Bunndel type 1 - Loe Rørprodukter AS

4. Bunnseksjoner - Standard
4.1 Rennekum i betong - Type 1
Bunnseksjon “Type 1” leveres med renneløp i betong. Muffene har innstøpt
pakning og er beregnet for tilslutning av ig-, PP- eller X-stream-rør.
Bunnseksjonen er beregnet for inspeksjonskummer på avløpsnettet.
Sideløpene er 3 cm høyere plassert enn utløpet.
Tre ulike renneløp
X-løp
Y-løp
Forskjøvet Y-løp
DN2
DN1
Bunnseksjon “Type 1” kan også leveres med innstøpte ig-muffer.
Ta kontakt med vårt selgerteam for mer informasjon!
DN 1000
PP-muffer
Forskjøvet Y-løp
Varenummer
DN 1000
Innstøpte
PP-muffer
Forskjøvet Y-løp
Varenummer
Innstøpte
ygning
Videre oppb
DN 1200
DN 1000
Innstøpte
PP-muffer
Y-løp
DN 1000
Innstøpte
PP-muffer
X-løp
56
4011600163
4012000203
4012500253
4013150317
4011600160
4012000200
4012500250
4013150315
Varenummer
4001600160*
4002000200*
4002500250*
4003150315*
*Bestillingsvare
Varenummer
3901600160*
3902000200*
3902500250*
3903150315*
*Bestillingsvare
DN innv.
mm
1000
1000
1000
1000
DN1
mm
160
200
250
315
DN2
mm
160
200
250
315
Høyde
mm
800
800
800
800
Vekt
ca. kg
1630
1630
1630
1630
Pris
kr.
8 714
8 889
9 204
9 556
DN innv.
mm
1000
1000
1000
1000
DN1
mm
160
200
250
315
DN2
mm
160
200
250
315
Høyde
mm
800
800
800
800
Vekt
ca. kg
1630
1630
1630
1630
Pris
kr.
8 714
8 889
9 204
9 556
DN innv.
mm
1000
1000
1000
1000
DN1
mm
160
200
250
315
DN2
mm
160
200
250
315
Høyde
mm
800
800
800
800
Vekt
ca. kg
1630
1630
1630
1630
Pris
kr.
6 634
6 809
7 124
7 476
DN innv.
mm
1000
1000
1000
1000
DN1
mm
160
200
250
315
DN2
mm
160
200
250
315
Høyde
mm
800
800
800
800
Vekt
ca. kg
1630
1630
1630
1630
Pris
kr.
6 634
6 809
7 124
7 476
Loe Rørprodukter AS // Produktkatalog 2015/16
4. Bunnseksjoner - Standard
Innvending mål
DN2
Høyde
DN2
DN1
DN1
4. Bunn-Standard
.
Alle bunnseksjoner “Type 1”
produseres med innvendig
diameter på 1000 mm.
Ved forskjøvet Y-løp utformes
spissen i to ulike varianter slik at
kummen kan videre oppbygges
med DN 1000 eller DN 1200.
Fals plassert nærmere innsiden - Oppbygning DN 1000
DN 1000
Innstøpte
X-stream-muffer
Forskjøvet Y-løp
DN 1000
X-stream-muffer
Forskjøvet Y-løp
Fals plassert nærmere utsiden - Oppbygning DN 1200
Varenummer
4001600153*
4002000203*
4002500253*
4003000303*
* Bestillingsvare
Varenummer
Innstøpte
ygning
Videre oppb
DN 1200
Innstøpte
DN 1000
X-stream-muffer
Y-løp
DN 1000
Innstøpte
X-stream-muffer
X-løp
4011600161*
4012000201*
4012500251*
4013000301*
* Bestillingsvare
Varenummer
4001600151*
4002000201*
4002500251*
4003000301*
* Bestillingsvare
Varenummer
3901500151*
3902000201*
3902500251*
3903000301*
* Bestillingsvare
DN innv.
mm
1000
1000
1000
1000
DN1
mm
150
200
250
300
DN2
mm
150
200
250
300
Høyde
mm
800
800
800
800
Vekt
ca. kg
1630
1630
1630
1630
Pris
kr.
8 714
8 889
9 204
9 556
DN innv.
mm
1000
1000
1000
1000
DN1
mm
150
200
250
300
DN2
mm
150
200
250
300
Høyde
mm
800
800
800
800
Vekt
ca. kg
1630
1630
1630
1630
Pris
kr.
8 714
8 889
9 204
9 556
DN innv.
mm
1000
1000
1000
1000
DN1
mm
150
200
250
300
DN2
mm
150
200
250
300
Høyde
mm
800
800
800
800
Vekt
ca. kg
1630
1630
1630
1630
Pris
kr.
6 634
6 809
7 124
7 476
DN innv.
mm
1000
1000
1000
1000
DN1
mm
150
200
250
300
DN2
mm
150
200
250
300
Høyde
mm
800
800
800
800
Vekt
kg
1630
1630
1630
1630
Pris
Loe Rørprodukter AS // Produktkatalog 2015/16
6 634
6 809
7 124
7 476
57