 00
Pallereoler
P90
PushBack
FILO
Visit www.constructor.no/Produkter/Pallehandtering/Pallereoler-P90-Push-Back/ for the latest information.
Bygg et funksjonelt og rasjonelt lager med
riktig type pallereoler
PushBackreoler is a product in the
category
Pallehåndtering forekommer i en mengde forskjellige metoder og
system, avhengig av type gods som er lastet på pallene. Det kan
være frossenvarer på fryselager, som lagres i mobile pallereoler MOVO eller bulkgods som f.eks. produkter med "Best før dato" som
lagres etter FIFO-prinsippet (first in first out). Alle produkter som
oppbevares på pall bør lagres etter den oppbevaringsmetoden som
godset krever for optimal lagringsøkonomi.
Pallehåndtering
Pallereol P90
Uttrekksenhet
Mobile pallereoler-MOVO
Dypstablingsreoler
Shuttle-system
Gjennomløpsreoler
PushBackreoler
Smalgangslager
Pallereol RACK83
Guide til valg av pallesystem
Please visit www.constructor.no to see our other
products.
Pallehåndtering › PushBackreoler
>
Beskrivelse
Spesielt godt egnet for lagring av gods i store kvantum. Man får
færre håndteringer, kortere avstander og en økt lagerkapasitet på Referanser
opp til 75%.
Pallereoler av typen PushBack er spesielt godt egnet for bulkgods som
kan lagres på paller i henhold til prinsippet sist inn, først ut (LIFO).
Systemet har to forskjellige oppbygninger avhengig bruksområde og
håndtering. For kortsideshåndterte paller brukes for det meste hellende
rullebaner uten drift, mens det for langsideshåndterte paller er mest
vanlig å bruke vogner på hellende skinner. Opp til 10 paller kan skyves
etter hverandre inn i disse baner, men dette avhenger av pallevekt og
lagringshøyde over gulvet ved bruk av rullebaner uten drift. Ved bruk av
skinnegående vogner er maksantallet 6 paller i dybden. Straks en pall
tas ut, ruller neste pall frem til plukkstedet automatisk. Enkeltpaller kan
dog ikke nås direkte. Denne løsning minsker både antall håndteringer og
avstander, og øker lagringskapasiteten med opp til 75% sammenlignet
med standard pallereoler.
Erik Tanche Nilsen, Skien
Pallereoler P90 - PushBack kan også benyttes for å skape ytterligere lagringsplass i ellers ubrukelige områder,
som for eksempel ovenfor tverrganger eller rundt lastesoner.
Raskt budsjettoverslag for pallesystemer »
1/4
www.constructor.no
+47 67 11 26 00
Produktfakta
Paller lastes inn i PushBackreolen enten på rullebaner eller vogner. Pallen eller
vognen skyves deretter inn i reolen av neste innkommende pall eller vogn. Paller
kan lagres fra to til ti i dybden med rullebaner uten drift, og fra to til 6 paller i dybden
ved bruk av vogner. Pallene lastes på og av fra samme sted, noe som minsker
truckens kjørelengde og gir korte ledetider.
På grunn av hellningen på banen, ruller neste pall automatisk frem til
kanten. Ved bruk av vogner er det mulig, i samme reol, og til og med i
samme fag, å ha en blanding av produkter og palletyper, inklusive paller
av dårligere kvalitet.
Rullebaner og vogner finnes i en mengde varianter, for enkel tilpasning til deres behov.
Vogner kan fås med fargekoding som kan forenkle identifisering av antallet lagrede paller i dybden.
Fordeler:
Rask og enkel tilgang til alle linjer.
Maks utnyttelse av gulvareale.
Passer for bulklager / kjølelager.
Pallen finnes alltid i fremkanten av reolen.
Tilgjengelighet etter FILO-prinsippet (først inn sist ut)
Høyde som standard, opp til 11 m.
