Klik her - Viby Badminton klub

Viby Badminton Klub
Byder velkommen til
sæsonen 2016 / 2017
Så er det ved at være tid til at tænke på tilmelding til badmintonsæsonen 2016 - 2017.
Find ketsjer og sko frem og vær med fra starten af den nye sæson, der med garanti vil byde på mange sjove timer for alle.
TILMELDING
AKTIVITETSKALENDER M.M. FOR SÆSONEN 2016 - 2017
Finder sted i Dåstruphallens Cafeteria efter følgende plan:
Ungdom: Søndag den 21. august 10.00 - 12.00
(Se under punktet “ungdomsafdelingen”)
Motionist: Nuværende medlemmer: Torsdag den 18. august kl. 19.00
- 20.00.
Nye medlemmer: Torsdag den 18. august kl. 20.00 - 21.00.
60+: Tilmelding torsdag den 18. august
for nye spillere kl. 19.00 – 20.30 i Dåstruphallen eller til Ruth på telefon
21 65 33 08. ”Gamle” spillere møder op i Viby Idræts Center den 7.
september, hvor der udleveres girokort.
Hvis du ikke har mulighed for at møde op på ovennævnte tidspunkter,
kan du kontakte et medlem af bestyrelsen – se navn og telefonnummer
sidst i denne annonce eller på vores hjemmeside www.vibybadminton.dk
På gensyn i den nye sæson!
Viby Badminton Klub
www.vibybadminton.dk - Facebook: VIBY Sj Badminton Klub
NY TIL BADMINTON?
Har du aldrig prøvet at spille badminton før, men kunne du tænke dig
at blive introduceret til spillet? Så er der mulighed onsdag aften fra kl.
20.00 – 21.00 i Viby Idrætscenter, hal 2. Der vil være en introduktion til
spillet og dets regler. For yderligere dygtiggørelse, kan du melde dig til
et af de fire tilbud der afvikles sammen med DGI i løbet af sæsonen.
Kom når du har tid og lyst!!
Pris: 250,00 kr. i kontingent + 20,00 kr. pr. gang du spiller Heri er ikke
medregnet forbrug af bolde.
UNGDOMSAFDELINGEN
Tilmelding:
Tilmelding til ungdomsafdelingen vil i år foregå søndag den 21. august
fra kl. 10.00 - 12.00. I dette tidsrum vil nogle af sæsonens ungdomstrænere og/eller andre hjælpere være til stede. Alle, der har lyst, kan
medbringe indendørs sko og spille lidt på en af de 5 baner som vi har til
rådighed.
Er du i tvivl om badminton er noget for dig, så kom op i hallen og prøv.
Vi har naturligvis en ketsjer du kan låne og vi håber også, at så mange
som muligt af de “gamle” spillere (også selv om de er sikre på, at de
vil fortsætte) vil møde op med ketsjeren og være med til at gøre det til
nogle sjove timer. Ved tilmeldingen vil vi være behjælpelige med at finde
netop det niveau, der passer dig bedst.
Forældre er selvfølgelig meget velkomne denne dag. Vi byder på en kop
kaffe og sodavand i cafeteriet og der vil være mulighed for at tale med
sæsonens trænere og medlemmer af klubbens bestyrelse.
Der er begrænset plads på de enkelte hold, og ved for mange spillere
vil der blive oprettet ventelister. Hvis du har spillet tidligere, og allerede
nu ved, at du vil forsætte i næste sæson, så send en mail til [email protected]
vibybadminton.dk Gerne allerede nu!
Hvis du er ny spiller og ikke har mulighed for at møde op den 21.
august, så send en mail til [email protected] dog først fra den
22. august.
Tidspunkt
Aktivitet
18. august 2016 kl. 19.00
Tilmelding for motionister, nuværende medlemmer
18. august 2016 kl. 21.00
Tilmelding for motionister, nye medlemmer
21. august 2016 kl. 10.00-12.00
Tilmelding for ungdomsspillere
22. august 2016
Sæsonen starter
27. september 2016
Inspirationsdag for motionister i Dåstruphallen
15. oktober - 23. oktober 2016
Efterårsferie (begge dage inklusive)
December 2016
Mixmax-stævne for motionister i Dåstruphallen
22. december 2016 - 1. januar 2017
Juleferie - lukket i Dåstruphallen (begge dage inkl.)
18. februar - 26. februar 2017
Vinterferie (begge dage inklusive)
6. marts 2017
Inspirationsdag for motionister i Dåstruphallen
18. marts 2017
Klubmesterskaber for motionister og ungdomsspillere
22. marts 2017
Generalforsamling
8. april - 17. april 2017
Påskeferie (begge dage inkl.).
30. april 2017
Sæsonen slutter
1. maj - 30. maj 2017
Sommerbadminton
Er du i tvivl om enkelte ting i folderen, eller har du brug for supplerende
oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Vi har planlagt følgende træningsmoduler:
Mandage 16.00 - 17.00
U11 + U13 (nye)
Dette hold er for de yngste spillere,
som gerne vil lære at spille badminton
og samtidig have det sjovt med en
kombination af leg og badminton, hvor
der også bliver taget hensyn til de
mere ambitiøse. Trænere: Christina
Schønemann. Hjælpetrænere: Cecilie
Larsen og Mia Graae.
