IFS - Loe Rørprodukter AS

3. Overvannshåndtering
3.3 Infiltrasjonssandfang
IFS-kummer kombinerer to funksjoner: INFILTRASJON og SANDFANG.
I Norvars prosjektrapport 144/05 “Veiledning i overvannshåndtering” er
anbefalingen å bruke følgende treleddsstrategi planlegging av
overvannshåndtering:
1. Fang opp og infiltrer alt regn med < 20 mm nedbør
2. Forsinke og fordrøye vann > 20 mm, < 40 mm nedbør
3. Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm nedbør
Ved normal nedbør infiltreres vannet i grunnen. Ved massiv nedbør eller mettet
grunn går vannet over i en overvannsledning gjennom dykker nummer to.
Nødoverløp - Dykker DN 160 eller DN 200
DN 110
PP-overløp
595 / 1100
545 / 1050
1000 / 1500
50
Frostoverløp
Sand / Slam
DN 1000
IFS - DN 1000
“Stor “
Varenummer
3820000008
11 892 KR.
Varenummer
48
DN
mm
1000
Beskrivelse
Høyde
mm
580
3110000500
Kumring med bunn
9930000110
IFS - Innstøp av muffe - PP DN 110
4800005110 110
IFS-dykker - DN 110 - Plast (overløpsrør-lang)
5101161000 1000 Kumpakning - Standard SBR
3010001500 1000 Kumring DN 1000 x 1500
1500
5709100186 186
Kjerneborring DN 186
5309100160 160
Pakning F910-AR 160 for PP/PVC - Standard SBR
4800000160 160
Dykker - Plast - Basal
Øvrige komponenter for kumavslutning - se kumelementer og gategods.
IFS - DN 1000
“Liten”
Varenummer
3820000009
11 013 KR.
Komplett bunnseksjon DN 1000 x 580 med innmontert DN 110 “IFS-dykker” og
kumring DN 1000 x 1500 med innmontert DN 160 dykker i PP
Godstykkelse
mm
90
Vekt
ca. kg
685
90
3
1
1200
1
2
Komplett bunnseksjon DN 1000 x 580 med innmontert DN 110 “IFS-dykker” og
kumring DN 1000 x 1000 med innmontert DN 160 dykker i PP
Varenummer
DN Beskrivelse
Høyde
mm
mm
3110000500 1000 Kumring med bunn
580
9930000110
IFS - Innstøp av muffe - PP DN 110
4800000110
110 IFS-dykker - DN 110 - Plast (overløpsrør-kort)
5101161000 1000 Kumpakning - Standard SBR
3010001000 1000 Kumring DN 1000 x 1000
1000
5709100186
186 Kjerneborring DN 186
5309100160
160 Pakning F910-AR 160 for PP/PVC - Standard SBR
4800000160
160 Dykker - Plast - Basal
Øvrige komponenter for kumavslutning - se kumelementer og gategods.
Loe Rørprodukter AS // Produktkatalog 2015/16
Godstykkelse
mm
90
Vekt
ca. kg
685
90
3
1
775
1
2