Hva du bør tenke på ved prosjektering
Kraften som brukes til å trykke inn paller, uansett om systemet er med eller uten drift, føres tilbake til
gaffelstativet på trucken. Jo fler paller som lagres i dybden og jo høyere lagringshøyden blir, jo mer øker kraften
mot gaffelstativet.
Truckleverandøren kan gi informasjon om hvilken kraft gaffelstativet på trucken kan håndtere.
2/4
www.constructor.no
+47 67 11 26 00
Tilbehør
3/4
Påkjøringsbeskyttelse
Stolpebeskytter, Protect-it™
Påkjøringsbeskyttelse for pallereol,
lakkert i signalgul farge. Gulvmontert.
Modell "klikk på", produsert av
HDPE Termoplast. Høyde 100 mm.
Gul/svart.
Gavlbeskytter
3-delt gavlbeskytter
Absorberende gavlbeskytter / truckvern i
metall med støtdempende fyll.
3-delt gavelbeskytter i alle lengder.
Boltes i gulv. Standard varianter
med og uten støtdemping/fjæring.
Sikkerhetsvern
Pallestoppere
PROTEX sikkerhetsvern kan benyttes
som; beskyttelse mot kollisjon og
påkjøring på kontorer, automater og
conveyor-systemer og
ruteseparator. Les mer her (pdf).
Firkantrør, lengde 1290 mm.
Signalgul. Festes med låseskive og
skrue.
Nettingvegger-Sikkerhetsnett
Bjelkelås
Hindrer at gods faller ned og forårsaker
personskader. Festes med konsoll og
låsbeslag. Mer info finner du på
Nettingvegger.
Låser bærejernet. En svært viktig
sikkerhetsdetalj. Et absolutt
sikkerhetskrav!
Hyller
Nettinghyller
Brukes til alle typer oppbevaring, og kan
enkelt tilpasses etter godset.
Sikrer løst gods og er påkrevd ved
sprinklerinstallasjoner. Maskevide,
normalt 50x50 mm. Les mer under
Nettinghyller.
Hylleavdeler
Skilt- og merkesystem
Hylleavdeler/skillevegg for pallereoler.
Etikettholdere, bokstaver og tall,
selvklebende eller magnetisk for
alle typer gavler, hyller og bærejern.
Du finner mer info under
Merkesystem.
Uttrekksenhet - reolmontert
Uttrekksenhet - med hjul
Reolmontert modell med mulighet for
tosidig uttrekk. Lastekapasitet 600 kg.
Gulvmodell med og uten støttehjul.
Lastekapasitet 1000 kg.
Fås i mange varianter. Skal hindre
gjennomskyvning av paller.
www.constructor.no
+47 67 11 26 00
4/4
Skilt
Stolpefot
Belastningsskilt, Bruks- og
montasjeanvisning
Stolpefot og shims for: vanlig
pallereol, smalgangslager, spesielle
gulvdekke, asfalt mm.
Fot for asfaltgulv
Halvpall-innlegg
For vektfordeling ved bruk på asfaltgulv.
Oppgi reoltype for å få riktig modell.
Brukes til å skape en stabil og
sikker hylle. Maks last 500
kg/halvpall.
Kjøregangssikring
Tværrbjelke
Kjøregangssikring som plasseres på
bjelkene i gjennomkjørselsfag for å sikre
mot evt. nedfall av gods.
Bjelke som monteres mellom
forreste og bakeste bærebjelke.
Leveres til både kortsides- og
langsideshåndtering.
Inndeler
Oppsamlingskar
Til vertikal oppbevaring av langgods i
pallereol.
Ved evt. lekk av farlig væske kan en
galvaniseret
oppsamlingsbakke plaseres på
gulvet eller på nivået.
Innlegg for oljefat
Oppheng til kabeltrommel
For oljefat eller annet sylinderformet
gods, 50 og 200 l fat. Innermål 360 eller
548 mm. Maks last 1000, resp 1200 kg.
Oppheng til kabeltrommel i
pallereol. Kan flyttes innover og
utover.