Mandage 17.00 - 18.00
U9 + U11 (nye)
Dette hold er for de yngste spillere,
som gerne vil lære at spille badminton.
Træningen vil blive en blanding af leg
og badminton. Her skal det være sjovt
at lære noget med bold og ketsjer.
Træner: Christina Schønemann.
Hjælpetrænere: Cecilie Larsen og Mia
Graae.
III
Mandage 18.00 - 19.30
U13 - U17 (øvede)
Intensiv træning. Mest for holdspillere
som måske vil træne 2 gange om
ugen. Trænere: Johannes og Christina
IV
Tirsdage
16.00 - 18.00
Let øvede, hovedsaglig U11-U15
Træningen er baseret på børn der ønsker
at træne seriøst og som sandsynligvis vil
deltage i stævner o.l. Træner: Johannes
Hjælpetræner Jon Frederiksen
V
Onsdage 16.30 - 18.00
Øvede - hovedsaglig U13 og U17
Træningen er baseret på børn der ønsker
at træne seriøst og som sandsynligvis vil
deltage i stævner o.l. Træner: Christina
Hjælpetræner: Lars Korsgaard.
I
II
VI
Fredage
16.30 - 18.00
Udskoling - unge fra 7. klasse
Tilmeld dig for hele året for 250,00 kr.(kontingent). Kom når du har lyst. Dette er et
tilbud til 7. - 10. klasses unge, som gerne
vil dyrke lidt motion til høj musik med
vennerne. Der vil være åbent for salg af
sodavand i cafeteriaet.
Træningstider:
Al ungdomstræning foregår i Dåstruphallen og spillerne vil få tilbudt
træningsmuligheder mandag, tirsdag og onsdag og fredag.
Det tilstræbes at inddele børnene i grupper, der tager hensyn til niveau
og lyst til at forbedre sig samtidig med, at der laves en vis aldersopdeling.
Der kan, afhængig af antallet af tilmeldinger og endelig trænersituation, forekomme små ændringer til dette.
Ungdomstrænere:
Christina Schønemann, Johannes Hansen. Hjælpetrænere: Cecilie
Larsen, Mia Graae, Jon Frederiksen og Lars Korsgaard.
Priser:
Kr. 550,00 i kontingent for træning 1 gang om ugen. Ved træning 2
gange om ugen: 800,00 kr. Fredag for udskolingselever: 250,00 kr. i
kontingent.
Stævner: Der er egenbetaling for deltagelse i stævner på 75,00 kr.
Aktiviteter:
Til den nye sæson bliver der, alt efter interesse, tilmeldt hold i forskellige
aldersgrupper til holdturneringen under DGI, Roskilde. Der vil herudover
blive mulighed for at deltage i en række stævner, hvor man møder
spillere fra andre klubber, som passer til ens egen alder og niveau, heriblandt mange muligheder for de helt nye og uerfarne badmintonspillere.
Vi håber også at kunne arrangere et weekendarrangement, træningslejr
og meget mere.
Nærmere information kan fås ved tilmeldingen den 21. august.
Du er:
U-9 spiller, hvis du er født 2008 eller derefter
U11 spiller, hvis du er født 2006-2007
U13 spiller, hvis du er født 2004-2005
U15 spiller, hvis du er født 2002-2003
U17 spiller, hvis du er født 2000- 2001
U19 spiller, hvis du er født 1998-1999
MOTIONISTAFDELINGEN
Træningspriser pr. bane vil være følgende:
• 60 minutters baner koster kr.1200,00
•L
ørdagsbaner koster kr. 950,00, idet der kompenseres for
inddragelse af disse baner i forbindelse med visse arrangementer
i løbet af sæsonen.
Ovenstående priser er ekskl. medlemskontingent som pt.
udgør 250,00 kr.
BADMINTON 60+
Badminton 60+ er for spillere på 60 år eller mere, der har spillet
badminton før, og derfor har nogle grundlæggende færdigheder i
spillet, og som nu har fået tid til at spille i dagtimerne.
Der spilles hver onsdag i Viby Idræts Center fra kl. 14.00 – 16.00.
Herefter hygger vi os sammen over en kop kaffe. Yderligere oplysninger findes på VBK´s hjemmeside eller ring til Ruth på
tlf. 21 65 33 08.
Pris: 275,00 kr. Heri er IKKE inkluderet udgifter til bolde ligesom
prisen er uden kontingent.
BESTYRELSEN
Formand:Mai-Britt Christensen
Bodsbjerghaven 12 • tlf. 46 19 43 79
Næstformand: Jette Tjørnelund
Valorevej 37 • tlf. 40 17 93 84
Kasserer: Dorthe S. Prosberg
Tlf. 22 87 96 51
Motionistudvalg: Egon Christensen
Valorevej 37 • tlf. 22 29 51 33
Ungdomsudvalg: Christina S. Schønemann
Emilsgave 113 • tlf. 20 18 41 11
Cafeteriaudvalg: Ulla Larsen
Ingeborgvej 6 • tlf. 20 72 17 64
60+ udvalg: Ruth Carlsen
Dåstrup Kirkevej 9 • tlf: 21 65 33 08
Følg med i nyheder og resultater på www.vibybadminton.dk
og følg os på Facebook: VIBY Sj Badminton Klub