Justitsministeriet under forandring

Justitsministeriet under forandring
Styringsagenda 2016
Justitsministeriets koncern
Bagtæppe – Justitsministeriets omverden
1 Høj juridisk faglighed
2 Langsommelighed
3 Svingende brugbarhed
4 Manglende dialog
5 Svagt driftsfokus
6 Ikke strategisk
eller proaktiv
Hvor skal Justitsministeriet
hen?
Forandringsfokus i departementet
• Klar strategisk retning
• Åben kultur med fokus på kerneinteressenter
• Dynamisk organisering om opgaverne
• Styrkelse af departementets kapacitet og kompetencer
• Helhedsorienteret styring på ministerområdet
Forandringsspor 2015-2016
Mission
Pejlemærker
Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og
sikkert samfund.
•
Vi realiserer regeringens retspolitiske
mål.
Justitsministeriet er garant for retsstatens
grundlæggende principper.
•
Vi hjælper andre ministerier med at
realisere regeringens mål.
Vision
•
Vi tager ansvar for at levere juridisk
holdbare og brugbare løsninger til tiden.
•
Vi møder alle med åbenhed, respekt og
god service.
•
Vi driver en sammenhængende og
effektiv koncern, der sikrer et trygt og
sikkert samfund.
Justitsministeriet skal levere højt kvalificeret
problemløsning, der understøtter regeringens mål.
Justitsministeriet skal agere som én koncern, der
sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs af
hele retsområdet.
Justitsministeriet skal være en åben og
serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager
rettidigt og brugbart.
At styre eller ikke styre
• Tidligere udstrakt grad af armslængde
til myndighederne på ministerområdet
og manglende fokus på implementering
• … men ministeren har under alle
omstændigheder ansvaret
• Tendens til silotænkning og mangelfuld
koordination på tværs af ministerområdet
• … potentiale for øget kvalitet, effektivitet og
produktivitet på Justitsministeriets område
Ny tilgang til koncernstyring
• Tage ansvar for hele ministerområdet og sætte klar strategisk
retning
• Inddrage myndighederne tidligt i policyudviklingen og sikre, at
departementet også involveres hurtigt ved vanskelige sager
• Fokus på det tværgående samarbejde mellem myndighederne
særligt i straffesagskæden
Tiltag til styrket koncernstyring
• Etablering af af koncernledelsesfora
• Styrkede stabsfunktioner – økonomi, processer og policy
• Systematisk opfølgningsregime og fokus på implementering
• Departementet som projektleder i konkrete projekter på tværs af
koncernen
• Tværgående ledelsesinformation
Eksempler på tværgående koncernløsninger
• Håndtering af flygtninge- og
migrantsituationen
• Samling og digitalisering af
forkyndelsesopgaven i
straffesager
• Knivloven