klikke her - Kirken i Molde

Diakon i Bolsøy samarbeidsomrade. Fast stilling 100 %.
Molde kirkelige fellesråd har ledig fast stilling som diakon i Bolsøy samarbeidsområde (Bolsøy, Kleive, Røvik og
Veøy og Sekken menigheter). Vi søker etter en engasjert og motivert person som med sin diakonale
kompetanse kan være med å videreutvikle det diakonale arbeidet i menighetene.
Arbeidsoppgaver:
Med utgangspunkt i tjenesteordning for diakoner og menighetenes planer skal diakonen bl.a:







Videreføre, -utvikle og delta sammen med menighetene i gjennomføring av diakoniplanene
Videreføre arbeid for og med mennesker med psykisk utviklingshemming
Delta i flyktningearbeid / interkulturelt samarbeid
Arbeide med besøkstjeneste, samtaler, dialog, sjelesorg og sorgarbeid
Rekruttere, motivere og følge opp frivillige medarbeidere
Deltakelse i stabssamarbeid
Noe kvelds- og helgearbeid inngår i stillingen.
Kvalifikasjoner:



Godkjent diakonutdanning i hht Tjenesteordning for diakoner.
Relevant erfaring fra diakonalt arbeid.
Søker må være medlem av Den norske kirke. Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler. Politiattest
fremlegges i henhold til kirkelovens § 29.
Personlige egenskaper:





Kreativ og kontaktskapende
Gode lederegenskaper
Helhetstenkende og strukturert
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt
Vi tilbyr:




Fleksibel arbeidstid
Kreativt teamarbeid i stab (kateket, to trosopplærere, kantor og tre prester, daglig leder)
Lønn etter gjeldende satser og pensjonsordning i KLP
Kontorplass i kontorfellesskap på Bolsøy kirkekontor, Bergmo
Søknad og kontaktinfo:



Søknad sendes via www.kirkejobb.no
Søknadsfrist: 01.10.2016
Kontaktpersoner: Kirkeverge Hans Jakob Nes, e-post: [email protected] Tlf: 901 84 278 /
adm.leder Eva Wentzel, e-post: [email protected], tlf 71 11 15 90.
Litt om menighetene:
Alle de fire menighetene har diakoniplaner og to av dem har faste diakoniutvalg. Det er felles diakonisamling for
alle menighetene hver høst. Diakoniens dag markers jevnlig og flere av menighetene er «grønn menighet» og
feirer «Skaperverkets dag».
Det er 4 institusjoner i området og diakonen koordinerer kirkens tjeneste der. Diakonen er involvert i
gudstjenestearbeid sammen med mennesker med psykisk utviklingshemming (PU), utvikling av
bønnevandringer og bønnestasjoner og deltar i skoletilbudet om temadag på Veøya for 6.trinnet.
Det er nært samarbeid med Molde menighet om ulike diakonale tilbud, bla. PU-arbeid, diakonale temakvelder og
sorggrupper.
.